Moolenburgh: ‘Kwalen wegdrukken is geen genezen!’ / Door GuidoJ.

Moolenburgh: ‘Kwalen wegdrukken is geen genezen!’

Té weinigen zijn zich ervan bewust, dat hij ons in 1976, tezamen met anderen, behoed heeft voor de toevoeging van fluoride aan ons kraanwater. Inmiddels is duidelijk dat fluoride een kankerverwekkend gif is en een vernietiger van het IQ.  Ook speelde Hans Moolenburgh sr. een rol in de aanpassing in 1983 van artikel 11 van de Grondwet:

“Eenieder heeft het recht, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen,
op de onaantastbaarheid van zijn lichaam.”


Désirée Röver meldde op Facebook het overlijden van Hans Moolenburgh sr.: “Lieve Hans, als jouw ‘comrade in arms’ zoals je me vorige week aan de telefoon opnieuw noemde, wens ik je alle Licht en Vrede toe. Rust zacht naast jouw geliefde Anneke.” Wij geloven dat we hem het beste eren, door dit artikel uit 2015, nogmaals in het licht te zetten van zijn leringen en nagedachtenis

Hans Moolenburgh:
‘De kwaal wegdrukken is geen genezen!’..

2015 WantToKnow.nl/be
(verscheen eerder ook in ‘Ode’-magazine)

Hans Moolenburg was al bijna 60 jaar arts en is (2015) inmiddels de 90-jarige leeftijdsgrens ruim gepasseerd.. Maar zijn geest is even scherp en jong als voorheen en hij heeft nog steeds zijn eigenzinnige visie op gezondheid. ‘Wij behandelen mensen alsof het een veestapel betreft.’  Hij woont, al sinds 1952, samen met zijn echtgenote, in hetzelfde huis in Haarlem. Een paar jaar geleden kreeg dit huis een prijs: het was de mooiste gevel van de stad Haarlem. Een andere prijs voor dezelfde locatie, die ook onderdak biedt aan de praktijk van Moolenburgh was niet minder verdiend geweest: voor de toewijding en het succes waarmee op die plaats al 50 jaar mensen worden geholpen om ziekten te overwinnen en gezond te blijven..!

De reden voor het succes van Moolenburgh ligt ongetwijfeld in zijn vermogen om alle gebieden van het leven – het fysieke, geestelijke en emotionele – met elkaar te verbinden. Zijn eigen leven is daarvan een voorbeeld. Hij is bloedserieus en bevlogen, maar barst net zo makkelijk uit in aanstekelijke lachsalvo’s. Hij is vriendelijk en invoelend, maar ook bereid om vertegenwoordigers van onzinnige vitaminepreparaten op de pijnbank te leggen. Het is duidelijk, dat hij is gewend om in het openbaar te spreken. Hij formuleert helder en weet complexe onderwerpen van ziekte en gezondheid begrijpelijk te maken.