De Andere Krant Vrijheid: hoe Klein Duimpje een Reus blijkt te zijn

De Andere Krant Vrijheid: hoe Klein Duimpje een Reus blijkt te zijn
DOOR FRED TEUNISSEN · 14 MEI 2020

Op 5 mei – Bevrijdingsdag – vonden 500.000 exemplaren van de Vrijheids-editie van De Andere Krant hun weg naar distributiepunten in het hele land. Een spectaculaire daad van verzet tegen de lockdown en de aantasting van democratische grondrechten.

500.000. wat een ongelofelijk aantal. Chapeu voor het team dat dit voor elkaar kreeg! Toch blijft het daar niet bij. Er worden er zelfs nog bijgedrukt. Ook is er inmiddels een digitale versie beschikbaar.

Het grote succes van deze actie laat zien dat er breed in de samenleving verzet is tegen de maatregelen van de regering. Dat verzet is nog amper zichtbaar, het is wijd verspreid en het zoekt nog naar geschikte vormen, maar het is er. En het is Groot.

Onwerkelijkheid als partijlijn
 
Er is een idiote situatie aan het ontstaan, die me doet denken aan het sociaal-politieke klimaat in de voormalige DDR (Oost-Duitsland).

Aan de ene kant is er de officiële werkelijkheid (de partijlijn) die in werkelijkheid volkomen ON-werkelijk is, maar die zich wel gesteund weet door een enorme mediamacht, financiele macht, verklikkersmacht en uiteindelijk ook militaire macht.