Eenwording- Zevende chakra – Mensen en Planeten

ÉÉN Wording – Zevende Chakra ~ Mensen en Planeet

19 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

Welkom bij onze ÉÉN Wording ~Mensen en Planeet “Blog-a-thon!”
Vandaag zullen wij de informatie presenteren over de Zevende Chakra,

HET ZEVENDE CHAKRA
LINK

LOCATIE: De locatie van de zevende chakra, ook bekend als de kroon chakra, is in de kroon van ons hoofd, de locatie van onze “zachte plek” (fontanel) als een zuigeling.

BLOEMBLAADJES: de kroon chakra staat bekend als de Duizend Bloemblaadjes Lotus. Wanneer het zuiver en open is, is het onze eigen persoonlijke Sterrenpoort, of draaikolk, in/naar de hogere dimensies.

NOOT EN MANTRA: De muzikale noot voor deze chakra is B en de Mantra is “aum” of “ee” als in bee (bij).

KLEUR: De kleur voor de zevende chakra is violet. Rood, wat de laagste kleur op onze fysieke waarneembaar lichtspectrum is, en precies boven het infrarode licht, regeert de wortel chakra. Tegenovergesteld, regeert violet, de hoogste kleur op onze fysieke waarneembare lichtspectrum, en precies onder het ultra-violette licht, de Kroon Chakra.

REGELGEVING: De kroon chakra regeert de telencephalon, bovenzijde van het hoofd, het volledige brein en het zenuwstelsel. Het wordt ook gezegd het rechteroog te besturen. In de Egyptische mythologie, werd het geopende Derde Oog het Oog van Horus genoemd. Het fysieke linkeroog regeert de Maan en de vrouwelijke, gemanifesteerde fysieke wereld, en het rechteroog regeert de mannelijke, niet gemanifesteerde spirituele wereld. Daarom, brengt het Rechteroog van Horus de Spirit omlaag in/naar de materie en voedt die Spirit in/naar het Linkeroog van Horus. Op deze manier, blijft het Derde Oog open, geaard in de fysieke wereld, en volledig waarnemend.

Hoe meer wij onze hogere dimensionale krachten in/naar onze fysieke lichaam downloaden, hoe meer essentieel het is dat wij gecentreerd en geaard zijn. Als we een kleine ventilator inpluggen hebben we geen derde vork/punt nodig. Echter, als we een krachtige airconditioner inpluggen moeten we een derde vork/punt, aarding, hebben of we kunnen ons elektrische systeem of ons huis opbranden. Het is hetzelfde met de woning van onze Ziel – onze fysieke Aarde voertuigen – wij moeten geaard blijven of we kunnen het elektrische systeem (het zenuwstelsel) van ons fysieke lichaam opbranden.

De kroon chakra, beheerst, niet alleen de controle van ons brein van ons volledige zenuwstelsel, maar ook de controle van ons Hogere Zelf van onze volledige fysieke incarnatie. Wanneer onze kroon chakra eenmaal open is, kunnen wij ons bewust worden van ons echte “brein” (controle mechanisme) die voorbij de beperkingen van de derde en vierde dimensies bestaat. Onze bekwaamheid om ons fysieke leven vanuit dat hogere perspectief waar te nemen staat ons toe om toegang tot ons multidimensionale bewustzijn te krijgen. Terwijl in die multidimensionale staat, hebben wij de bekwaamheid om de ontelbare vormen van ons bestaan in de vele andere gebieden/vlakken en werkelijkheden te zien.

De kroon chakra bestuurt het Kosmische Bewustzijn dat onze verbinding met spirituele wijsheid, aspiraties en kennis van de Waarheid is. Vanuit dit perspectief, zien wij onszelf als een vonk van bewustzijn alles creërend en, paradoxaal, ALLES “Zijnd”. Vanuit ons Kosmische bewustzijn, zijn wij de dromer die een droom droomt en beseft dat alles dat waargenomen wordt een uitbreiding/verlenging van ons ZELF is.

