Tussen AFBRAAK en OPBOUW..!

Tussen AFBRAAK en OPBOUW..!

 by GuidoJ.  Posted on 8 oktober 2022

Tussen afbraak en opbouw

2022 © Lillian Richell | deze versie WantToKnow.nl/bex

De oude wereld zakt steeds dieper weg onder onze voeten. De waarden waaraan we hechtten en de zekerheden waarop we rekenden werken niet meer. Een democratie functioneert niet meer als parlement en regering niet luisteren naar het volk, maar dat deden ze in het verleden eigenlijk ook al niet. We hadden het alleen niet door. Een gezondheidszorg functioneert niet meer als ze vaart op regels van wereldvreemde zelfbenoemde autoriteiten in plaats van praktijkervaring aangevuld met integer wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk bewijs functioneert niet meer als denkmodel, het is niet meer de onderbouwing van onze werkelijkheid.

Een maatschappij functioneert niet meer met een zelfverrijkend economiemodel dat onderwijs, dienstverlening en middenstand kapot maakt. Een samenleving functioneert niet meer als je het volk verdeelt en tegen elkaar uitspeelt. Een mens kan niet meer zijn waar-achtigheid leven als je de ziel van zijn lichaam berooft. De avond is gevallen voor de oude werkelijkheid. Midden in deze periode van afbraakbeleid ontspruiten allerlei initiatieven om iets nieuws op te bouwen.

Mensen zoeken elkaar op, lanceren platformen en experimenteren met een leven ‘off the grid’. We worden ons pijnlijk bewust van de afhankelijkheid van diensten en systemen en er groeit een behoefte aan onafhankelijkheid: kunnen we niet gewoon zonder al die ‘voorzieningen’ leven en het goed hebben met elkaar? Ja, dat kan, maar we moeten dat wel leren en … we kunnen dat leren, want mensen zijn van nature nieuwsgierig en creatief. De dageraad heeft zich aangekondigd. Maar voorlopig bevinden we ons nog in de schemering.

Welke koers kiezen we?
De build-back-better route? Dat is het herstel van de oude wereld, maar in een nieuw jasje. De technologie neemt het stokje over en verhuist de samenleving naar een machine. In plaats van een financieel-sociaal systeem wordt een technologisch systeem de regisseur van ons leven.

De ‘quantumsprong’ route? Dat is het herstel van de oorspronkelijke wereld, ooit op aarde gevestigd. De natuur (Moeder Aarde, Gaia) krijgt het weer voor het zeggen. Hiermee wordt onze verbondenheid met het Bron-veld hersteld en hebben alle frequenties weer toegang tot ons bestaan. Op basis hiervan kunnen we een planetaire werkelijkheid scheppen die harmonieert met de Hele Werkelijkheid.

Het DNA, het kosmische hart IN ons eigen lijf.

Er zijn al creatieve initiatieven, maar het zal nog heel wat voeten in de aarde vragen om nieuwe paden uit te zetten. Het is namelijk niet makkelijk om je los te maken uit de gevestigde systemen, uit de ingepeperde en ingeburgerde normen en waarden. Bijvoorbeeld: als je groenten nodig hebt gaan velen nog naar de supermarkt in plaats van de groenteboer. Als je je aanmeldt bij een instantie, word je geacht je hele doopceel in te leveren.

Als je je niet gezond voelt, ga je naar de dokter. Een bewijs van gezondheid haal je bij … de dokter. Ons dagelijks leven is gevuld met vanzelfsprekendheden. Het los maken begint met vragen stellen. De falende voorzieningen, je niet meer kunnen verlaten op oud-en-vertrouwd, helpen een handje om je Zelf niet meer te verlaten. De hedendaagse praktijk van de gezondheidszorg, met het medisch werkveld voorop, roept in ieder geval veel vragen op.

Geneeskunde is ziektekunde..!
Wat kan een geneeskundige zonder enige kennis van gezondheid patiënten te bieden hebben? Zoals de meeste mensen wel weten wordt gezondheid beschreven in termen van normaalwaarden. Dus als de hoeveelheden en afmetingen van je lichamelijke onderdelen binnen het collectieve spectrum vallen – dat wat bij de meeste mensen gemeten is – dan is dat je brevet van gezondheid.

Gezondheid is een hoeveelheid. Het wordt opgehangen aan de grootste gemiddelde deler. Het is een verouderd denkmodel dat je gezondheid en ziekte kan vaststellen op basis van metingen met apparatuur, omdat alle menselijke lijven op dezelfde manier zouden werken. De ‘gekwalificeerde’ medicus die je gezond moet maken, vaart op een handvol getallen. Kunnen we dat kwalificeren als kennis van gezondheid?

Waar heeft de geneeskundige dan wel kennis van?
Tijdens de medische opleiding, en ook daarna, krijg je een onuitputtelijk scala aan ziekten gepresenteerd om in je hoofd te stampen. Het hele medische denken is ingesteld op wat er allemaal mis kan zijn (pathologie), hoe het mis kan gaan (pathofysiologie), hoe je dat tijdig kan opmerken (vroegdiagnostiek), hoe je dat kan herkennen (symptomen), welke naam je de ziekte kunt geven (diagnostiek) en wat je kan doen om de ziekte te bestrijden (behandeling).

Kortom, de hele geneeskundige mindset is erop ingesteld dat er van alles fout kan gaan en hoe fout het vervolgens kan gaan … als je niets doet. Het besef dat de mens geweldige vermogens bezit, zoals een herstelvermogen, is ver te zoeken. Veel mensen weten zich op de een of andere manier toch in balans te houden ondanks alom aanwezige verstoringen als stress, vervuiling, straling, mindcontrol, trauma, enz..

Meer lezen >>>