Twee interviews met Cobra, / door GoldFish Report en het Russische Prepare For Change Team

Twee interviews met Cobra, februari en maart 2017,
door GoldFish Report en het Russische Prepare For Change Team
10 Maart 2017
Wellicht wil je luisteren naar deze Ascentie ‘roundtable’ met Cobra, Alfred Lambremont-Webre, Rob Potter, Mary Rodwell, Maree Batchelor en Benjamin Change Ungerman:

(Engels; er is geen transcript van)

of dit nieuwe Cobra interview lezen van het Russische Prepare For Change Team: http://www.divinecosmosunion.net/t1156-topic

(Zie de vertaling hieronder)

Interview met Cobra, maart 2017, door Divine Cosmos Community Rusland

Naar het jubileum van de creatie van een gemeenschap en forum “Divine Cosmos”; en Cobra was zo vriendelijk om vragen van leden van onze Russisch sprekende gemeenschap te beantwoorden, waarvan velen het proces van voorbereiding voor verandering ondersteunen.

Vraag: Cobra, kun je ons iets vertellen over je trip naar Rusland. Waarom besloot je hier te komen en hoe was je in staat om te onderhandelen met het leger? In aanvulling op de vlucht in de stratosfeer, deed je hier ook iets anders? Vond je het fijn in Rusland?

COBRA: Ik kwam naar Rusland met het enkele doel om de stratosfeer vlucht te maken. Ja, ik vind het fijn in Rusland, de mensen hier zijn veel minder geprogrammeerd en meer met hun werkelijke zelf verbonden dan in het westen.

Vraag: Russische astronauten vertelden dat zij vreemde sensaties voelden op de omloopbaan: zij hebben wat geluiden gehoord en zelfs muziek, hadden wat visies. De Russische Space Agency heeft een comité gecreëerd om dit te bespreken. Cobra, wat konden de astronauten voor ongewoons ervaren op de omloopbaan?

COBRA: Zij hadden spirituele en fysieke contactervaringen met positieve buitenaardsen.

Vraag: Zou je opnieuw naar Rusland willen komen en wat heb je daarvoor nodig? Is het mogelijk om een Ascentie conferentie in Rusland te houden?

COBRA: Ja, ik zou weer naar Rusland willen komen wanneer er een hoger doel is om dat te doen. Een Ascentie conferentie is een mogelijkheid.

Vraag: Er zijn studies die laten zien dat de Russische taal en de Russische mensen de oudste in de wereld zijn, is dit waar? Kun je alsjeblieft verduidelijken hoe de Russische mensen ontstonden, waar de Russische mensen en de Slavische vandaan kwamen?

COBRA: Nee, zij zijn niet het oudst. Slavische mensen komen van oorsprong van Indo-Europese tak van mensen.

Vraag: Wie was Rurik, en hoe werd hij de eerste gouverneur in Rusland? Of dit het begin was van het Russische rijk, of heeft het eerder bestaan?

COBRA: Rurik was een Viking die Slavische gewoontes adopteerde en de Kievan Rus verenigde. Dit was het begin van het Russische rijk.

Vraag: David Icke heeft gesteld dat de koningin van Engeland en de meeste koningen van Europa, evenals sommige US presidenten, allemaal gerelateerd zijn aan een reptillian bloedlijn. Wat betreffende de Russische tsaren, waren zij ook gerelateerd aan de koninklijke lijn van de reptillians? Wil je alsjeblieft deze situatie bij ons ophelderen.

COBRA: Velen van hen ja.

Vraag: Cobra, ben jij bekend met het grote land van de “Great Tartary” (het is afgebeeld op oude kaarten) wat bestond op het territorium van Rusland in de 19e eeuw, en zich uitbreidde van Europa naar Alaska? Toen dit land bestond, hoe was het ontstaan en verdwenen, en waarom weten wij er niets van?

COBRA: Ongeacht alle complottheorieën is Tartaria gewoon een geografische term die het land beschrijft tussen Europa en Oost Siberië, en niet een naam van een soevereine staat.

Vraag: Er zijn steenstructuren – dolmens,
gesitueerd door Rusland en de Oekraïne. Wie heeft deze gebouwd? Wat is hun doel?