Net zoals de wortel chakra onze verbinding met de Goddelijke Moeder of Moeder Aarde representeert, representeert de kroon chakra onze relaties met onze Goddelijk Vader, of Vader Hemel. Vader Hemel en Moeder Aarde sluiten zich bij elkaar aan, Spirit in/naar Materie, om hun Kind van Liefde te creëren – bewustzijn in een fysieke vorm. Moeder Aarde in onze eerste chakra aard onze kracht en stuurt het naar boven vanuit de Aarde om aan te sluiten bij Vader Hemel in onze zevende chakra. Deze stijgende Kundalini verbindt ons met de energie die komt vanuit de hogere dimensies terwijl het ons de kracht en verantwoordelijkheid geeft, om, op ons beurt, die energie in het fysieke vlak te aarden.

Onze relatie met onze moeders wordt geassocieerd met onze eerste chakra. Als onze binding met onze moeder niet voldoende voor onze behoeften was, voelen wij ons afgesneden van onze wortelen, en van ons waarachtige fysieke leven, en onze houdingen richting thuis, zekerheid, en geld worden negatief beïnvloed. Tegenovergesteld, wordt onze relatie met onze menselijke vaders geassocieerd met onze zevende chakra.

Aangezien de kroon chakra onze eenheid met al het leven representeert, voelen wij een gevoel van isolatie van “God” en de mensheid als onze binding met onze vader onvoldoende is.

ZINTUIG: Onze multidimensionale en bovennatuurlijke zintuigen worden door de zevende chakra bestuurd. Wanneer deze chakra eenmaal geopend is, breidt ons gevoel van inleving en eenheid uit. Wanneer wij ons bewustzijn verhogen, ervaren wij een ander persoon, andere plaats of object alsof we binnenin hen zijn of alsof wij hen “zijn”.

Het is dan belangrijk, dat wij ons herinneren dat met deze kracht verantwoordelijkheid komt. We zouden deze zintuigen alleen moeten activeren om hulp of genezing te verstrekken – NOOIT voor slechts de nieuwsgierigheid of met wat voor slechte bedoeling dan ook. Mededogen is het eerste gevoel dat zich ontwikkelt als onze kroonchakra zich opent. We hebben twee soorten van mededogen: Kroon Mededogen, wat meer over de gewaarwording en communicatie gaat, en Hart Mededogen, wat meer over de emoties en het inlevingsvermogen gaat.

ASTROLOGISCH TEKEN: De tekens van Steenbok en Vissen beheersen deze chakra; Steenbok beheerst het innerlijk schouwen, de concentratie en de essentiële gewaarwording van de materie ten gevolge van Goddelijk Licht, en Vissen beheerst de ontbinding van grenzen, toewijding, en Eenheid met ALLES DAT IS.

ELEMENT: Het element van deze chakra is de Kosmische Energie, wat vaak ervaren wordt als een innerlijk Licht dat uitstraalt vanuit het diepste deel van ons wezen. Deze Kosmische Energie, wat de hogere koninkrijken regeert en vanuit de Bron voortkomt, voelt aan zoals een ultieme intelligentie en een gevoel van alwetendheid. Wanneer onze kroon chakra zich opent kunnen wij ook de complete isolatie en zwartheid van de Grote Leegte ervaren.

Deze Leegte, welke net onder de vijfde dimensie resoneert, representeert het ruwe potentieel voor alles dat kan, of zal zijn. De totale duisternis is representatief van het centrum van een zaadje voordat het zich opent in het licht van manifestatie. Wanneer wij vanuit onze kroon chakra kunnen waarnemen, kunnen wij beide extremen van alle polariteiten identificeren.

Het opengaan van de kroon chakra breidt onze waarneming uit in/naar de vijfde dimensie waar er GEEN polariteiten zijn. Daarom, zijn er vele paradoxen geassocieerd met deze chakra aangezien het het “einde van alle paradoxen” representeert. Terwijl wij door de hogere dimensies reizen, is het belangrijk dat wij alle geassocieerde oordelen met de polariteiten van licht en donker loslaten. We moeten in plaats daarvan ons eigen innerlijk weten en hogere bewustzijn consulteren om ons door onze innerlijke werelden te navigeren. Uiteindelijk, zullen wij allemaal bewust zijn van onze vijfde dimensionale zelven; zij kennen geen oordeel en bezitten geen vrees. Want wat is oordeel, zo niet een vorm van vrees?

BEWUSTZIJN: Aangezien onze kroon chakra ons multidimensionale bewustzijn representeert, en als wij deze chakra openen, zal onze werkelijkheid niet langer beperkt zijn tot de derde en vierde dimensie. Wanneer onze wenkbrauw chakra, de zesde chakra, zich opent beginnen wij in/naar de hogere subgebieden van de vierde dimensie te reizen. Met het opengaan van onze zevende chakra, en de opvolgende activering van ons Derde Oog, kan ons bewustzijn nu de vijfde dimensie binnengaan. Het is dan dat de vele werkelijkheden rondom en binnenin ons geleidelijk bewust duidelijk voor ons worden.

Het proces van onze ontwaking begint met het uitbreiden van het bewustzijn van onze fysieke zelven en het werken om onze etherische lichamen schoon te maken. Dan kan het astrale, het mentale, het causale en het spirituele IK BEN bewustzijn zichzelf ter voorbereiding utlijnen om in/naar de vijfde dimensie te ascenderen. Totdat wij de vijfde dimensie bereiken kunnen wij “werken” richting verlichting, maar vanuit de vijfde dimensie verder, moeten wij eenvoudig “ZIJN”. Het “doen” is dan niet belangrijk; het bewustzijn alleen is belangrijk. En uiteindelijk, in de zesde en zevende dimensies is zelf bewustzijn niet belangrijk aangezien daar alleen het “Isheid”, het “Nuheid” en het “Hierheid” is.

Om de werelden voorbij de lagere vijfde dimensie te ervaren, moeten wij ALLE verlangens loslaten, zelfs voor “goed” of “correct,” want er is geen polariteit. Daarom, is er geen goed of slecht, correct of verkeerd. Om de hogere dimensies te bereizen, is een lege geest nodig, een geest dat niets begeert, op niets wacht, zelfs Waarheid of verlichting. Deze “lege geest” IS gewoon. Het is zonder begeerte, zonder verlangen en zonder wensen. Dan, plotseling, ben je daar, en is zelfs de kosmos weg.

PERSOONLIJKE TIJDLIJN: De kroon chakra representeert het stadium in ons leven wanneer wij ZELF-gerealiseerd zijn. We zijn niet langer de polariteiten van mannelijk of vrouwelijk, menselijk of goddelijk nodig. We begrijpen dat deze fysieke werkelijkheid slechts één klein segment is van ons totale ZELF, en we beseffen dat we kiezen om te incarneren gedurende deze ruimte en tijd om onze Missie te vervullen, onze reden voor de belichaming.

Rijkdommen en vleierij van anderen zijn geen drijvende kracht meer, omdat we weten dat het voltooien van onze missie wel of niet op het fysieke vlak her/erkend mag worden. We weten ook dat wanneer wij afgestemd blijven op onze innerlijke begeleiding, de noden en angsten van onze ego’s met Liefde gebalanceerd zullen zijn, en alles aan ons op het geschikte tijdstip onthuld zal worden.

Deze onthechting betekent niet dat wij losgekoppeld zijn van ons menselijke zelf. Zo lang als wij een fysieke gestalte dragen, is er een gedeelte van ons dat beperkt blijft jegens de regels van de derde dimensie en is gescheiden van ons totale ZELF. Echter, wanneer de kroon chakra open is en onze Derde Oog functioneert, kunnen wij onze werkelijkheid vanuit het perspectief van ons Hogere Zelf bekijken. Dan kunnen wij ons vaak worstelende menselijke zelf de Onvoorwaardelijke Liefde, acceptatie en vergiffenis geven die het ALTIJD nodig had en verdiende.

In dit stadium van ons leven, beseffen wij dat de derde dimensie een uiteengezet hologram van onze eigen illusies is zodat wij kunnen leren en groeien. Wij zijn ons bewust dat we in de vergemakkelijking van dit proces actief zijn. In feite, is het waarschijnlijk dat wij nu in de vierde dimensie zijn.

Hoe dit onze ervaring van het “leven” verandert, is voor een ieder van ons om te ontdekken en, hopelijk, het met anderen te delen. Terwijl een ieder van ons ontwaakt, is het onze verantwoordelijkheid om bij de ontwaking van anderen te helpen op de manier welke onze Ziel dirigeert. Op deze manier, kan de planetaire ascentie verder gaan. Wij zijn allen Eén, en iedere keer dat wij een ander helpen, helpen wij onszelf. Paradoxaal, ieder keer dat wij onszelf helpen, helpen wij anderen.

