Gaia Spreekt Over Haar Eerste Chakra

Gaia Spreekt Over Haar Eerste Chakra

8 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

SINAI, MIDDEN OOSTEN

Welkom! Ik nodig jullie nu uit om mijn eerste chakra te bezoeken. Ik ontvang jullie in mijn planetaire lichaam, net zoals jullie mij toestaan om te vermengen met jullie persoonlijke lichaam. Zoals jullie op het plaatje kunnen zien, mijn eerste chakra is Mt. Sinai. De eerste chakra is de wortel van zowel de persoonlijke als de mannelijke energie. Het heeft een uitstromende oriëntatie, wat gesymboliseerd wordt door diens locatie in een bergtop.

Mt. Sinai is de wortel van mijn Kundalini, alfa en omega van mijn ervaring van de vorm. Vele grote cyclussen van verandering zijn op deze berg begonnen. Het is mijn basiskamp, de zetel van mijn kracht. Het is waar ik mijn vitaliteit en initiatief verzamel.

Er is een belangrijke draaikolk/portaal/wormgat in dit gebied van mijn lichaam, wat aanzienlijk mijn evolutie als een planeet beïnvloed heeft, alsook jullie evolutie als een persoon. Het is dit interdimensionale portaal wat de werkelijke begeerde prijs is waarover vele landen nu strijden.

Ik, Gaia, sta mijn Kundalini toe om te stijgen en mijn Goddelijke Aanvulling in mijn Kroon te ontmoeten. Terwijl mijn Kundalini naar mijn Kroonchakra omhoog stijgt, zal mijn Goddelijke Aanvulling zich weer bij me aansluiten in het Mystieke Huwelijk. Deze keer, in plaats van een planeet te worden en de mensheid voort te brengen, zal ik een Ster worden en een planeet voortbrengen.

Op dit punt, zal de cyclus compleet zijn en zal het 3D Spel eindigen. Het portaal in/naar de hogere werelden in Mt. Sinai zal volledig opengaan, en de versmelting van dimensies zal van start gaan.

EERSTE PERSOONLIJKE CHAKRA: BASIS VAN DE RUGGENWERVEL

Eerst zullen jullie je persoonlijke eerste chakra, aan de basis van jullie ruggenwervel, versmelten met mijn planetaire eerste chakra in Mt. Sinai. Ik, Gaia, heb een fysiek “lichaam” in de vorm van een planeet dat voor jullie fysieke lichaam een thuisbasis verstrekt. Net zoals jullie fysieke lichaam met jullie bewustzijn communiceert door diens staat van gezondheid, ziekte, gemak en ongemak, communiceer ik met jullie door de gezondheid van mijn planeet.

Jullie Westerse maatschappij is zo ver in de derde dimensionale individualiteit gereisd, dat velen van jullie het zicht verloren aangaande het feit dat jullie leden zijn van een groter geheel. Deze vergeetachtigheid sloot de eerste chakra, scheidde jullie van jullie Planetaire Bewustzijn en beperkte jullie tot een klein fragment van jullie ZELF, wat het ego/zelf van jullie huidige Aarde voertuig is.

Als je eerste chakra voor mij gesloten is, is het moeilijk voor de prana om je fysieke lichaam te bezielen. Net zoals een lamp knippert wanneer het niet voldoende in de fitting gedraaid is, kan prana niet efficiënt door een lichaam circuleren als het niet “aangesloten” is. Als je niet geaard bent, voel jij je ook ontkoppelt van mij, jullie Moeder Aarde, terwijl je rondzwerft, alleen en wanhopig, door een vijandig land zoekende naar een middel van overleving.

Jullie eerste chakra wordt door jullie adrenaline klieren geregeerd, wat jullie Vlucht of Vecht bewustzijn activeert. Adrenaline is noodzakelijk om beter de ruwe/ongenadige omgeving van de derde dimensionale werkelijkheid te overleven. Aan de andere kant, teveel adrenaline, echter, kan je achterlaten met een gevoel van ongerustheid, nervositeit en kwaadheid.

Tegengesteld, te weinig adrenaline kan ervoor zorgen dat jij je net zo bang voelt als een kleine muis op een open weide. Echter, de “haviken” vliegen niet door de lucht boven je. Zij zijn in het kantoor, in de rij in de winkel, in de auto naast je en in de vele bevolkte plaatsen waar je moet wonen en werken.

Gelukkig, wanneer je eerste chakra geopend en met mij verbonden is, jullie Aarde, voel je een gevoel van bescherming door je eenheid met al het leven. Je kunt je dan herinneren dat je Spirit in leven met de planeet verbonden is.

Met dit besef, vervagen de grenzen tussen de persoonlijke en planetaire werkelijkheid, en kan je gemakkelijker het Stromen van de Universele Energie in/naar je persoonlijke lichaam ontvangen.

SAMENGAANDE CHAKRA’S

Ik vraag nu aan jullie om je besef te verbinden met jullie eerste chakra aan de basis van jullie ruggenwervel. Stuur jullie “wortelen” diep omlaag in mijn Aarde lichaam. Visualiseer jezelf zittende aan de basis van een boom; verbind de basis van je ruggenwervel met de basis van de boom, en leg je rug plat tegen de stam aan. Kijk omhoog om het Licht van de Zon te zien dat de bladeren binnenkomt. Volg het licht met je besef, terwijl het door de bladeren, twijgjes, vertakkingen, takken en de stam in reist.