COBRA: Zij waren gebouwd door neolithische Godinnen vererende mensen die toen dit gebied bewoonden.

Vraag: Welk ras bouwde de Cheops piramide in Giza? Is er een gelijksoortige constructie in
Rusland en zo ja, waar bevindt het zich?

COBRA: Giza piramides waren gebouwd in de tijd toen Egypte een kolonie van Atlantis was. Er zijn wat piramidestructuren in Rusland nabij het Baikal meer, maar veel minder markant dan de Giza piramides.

Vraag: Berg Vottovaara in Rusland (coördinaten 63.077484, 32.622373) wordt als een mysterieuze plek beschouwd met veel vreemde creaturen, geesten en ufo’s. Wat hebben de Ananerbe en de KGB daar vandaan gehaald? Is het echt een ‘Startreck’ portaal of dient deze plek een ander doel, en wat kan zijn gelokaliseerd binnen de berg? Wellicht is het een goed idee als hier Ascentie meditaties worden gearrangeerd?

COBRA: Het was een portaal naar het Agartha netwerk. Ja, je kunt hier Ascentie meditaties organiseren.

Vraag: Waarom hebben veel verlichte mensen zoveel aandacht voor Siberië, Altai en het Baikal meer? Waarom is de Krim zo belangrijk? Wat kun je ons vertellen over deze territoria wat op dit moment wordt onthouden aan de mensen?

COBRA: Altai, vooral het gebied rondom Belukha berg, is een van de belangrijkste ingangen naar het Agartha netwerk. De Krim is de locatie van een belangrijke Godinnenvortex.

Vraag: Hoe komt het dat het eerste decennium van de communistenheerschappij in Rusland vooral werd uitgevoerd door de joden?

COBRA: Dat is omdat zionisten het communisme hebben gecreëerd vanuit rechtstreekse opdracht van hun jezuïeten heersers.

Vraag: Was Joseph Stalin meer een positief of een negatief figuur? Is het waar dat hij initiatie kreeg van Russische Magi, die hem hielpen om Rusland te doen opleven en de oorlog tegen Hitler te winnen?

COBRA: Stalin was een jezuïet en een van de duisterste figuren van Russische geschiedenis. Hij is verantwoordelijk voor de dood van vele miljoenen mensen in Siberische dodenkampen:

Vraag: Een hooggeplaatste bron van het USSR Ministerie van Defensie heeft onlangs toegegeven dat Hitler heeft overleefd en ontsnapte na de oorlog, en er is bewijs in de archieven. Als dat zo is, waarom heeft Stalin Hitler niet vervolgd, maar hem in leven gelaten?

COBRA: Stalin en Hitler werkten beiden voor dezelfde meester, de jezuïeten hoogste generaal Ledochowski, en organiseerden de grote holocaust:

Vraag: Sinds wanneer begon de Sovjet Unie het geheime ruimteprogramma met de US te ontwikkelen? Waarom hebben Russische leiders ingestemd met de US en besloten om het te classificeren, evenals informatie over buitenaardsen?

COBRA: Sinds de vroege vijftiger jaren. Door de dreigementen van de chimera groep.

Vraag: Heeft Rusland zijn eigen geheime ruimteprogramma’s en militaire bases op andere planeten en manen, evenals hun eigen geheime ruimtevloot?

COBRA: Zij maakten deel uit van de internationale SSP (Secret Space Program = Geheim Ruimteprogramma).

Vraag: In welk jaar en hoe zijn de leiders van de USSR en de Russische Federatie in permanent contact gekomen met negatieve en met vriendelijke buitenaardsen? Welke leider van de USSR deed het als eerste?

COBRA: Khrushchev rondom 1955

Vraag: Tot welke hoogte was het Sovjet leiderschap in de zeventiger en tachtiger jaren geassocieerd met de cabal, of was het ermee in conflict? De koude oorlog, was die echt of was het een rookscherm om de echte relaties tussen het westen en het oosten te verdoezelen?

COBRA: Er was veel infiltratie. De koude oorlog was vorm gegeven met wederzijdse instemming van agenten van de cabal aan beide zijden.

Vraag: Hoeveel ondergrondse bases van de cabal zijn er in Rusland? Zijn  er onlangs wat van vernietigd en zo ja, waar bevonden zij zich?

COBRA: De cabal heeft ze niet meer in Rusland.

Vraag: Waarom en sinds wanneer besloot Putin om te werken met de Lichtkrachten? Helpen zij hem met adviezen, of hebben zij hem wellicht enige speciale technieken doorgegeven?

COBRA: Hij had een krachtige spirituele ervaring vele jaren geleden. Onlangs heeft hij rechtstreeks tactisch advies ontvangen van Pleiadians die een geheime Russische militaire faciliteit in oost Siberië bezoeken.

Vraag: Als Putin met de Lichtkrachten werkt, waar verbergen de vertegenwoordigers van de cabal zich dan in Rusland? In welke gebieden bevinden zij zich? Heeft Rusland sleutelfiguren van de cabal?
COBRA: Zij zijn nog steeds tot op zekere hoogte geïnfiltreerd in alle geledingen van de Russische gemeenschap. Sleutelfiguren van de cabal bevinden zich niet in Rusland.

Vraag: Weet Putin van de Resistance Movement en Agartha en hoe heeft hij een relatie met ze opgebouwd?

COBRA: Hij is bekend met de Pleiadians maar niet met de Agarthans en zeker niet met de Resistance Movement.

Vraag: Hadden Putin en Medvedev ooit persoonlijk fysiek contact met buitenaardse rassen en zo ja, wat voor en waarvoor? Wees alsjeblieft specifiek. Waarom heeft Putin niet de aanwezigheid van buitenaardse rassen geopenbaard, en het geheime ruimteprogramma, aan de bewoners van de Aarde? Had hij het kunnen doen?

COBRA: Putin had contact met de Pleiadians in 2014, Medvedev zag bewijs (foto’s van feitelijk Pleiadian schepen). Putin kan dit bewijs niet rechtstreeks vrijgeven omdat de chimera wraak zou nemen.

Vraag: Benjamin Fulford en sommige andere bronnen claimen dat Putin eerder is gedood en vervangen door een kloon. Zou dat werkelijk kunnen gebeuren, weet jij er iets van?

COBRA: Dat is niet waar en het zal niet gebeuren.

Vraag: Wie heeft een oorlog in de Oekraïne nodig, wie organiseerde het? Wat doen de positieve krachten om een eind te maken aan deze oorlog (Lugansk en Donetsk)?

COBRA: De cabal (Soros) wil deze oorlog. De Lichtkrachten stabiliseren de situatie zodat het niet escaleert in een volledige oorlog en zij hebben tactische adviezen gegeven aan het Russische leger hoe de Krim in 2014 in te nemen.

Vraag: Wat is de werkelijke bedoeling van katholicisme en orthodoxisme? Waarom heeft orthodoxisme zich geworteld in Rusland en het katholicisme in het westen? En in wat voor relatie stonden deze twee religies werkelijk met elkaar en hoe is dat nu?

COBRA: Zij zijn twee facties van de christelijke programmeringscult die zich splitste in de grote geloofsafscheiding van 1054. Orthodox wortelde in Rusland simpelweg door de nabijheid van Constantinopel wat de zetel was van de Orthodoxe kerk.

Vraag: Wat is de echte bedoeling van kerkbekentenissen en religieuze rites in de orthodoxe kerk, zoals sacrament, wanneer een persoon het lichaam en het bloed van christus wordt gegeven (brood en rode wijn)? En waarom voelen zoveel mensen na het bezoek aan de kerk de verlichting en inspiratie, terwijl het voor sommigen moeilijk is om daar te zijn?

COBRA: Deze rites komen van oorsprong van de rituelen van de mysteriescholen uit de oudheid. Degenen die zich kunnen verbinden met de positieve spirituele kant van christendom en de boodschap van christus kunnen zich geïnspireerd voelen, degenen die de negatieve entiteiten voelen die aanwezig zijn op de lagere astrale en etherische lagen in de meeste kerken voelen zich vreselijk.

Vraag: Wat heeft de Islam gemeenschap aan de mensen gebracht? Is de profeet Mohammed een gewoon persoon of een wezen van een andere wereld? Welke missie is de islamitische wereld aan het uitvoeren?