SOCIALE TIJDLIJN: Wanneer genoeg van de bevolking van de Aarde hun kroon chakra opent en hun Derde Oog activeert, zal het collectieve bewustzijn van de Aarde de vijfde dimensie bereiken. We zullen dan een Galactische Beschaving worden met volledig besef van de levensvormen in/op andere dimensies, planeten en werelden. We zullen niet langer meer oorlog tegen elkaar hoeven te voeren, aangezien we zullen beseffen dat wij de Verenigde Mensen van de Aarde zijn. Wij zijn één familie, niet slechts op onze planeet, maar ook in ons zonnesysteem, onze galaxy en daaraan voorbij.

Vanuit deze staat van bewustzijn, hoeven we niet langer meer wat voor wezen dan ook die we beschouwen als “hoger” dan ons te verafgoden, omdat we begrijpen dat wij, ook, een “hoger”  gedeelte van ons eigen wezen hebben, waar wij onophoudelijk en bewust toegang tot kunnen verkrijgen. Daarom, in plaats van te verafgoden leven we samen en communiceren we.

HORMOON/ENDOCRIENE KLIER: De kroon chakra wordt geregeerd door de pijnappelklier. De pijnappelklier heeft fotoreceptor (lichtgevoelige) cellen, welke de afscheiding van het hormoon melatonine reguleren. Melatonine reguleert onze circardiaan lichamelijke ritmes, welke onze ritmes van waken en slapen zijn, of bewustzijn in onze buitenwereld en bewustzijn in onze binnenste wereld. De pijnappelklier is ook de primaire schakel tussen onze Ziel en ons brein. Het is, daarom, onze toegangspoort naar het multidimensionale besef.

De wetenschap en de metafysica zijn het eens dat de pijnappelklier functioneert als een regulator van licht en dat het ook een rol speelt bij onze voortplantingscyclus.

Wetenschappelijk onderzoek suggereert dat de pijnappelklier mag functioneren in omzettende neurale informatie over licht condities in de hormonale uitstroom. Met andere woorden, wanneer er minder licht is, produceert de pijnappelklier meer melatonine, en wanneer er meer licht is, produceert het minder melatonine.

Dit houdt ons wakker en functioneert in het daglicht en maakt onze slaap ’s nachts mogelijk. De pijnappelklier speelt ook een belangrijke rol bij de seksuele rijping aangezien er een overvloed van melatonine in jonge kinderen is, waarvan geloofd wordt de seksuele ontwikkeling af te remmen. De pijnappelklier krimpt als we onze vroege tienerjaren binnengaan en de puberteit begint.

De metafysica leert ons dat de pijnappelklier het Kosmische Licht omlaag transduceert van onze vierde dimensionale lichamen in/naar ons fysieke voertuig zodat we het in/naar ons derde dimensionale bewustzijn kunnen ‘downloaden’. De pijnappelklier regelt onze bioritmen van het hoog/licht en laag/donker voelen.

Omdat wij in het “land van polariteiten” leven, zijn de kroon chakra en diens pijnappelklier nodig om de duisternis van de Grote Leegte met het Kosmische Licht te vermengen om het volledige spectrum van de onophoudelijke stromende, hogere dimensies in/naar onze fysieke werkelijkheid te integreren. Wanneer de pijnappelklier eenmaal deze energie “gedownload” heeft, kan onze hypofyse de andere endocriene klieren instrueren om ons te helpen bij het verhogen van de vibrationale patronen van onze fysieke gestalte.

ZENUW PLEXUS: De kroon chakra verbindt ons met ons Eenheidsbewustzijn. Daarom, regeert deze chakra ons brein en volledige zenuwstelsel.

ZUIVER: Wanneer deze chakra zuiver is kunnen wij kosmische energie ontvangen om de ontwikkeling te initiëren van ons Galactische Bewustzijn. In deze staat van bewustzijn kunnen wij de Kosmische Liefde gewaarworden en de Alwetendheid van onze vijfdimensionale ZELF. Dit herontwaakt onze bekwaamheid om de patronen van oorzaak en gevolg waar te nemen, alsook, de licht matrixen die de illusies van onze holografische fysieke werkelijkheid creëren. Deze vaardigheid echter, wordt gewoonlijk niet herinnerd totdat we in staat zijn om op z’n minst 51% van onze geprogrammeerde kernovertuigingen in beperking en afscheiding loslaten. Het Pad naar Verlichting is geplaveid met geduld, dus moeten we geduldig met onszelf zijn betreffende deze kwestie.

