Arend Zeevat: De mens: verbinding tussen aarde en kosmos.. / Arend Zeevat

De mens: verbinding tussen aarde en kosmos..
februari 2017 / Door GuidoJ.
De mens als verbinding tussen aarde en kosmos
2017 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

De geschiedenis van de menselijke onderdrukking kent vele opstanden en revoluties, de ene bloederiger dan de andere. Al deze opstanden, tegen welke onderdrukkende macht dan ook, waren een uiting van het diep in de mens verankerde verlangen naar vrijheid en het kunnen ervaren van de eigen individualiteit. De aard en vorm van de opstanden waren vooral een uiting van binnen de cultuur levende frustraties en ongenoegens. Hierin laat zich al een strijd zien tussen de individuele mens en de hem vormende cultuur, waar hij door geboorte in terecht is gekomen.

In feite is door de toenemende vervreemding van de mens ten opzichte van de hem leven schenkende natuur, een diepe afgrond ontstaan tussen de mens, zijn oorsprong en zijn bestemming. Die natuur laat ons, door de Schepper daarvan, de natuurlijke groei-wetmatigheden zien. En als men er open voor staat, het beleven van een in het complete leven ingebedde organisch evolutionaire ontwikkeling. Het natuurlijke leven heeft zo haar eigen ontwikkelingsdynamiek, die zich niet laat manipuleren en/of dicteren door economische en geopolitieke machtsbelangen.