O Nederland, let op uw zaak! / Door Lauri Fransen

O Nederland, let op uw zaak!

DOOR LAURI FRANSEN · 10 DECEMBER 2021

In het gebied dat we Nederland of  De Nederlanden noemen is al eeuwenlang een strijd gaande tussen krachten van despotisme en van democratie. Lauri Fransen schetst deze ontwikkeling en verheldert daarmee de historische achtergrond van de actuele opmars van despotische zijde. Dit artikel bevat onmisbare kennis voor iedereen die opkomt voor vrijheid en grondrechten.

Al geruime tijd voel ik de behoefte om iets te schrijven over de staatsrechtelijke situatie in Nederland. Ik ben geen jurist, geen staatkundige, maar ook een gewone burger kan met wat onderzoek een heel eind komen in het begrijpen waar we ons als burgers van Nederland nu in bevinden.

Waarom? Wel, nog meer dan voorgaande jaren komt er de laatste anderhalf jaar een toenemende kritiek vanuit de Nederlandse bevolking op de overheid, de regering. Het wantrouwen in de politiek stijgt met de dag. Geluiden variëren van: ‘de overheid vertegenwoordigt ons niet langer’ tot ‘er is geen democratie meer’. Iedere leek kan zien dat het demissionaire kabinet Rutte maatregelen invoert en wetten aanneemt, die niet tot de bevoegdheden van een demissionair kabinet behoren. Wat is er van onze vrijheid overgebleven? Die vrijheid, waar wij in het verre verleden zo hard voor hebben gevochten, in wat we noemen de Tachtigjarige Oorlog. De titel van mijn stuk is dan ook ontleend aan een lied dat in die tijd is ontstaan:

O, Nederland, let op u saeck
De tijt en stond is daer
Opdat nu in den hoek niet raek
U vrijheit, die voorwaer
U ouders hebben dier gecocht
Met goed en bloet en leven
Want sy werd nu gantsch en ‘teenemael gesocht
Tot niet te zijn verheven (1)

Hoe is het eigenlijk met ons staatsbestel gegaan sinds de Tachtigjarige Oorlog? En korte terugblik in de geschiedenis is hier op zijn plaats.

Plakkaat (of Acte) van Verlatinghe

Na 14 jaar strijd tekende de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden op 26 juli 1581 deze Acte, waarmee men officieel het gezag verwierp van de Spaanse koning Filips II over onze landen. Dit was onze Nederlandse Onafhankelijkheidsverklaring. In de eerste alinea van de tekst wordt gesteld dat:

als een vorst zijn plichten niet nakomt, maar in plaats van zijn onderdanen te
beschermen, hen probeert te onderdrukken als slaven, dan is hij geen vorst,
maar een tiran. In dat geval mogen zijn onderdanen (…) hem afzweren en een
andere leider kiezen.” (2)

Meer lezen >>>