De meesten van ons droegen fysieke lichamen duizenden keren gedurende millennia aan tijd. Gelukkig, met een geopende kroon chakra kunnen wij weer toegang verkrijgen tot een gevoel van welzijn, eenheid met al het leven, onbevangenheid en geloof in onszelf en in onze hogere richtlijnen. We verwerven dan genoeg gemoedsrust om steeds frequenter naar ons Hogere Zelf te luisteren. Het is ons eigen Hogere Zelf die ons zal helpen bij het herprogrammeren van onze gedachten aangaande de dagelijkse acceptatie en integratie van onze eigen goddelijkheid. Wanneer wij ons zelf veranderen, veranderen onze relaties met anderen ook.

Wanneer twee mensen met zuivere kroon chakra’s hun energieën mixen, vult een zacht gouden licht hun aura’s aangezien beide mensen een diep gevoel van eenheid en gemeenschap ervaren. De drie bovenste chakra’s van beide mensen verbinden zich in de gemeenschap/communicatie terwijl de overdracht van wijsheid van derde oog naar derde oog gedragen wordt. Deze onderlinge taal van Liefde communiceert op een inlevende, telepathische manier.

ONZUIVER: Depressie, een gevoel van opsluiting, bekrompenheid, intense zorgen, en verontrusting, hersentumoren, druk in de hersenen, hoofdpijnen en migraine, mentale stoornis, hoofdhuid problemen, en slaap stoornissen kunnen het resultaat zijn van een onzuivere zevende chakra. Er kan ook angst voor religie of spiritualiteit zijn, frustratie en ongerealiseerde kracht/macht, weinig vreugde in het leven, vreesachtigheid voor dingen die niet begrepen kunnen worden met de fysieke zintuigen, en zelfs schizofrenie.

Wanneer iemands kroon chakra geblokkeerd is, kleurt een zeer onaangename modderige, donkere kerrie kleur hun kroon chakra en hun volledige aura. Wanneer met hen gecommuniceerd wordt, mogen wij een tintelende en prikkelende sensatie in onze kroon ervaren, en we mogen een waarschuwing voelen dat psychische bescherming nodig is. Wanneer twee mensen met elkaar communiceren wiens kroon chakra’s onzuiver zijn, zijn vele misverstanden en misvattingen gebruikelijk. Hun uitwisseling mag tegenstrevend worden zonder overduidelijke middelen van begrip of effectieve communicatie.

AARDE CHAKRA: De zevende chakra van de Aarde is gezegd Mt. Fuji in Japan te zijn. Net zoals de kroon chakra zowel het gevoel van isolatie als eenheid regeert, was Japan gedurende vele jaren geïsoleerd terwijl de maatschappij verenigd binnenin zichzelf was. Mt. Fuji, of Fujiyama (yama betekent “berg” in het Japans) heeft een spirituele basis voor Japan verstrekt sinds de oude tijden, en devote mensen verduurden ontberingen gedurende de dagen in hun zoektochten om deze heilige berg te beklimmen. Deze berg is een 12,380 foot (3.773424m) hoge sluimerende vulkaan welke wereld befaamd is voor diens symmetrie en sereniteit.

Mt. Fuji, doet net zoals de kroon chakra, ieder nieuw seizoen verwelkomen op een prachtige en dramatische manier. In de lente, barsten de kersenbloesems in bloei uit aan de voet van de berg, en in Juli, beginnen de Alpen Rozen te bloeien. Laat in Augustus, is de zomer voorbij en vieren de Vuur Festivals van Fujiyoshida de komst van de winter en het einde van alle reizen naar de top van Mt. Fuji.

DIMENSIE: Alle Dimensies worden door deze chakra geregeerd, aangezien het onze volledige multidimensionale bewustzijn representeert.

SAMENVATTING: Net zoals velen onze persoonlijke Fujiyama beklommen hebben om de piek te bereiken, representeert het opengaan van de kroon chakra het hoogtepunt van de reis van de Kundalini vanuit onze Wortel naar de duizend-bloemblaadjes-lotus in onze Kroon. Deze reis representeert de voltooiing van één wereld en de aanvang van een nieuwe wereld. Die wereld, natuurlijk, was daar altijd, maar wij hebben het vergeten. We vergaten waar wij vandaan kwamen, en wij vergaten de grote glorie en complexiteit van onze werkelijke ZELF.