Terwijl het licht via de stam omlaag gaat zal het de kroon van je hoofd ontmoeten. Bij dit kruispunt, sta iets van dat licht toe om je kroon binnen te gaan en via je ruggenwervel omlaag te reizen terwijl het tegelijkertijd via de boomstam omlaag reist. Uiteindelijk, zal het licht de basis van de boom bereiken, en ook de basis van jouw ruggenwervel. Voel je wortelen omlaag reizen vanuit je ruggenwervel om zich te vermengen met de wortelen van jouw “Boom van het Leven,” welke diep in de Aarde geplant is.

Met je eerste chakra volledig geaard, sta je bewustzijn toe om door te gaan omlaag te reizen in/naar mijn Aarde en wikkel je Essentie rondom mijn Essentie in het centrum van mijn planeet. Breid nu je besef uit om je voor te stellen dat je langzaam naar de oppervlakte in/bij Mt. Sinai terugkeert. Met jouw Essentie vermengd met de mijne, kan je de oude en volhardende planetaire onrust voelen. De eerste chakra regeert het fysieke element en het gevoel van de geur. Ervaar persoonlijk de fysicaliteit van mijn lichaam, de Aarde.

Voel de kalme stabiliteit van het mineralen Koninkrijk binnenin jou, de onthechte, doch meedogende, expressie van het tweede dimensionale planten koninkrijk en hun partners, de insecten. Voel het wuiven van mijn grasvelden en de bestendigheid van mijn gigantische wouden. Ervaar het stromen van mijn vele lichamen van water, van de kleine rivieren naar grote oceanen.

Voel mijn valleien zoals zij in je lichaam dippen en de zwaarte van mijn bergketens. Voel de vele levensvormen die op het land groeiden, erover kropen of erover liepen, in de lucht vlogen, of in de wateren zwommen. Versmelt met al dit fysieke leven in de eerste doorgaand naar de derde dimensies.

Ruik deze bergwereld, de struiken, de woestijn, de wind, en de kampvuren van bezoekende mensen. Sta je primitieve zintuig van het ruiken toe om je in/naar een oude herinnering van dat gebied te brengen. Je beklimt nu Mt. Sinai om verlichting te verkrijgen.

De reis leek lang en moeilijk. Je voelt de harde stenen onder je voeten en de hete zon teisterend op je hoofd. Terwijl je verder gaat met je klim, voel je de oude en volhardende, derde dimensionale, planetaire onrust verweven met je eigen oude en volhardende menselijke onrust.

Uitgeput van je klim, neem je een paar minuten om te ontspannen in een donkere grot. Je ligt tegen de koele stenen van de grot en sluit je ogen. Ogenblikkelijk, reis je door de basis van de berg en, wederom, diep in/naar mijn kern.

Eenmaal daar, zie je een enorm groot, interdimensionaal portaal. Je VOELT je wortelchakra resoneren met dit portaal om je lang-sluimerende, persoonlijke, interdimensionale portaal wakker te maken. Zodra jij je eigen portaal herkent, begint het zich met de mijne te vermengen. Je persoonlijke portaal raakt snel vermengd met mijn planetaire portaal.

Je ontwaakt vanuit je meditatie je geaard en verlicht voelend. Als je naar je klim terugkeert, voel je de kalme stabiliteit van de minerale wereld binnenin jou, de onthechte, meedogende expressie van de planten die op de hellingen groeien, en de insecten die rondom je enkels zoemen. Je voelt je met iedere plant, ieder insect, iedere steen en alle schepselen verbonden die een toevluchtsoord genomen hebben op de rotsachtige hellingen en/of in de lucht boven hen vlogen.

Jij en Ik, persoon en planeet, zijn ÉÉN. Jij bent een oude berg die overleefd heeft, steeds weer opnieuw. Jij bent solide en geduldig, en hebt veel gezien en doorheen veel geleefd. Vele mensen hebben hun toevlucht en verlichting gezocht binnenin de grot-woningen van jouw lichaam.

Jij, de berg, was altijd verbonden met het stromen van Spirit doorheen je lichaam. Jij, de berg, bent het portaal, het portaal, van de eerste en de laatste. Jij bent de Alfa en de Omega. Jij begon deze cyclus, en jij, de berg, zal het afsluiten.

Met de tijd dat je de top van de berg bereikt, jaagt niets jou angst aan, aangezien je het allemaal gezien hebt. Je bent eindeloos geduldig, aangezien je het allemaal overleefd hebt. Jij voelt de fundering van Spirit aan de basis van jouw berg, terwijl je ook de wereld van de top van je berg ervaart. Je staat op de hoogste top van de berg die jij bent, en schreeuwt naar de wereld beneden:

“IK BEN zo oud als een berg.
IK BEN solide en geduldig want ik heb het steeds weer opnieuw overleefd.
Ik aard mijn Spirit in de Materie van de Planeet.
IK BEN een draaikolk van transmutatie!”

Dierbare mensen van mijn planeet, ik zal terugkeren om jullie te helpen bij het versmelten met mijn Tweede Chakra in de Braziliaanse Amazone.

Tot dan,

IK BEN Gaia, jullie Moeder en jullie ZELF.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

http://suzanneliephd.blogspot.nl/