De Nederlandse doofpottencultuur.. / 2017 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

De Nederlandse doofpottencultuur..

2017 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

In en uit de doofpot.. Gedurende de afgelopen jaren zijn er steeds meer zaken uit de doofpot gekomen, die er in de jaren daarvoor met alle macht werden ingestopt. Dit natuurlijk met als doel om het zich versterkende beeld van een criminele overheid en haar organisaties te kunnen ontkrachten. Vanaf de beginperiode dat ik bij de website Argusoog betrokken was, heb ik mij ingezet om die doofpottencultuur van de BV Nederland – toen nog onder aanvoering van hare grajesteit BeaShell – aan de kaak te stellen.

In december 2008 schreef ik daartoe een artikel genaamd “In en uit de doofpot, de macht van de onmacht” (HIER). Dit artikel heb ik aan meerdere nieuwe Nederlandse mediasites toegestuurd. Ik liet het vergezeld gaan van de vraag om het allemaal op een aangegeven tijd massaal te gaan publiceren. Vele sites voldeden aan dit verzoek. Aanvankelijk was het artikel bedoeld om de strijd van Micha Kat in zijn openbaring van de Demmink-doofpot te willen steunen.

De samenwerking met hem heeft in de jaren daarna de nodige vruchten afgeworpen, waarna Micha en ik beiden onze eigen weg zijn gegaan. De aanvankelijke samenwerking heeft toen mede geresulteerd in grote opkomsten bij de rechtszaken die er tegen hem werden gevoerd.

De meest geruchtmakende rechtszaak was die van 11 februari 2011 in het Haagse Paleis van Justitie. Daarbij was een buitenproportionele en intimiderende hoeveelheid politie aanwezig, waaronder vele ME’ers. Het geheel resulteerde in de arrestatie van 11 mensen, die zes uur lang van hun vrijheid werden beroofd.

Hieronder een video-impressie van dit absoluut dieptepunt van de zogenaamde rechtsstaat der BV Nederlanden.

Meer lezen >>>