Triangulatie, Transmutatie, Evolutie / Edward Morgan

Triangulatie,  Transmutatie, Evolutie
April 10, 2018 / door Edward Morgan
Het Universum komt voort uit pure Absolute Eenheid in alle opzichten (de Bron), wat geen hier en daar betekent, geen jij en ik, geen toen en nu, alleen pure Eenheid van allen en alles.
Wisselwerking tussen de Bron en anomalie creëert het Universum, in een proces van het scheiden van de energie van Eenheid in tegengestelde polariteiten, en dan geleidelijk verschillende fracties van energie van Eenheid in tegengestelde polariteiten terwijl het Universum uitzet.

Evolutie is de reis terug naar huis in de richting van Eenheid, wat gebeurt door tegenovergestelde polariteiten terug naar Eén te transmuteren in een triangulatieproces (Driehoeksmeting). Tijdens dit proces trekt het universum samen als het samensmelt en verdwijnt dan, opnieuw opgenomen in de Bron. Dan wordt een ander Universum gecreëerd en het blijft doorgaan in cycli van expansie en samentrekking, deling en samenvoeging, die de Grote Adem wordt genoemd.
We zijn nu op het moment tussen maximale verdeling en het begin van het opnieuw samenvoegen, de kleine pauze tussen uit en inademing.
Dit universum, deze expansiecyclus, is ongeveer 14.000 miljoen jaar oud en naarmate we het einde van de expansie en het begin van de samentrekking naderden, creëerde de Bron een enorme triangulatie-vortex met het doel om de anomalie te transmuteren, waarbij tegengestelde polariteiten samen worden gevoegd.
Er zijn twee tegenovergestelde polen, aantrekking en afstoting, de dipoolafsteller en vormende-A antrekker, die deze gigantische universele batterij van evolutie creëren. Ons sterrenstelsel bevindt zich precies in het midden tussen de twee tegenovergestelde polen, het derde punt in de driehoek waar tegenovergestelde polariteiten zich verenigen en evolueren naar Eenheid.
  
Dit is de reden waarom hier duisternis plaatsvond in dit deel van het Universum, de val van de engelen die 8 miljoen jaar geleden de anomalie trachtten te transmuteren, terwijl de anomalie hier wordt uitgespeeld en opgelost:
De Orion-constellatie is vooral een anker voor dit proces. De centrale ster van de Orion-gordel, de AN-sterrenpoort, bevindt zich in het midden geometrisch tussen verschillende sets van twee tegenovergestelde sterren van het Orion-sterrenbeeld, welke vorm de torusveldvorm van de Vormende-Aantrekker Dipool-repellervortex weerspiegelt. Het is ook in het midden tussen Sirius en Aldebaran. Dit is de reden waarom veel oude beschavingen bouwwerken hebben die de Orion gordelsterren weerspiegelen.
Dit proces kent vele toepassingen in ons leven, zoals Pythagoras ons leerde, elk probleem kan worden opgelost door het driehoekige aspect ervan te begrijpen en te omarmen.
Het eerste belangrijke aspect gaat over het splitsen van de ziel in twee mensen met tegengestelde polariteiten (tweelingzielen) terwijl het incarneert. Dit creëert een driehoek van mannelijk-vrouwelijk-één die in onze lichamen gespiegeld wordt, kundalini (shushumna-ida-pingala), pijnappelklier-hypofyse, enz. Door innerlijke samensmelting van mannelijke en vrouwelijke energieën kunnen de lagere lichamen de aanwezigheid van de Ziel (waarin beide polariteiten verenigd zijn) en gezonde externe interacties tussen man en vrouw kunnen dit proces helpen activeren:
Dit proces is ook van toepassing op andere aspecten van ons leven, waar we oplossingen zoeken, evolutie, we kunnen altijd twee tegengestelde principes vinden, en de sleutel is om de situatie niet in beide richtingen te polariseren, maar om het doel dat inherent is aan beide kanten.
Dit is van toepassing op het omzetten van duisternis en negatieve situaties. Veel mensen hebben de neiging om situaties te polariseren, ofwel te ontkennen en te negeren, met de wens dat het vanzelf verdwijnt zonder de energie erop te richten, of te geabsorbeerd en gefocust in het probleem te zijn en verdwaald en hopeloos te worden binnen de beperkingen van het probleem. De sleutel is de ‘Midden Weg’, om het probleem niet te ontkennen, en tegelijkertijd om de negativiteit en beperkingen ervan niet te accepteren. Om krachtig te staan ​​in onze IK BEN-Kracht in het aangezicht en het decreet, beveel, roep het Licht aan, de oplossing, om de situatie te beheersen en op te lossen.
Door dit principe te volgen, kunnen we planetaire en persoonlijke situaties oplossen en hoger en hoger evolueren in het ascensieproces.
Overwinning van het licht
vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl