Gaia Spreekt Over Haar Derde Chakra

Gaia Spreekt Over Haar Derde Chakra

11 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

Ik ben Gaia, teruggekeerd om jullie gids te zijn terwijl jullie je chakra’s met de mijne vermengen in de vermenging van persoon met de planeet. Ik nodig jullie nu naar mijn Derde Chakra uit. Ik verwelkom jullie in mijn planetaire lichaam, net zoals jullie in het proces zijn van mij te verwelkomen in jullie menselijke lichaam. De Derde Chakra is een mannelijke/uitstroom polariteit, hetgeen de uitstroom van onze persoonlijke macht/kracht representeert.

De uitdaging van deze chakra is om je eigen innerlijke Licht te vinden en het met de wereld te delen door je Innerlijke Kracht op een uitstromende manier te projecteren. Vaak, wanneer mijn mensen niet in staat zijn om hun innerlijke kracht te ontdekken, raken zij angstig en proberen de kracht van een ander te stelen door overheersing en controle.

Mt. Kilimanjaro representeert de kracht van een piek, alleen staande in een onherbergzaam land. Deze piek heeft het niet nodig om voor kracht uit diens omgeving te trekken. In plaats daarvan, neemt het commando door diens machtige baken van innerlijke kracht te projecteren dat het verkregen heeft door het lange proces van het worden van een berg.

Mt. Kilimanjaro is de bron van mijn oude kracht/macht. Hij was getuige van de geboorte van de mensheid en heeft overleefd als de gigantische buis die Hij is. Met zijn piek in de wolken en Zijn basis verbonden aan harde, steenachtige grond, staat Hij trots. Hij is de Kracht Binnenin mijn ziel, mijn schildwacht en bewaker. Ik verkrijg grote kracht door Zijn uitstraling, en ik ben immer vertrouwend in Zijn bekwaamheid om mij te beschermen en te gidsen.

DERDE PERSOONLIJKE: ZONNEVLECHT

Mt. Kilimanjaro is één van de grootste vrijstaande bergen in de wereld. Vanuit mijn Derde Chakra kan ik, Gaia, jullie laten zien hoe jullie grote “Kracht Binnenin” te gebruiken om de moed te vinden om ALLEEN TE STAAN. Jullie persoonlijke Derde Chakra wordt geregeerd door jullie alvleesklier en bestuurt de vele organen van de spijsvertering, synthese en distributie van het voedsel dat jullie fysieke lichaam bekrachtigd.

Deze chakra, bij jullie Zonne Zenuw-Plexus, is ook waar jullie milt een overvloed van prana ontvangt om door jullie gehele systeem heen gedistribueerd te worden. Prana, intelligent Licht, is jullie spirituele voedsel en één van de primaire bronnen van jullie innerlijke kracht. Vandaar dat, jullie Derde Chakra omgaat met de spijsvertering, synthese, distributie en uitstraling van jullie spirituele voedsel, alsook jullie fysieke voedsel.

Jullie Derde Chakra is ook het portaal naar jullie vierde dimensionale “psychische vaardigheden”. Helaas, werd een grote hoeveelheid van de kracht/macht van jullie vierde dimensionale vaardigheden gestolen door of aan anderen gegeven toen jullie een kind waren.

Nu, als een volwassene, kunnen jullie leren om jullie zelf te beschermen van dit overhevelen van macht door bewust jullie denken te bewaken. Als je wat voor gedachten dan ook toestaat dat je een slachtoffer bent jegens wie of wat dan ook, inclusief jullie eigen ego/zelf, hebben jullie bewust iets buiten jullie ZELF toegestaan om de “Macht Over” jullie leven te nemen. De Derde Chakra is bedoeld om de uitstroom van jullie persoonlijke kracht/macht te zijn.

Echter, omdat er zoveel angst is in de derde dimensionale wereld, kan de vierde dimensionale aura van deze angst “als extra bepakking” meegenomen worden naar de instroom van de prana in/naar jullie zonnevlecht. Deze lagere frequentie van angst kan dan het onbewaakte psychische gebied van jullie Derde Chakra binnengaan. Niettemin, kunnen jullie jezelf beschermen tegen angstige uitstralingen door een sterke uitstroom van jullie eigen innerlijke kracht/macht te onderhouden/handhaven.

Het is ook behulpzaam om mijn machtige Mt. Kilimanjaro te visualiseren, staande als de bewaker aan de entree naar jullie zonnevlecht. Sta de kracht van mijn berg toe om een frequentie-net te creëren om deze chakra af te schermen zodat alleen de frequentie van Liefde toegestaan zal zijn om binnen te komen. Op die manier, zal de lage trilling van angst eruit vandaan gefilterd worden, terwijl de hoge trilling van prana toegestaan zal worden binnen te komen.

Om te verzekeren dat je jouw frequentie-net geactiveerd houdt, gebruik je geopende Derde Oog om wat voor angstige, lage frequentie uitstralingen dan ook die proberen om jouw zonnevlecht binnen te komen gewaar te worden. Op deze manier, zal alleen je Ziel/ZELF, die ver boven de dreiging van de vierde dimensionale duisternis is, diens aandacht wenden naar wat voor negativiteit, psychische gebieden dan ook. Op deze manier, kan je bewust zijn van externe negativiteit, maar tezelfdertijd, zal je diens entree in je lichaam ontzeggen door je “firewall” stevig op z’n plaats te houden.

Aanvullend, door met de kracht van mijn Derde Chakra te vermengen, heb je de kracht om vrij te staan van de beïnvloeding van de psychische lekkage van anderen. Deze Innerlijke Kracht zal je de bekwaamheid geven om de wereld met een sterke overtuiging om je ZELF te ZIJN onder ogen te komen. Je bent dan sterk genoeg om angst in het gezicht te kijken en te WETEN dat je altijd beschermd bent door de Kracht Binnenin je ware, Multidimensionale ZELF.

CHAKRA’S VERMENGEN

Reis wederom naar beneden in/naar de kern van mijn lichaam om je Essentie te herverbinden met de mijne, de Essentie van Gaia. Omlaag, omlaag, omlaag reis je in/naar mijn derde en vierde dimensionale lichaam. Terwijl je dat aldus doet, herinner je leven na leven van je vele incarnaties op de Aarde. Sta jezelf toe wat voor duisternis dan ook te voelen dat aangehecht mag zijn aan wat voor van deze “andere werkelijkheden” dan ook. Vrees deze duisternis niet, want je zult het naar Kilimanjaro brengen om gereinigd en losgelaten te worden door de berg diens grote Kracht.

Terwijl je langzaam omhoog naar de oppervlakte gaat, voel jij je zwaar met de psychische aanhechtingen die je in je vele aardse incarnaties verzameld hebt. Deze aanhechtingen zijn zoals virussen in je computer, in die zin dat zij onzichtbaar zijn doch tussenbeide komen met je bekwaamheid om informatie te verwerken en met je werkelijkheid te communiceren.

Na wat lijkt vele levensspannen, wat, natuurlijk, het geweest is, wordt jij jezelf gewaar aan de basis van de Machtige Kilimanjaro. Je ervaart een toevloed van opwinding als je jouw psychische last aan de voeten van de Kilimanjaro gooit! Nu, vrij van de oude, psychische uitwaseming en open om je vierde dimensionale psychische vaardigheden vrij te maken, VOEL jij je persoonlijke kracht/macht vermengen met mijn planetaire kracht/macht.

Ben je bewust van de hitte die opstijgt vanaf de basis van de Berg als je aan de wandeltocht begint naar de bergtop die de Hemelen kust. Neem een lang moment om jezelf compleet te aarden door je Eerste Chakra diens wortel diep in de berg te sturen. Wederom ben je in de berg “ingeplugd”, verenig je Derde Oog diens Ziel visie met de psychische visie van je Zonnevlecht, zodat je het duidelijkste Pad voor je reis mag WETEN.

Met kracht en doorzettingsvermogen, beklim de berg. Sta ieder stap oo het lichaam van Kilimanjaro toe om je macht Binnenin te doen laten ontwaken. Denk alleen aan je zege als je de piek benadert en de macht/kracht die het vasthoudt. Weet dat je deze berg alleen, alleen kunt beklimmen, want het is een symbool van de kracht/macht die jij binnenin jezelf moet vinden.

Neem mijn Planetaire Kracht in je op, verteer, assimileer en integreer het met je Persoonlijke Kracht. Ben altijd zelfvertrouwend van je succes en bescherm tegen ieder negatief of angstig denken. JIJ bent een sterke Spirituele Strijder, die vecht voor een vreedzaam en gelukkig leven. Je enige vijand is angst. Spoel die angst weg met de immense uitstroom van je Macht Binnenin, terwijl je zegt:

“IK BEN de Bewaker van mijn ZELF EN mijn Planeet.
IK BEN in volledige controle van MIJN leven.
Ik Sta Alleen, niettemin BEN IK verenigd met de Aarde.”

Houd deze uitstraling van je Macht Binnenin vast terwijl je door je alledaagse werkelijkheid wandelt. Projecteer die Macht naar buiten jullie wereld in, en sta het toe een Pad op te ruimen waarop je net zo majesteitelijk als de Kilimanjaro kunt treden.

Ik vermeng mijn Leeuwen hart met de jouwe,

Gaia

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

http://suzanneliephd.blogspot.nl/