Gaia Spreekt Over Haar Vijfde Chakra

Gaia Spreekt Over Haar Vijfde Chakra

16 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

MT. SHASTA

Ik ben Gaia, teruggekeerd om jullie gids te zijn als wij onze chakra’s vermengen, persoonlijk en planetair, in/naar ÉÉN. Ik verwelkom jullie naar mijn Vijfde Chakra, en ik nodig jullie uit om mijn planetaire lichaam binnen te gaan, net zoals jullie mijn toegestaan hebben om jullie menselijke lichaam binnen te gaan.

Mijn Vijfde Chakra, Mt. Shasta, California, USA, is een uitstroom/mannelijke energie chakra, met diens hoogste piek handelend als een bliksemafleider om het Hogere Dimensionale Licht te verzamelen en het in/naar mijn kern te downloaden. Net zoals mijn Vijfde Chakra dient om de communicatie van het hogere Licht te accepteren door diens draaikolk van kracht/macht, dient het ook als het middel waardoorheen ik intiem kan communiceren met alle wezens op mijn planeet, inclusief mijn mensen.

Het is geen wonder dat de Lemurianen, de eerste wezens die een gestalte op mijn planeet vasthielden, Mt. Shasta zouden kiezen als hun vierde dimensionale thuis. Het is hier dat zij rustig gewacht hebben voor de “tijd” wanneer zij vrijelijk de boodschap van WAARHEID zouden kunnen verspreiden die zij gedurende al deze tijdperken beschermd hebben.

Terwijl de Aarde steeds meer van diens “tijd”  in de “ruimte” van de Fotonengordel doorbrengt, breidt het bewustzijn van mijn mensen uit en gaat de Lemuriaanse Missie van start. Meer van jullie luisteren naar de Lemurianen als zij in jullie bewustzijn fluisteren dat de Waarheid “daar BUITEN” is, maar nog belangrijker, de Waarheid is “IN jullie! “

VIJFDE PERSOONLIJKE CHAKRA: KEEL

Jullie persoonlijke Keel Chakra met mijn planetaire Keel Chakra vermengen is een belangrijke stap richting jullie erkenning dat jullie allen Goden en Godinnen van de Planeet Aarde zijn. Lang, lang geleden, zoals een klein zaadje uit een bloem valt, stonden jullie een piepklein fragment van jullie ZELF toe om in/naar onze derde dimensionale experiment te vallen. Jullie betraden het 3D Spel omdat jullie wilden weten of een fragment van jullie volledige multidimensionale ZELF beter zou leren en groeien in een omgeving gebaseerd op afgescheidenheid en beperking.

In jullie vele levensspannen op deze planeet, overleefden jullie ontelbare ontberingen. Echter, door jullie innerlijke en uiterlijke conflicten onder ogen te komen, hebben jullie jullie “experiment’ voltooid en zijn rusteloos om terug te keren naar de totaliteit van jullie Multidimensionale ZELF. Omdat jullie jullie Ziel/ZELF geïntegreerd hebben in jullie fysieke Aarde voertuig, zijn jullie in staat om met mij, Gaia, te communiceren en bewust in/naar onze creatieve partnerschap van het creëren van onze vijfde dimensionale, Nieuwe Aarde te gaan.

Met het vermengen van de persoonlijke en planetaire Vijfde Chakra’s, welke de hogere communicaties en de uitgebreide creativiteit besturen, zal de vervulling van onze verenigde Missie versneld worden. Zoals de oude Lemurianen, heeft jullie ZELF lang op deze tijd van vervulling en eenheid gewacht en is ongeduldig om jullie escalerende creativiteit tot uitdrukking te brengen. Door jullie Essentie aan te sluiten bij de mijne, zal jullie ‘antenne’ versterkt worden zodat jullie beter kunnen communiceren met de hogere werelden, alsook met de eerste doorgaand naar de vierde dimensies van de Aarde.

