We moeten dankbaar zijn voor de CO2 in onze atmosfeer

We moeten dankbaar zijn voor de CO2 in onze atmosfeer
DOOR FRED TEUNISSEN · 5 NOVEMBER 2019

CO2 is geen broeikasgas en is niet onze vijand. Er is op TransitieWeb pas nog over geschreven (hier en hier), maar door de recente ‘klimaatcampagnes’ voel ik de behoefte er nog wat verder op door te gaan.

Er is maar heel weinig CO2 in onze atmosfeer. Nul komma nul drie acht procent. Oftewel bijna vier honderdste deel van 1 procent. Die kleine fractie van de dampkring is essentieel voor al het leven op aarde. We moeten er dus zuinig mee omspringen.

Zonder CO2 is er geen fotosynthese en dus ook een plantengroei. Ook geen plankton en dus geen zeeleven. En door deze twee factoren uiteraard ook geen aanmaak van nieuwe zuurstof (al duizenden jaren 21 procent van de atmosfeer).

Een planeet zonder CO2 is vrijwel dood, want alleen sommige micro-organismen kunnen overleven in een wereld zonder of met maar heel weinig van deze gassoort.

We moeten daarom dankbaar zijn voor de CO2 in onze atmosfeer.

CO2 als vijand

Tot nu toe dacht ik dat degenen die CO2 als vijand afschilderen dit doen als een cover-up voor geoengineering. Volgens de overbekende redenering: ‘de aarde warmt teveel op (wat niet waar is) door CO2 (wat evenmin waar is) en daarom moeten we nu – hoe riskant ook – met geoengineering (dus chemtrails) de zon gaan dimmen.’

Maar nu hoorde ik onlangs een online radio-gesprek met Mike Adams (de Health Ranger). Hij kwam met iets dat mij verraste. Hij denkt dat ‘ze’ het menen. Dat ze CO2 werkelijk als een vijand zien.
En inderdaad, Bill Gates wil CO2 gaan wegvangen uit de atmosfeer, zo werd vorig jaar bekend. Hij wil dat doen middels zijn pas opgerichte onderneming Carbon Engineering. En raad eens wie een van de mede-oprichters is? Niemand minder dan David Keith, het boegbeeld van de academische geoengineers…

Ontgroening, droogte en kou

Dit wegvangen van kooldioxide roept de volgende vraag op: als een onschuldig gas dat zo belangrijk is voor het leven op aarde als vijandten tonele wordt gevoerd, wat kan daar dan de bedoeling van zijnar zijn?

En de vraag is ook: wie zijn ‘zij’ dan eigenlijk als ze zo vijandig staan ten opzichte van de gehele levende natuur op aarde?

Laten we eens proberen ons een voorstelling te maken van een aardse atmosfeer met drastisch minder CO2. Dat betekent ontbossing en ontgroening op een ongekende schaal, droogte en kou. De gevolgen voor de wereldbevolking zouden catastrofaal zijn: misoogsten, honger, enorme volksverhuizingen en waarschijnlijk (nog meer) oorlogen.

Zou dat de achterliggende agenda zijn? Ik sluit het niet uit, maar toch lijkt het me niet erg waarschijnlijk. Niemand is gebaat bij cataclysmische chaos.

Cyborgs en quantum-machines

Wat misschien een verklaring kan zijn is dat het een vorm van geoengineering betreft die we nog niet als zodanig herkennen. De atmosfeer zou nu dan aangepast worden aan een levensvorm die niet goed gedijt in warme en vochtige omgevingen.

Wat kan deze levensvorm zijn?
Het moet een levensvorm zijn die sterk afwijkt van de huidige aardse biologie. Microbe-achtig misschien. Of cyborg-achtig. Meer machine dan mens of dier.

En dat is wel precies waar de transhumanisten, zoals Ray Kurzweil en Elon Musk op af willen koersen. Op een soort tussenvorm tussen de biologische mens en de digitale machine.

En het kan zijn dat een dampkring met (relatief) veel CO2 en (dus) vocht de soepele communicatie tussen de Grote Orwelliaanse Quantum Machines en de nieuwe cyborg-mensen belemmert.

Transhumane herscheppers

Het is pure speculatie, deze gedachte, maar het zou waar kunnen zijn, want in zo’n scenario is CO2 inderdaad een vijand. Een vijand die bestreden wordt, niet met als doel om de wereldbevolking te decimeren (Georgia Guide Stones), maar om deze om te vormen naar het beeld van de transhumane ‘herscheppers’.

Met heel veel collateral damage, dat moge duidelijk zijn. Maar deze gevolgschade is dan niet het doel.

Mijn conclusies:

1) de wereldwijde klimaatcampagne is een aanval op de hele levende Natuur
2) er is diepgaander onderzoek nodig naar de motieven daarachter


Zie ook: