ÉÉN Wording – Eerste Chakra ~ Mensen en Planeet

ÉÉN Wording – Eerste Chakra ~ Mensen en Planeet

7 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

Welkom bij onze ÉÉN Wording ~Mensen en Planeet
“Blog-a-thon!”
Vandaag zullen wij de informatie presenteren over onze Eerste Chakra,

Eerste Chakra

LINK

LOCATIE: De eerste chakra is aan de basis van de ruggenwervel gelokaliseerd.

BLOEMBLAADJES: Deze chakra bestuurt de laagste trilling van ons lichaam en heeft de traagste golflengte. Er zijn vier spaken, of bloemblaadjes. Vier is het getal van de vierhoek en van funderingen. De vierhoek is gerelateerd aan het eerlijk/oprecht zijn, of geven een “eerlijke transactie,” de vier energieën van de Aarde – aarde, lucht, vuur en water en de vier richtingen. Vier muren, vier benen, of vier wielen representeren een sterke fundering.

NOOT & MANTRA: De noot voor deze chakra is C en de mantra is “lam” of “e” zoals in “red” (rood). Deze mantra’s chanten in de sleutel van D terwijl onze aandacht gefocust wordt op dit gebied van ons lichaam, kan ons in staat stellen om meer bewust toegang te krijgen tot de eerste chakra.

KLEUR: De Kleur voor deze chakra is rood, hetgeen de laagste frequentie van het zichtbare lichtspectrum van mensen is. Rood is de kleur van kwaadheid en/of vitaliteit.

REGELS: De eerste chakra regelt onze FYSIEKE energieën. Ook bekend als de wortelchakra, regeert het onze krachtdadigheid, erfelijkheid, overleving, zekerheid, passie, geld, werk/baan, en thuis. Deze chakra helpt ons bij onze alledaagse overleving.

ZINTUIG: De zintuig van het ruiken is gerelateerd aan deze chakra. Ons zintuig van het ruiken is onze meest primitieve zintuig, en is het eerste zintuig dat ontwaakt bij onze fysieke geboorte. De receptoren voor het ruiken zijn gelokaliseerd aan de basis van ons brein en voeden zich direct in ons Limbisch Systeem, wat het gebied is van het geheugen en de emotie. Daarom kunnen aroma’s onmiddellijk toegang verkrijgen tot de emotionele herinneringen die opgeslagen liggen in ons onbewustheid.

ASTROLOGISCH TEKEN: Het astrologische teken dat geassocieerd is met de wortelchakra is Stier. Zoals onze wortelchakra, is de stier een symbool van mannelijke kracht en vruchtbaarheid. De stier wortelt zich in de Aarde met zijn voorste hoeven en verlaagt diens neusgaten richting de grond om wie dan ook te waarschuwen die zijn “kudde” zou bedreigen. Er zijn vele koeien in de kudde, maar alleen de sterkste stier zal in staat om de genetische integriteit van de groep te behouden.

De eerste chakra is in feite de basis van zowel onze mannelijke als vrouwelijke energie. Het representeert onze mannelijke wil en mannelijke seksuele organen alsook de vrouwelijke energie van de Godin Kundalini. Daarom, kan een man leren om zijn vrouwelijke kracht te integreren een kan een vrouw leren om haar mannelijke kracht te integreren door het schoonmaken en openen van deze chakra.

ELEMENT: Aarde is het element dat geassocieerd is met de eerste chakra en het minerale koninkrijk is de top van die hiërarchie. Kristallen werden gedurende eonen door de mensheid hooggeschat en werden ook gebruikt bij esoterische genezing. Sinds het onze eerste dimensionale zelf regeert die niet in staat is om aangaande zichzelf te reflecteren, zijn gewaarwordingen vanuit onze wortelchakra gewoonlijk onbewust. Dit eerste dimensionale gedeelte van ons kan alleen bewust zijn van een “zwerm of ras bewustzijn”.

Hoewel de eerste chakra vele mannelijke kwaliteiten heeft is het ook de “zetel van de Godin kundalini” en wordt daarom vaak geassocieerd met onze relatie met onze moeders en met Moeder Aarde. Onze relaties met onze moeder stellen onze houding in richting thuis, zekerheid en geld. Als wij van onze wortelen afgesneden zijn, voelen wij ons ook van de Aarde afgesneden.

