Onderzoek van 4000 patenten wijst uit: er is geen nieuw virus en de covid-19 vaccins zijn biowapens

Onderzoek van 4000 patenten wijst uit: er is geen nieuw virus en de covid-19 vaccins zijn biowapens

De getuigenis, die dr. David Martin op 9 juli aflegde voor de Stiftung Corona Ausschuss onder leiding van advocaat Reiner Fülmich, trekt de vloer weg onder alle genomen coronamaatregelen. Uit zijn analyse van 4000 patenten blijkt dat er geen nieuw en gevaarlijk virus is en dus ook geen grond voor een A-status pandemie.

Martin is expert op het gebeid van patenten. Hij vergeleek de gensequenties van Covid-19 met meer dan120 corona-gerelateerde patenten en kwam tot de conclusie dat het in alle gevallen ging om subtiele modificaties van al bestaande corona gensequenties. Met andere woorden: niks nieuws onder de zon.

Daarmee toont hij glashard aan dat het verhaal van het nieuwe, gevaarlijke virus op bedrog berust.

Maar dat niet alleen. Uit zijn analyse wordt tevens duidelijk dat de covid-vaccins biowapens zijn. Hij bevestigt onze ergste vrees, namelijk dat de levens van honderden miljoenen gevaccineerden in gevaar zijn.

Highlights

De inhoud van deze video is tamelijk specialistisch en ook nog eens heel uitgebreid. Daarom licht ik er drie kernpassages uit die ik eerst in het Engels weergeef en daarna in een vertaling naar het Nederlands.
Dat neemt niet weg dat ik van mening ben dat deze video dermate belangrijk is dat hij het verdient om meerdere malen integraal bekeken en bestudeerd te worden.

Bitchute: https://www.bitchute.com/video/AaAhU1ZHgQ6V/
Idem op Odysee
Stiftung Corona Ausschuss: https://corona-ausschuss.de

Het zijn geen vaccins

“There jas been no effort by any pharmaceutical company to combat the virus. This is about getting people injected with the known to be harmful S1 spike protein.”
(46:55)

“Er is geen enkele poging gedaan door welk farmaceutisch bedrijf dan ook om het virus te bestrijden. Dit gaat over het injecteren van mensen met het S1-spike-eiwit, waarvan bekend is dat het schadelijk is.”

Het zijn biowapens

“We have to stop falling for even the mainstream narrative in our own line of questioning, because the fact of the matter is: this was seen as a highly malignable bioweapon.
There is no question about it by 2005. It was unquestionable a weapon op choice and the illusion that we continue to unfortunatedly see very well meaning people get trapped in is about conversations whether or not we are having a vaccine for a virus. The fact of the matter is we’re not.”
(45:00-47:00)

“We moeten vooral ophouden met het meegaan met het mainstream-verhaal in de manier waarop we onze vragen formuleren, want het simpele feit is dat dit gezien werd als een zeer kwaadaardig biowapen. Daar bestaat in 2005 geen twijfel over. Het was zonder enige twijfel bedoeld als een wapen. Helaas raken nog altijd veel mensen verstrikt in discussies over de vraag of we al dan niet een vaccin tegen een virus hebben. Feit is dat dit niet de situatie is.”
(cusrief is door mij aangebracht, FT)

Er speelt zich een tragedie af

“The sad and sober irony is dat I raise these issues beginning in 2002 after the anthrax scare and the tragedy is we’re now sitting in a world where we have hundreds of millions op people that are being injected with a pathogen simulating computer sequence, which is been sold under what the patent office, what the medical profession and what the FDA in its own clinical standards would not suggest as a vaccine. But, by using the term we actually are now subjecting hundreds of millions op people to what was known to be in 2005 a biological weapon.”
(47:00-50:00)

“De trieste en nuchtere ironie is dat ik deze onderwerpen al vanaf 2002, na de antrax-angst, aan de orde stel en de tragedie is dat we nu in een wereld zitten waar we honderden miljoenen mensen hebben die worden geïnjecteerd met een computersequentie die een   ziekteverwekker simuleert. Dit wordt verkocht, terwijl het octrooibureau, de medische professie en wat de FDA volgens hun eigen klinische normen het niet als een vaccin zouden aanmerken. Maar door die term te gebruiken, onderwerpen we nu honderden miljoenen mensen aan iets waarvan in 2005 al duidelijk was dat het een biologisch wapen is.”

https://www.transitieweb.nl/

Gerelateerd

Killervirus of killervaccin?

Internationaal Strafhof buigt zich over klacht van Israëlische burgers over het vaccinatiebeleid van hun regering

Steeds meer berichten over vaccinatieslachtoffers en steeds meer pogingen om de harde feiten weg te houden van het grote publiek

BPOC2020: aangrijpende getuigenverklaringen over sterfte en ernstige bijwerkingen na covid-vaccinaties