De Nieuwe Neurenberg Processen 2021

De Nieuwe Neurenberg Processen 2021

Verantwoording:

Een uitgebreide kijk op hoe de Covid19 vaccins de Neurenberg Wetten schenden. Met dank aan Len.

BreakingNews.ca, 3 mei, 2021

(https://breaking-news.ca/the-new-nuremberg-trials-2021-please-share-this-info/)

Een team van meer dan 1.000 advocaten en meer dan 10.000 medische experts onder leiding van Dr. Reiner Fuellmich zijn een juridische procedure begonnen tegen de CDC, WHO & de Davos Group wegens misdaden tegen de menselijkheid. Fuellmich en zijn team presenteren de ondeugdelijke PCR test en het bevel aan doktoren om elke comorbiditeitsdood als een Covidood te bestempelen als fraude. De PCR test is nooit ontworpen om ziekteverwekkers op te sporen en is 100% foutief bij 35 cycli. Alle PCR testen onder toezicht van de CDC zijn ingesteld op 37 tot 45 cycli. De CDC geeft toe dat alle tests met meer dan 28 cycli niet toelaatbaar zijn voor een positief betrouwbaar resultaat. Dit alleen al ontkracht meer dan 90% van de vermeende gevallen van covids/”infecties” die zijn opgespoord door het gebruik van deze ondeugdelijke test.

Naast de gebrekkige tests en frauduleuze overlijdensakten is het “experimentele” vaccin zelf in strijd met artikel 32 van de Conventie van Genève. Volgens artikel 32 van het Verdrag van Genève IV van 1949 zijn “verminking en medische of wetenschappelijke experimenten die niet noodzakelijk zijn voor de medische behandeling van een beschermd persoon” verboden. Volgens artikel 147 is het uitvoeren van biologische experimenten op beschermde personen een ernstige schending van het Verdrag.

Het “experimentele” vaccin is in strijd met alle 10 de Codes van Neurenberg, waarop de doodstraf staat voor degenen die deze internationale wetten trachten te overtreden.

Het “vaccin” voldoet niet aan de volgende vijf vereisten om als vaccin te worden beschouwd en is per definitie een medisch “experiment” en proef:

Het verschaft immuniteit tegen het virus.

Dit is een “lekkende” gentherapie die geen immuniteit verschaft tegen Covid en beweert de symptomen te verminderen, maar dubbel gevaccineerden zijn nu 60% van de patiënten die ER of ICU nodig hebben met Covid-infecties.

Beschermt ontvangers tegen het krijgen van het virus

Deze gentherapie verschaft geen immuniteit en dubbel gevaccineerden kunnen het virus nog steeds oplopen en verspreiden.

Vermindert het aantal sterfgevallen als gevolg van de virusinfectie

Deze gentherapie vermindert het aantal sterfgevallen als gevolg van de infectie niet. Ook dubbel gevaccineerden die met Covid zijn besmet, zijn gestorven.

Vermindert de circulatie van het virus

Deze gentherapie maakt nog steeds de verspreiding van het virus mogelijk, aangezien zij geen enkele immuniteit tegen het virus biedt.

Vermindert de overdracht van het virus

Deze gentherapie maakt de overdracht van het virus nog steeds mogelijk, aangezien zij geen enkele immuniteit tegen het virus biedt.

Overtredingen van de Neurenberg Code zijn als volgt:

Neurenberg Code #1: Vrijwillige toestemming is essentieel

Geen mens mag gedwongen worden om een medisch experiment te ondergaan zonder geïnformeerde toestemming. Veel media, politieke en niet-medische personen vertellen de mensen dat ze de prik moeten nemen. Zij geven geen informatie over de nadelige effecten of de gevaren van deze gentherapie. Alles wat je van hen hoort is – “veilig en effectief” en “de voordelen wegen op tegen de risico’s”. Landen gebruiken lockdowns, dwang en bedreigingen om mensen te dwingen dit vaccin te nemen of worden verboden deel te nemen aan de vrije maatschappij onder het mandaat van een Vaccin Paspoort of Groene Pas. Tijdens de processen van Neurenberg werden zelfs de media vervolgd en leden ter dood gebracht voor het liegen tegen het publiek, samen met veel van de artsen en nazi’s die schuldig werden bevonden aan misdaden tegen de menselijkheid.

Neurenberg Code #2: Breng vruchtbare resultaten voort die met andere middelen niet te genezen zijn.

Zoals hierboven vermeld, voldoet de gentherapie niet aan de criteria van een vaccin en biedt ze geen immuniteit tegen het virus. Er zijn andere medische behandelingen die vruchtbare resultaten opleveren tegen Covid, zoals Ivermectine, Vitamine D, Vitamine C, Zink en versterkte immuunsystemen voor griep en verkoudheid.

Neurenberg Code #3: Baseer Experimenten op Resultaten van Dierproeven en de Natuurlijke Geschiedenis van de Ziekte

Deze gentherapie sloeg dierproeven over en ging rechtstreeks naar proeven op mensen. In het mRNA-onderzoek dat Pfizer gebruikte – een kandidaat-studie over mRNA met resus makaak-apen die BNT162b2 mRNA gebruikten en in die studie ontwikkelden alle apen longontsteking, maar de onderzoekers achtten het risico laag omdat dit jonge gezonde apen waren in de leeftijd van 2-4 jaar. Israël heeft een beroep gedaan op Pfizer en het Internationaal Gerechtshof heeft een claim aanvaard dat 80% van de ontvangers longontsteking heeft gekregen doordat zij met deze gentherapie zijn geïnjecteerd. Ondanks deze alarmerende ontwikkeling is Pfizer doorgegaan met het ontwikkelen van hun mRNA voor Covid zonder dierproeven.