Het openen van de kroon chakra representeert de beëindiging van onze bekwaamheid om als een slachtoffer jegens de illusies van ons fysieke leven te leven. Ja, wij zijn nog steeds menselijk. Wij leven nog steeds binnenin ons stoffelijke lichaam en zijn, daarom, onderworpen aan het in de drama’s te vervallen van ons afgescheiden, beperkte zelf.

Echter, wij leven er niet langer meer in.

Wij hebben de ENE gekust en wij zijn achtergelaten met onze Goddelijke Ontevredenheid volledig geactiveerd. Deze “ontevredenheid” is zoals een stuurstraal dat ons in de richting trekt van onze kern energie frequenties. Nu roepen onze verblijven/woningen tussen de sterren, in andere galaxies en in ander dimensies, ons onophoudelijk en vragen ons om terug te keren. In die zin, terug te keren en er nochtans te blijven; in ons besef en in ons bewustzijn naar Huis terug te keren, echter in de derde dimensie te blijven waar wij actief onze Missie leven.

Nu dat wij ons herinneren wie we zijn, beginnen wij ons te herinneren waarom wij hier kwamen. Er is één Missie die wij allemaal gemeen hebben, dat is de missie om de vibraties van onze Verblijven in de hogere dimensies in onze dagelijkse levens te aarden. Iedere dimensie heeft een andere resonante frequentie. De resonante frequentie is de basislijn frequentie of centrum frequentie. Binnenin iedere dimensie of persoonlijk bewustzijn is er een resonante of primaire frequentie, of trillingstempo. Deze frequentie is hoger op dagen wanneer wij gevuld zijn met Liefde en lager op dagen wanneer wij gevuld zijn met angst. Met andere woorden, onze derde dimensionale zelf zal in frequentie fluctueren van “overleving” naar een “piek ervaring”.

Onze persoonlijke resonante frequentie, of frequentie handtekening, wordt vaak bepaald en/of afgemeten door onze hersengolven. Het openen van de kroon chakra staat ons toe om toegang te hebben tot onze Delta golven terwijl wij nog steeds ietwat bewust zijn van ons fysieke lichaam. Deze hersengolven zijn de “stuurstraal” welke ons toestaat om toegang te hebben tot onze ZELVEN, die in/op andere sterren, galaxies en dimensies bestaan.

Wanneer wij eenmaal toegang hebben tot deze gedeelten van onze totale ZELF, kunnen wij een relatie met hen ontwikkelen. Deze hogere ZELVEN geven ons toestemming om onze wereld vanuit hun perspectief te zien. Om de afgescheidenheid en beperking van de fysieke wereld vanuit een gedeelte van ons ZELF waar te nemen die net voorbij de illusie leeft, is het begin van ons Galactische Bewustzijn.

Als we meer met deze hogere dimensionale gedeelten van ons ZELF communiceren, begint de sluier tussen de werelden dunner te worden, en ons perspectief van al het leven wordt boven de derde dimensie verhoogd. In die zin, hoe wij ons bewust worden van de oorzaken van onze problemen die niet uit de kindertijd van dit leven stamden maar vanuit ander derde en vierde dimensionale levens (vaak bekend als ‘vroegere levens’), alsook andere parallelle werkelijkheden. Gelukkig, op dit tijdstip kunnen wij ook toegang verkrijgen tot ons ZELF om ons te helpen bij het begrijpen en integreren van deze multidimensionale informatie.

Onze verbinding met ons grotere ZELF, onze Ziel, geeft ons de ondersteuning en moed om ons bewust het wortelleven te herinneren waarin wij voor het eerst de angst ervoeren die geëchood heeft doorheen vele andere levensspannen. Deze “eerste keer” dat wij een extreem negatieve ervaring hadden creëerde vaak een herinneringsspoor, wat zoals littekenweefsel is in onze Ziel. Dit herinneringsspoor programmeert onze Ziel om die ervaring steeds weer opnieuw te creëren totdat het opgelost is. Wanneer wij eenmaal in ons bewustzijn in/naar de werkelijkheden gereisd hebben waarin deze patronen eerst begonnen, kunnen wij een beroep doen op ons Hogere Zelf om die pijn en angst met Onvoorwaardelijke Liefde in evenwicht te brengen.

Onze Ziel heeft deze situaties leven na leven opnieuw gecreëerd zodat wij het meesterschap over deze emoties en situaties kunnen verkrijgen. Als Liefde de angst eenmaal gebalanceerd heeft kan onze resonante frequentie stijgen doorheen AL onze levens in alle dimensies, tijden en locaties. We ontvangen onze verbinding jegens deze Onvoorwaardelijke Liefde, op een dagelijkse basis, wanneer ons Hogere Hart eenmaal geopend is. Ons fysiek hart resoneert met de kleur groen.

Dit gedeelte van onze hart chakra regeert de menselijke liefde. Menselijke liefde kan moedig en onzelfzuchtig zijn, of vreesachtig en egoïstisch. Aan de andere kant, resoneert ons Hogere Hart met Onvoorwaardelijke Liefde en mededogen. Ons Hogere Hart is net boven en voor ons fysieke hart in ons vierde dimensionale etherische lichaam gelokaliseerd. Ons Hogere Hart resoneert met de kleur roze.

Onvoorwaardelijke Liefde is gebaseerd op mededogen. Met dit mededogen, kunnen wij al het leven Onvoorwaardelijk liefhebben, Onvoorwaardelijk accepteren en onvoorwaardelijk vergeven. Wij allemaal, ongeacht hoe spiritueel of zelf-gerealiseerd, hebben moeilijke tijden in onze fysieke levens, het is in deze tijden dat wij uitgedaagd worden om de Onvoorwaardelijke Liefde en het mededogen van onze Hogere Zelven te accepteren in ons fysieke besef, zodat wij diens Liefde en vertroosting mogen ontvangen. We werden getraind dat het goddelijk is om te lijden. Nu moeten we die beperking naar de waarheid herschrijven, wat is dat wij niet langer hoeven te lijden omdat wij goddelijk ZIJN.

Het is onze open kroon chakra die dit proces van het “loslaten van lijden” initieert. De kroon chakra is het centrum van paradox – licht en donker, bekend en onbekend. De grote Liefde van het Kosmische Licht brengt ons Onvoorwaardelijke Liefde en de grote duisternis van het onbekende kan Enorme Angst brengen. Van het staan in het absolute centrum tussen Licht en donker, bekend en onbekend, in het centrum van de open duizend-bloemblaadjes-lotus, kunnen wij zien dat zij allen slechts andere extremen in de illusie van het fysieke leven zijn.

Vanuit het perspectief van onze geopende kroon chakra, zijn wij in onophoudelijk contact met de hulp en het begrip van onze vierde dimensionale zelven. Daarom, kunnen zij ons begrip, Liefde en mededogen geven om ons te helpen wanneer wij angstig en verward worden. Met hun assistentie zijn wij in staat om het grotere plaatje te zien dat ons toestaat om ons te herinneren dat wij ervoor kozen om ons fysieke leven binnen te gaan om een Missie te vervullen. We zullen nog steeds emoties van angst, kwaadheid en verdriet ervaren omdat wij ons Aarde voertuig dragen. Echter, zelfs als niemand in onze fysieke werkelijkheid ons kan helpen, kunnen wij ALTIJD ontvangen wat we nodig zijn om onze initiatie van onze eigen innerlijke begeleiding te voltooien.

Multidimensionale genezing is het proces van het vinden van de oorspronkelijke oorzaak van al onze ‘levenskwesties’. We hebben deze kwesties steeds maar weer opnieuw herleefd, in dit leven en in andere levens. Deze kernovertuigingen in afgescheidenheid en beperking hebben ons slapende en de werelden rondom ons heen bestrijdend gehouden, alsook binnenin. Wanneer wij deze kwesties in de kern kunnen genezen – dat is het eerste leven waarin zij ervaren werden – kunnen wij vele van onze werkelijkheden tegelijkertijd veranderen.