Jullie zijn ook in het proces van jullie grootste creatie, het worden van Lichtlichaam, en jullie schildklier, binnenin deze chakra, is jullie stofwisseling aan het veranderen ter voorbereiding op jullie transformatie. Ook ik, ben in toenemende mate enthousiast voor de creatie van mijn Lichtlichaam Aarde, zoals gezien kan worden door mijn vele veranderingen in de vorm en de weerspatronen. Herinner je, mijn mensen, om het NIEUWE te creëren, moeten wij bereid zijn om door de chaos van het loslaten van het OUDE heen te gaan.

Laat ons nu onze Vijfde Chakra vermengen, zodat we samen vredig kunnen zijn, en gelijkmatig het avontuur kunnen ervaren van terug te keren naar onze werkelijke, multidimensionale vorm. Door deze terugkeer, worden tijd en ruimte onthuld als een illusie, en eenheid en verlichting worden een FEIT. Als ÉÉN Wezen, persoon en planeet, keren wij terug naar ZELF.

CHAKRA’S VERMENGEN

Mijn geachte Priesters en Priesteressen die toegewijd geweest zijn aan de Missie van het herinneren dwars door de spanbreedte van vele levensspannen heen, ik vraag jullie wederom om in/naar de kern van mijn planeet te reizen. Verbeeld je dat je een donkere grot binnengaat. Terwijl je begint af te dalen in/naar mijn kern, sta jezelf toe om de verhoogde frequentie van het Hogere Licht te absorberen dat ik in het gebied van mijn lichaam, bekend als Mt. Shasta, aan het downloaden ben.

Terwijl je het Licht absorbeert, wordt een pad in/naar mijn kern getoond dat jou zal leiden naar de elektromagnetische draaikolk, wat de doorgang is in/naar de Lemuriaanse vierde dimensionale wereld. Ja, het pad is nu recht voor je. Terwijl je het pad volgt, leidt het je naar een Gouden Deur die enorm groot is, aangezien de Lemurianen veel langer waren dan de mensheid van vandaag de dag. De Deur opent zich voor je, en je ziet hun oorspronkelijke land.

Neem de kelk van Herinnering die je in het centrem van het pad ziet en drink er diepgaand uit. Terwijl jij je Pad bewandelt, voel de aanwezigheid van deze vroege mensachtige wezens van Gaia, de Lemurianen:

– Bespeur hun majesteitelijke lichamen van Licht en hun grote geduld en toewijding aan het Doel.

– Zij omcirkelen je en trekken je in/naar hun bewustzijn.

– Zij hebben millennia gewacht op jullie terugkeer, en telepathisch verwelkomen zij jullie naar de wereld waarin zij de Waarheden van het LEVEN bewaard hebben.

– Met open harten, delen zij hun gedachten.

– Open je hart en geest zodat je hen beter kunt begrijpen.

Terwijl je Essentie met dat van hen communiceert, herinner je waarvoor jij je vrijwillig aanbood om bij te dragen aan onze planetaire transformatie…

Langzaam, via je geïntegreerde Ziel/ZELF, ontvang je de boodschappen die de Lemurianen uitgekozen hebben om met jou te communiceren…

Luister nauwkeurig terwijl de Lemurianen jou herinneren aan de creaties die de Wens van je Ziel zijn om te manifesteren…

Terwijl de oude Lemurianen in je hart fluisteren, herhaal met hen:

 “De Cirkel is compleet.
Gaia is bezig een Ster te worden.
IK BEN een Planeet aan het worden.
SAMEN, creëren wij onze Nieuwe Wereld.”

Terwijl je de binnenste doorgangen bereist naar de top van de berg, wordt je Pad in toenemende mate duidelijk. Eindelijk, kom je in het Licht tevoorschijn, om de SCHEPPER te ZIJN die je ALTIJD geweest bent. Zegevierend, sta je op de top van Mt. Shasta. Je reikt naar boven in de grote hemel en trekt het Hogere Dimensionale Licht van je Multidimensionale ZELF omlaag.

Trots, plaats je dit LICHT in ONZE Persoonlijke/Planetaire Lichaam.

Welkom naar je ZELF, mijn dierbare mensen.

Welkom naar ONZE Planeet.

IK BEN Gaia. Wij zijn ÉÉN.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

http://suzanneliephd.blogspot.nl/