Neurenberg Code #4: Vermijd alle onnodig lijden en verwondingen

Sinds het uitrollen van het experiment en opgenomen in het CDC VAERS rapportagesysteem zijn er in Amerika meer dan 4.000 sterfgevallen en 50.000 verwondingen door vaccins gerapporteerd. In de EU zijn meer dan 7.000 sterfgevallen en 365.000 verwondingen door vaccins gerapporteerd. Dit is een grove schending van deze code.

Neurenberg Code #5: Geen Experiment Uitvoeren als er Reden is om te Denken dat er Letsel of de Dood zal Optreden

Zie #4, gebaseerd op feiten gebaseerde medische gegevens veroorzaakt deze gentherapie dood en letsel. Eerder onderzoek naar mRNA toont ook verschillende risico’s aan die genegeerd zijn voor dit huidige proef-gen-experiment. Een studie uit 2002 over SARS-CoV-1 spike-eiwitten toonde aan dat ze ontstekingen, immunopathologie en bloedklonters veroorzaken, en de expressie van Angiotensine 2 belemmeren. Dit experiment dwingt het lichaam om dit spike-eiwit te produceren en erft al deze risico’s.

Neurenberg Code #6: Risico mag nooit groter zijn dan het voordeel

Covid-19 heeft een 98-99% genezingskans. De verwondingen, doden en nadelige neveneffecten van mRNA-gen-therapie overschrijden dit risico ruimschoots. Het gebruik van “lekkende” vaccins werd verboden voor gebruik in de landbouw door de VS en de EU als gevolg van de Marek Kip studie die aantoont dat “hot-virussen” en varianten ontstaan… waardoor de ziekte nog dodelijker wordt. Toch is dit genegeerd voor menselijk gebruik door de CDC, die volledig op de hoogte is van het risico dat er nieuwe dodelijker varianten ontstaan door lekkende vaccinaties. De CDC is zich er volledig van bewust dat het gebruik van lekkende vaccins het ontstaan van nieuwe (dodelijkere) stammen bevordert. Toch hebben ze dit genegeerd als het om mensen gaat.

Neurenberg Code #7: Er moeten voorbereidingen worden getroffen tegen zelfs maar een kleine mogelijkheid van verwonding, invaliditeit of dood

Er werden geen voorbereidingen getroffen. Deze gentherapie sloeg dierproeven over. De eigen fase 3 klinische proeven op mensen van de farmaceutische bedrijven zullen niet eindigen voor 2022 /2023. Deze vaccins zijn goedgekeurd op grond van een wet die alleen van toepassing is op noodgevallen en zijn opgedrongen aan een verkeerd geïnformeerd publiek. Ze zijn NIET goedgekeurd door de FDA.

Neurenbergse Code #8: Experimenten moeten worden uitgevoerd door wetenschappelijk gekwalificeerde personen

Politici, media en acteurs die beweren dat dit een veilig en effectief vaccin is, zijn niet gekwalificeerd. Propaganda is geen medische wetenschap. Veel verkooppunten zoals Walmart & drive-through vaccincentra zijn niet gekwalificeerd om experimentele medische gentherapieën toe te dienen aan het ongeïnformeerde publiek.

Neurenbergse Code #9: Iedereen moet de vrijheid hebben om het experiment op elk moment te beëindigen

Ondanks de verontwaardiging van meer dan 85.000 dokters, verpleegsters, virologen en epidemiologen – wordt het experiment niet beëindigd. In feite worden er momenteel vele pogingen ondernomen om wetten te veranderen om vaccinatie af te dwingen. Dit omvat verplichte en gedwongen vaccinaties. Experimentele “update”-injecties zijn gepland voor elke 6 maanden, zonder dat er iets wordt gedaan aan het groeiende aantal doden en gewonden dat reeds is veroorzaakt door dit experiment. Deze “update”-injecties zullen worden toegediend zonder enige klinische proeven. Hopelijk zal dit nieuwe proces van Neurenberg een einde maken aan deze misdaad tegen de mensheid.

Neurenberg Code #10: De wetenschapper moet het experiment op elk moment beëindigen als er een waarschijnlijke oorzaak is dat het tot verwondingen of de dood leidt

Uit de statistische gegevens blijkt duidelijk dat dit experiment leidt tot doden en gewonden, maar alle politici, farmaceutische bedrijven en zogenaamde deskundigen doen geen enkele poging om dit gentherapie-experiment, dat schade toebrengt aan een miswetend publiek, te stoppen.

Wat kunt u doen om te helpen een einde te maken aan deze misdaad tegen de mensheid? Deel deze informatie. Houd uw politici, media, dokters en verplegers verantwoordelijk – dat als zij medeplichtig zijn aan deze misdaad tegen de menselijkheid, ook zij onderworpen zijn aan de wetten van de Conventie van Genève en de Code van Neurenberg en berecht kunnen worden, schuldig bevonden en ter dood gebracht. De gerechtelijke procedures worden voortgezet, er is bewijsmateriaal verzameld en een groot en groeiend aantal deskundigen luidt de alarmbel.

Bezoek de website van het Covid-comité op: https://corona-ausschuss.de/ en als u door deze misdaad bent getroffen, meld de gebeurtenis, de betrokken personen en zoveel mogelijk details op de volgende website:

https://www.securewhistleblower.com/

Vertaling: Martien