Wanneer de eerste ervaring eenmaal genezen is, dan kunnen de patronen die doorheen vele andere levens geresoneerd hebben gemakkelijk gezien worden. Wanneer wij de patronen van ons gedrag bewust waar kunnen nemen, dan kunnen we beginnen om “onszelf op heterdaad te betrappen”, zodat we kunnen veranderen. Echter, hoewel deze patronen af zullen nemen, zullen zij niet volledig weggaan omdat het deze kwesties zijn die aan onze Missie verbonden zijn. De kwesties waar wij leven na leven aan gewerkt hebben zijn de kern van onze dienstverlening aan anderen, aan de planeet en aan ons Hogere Zelf.

Het is door het genezen van onszelf dat wij kunnen leren om anderen te genezen. Wanneer wij eenmaal onze Duistere Zijde onder ogen gekomen zijn, neemt onze angst aanzienlijk af. Per slot van rekening; is het niet de “vijand binnenin” die de grootste dreiging veroorzaakt? Deze loslating van angst geeft ons grotere moed om door te gaan met onze eigen persoonlijke genezing en bij de genezing van anderen en onze planeet te helpen. Wij kiezen allemaal om hier te komen vanuit de hogere dimensies om bij deze grote tijd van transformatie te helpen. Net zoals wij levens gehad hebben waar wij “in de duisternis vervielen”, hebben wij ook levens gehad waarin wij Spirituele Initiaties waren. Met de voltooiing van deze spirituele levens keerden wij bewust naar Huis naar een hogere dimensie terug.

Door verbinding, communicatie, en een diep begrip van deze “Initiatie levens” kunnen wij toegang verkrijgen tot en de aangeboren kracht herinneren waar wij mee geboren werden. Deze krachtige levens zullen ons ook introduceren aan onze hogere dimensionale, intergalactische zelven. Iedere keer dat wij wisselwerken met deze hogere delen van onszelf, downloaden wij een beetje van hun frequentie tempo. Bijvoorbeeld, als wij een kommetje met ijs hebben (onze dichtste fysieke zelf) en wij onderwerpen het aan stoom (onze hoogste, vormeloze zelf), zal het ijs in water veranderen, hetgeen de zuivere essentie is van beide, het ijs en het stoom en het middenpunt tussen de twee.

Met andere woorden, de twee polariteiten werken tegen elkaar en zullen ons in/naar het centrale punt verhuizen, het steunpunt, en het punt van evenwicht. Dit centrale punt is het punt van kracht, omdat het het punt is van waaruit we beide zijden kunnen zien. In staat te zijn om beide zijden te zien, beide extremen, staat de onthechting toe dat mededogen creëert. Mededogen opent ons jegens onze hogere werelden omdat het ons bevrijdt van de drama’s van onze fysieke zelf. Mededogen tilt ons op uit de derde dimensionale matrix en in/naar ons multidimensionale perspectief. Dan kunnen we de derde en vierde dimensionale polariteiten rondom ons heen bekijken zonder in hen klem te raken. We zijn dan “in de wereld, maar er niet van”.

Vanuit dit centrale punt, zijn wij vrij om de werelden onder ons te ervaren (het ijs) en de werelden boven ons (het stoom) terwijl wij in het centrum blijven (het water). Het centrale punt is het stromen, het punt van overgave – overgave aan onze Ziel. Dit is de plaats zonder emotionele lading, negatief of positief, dat ons losmaakt uit de inperkingen van onze oude overtuigingen in afgescheidenheid en beperking. Vanuit deze plaats kunnen wij in het stromen vallen, ons overgeven aan het NU, verenigen met de Eenheid, en onze Ziel toestaan om de Kapitein van ons Aarde Voertuig te worden.

Hoe meer individuen die in staat zijn om dat centrale punt vast te houden, hoe meer wij allemaal zullen ervaren dat het paradigma uit het materialisme in/naar de spiritualiteit verschuift, uit de beperking en afgescheidenheid, en in/naar de Eenheid, Hierheid, en Nuheid van onze werkelijke natuur. Iedere keer dat wie van ons dan ook communiceert met ons Hogere Zelf, en onze hogere dimensionale resonantie in onze fysieke lichamen download, dragen wij niet alleen bij aan onze persoonlijke ascentie maar ook aan de planetaire ascentie.

SAMEN zullen wij ieder onze eigen persoonlijke puzzelstukje ontdekken, en het dan aan het geheel verbinden. Dan, als een planeet, en als een soort, kunnen wij de Hemel op Aarde creëren.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

http://suzanneliephd.blogspot.nl/