BEWUSTZIJN: De eerste chakra regeert ons overlevingsbewustzijn en representeert onze diepste onbewuste en meest primitieve zelf. Deze chakra representeert het reptielen gedeelte van ons brein, wat onze hersenstam is, ons centrum voor levensondersteuning. De hersenstam en het gebied er onmiddellijk boven worden het reptielen brein genoemd omdat het door alle schepselen van reptielen tot mensen bezeten wordt. Voor reptielen, is dit gebied hun volledige brein, maar voor mensen is het de basis, of de stam, van hun brein. In feite, is een deel van dit gebied bekend als de hersenstam.

PERSOONLIJKE TIJDLIJN: De eerste chakra representeert de geboorte tot aan de leeftijd van twee jaar. Dit is de tijd voordat wij ons proces van individualisatie voltooid hebben en ons zelf nog steeds waarnemen als een deel van onze ouders. Deze chakra representeert ons worstelen om in overeenstemming te komen met ons fysieke leven en fysieke lichaam. Onze multidimensionale Spirits zijn nieuw aangaande de beperkingen en afgescheidenheid van onze nieuwe 3D werkelijkheid, en wij worstelen om te leren hoe ons fysieke Aarde voertuig te controleren. Gelukkig, reizen wij op natuurlijke wijze in/naar de hogere dimensies op deze leeftijd en kunnen naar Huis terugkeren wanneer het ook is dat wij wanhopig behoefte aan vertroosting en begrip hebben.

SOCIALE TIJDLIJN: Antropologisch, representeert de eerste chakra de tijd toen de mensheid grotbewoners waren. In die tijd in onze “beschaving,” leefden wij van dag naar dag. Om ons bij onze worsteling voor overleving te helpen, verafgoden wij dieren en andere aspecten van onze fysieke omgeving.

HORMOON/ENDOCRIEN KLIER: Iedere chakra voedt prana in een andere hormoon klier. Net zoals er zeven chakra’s zijn, zijn er zeven hormoon klieren. Zowel de chakra’s en de hormoon klieren zijn gelokaliseerd langs de ruggenwervel. De hormoon klieren produceren hormonen en leveren hen af aan de bloedstroom. Deze klieren worden “endocrien” genoemd omdat er geen buis/kanaal naar wat voor specifiek deel van het lichaam ook maar is. In plaats daarvan, worden hormonen losgelaten in de bloedstroom waar zij door het bloed naar ieder orgaan en weefsel gedragen worden om hun beïnvloeding uit te voeren op alle functies van het fysieke lichaam.

Iedere klier in innerlijk gerelateerd aan de andere klieren en werken ook nauw samen met het zenuw- en bloedvatenstelsel. Om de organen van het lichaam efficiënt te laten werken, moet het bloed bepaalde chemicaliën bevatten. Vele van deze chemicaliën worden afgescheiden door de endocriene klieren, en deze afscheiding is belangrijk voor de gezondheid van het volledige systeem. Onze lichamen kunnen ziek worden als er teveel of te weinig hormonen zijn.

De endocriene klier voor de eerste chakra zijn de adrenaline klieren. Er zijn in feite twee adrenaline klieren gelokaliseerd met één bovenop elk van de twee nieren. De adrenaline klieren zijn de oproep van het lichaam om de strijd aan te gaan. Wanneer adrenaline vrijgegeven wordt in het systeem worden onze waarnemingen helderder, we hebben krachtdadigheid toegevoegd en voelen ons moediger.

Het vrijgeven van adrenaline activeert het vecht/vlucht syndroom, wat ons voorbereidt op “vechten of vluchten”.  Het vrijgeven van adrenaline en het activeren van vechten/vluchten wordt in werking gezet door echt of ingebeeld gevaar. Daarom, kunnen onze emoties een vrijlating van adrenaline activeren wanneer wij extreme angst of zelfs chronische spanning voelen. De eerste chakra is de “overlevingschakra,” en het vecht/vlucht syndroom is belangrijk voor de overleving van ieder ras.

ZENUW PLEXUS: De eerste chakra is gelokaliseerd nabij de sacrale plexus. De sacrale plexus is het zenuwcentrum, welke het skelet, de benen, voeten en uitscheidingssysteem, mannelijke voortplantingsorganen en de prostaat bestuurt. Als er een probleem met een been of voet aan de rechter, mannelijke, zijde van het lichaam is, kan het kwesties van vertrouwen in iemands wil aanduiden. Als er een probleem met het been of een voet aan de linker, vrouwelijke, zijde is, dan kan het kwesties met het vertrouwen van iemands emotionele leven aanduiden.

ZUIVER: Wanneer de chakra zuiver is voelen wij ons zeker, geaard en stabiel. We kunnen een goed “gezond verstand” gebruiken om onze financiën te balanceren alsook onze alledaagse verantwoordelijkheden en nog steeds nieuwe activiteiten en interesses initiëren. Ons afscheidingssysteem functioneert goed, de zenuwactiviteit in onze benen en voeten is gezond, en onze bekwaamheid om seksuele ontmoetingen te initiëren is comfortabel en natuurlijk. Onze wortelchakra is het thuis van het Slapende Serpent, onze Kundalini. Wanneer deze chakra zuiver en in evenwicht is kan de Godin Kundalini Shakti ontwaken en haar geleidelijke stijging beginnen naar de hereniging met Lord Shiva.

ONZUIVER: Wanneer de eerste chakra onzuiver is, voelen wij ons onzeker en angstig. We kunnen ook onoplettend worden omdat wij niet geaard zijn. We mogen ook een moeilijke tijd hebben met onze financiën en de dagelijkse benodigdheden. Wat voor zekerheid wij ook ontlenen aan materiële dingen kan bedreigd worden. Er kunnen ook problemen zijn met onze woning, wat onze basis van werken is in het fysieke leven. We kunnen genotzuchtig en egoïstisch worden en lijden aan depressie en verdriet. We mogen te lijden hebben van aambeien, verstopping, ischias of prostaatproblemen.

Alle bovenstaande emotionele, gedrag en fysieke gezondheid kwesties hebben te maken met de bekwaamheid om los te laten. We kunnen onze droefenis niet loslaten, geen materiële hulpmiddelen van gemak loslaten wanneer we financiën nodig hebben, of kunnen zelfs geen afval materiaal van onze lichamen loslaten. Als we niet los kunnen laten wat ons terughoudt, kunnen we niet voorwaarts gaan. Moeilijkheden met onze zitbeenszenuw en problemen met onze benen en voeten vertonen deze dynamiek. Prostaat problemen kunnen naar voren komen door gefrustreerde seksuele of creatieve prikkels/aansturingen.

AARDE CHAKRA’S: Net zoals de eerste chakra ons fysieke lichaam representeert, representeert de eerste chakra van de Aarde Haar fysieke lichaam. De planetaire eerste chakra is in Mt. Sinai in het Midden Oosten gelokaliseerd. Lady Gaia staat Haar Kundalini toe te stijgen om Haar Goddelijke Partner te ontmoeten. Het is nu TIJD dat wij Haar oproep horen. Vandaar dat dit gebied van de planeet het centrum van grote onrust is.

DIMENSIES: De eerste chakra regeert onze eerste en tweede dimensionale zelven. Onze eerste dimensionale zelf representeert de genetische codering, cellen en mineralen van onze lichamen. Het representeert ook ons meest primitieve “dierlijke zelf”, wat gerepresenteerd wordt door de vecht/vlucht reactie welke dient om de overleving van de soort te verzekeren.

De wortelchakra regeert ook de mannelijke seksklieren en het testosteron dat zij afscheiden. Dit testosteron stuurt de mannen in onze maatschappij aan, en de mannelijke polariteit van onze psyche, om de mensheid te bestendigen en te beschermen.

SAMENVATTING: Het lichaam van Moeder Aarde en Haar bewustzijn, Lady Gaia, is de derde dimensionale planeet die onze fysieke lichaam ondersteunt. Net zoals onze fysieke lichaam met ons bewustzijn communiceert door diens staat van gezondheid, ziekte, gemak en ongemak, communiceert Lady Gaia met ons via de gezondheid van Haar planeet.

Onze Westerse maatschappij reisde zo ver in onze derde dimensionale individualiteit dat wij het zicht van het feit verloren hebben dat wij leden zijn van een groter geheel. Wij vergaten dat wij leden van een planeet zijn die wij allemaal moeten delen. Deze vergeetachtigheid heeft ons toegestaan om voorbij te kijken aan het feit dat onze individuele bestemmingen intrinsiek verbonden zijn met de bestemming van Moeder Aarde die ons fysieke zelf herbergt en voedt.

Onze fysieke lichamen en het lichaam van de Aarde sturen boodschappen naar ons via de eerste en tweede dimensie. Als er verstoringen en ziektes op een genetisch en cellulair niveau zijn, als de elementen van de Aarde die rondom ons heen en binnenin onze lichamen verstoord zijn, als planten en dieren op een dagelijks tempo uitgestorven raken, is er een boodschap die uitgestuurd wordt. We kunnen zeggen dat wij deze boodschappen gehoord hebben, maar als ons gedrag niet werd gewijzigd, dan hebben wij niet GELUISTERD.

We kunnen onze lichamen en het lichaam van de Aarde waarop wij leven ontkennen of negeren, maar het is moeilijk om ons gedrag te ontkennen of te negeren. Onze acties wisselwerken met onze omgeving en met anderen om een spiegel te creëren die ons dwingt om naar ons zelf te kijken. We kunnen vasthouden aan een slachtoffer mentaliteit, wat ons toestaat in ontkenning te blijven en tegen ons zelf te liegen, maar onze acties liegen niet.

In de wereld van vandaag, zijn heel veel van onze behoeften voor overleving “krijgen wat we willen”. We moeten leren om te herkennen dat onze acties aan ons dicteren wat we werkelijk willen, want dat is waar wij tijd voor vinden om te “doen”. Alleen wanneer wij de boodschappen van ons onbewuste herkennen zoals zij ten toon gespreid worden in ons gedrag, kunnen wij de volle verantwoordelijkheid voor onze acties nemen.

Echter, hoeveel tijd hebben we om te leren luisteren naar de behoeften van onze planeet en Haar toekomstige generaties? Heeft onze individualiteit, wat wij zo toegenegen hoogachten in het Westen, ons onze bekwaamheid gekost om het grotere plaatje te zien?

Wanneer onze eerste chakra gesloten is, is het moeilijk voor de prana om onze fysieke lichaam te bezielen. Wij zijn dan niet in aanraking met onze eigen macht om te luisteren naar en te reageren op de behoeften van ons lichaam en het thuis van ons lichaam, de Aarde.

Onze acties worden dan reacties, en onze bekwaamheid om de verantwoordelijkheid te nemen voor onze persoonlijke kracht/macht is verdund in/naar een naargeestig worstelen voor overleving. Echter, wanneer de eerste chakra ontwaakt is, leeft spirit in de materie en al onze gedragingen worden door spirit aangestuurd, de spirit binnenin onze fysieke lichamen en de spirit binnenin onze Aarde.

Geachte Lezers, in dit NU, hoe ervaren jullie je eerste chakra:

Fysiek … Mentaal … Emotioneel … Spiritueel…

Ik zal over mijn ervaring spreken om jullie allemaal een voorbeeld te geven:

Fysiek: Mijn eerste chakra voelt behoorlijk geaard, hetgeen een uitdaging voor mij is. Ik voel me verbonden met Gaia omdat ik deze oefening met jullie allemaal deel.

Mentaal: Precies NU, weet ik waar ik naartoe ga, en het is Zondag, dus is het rustig. De knieën zijn blij, wat niet altijd het geval is.

Emotioneel: Nogmaals, het is een vrije dag, dus hoef ik me niet naar de één of andere plaats te haasten. Vandaar dat mijn Eerste Chakra rustig/kalm is.

Spiritueel: Mijn eerste chakra denkt aan het zijn in mijn achtertuin, te lopen aan het strand als een Spirituele Ervaring.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

http://suzanneliephd.blogspot.nl/