Eén Worden Mensen en Planeet Gaia en Jij Een Introductie om Eén te Worden

Eén Worden Mensen en Planeet Gaia en Jij Een Introductie om Eén te Worden

Door Dr. Suzanne Lie

Terwijl we verder gaan met ons avontuur van het verkennen van onze diepgewortelde verbinding met de planeet, bekijken we opnieuw het volledige chakrasysteem zoals het in het menselijke lichaam en het planetaire lichaam verblijft, want wij zijn allen verbonden in Eenheid.

Iedere chakra dient als een portaal van ervaring en communicatie met andere dimensies om uit te lijnen met ons Multidimensionale ZELF. Iedere chakra’s portretteert een specifieke kleur in het spectrum en is uitgelijnd vanaf de bodem beginnend bij de eerste chakra en naar boven gaand naar de zevende chakra bovenaan.

 

 

De chakra kleuren zijn als volgt:

–       Eerste Chakra: Rood
–       Tweede Chakra: Oranje
–       Derde Chakra: Geel
–       Vierde Chakra: Groen
–       Vijfde Chakra: Blauw
–       Zesde Chakra: Indigo
–       Zevende Chakra: Violet

 

Onderaan beginnend, de eerste of wortelchakra is onze aardende punt met onze eindige planeet, terwijl bovenaan de zevende of kroonchakraons aardende punt is met ons oneindige ZELF.

Onze vierde of hartchakra dient als het ontmoetingspunt van deze twee polariteiten van het oneindige en eindige.

De tweede (navel) chakra is het lagere octaaf van de vijfde (keel) chakra, net zoals dederde (zonnevlecht) chakra het lagere octaaf is van de zesde (wenkbrauw) chakra.

Chakra’s, welke bepaalde gebieden van ons lichaam regeren, kunnen ook in drie niveaus van bewustzijn onderverdeeld worden. Chakra’s van onze onbewustheidregeren het lagere lichaam en het gebied van ons leven waar wij normaal gesproken onbewust van zijn, zoals het aarden met de planeet, de vertering en eliminatie.  

 • De eerste chakraregeert het skelet, de benen, knieën en voeten.
 • De tweede chakraregeert de geslachtsorganen, onderbuik en lagere rug.
 • De derde chakraregelt de lever, galblaas, maag, milt en alvleesklier.

Chakra’s van ons bewustzijn regeren het middengedeelte van ons lichaam en de gebieden van ons leven waarvan wij doorgaans bewust zijn, zoals relaties, gezondheid en communicatie.

 • De vierde chakraregeert het hart, de longen, het immuunsysteem, de armen en handen.
 • De vijfde chakraregeert de keel, mond, spraak en het gehoor.

Chakra’s van ons superbewuste regeert het bovenste gedeelte van ons lichaam en de gebieden van ons leven die groter zijn in het rijk van het superbewuste, zoals hogere idealen en het uitgebreide bewustzijn.

 • De zesde chakraregeert de visie, het gezicht, het hoofd, de slaap en de dromen.
 • De zevende chakraregeert het brein en het zenuwstelsel.

De chakra’s representeren niet alleen een specifiek deel van ons lichaam, maar ook een deel van ons bewustzijn. Bewustzijn is de ervaring van “zijn”, wat alles representeert dat mogelijk is voor ons om te ervaren. Deze zintuigen, gewaarwordingen en mogelijke staten van besef kunnen verdeeld worden in zeven categorieën die geassocieerd zijn met elk van de zeven chakra’s.

 • Het Etherische/Fysieke Lichaam

–       De eerste chakra is overleving, vitaliteit en aardend voor het fysieke leven.

 • HetEmotionele Lichaam

–       De tweede chakra is emoties, verzorging en beschutting.

 • HetMentale Lichaam

–       De derde chakra is gedachten en krachtsystemen.

 • Goddelijk Kind/Bescherm Engel

–       De vierde chakra is liefde, gezondheid en relaties.

 • HetCausale Lichaam

–       De Vijfde chakra is communicatie en hogere creativiteit.

 • IK BEN Aanwezigheid

–       De zesde chakra is inspiratie, verbeeldingskracht en spirituele kracht.

 • Het Multidimensionale ZELF

–        De zevende chakra is eenheid met het multidimensionale bewustzijn

Spanningen die gevoeld worden in ons bewustzijn worden ook gevoeld in ons lichaam via het chakrasysteem. Tegenovergesteld, spanningen die gevoeld worden in ons lichaam worden in ons bewustzijn gevoeld.

 • Een eerste-chakra probleem zou tot uitdrukking gebracht worden door ons:

–       bewustzijn als moeilijkheden met onze dagelijkse overleving, vitale energie of toewijding jegens het fysieke leven.

–       lichaam als problemen met ons skelet, benen, knieën of voeten.

 • Een tweede-chakraprobleem zou tot uitdrukking gebracht worden door ons:

–       bewustzijn als moeilijkheden met onze emoties, bekwaamheid om verzorging te geven of te ontvangen, of ons thuis.

–       lichaam als problemen met onze voortplantingsorganen, darmen of lagere rug.

 • Een derde-chakraprobleem zou tot uitdrukking gebracht worden door ons:

–       bewustzijn als moeilijkheden met het denken en machtsworstelingen met anderen of binnenin ons zelf.

–       lichaam als problemen met ons leven, galblaas, maag, milt of alvleesklier.

 • Een vierde-chakraprobleem zou tot uitdrukking gebracht worden door ons:

–       bewustzijn als moeilijkheden liefde te geven of tot uitdrukking te brengen in onze relaties en onze algehele gezondheid.

–       lichaam als problemen met ons hart, de longen, het immuunsysteem, armen of handen.

 • Een vijfde-chakraprobleem zou tot uitdrukking gebracht worden door ons:

–       bewustzijn als moeilijkheden met de communicatie en creativiteit.

–       lichaam als problemen met onze keel, mond, spraak of horen.

 • Een zesde-chakraprobleem zou tot uitdrukking gebracht worden door ons:

–       bewustzijn als moeilijkheden met de inspiratie, verbeeldingskracht en spirituele kracht

–       lichaam als nachtmerries of problemen met ons zicht, gezicht hoofd of slaap

 • Een zevende-chakraprobleem zou tot uitdrukking gebracht worden door ons:

–       bewustzijn als moeilijkheden met geestelijke uitbreiding

–       lichaam als problemen met ons brein en zenuwstelsel

Gaia Spreekt

Mijn Dierbare Portaal Openers

Ik ben zeer verheugd dat jullie je bij ons aansluiten om jullie persoonlijke chakra’s (wat portalen zijn) te verbinden met mijn planetaire chakra’s/portalen. Als we ons bij elkaar aansluiten, Persoon en Planeet, zullen wij dat aldus chakra-na-chakra en dimensie-na-dimensie doen.

Ik ben vereerd om hier bij jullie op jullie reis te zijn. Ik ben vreugdevol dat jullie mijn oproep beantwoord hebben om mij te helpen met mijn transmutatie in/naar de vijfde dimensie. Nadat jullie je persoonlijke chakra’s bezocht hebben, zal ik jullie blijmoedig op een reis in/naar mijn Planetaire Chakra’s nemen.

Stel je voor, mensen en planeet

Zijn bezig gezamenlijk, mijn geliefde Opzichters van het Land, Opzichters van de Lucht, Opzichters van het Water en Opzichters van het Vuur:

ÉÉN te Worden

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

http://suzanneliephd.blogspot.nl/