COBRA: Mohammed was een profeet met een spirituele ervaring. Dit was later ingepikt door de archons en in een andere hersenspoelende cult veranderd.

Vraag: Is er enige uitbreek Russische gemeenschap in de ruimte?

COBRA: Die was er, als deel van de internationale SSP.

Vraag: Spreken buitenaardse gemeenschappen Sanskrit, Sumerische of Akkadian talen?

COBRA: Nee.

Vraag: Hoeveel ufo’s zijn in Rusland neergeschoten en van welke buitenaardse rassen hebben het Russische leger en ingenieurs de buitenaardse technologie geadopteerd? Wat hebben zij precies van hen geadopteerd?

COBRA: Een paar dozijn. Zij hebben technologie geadopteerd van de greys (microchips en scalar apparaten), net zoals in de US.

Vraag: Welke van de geheime technologie zie jij als het meest belangrijk en noodzakelijk voor de openbaarmaking (disclosure) aan de mensen in de eerste plaats?

COBRA: Vrije energie.

Vraag: Er is verspreiding van informatie dat straling helemaal niet gevaarlijk is. Is dat waar?

COBRA: Nee.

Vraag: Bestaat super geïoniseerd water en wat is de productietechnologie? Is het mogelijk om het te produceren met de huidige condities van ontwikkeling van wetenschap en technologie?

COBRA: Er zijn veel apparaten op de markt die super geïoniseerd water maken.

Vraag: Is het waar dat de oude alchemisten classificeerden dat kwikzilver kan worden getransformeerd naar goud, gebruik makend van de maalstroom en elektriciteit? Is dit mogelijk?

COBRA: Nee. Kwikzilver was een alchemistisch symbool in een spirituele bedoeling, niet het feitelijke metaal.

Vraag: Waarom is goud zo waardevol en waar verdwijnt het?

COBRA: Het is een van de minst voorkomende elementen in de Aarde korst.

Vraag: Wat is de impact van arachnoiditis, insectoiden, reptilians op de Aarde? Welke species hier zijn dominant?

COBRA: Reptilian ras is een van de meest beschadigende rassen in het universum.

Vraag: Is het waar dat op elke planeet van het zonnestelsel er levende bewuste wezens zijn? Kun je alsjeblieft een kort overzicht geven van elke planeet en vertellen wie daar leeft, welke rassen daar aanwezig zijn en het bij benadering aantal inwoners op elke planeet. Zullen wij in staat zijn om hen na de Event te zien?

COBRA: Ja, er zijn levende wezens op elke planeet, meestal op hogere energielagen, of in de ondergrondse bases. De meeste van hen zijn humanoïde.

Vraag: Wat kun je zeggen over het gecompacteerde wit-zilver grit (of raster), gevuld in al de ruimte van de Aarde?
COBRA: Je zult deze vraag moeten specificeren.

Vraag: Is de Aarde een maximum security gevangenis of een speciale school voor de snelle groei van de ziel?

COBRA: Het is een maximum security gevangenis met archons en chimera als gevangenenbewaarders en absoluut NIET een school.

Vraag: Waren er drie golven van vrijwilligers in de 20e eeuw, zoals geclaimd door de hypnotherapeut Dolores Cannon? Is het waar dat in 2012 de nieuwe Aarde was gevormd voor de mensheid om naar toe te gaan op het moment van de ascentie?

COBRA: De intel van Dolores Cannon is gedeeltelijk correct. Nee, dat is niet waar.

Vraag: Wat zijn de plannen van de Resistance Movement met betrekking tot Rusland? Als iemand bij de Resistance Movement wil, hoe zou hij dat kunnen doen?

COBRA: De Resistance zal door blijven gaan met het versterken van de positieve krachten binnen Rusland op manieren die niet kunnen worden besproken. Niemand van de oppervlakte kan op dit moment bij de Resistance gaan.

Vraag: Wat kan door de Russische mensen worden gedaan om het leven op de planeet te verbeteren, en om te versnellen dat de Event komt? En wat wens je hen?

COBRA: Doe gewoon de missie waarvoor je bent geboren. Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica