Interview met Cobra, 26 mei 2016, door Prepare For Change

Interview met Cobra,
26 mei 2016, door Prepare For Change
16 Juni 2016
Lynn – Welkom, dames en heren, bij ons maandelijkse Cobra interview. Jullie presentatoren vandaag zijn Lynn en Richard.  Ons doel van deze Cobra interviews en onze website is om te informeren, te onderwijzen en ons voor te bereiden op de komende gebeurtenissen.  Onthoud alsjeblief dat niemand continu alle antwoorden heeft. Bedenk dat je innerlijke leiding de sleutel is en dat je altijd datgene moet volgen wat resoneert met die leiding.
Als je nieuw bent op onze www.prepareforchange.net – website en/of onbekend met Cobra, dan kun je meer gedetailleerde beschrijvingen vinden door te luisteren naar het interview van augustus 2015, waar meer achtergronden over Cobra worden gegeven.
Het hele team van Prepare for Change bestaat uit vrijwilligers. Niemand ontvangt enige compensatie voor hun werk. Ons getalenteerde vrijwilligersteam voegt steeds nieuwe toepassingen toe aan de website om je educatieve reis meer informatief en vreugdevol te maken. Gebruik alsjeblieft de donatie-knop aan de rechterkant van de website. Jullie hulp zal ons zeer zeker helpen om de maandelijkse rekeningen voor de website  te kunnen betalen.

En voor nu wil ik graag onze lichtstrijder verwelkomen en de rechterhand van de Resistance Movement: Cobra! Welkom, Cobra.

COBRA – Wederom dank voor de uitnodiging.
Lynn Okee.  Zonder verder oponthoud duiken we regelrecht in de vragen.

Richard – Hallo Cobra, dit is Richard. Ik ben heel blij dat ik er weer bij ben. Cobra, kun je het percentage schatten van het aantal planeten dat fysieke levensvormen draagt?
COBRA – Okee, ik zou willen zeggen dat er wellicht 10% aan zonnestelsels is , of 20% in de melkwegstelsels waar een planeet zich bevindt die levensvormen kan ondersteunen. Ik heb het niet over de menselijke levensvormen, ik heb het over elk type levensvorm.
Richard – Is de derde dichtheid (3D) altijd een lagere vorm van bewustzijn?
COBRA – Het is een lager niveau van bewustzijn op de planeten die bewoond zijn, maar een fysiek rijk of een derde dimensie is slechts een weerspiegeling van de geest/spirit. Het is niet lager of hoger. Het is eenvoudigweg één aspect, één uitingsvorm van de creatie.   (dank je wel).
Lynn Cobra, je hebt gezegd dat de Event de primaire anomalie zal verwijderen, wat een onmiddellijke verschuiving tot gevolg heeft voor alle geïncarneerde wezens en de Aarde zelf, en dat dit het ascensieproces zal initiëren. Je hebt ook gezegd dat als het netwerk dat dit ondersteunt compleet is uitgeschakeld, dat onze implantaten dagelijks worden hersteld. Dus, is er al enige primaire anomalie op dit moment verwijderd, omdat we duisternis ervaren en er bewust voor kiezen om te vergeven en dit te waarderen?
COBRA – Okee. Elke bewuste actie die we ondernemen, ruimt een aspect op van de primaire anomalie. Elke positieve actie verwijdert een aspect van de primaire anomalie. (Prachtig, mooi!)
Richard – Cobra, klopt het dat buitenaardsen en onderaardse beschavingen regelmatig naar de oppervlaktebevolking komen en zichzelf presenteren als Goden of opgestegen meesters?
COBRA – Nee, dat is niet waar.   (Zeer bedankt.)
Lynn –   Hoe lang is het geleden dat de primaire anomalie zich begon op te bouwen rond de aarde?
COBRA – Okee, dit proces is miljoenen en miljoenen jaren geleden begonnen, en het begon langzaam, maar begon drastisch te versnellen  zo’n 25.000 jaar geleden.
Lynn – Dus oorspronkelijk gezien zijn we allemaal hierheen gekomen om te assisteren bij de taak van het transformeren van de aarde?
COBRA – Niet iedereen, maar een bepaald aantal sterrenmensen kwam van diverse en verschillende sterrensystemen om hierbij te helpen.   (dank je)
Richard – Zal het ascensieproces na de Event altijd resulteren in een fysieke dichtheidsverschuiving voor het individu?
COBRA – Het Ascensieproces zal overgaan in de feitelijke ascentie. En de feitelijke ascentie betekent altijd een stijging van alle lagere rijken van creatie. Fysiek, astraal, mentaal. Je kunt uiteraard altijd dan die lichamen materialiseren als een hologram, maar je bent onder geen beding daaraan gehecht. Je bent onder geen beding nog langer gehecht aan dat soort ‘rijken’ nadat je ascensieproces is afgerond.
Richard – Dus na het ascensieproces, als we terug willen komen naar de aarde, kunnen we dat gewoon manifesteren door in een fysiek lichaam te gaan en er gewoon weer uitstappen als we klaar zijn?
COBRA – ja, maar het is niet een werkelijk fysiek lichaam. Het is een projectie van een hologram-lichtlichaam in de richting van een fysiek rijk. Het is niet werkelijk een fysiek lichaam.     (Ik begrijp het, dank je).
Richard – Kun je de transitie beschrijven die we momenteel beschrijven als de dood, en hoe dat zal veranderen na de Event?
COBRA – Het zal veel meer bewust gaan. Iedereen zal het proces begrijpen en ze zullen weten waar ze heen zullen gaan en er zal geen angst bij dat proces gevoeld worden.
Lynn – Cobra, ik vroeg me af, toen je die laatste vraag beantwoordde, of je weet hoe het kan dat sommige mensen een situatie meemaken waarbij ze van een stoeprand afstappen en er komt een auto aan, en zoals je wel weet, komt er ineens iemand die ze net op tijd weg duwt. Is dat iets wat je zojuist beschreef? Is dat een soort fysieke manifestatie van een reddende engel of een gids die deze persoon probeert te beschermen?
COBRA – Ja. Heel vaak kunnen lichtkrachten zich in een fractie van een seconde met zo’n situatie bemoeien, vooral wanneer menselijke levens moeten worden gered. Het kan niet altijd en overal zo gebeuren, maar het gebeurt soms wel onder bepaalde omstandigheden.
Lynn – Ik heb wel van situaties gehoord zoals deze, en diegene wilde graag het individu bedanken die hem op tijd wist te redden bij een aankomend ongeval, en ze waren niet in staat om die persoon te lokaliseren naderhand, dus dat is waarom ik hier even aan moest denken. Dus dit is logisch dan. Dank je. Kun je beschrijven hoe tijd wordt ervaren op een hoger dimensionaal niveau of in het universum?
COBRA – Okee. Tijd wordt ervaren als een energetische stroom, en niet zozeer als een lineair concept met een verleden, heden en een toekomst. Maar het is meer als het oneindige NU, dat telkens voortbeweegt, steeds voortbeweegt… Er is nog steeds een  tijdsbepaling van het verleden naar het heden en naar de toekomst toe, maar dat wordt veel meer ervaren als multidimensionaal met een veel groter begrip van oorzaak en gevolg van onze acties.    (dank je).
Richard – Cobra, heeft primaire anomalie iets te maken met de 3e dichtheid ervaring van tijd?
COBRA – Uiteraard heeft dat met elkaar te maken, maar het is niet het basisaspect van de primaire anomalie.    (dank je).
Lynn – Onlangs heb je gezegd dat alle andere universa geïntegreerd zijn tot deze ene. Wat bedoel je daarmee?
COBRA – Het betekent dat dit universum –eigenlijk was er een integratie/unificatieproces waarbij de universa samen zijn gevloeid en door die samenvloeiing werd er een hoger bewustzijn, een groter begrip bereikt in al die verschillende universa.
Lynn – Zijn alle dimensionale niveaus altijd aanwezig in de creatie?
COBRA – Ja.    (dank je)
Richard – Zijn de ‘wing-makers’ het centrale ras waaraan u refereerde in een recent interview?
COBRA – Ja.   (dank je)
Lynn –  Zijn er na de Event nog steeds buitenaardse rassen die met elkaar op gespannen voet staan?
COBRA – Nee. Wat er werkelijk gaat gebeuren, omdat deze planeet de laatste is die bevrijd moet worden, is dat er een enorm integratieproces van alle facties gaat plaatsvinden op de planeet. En dit proces is al een hele tijd gaande in de hele Melkweg en nu zitten we in de laatste fase van dat proces.     (Prachtig!)
Lynn – Dus uiteindelijk zullen we allemaal gelukkig zijn.
COBRA – Op een bepaalde manier, ja. Maar er zal nog steeds veel werk zijn wat gedaan moet worden. Er zal veel healing moeten plaatsvinden, maar in de basis, als de duisternis is verwijderd, zal dat veel gemakkelijker zijn.    (Dank je, dank je).
Richard – Cobra, wat is onderscheidingvermogen?
COBRA – Onderscheidingsvermogen is het vermogen tot begrip, en om de relatie tussen de verschillende aspecten van de schepping te kunnen begrijpen.    (dank je)
Richard – Kun je enig praktisch advies geven voor de ontwikkeling van onderscheidingsvermogen?
COBRA – Je moet een verbinding creëren met je eigen hogere zelf, met je eigen innerlijke leiding, en deze verbinding trainen door de feed-back van onze eigen levenservaring en deze hogere leiding integreren met je geest en met je emoties en met je lichaam.
Richard – Je gaat min of meer voelen of het waar is of niet, is dat wat je zegt?
COBRA – Je voelt niet alleen of het waar is of niet. Je combineert je intuïtieve leiding met wat je weet, wat je voelt, en wat je ervaart.   (dank je zeer)
Lynn – Is het waar dat na de Event de 3e dimensie menselijke lichamen niet zullen verouderen en sterven zoals zij dat nu doen?
COBRA – Menselijke wezens zullen nog steeds door een verouderingsproces gaan, maar het zal veel makkelijker zijn en er zullen technologieën zijn die veel assistentie verlenen om dat tegen te gaan. Dus de Event is niet het einde van alles. Het is niet een plotselinge miraculeuze verschuiving. Het is het begin van een proces dat zal resulteren in een veel beter bestaan voor iedereen.   (prachtig)
Richard – Cobra heb je enig commentaar op de Egyptair MS804 die “van de radar verdween” boven de Middellandse zee vorige week?
COBRA – Heb je daar enige specifieke vraag over?
Richard – Nee, gewoon de vraag of je enige kennis hebt of het werkelijk gebeurde, is het waar?
COBRA – Er was betrokkenheid van bepaalde facties van Israël en van sommige
andere landen die conflict willen creëren. Er was zelfs wat hoop dat zij zouden beginnen, zij zouden een internationaal conflict triggeren of oorlog, maar deze hoop was natuurlijk niet gebaseerd op de realiteit   (mooi, dank je wel)
Lynn – Cobra kun je ons vertellen van een leylijn is?
COBRA – Een leylijn is een stroom van energie, in de meeste gevallen etherische of plasma energie, die vloeit als een rivier door het energiegrit rondom de planeet. Leylijnen zijn als energie aderen die energie doorgeven door het energielichaam van de Aarde.
Lynn – Zijn leylijnen en gritlijnen hetzelfde ding?
COBRA – Heel vergelijkbaar.
Lynn – Kun je ons vertellen wat het verschil is?
Cobra – In de meeste gevallen zijn leylijnen vooral etherische en plasma polen tussen twee vortex punten, waar de gritliljnen ook hetzelfde zijn, in een andere context, bijvoorbeeld de mantel van hogere lagen van creatie en ook is de energievloed door gritlijnen een beetje anders.
Lynn – Dus, wanneer mensen werken op de Aarde, werken zij op de leylijnen, of de gritlijnen, of beide?
COBRA – Zij werken meestal op de leylijnen.
Lynn – OK. Zijn de leylijnen gerelateerd aan de vortexen?
COBRA – Ja, natuurlijk.
Lynn – Waar zijn de voornaamste intersecties van de werelds leylijnen?
COBRA – Er is een kaart die ik zou kunnen laten zien, maar ik kan de exacte posities van al deze intersecties niet met woorden beschrijven.
Lynn – Is het mogelijk dat je in een toekomstige post op je blog deze kaart laat zien?
COBRA – Het zou kunnen, we zullen zien wat zal gebeuren.   (ok)
Lynn – Hebben belangrijke historische gebeurtenissen plaatsgevonden langs de leylijnen?
COBRA – Ik zou niet zeggen de fysieke manifestatie van deze gebeurtenissen, maar ik zou zeggen de oorzaken die deze gebeurtenissen triggerden kwamen van de leylijnen of van de vortexen die zich bevinden op de leylijn intersecties.
Lynn – Zijn de leylijnen gerelateerd aan iets in de kosmos?
COBRA – Ja, natuurlijk, er is een kosmisch grit dat door het universum gaat. Er is het galactische grit. Er is het grit in het zonnestelsel en zij zijn allemaal verbonden met het planetaire grit en met de leylijnen. Het is een levend organisme van het universum.
Lynn – OK. Dank je.
Richard – Wat is een cyclus met betrekking tot de evolutie van de planeet?
COBRA – Er zijn veel kosmische cycli en planeten ontwikkelen …. De evolutie schaal is in miljarden jaren. Er zijn veel subcycli bij deze cyclus. Wij hebben bijvoorbeeld 225 miljoen jaar galactische cyclus, een galactische rotatie en alle planeten in de galaxy zijn gesynchroniseerd met deze galactische cyclus, geologische ontwikkeling van de planeten. Het is verbonden met de galactische cyclus.   (dank je)
Richard – Wat bepaalt de evolutionaire cyclus van een planeet?
COBRA – Zoals ik al zei, een aspect is de galactische cyclus, het andere aspect in het gedrag en evolutie van de zon, of dubbele ster, of veelvuldige sterren in dat sterrenstelsel waar deze planeet zich bevindt, en er zijn ook kosmische stellaire golven die de evolutie van de planeet beïnvloeden.
Richard – Cobra, wat is een eeuw.
COBRA – Een eeuw is gewoon een beschrijving van een bepaalde tijdsperiode   (dank je wel)
Lynn – Cobra, Is Hillary Clinton een kloon?
COBRA – Nee.
Lynn – Zijn er andere mensen die wellicht kloons zouden kunnen zijn?
COBRA – In basis zijn er kloons die zich bevinden in bepaalde locaties als een back-up, maar mensen, de politici, zijn echte mensen en geen kloons. Zij zijn hoogstwaarschijnlijk geïncarneerde van draco afkomstige entiteiten in menselijke lichamen.    (dank je)
Richard – Cobra, Is Chelsea Clinton feitelijk Bill en Hillary’s dochter?
COBRA – Ik heb deze vraag al in een van de interviews beantwoord.  (dank je wel)
Lynn – Cobra, kun je de recente disclosure door Benjamin Fulford bevestigen over mensenhandel en hun organen, is dit waar?
COBRA – Ja, want ik heb ook dezelfde intel gekregen van sommige van de Russische contacten en helaas klopt het meeste ervan.
Lynn – Kan er op dit moment wat aan worden gedaan?
COBRA – Ja natuurlijk. Wat kan worden gedaan is mensen hierover te informeren en te onderwijzen, want wanneer er voldoende bewustzijn hierover is zal het veel makkelijker zijn om het te verwijderen en op te lossen.
Lynn –  Zijn er bekende publieke figuren, Amerikaans of Europees of Midden Oosten, bij betrokken en wie zijn het?
COBRA – Ja, er zijn veel mensen die behoren bij het illuminatie netwerk die zijn betrokken en de namen kun je overal vinden.   (dank je)
Richard – Je hebt erover gesproken dat mensen in gijzeling zijn gehouden of als slaven op andere planeten in ons zonnestelsel en in ons universum. Welke vooruitgang is gemaakt om deze gijzelaars te bevrijden?
COBRA – De situatie in ons zonnestelsel is veel beter. Het aantal van deze gijzelaars is veel lager, maar op de oppervlakte van de planeet is de hele oppervlaktebevolking in gijzeling genomen in 9-5 slavernijbanen. Het is niet zo’n slecht bestaan als bijvoorbeeld de slaven in Romeinse tijd maar de menselijke wezens zijn nog steeds niet vrij, en nu is het tijd om de planeet te bevrijden.   (prachtig, dank je)
Lynn – Ik zou iedereen eraan willen herinneren om met ons te mediteren elke zondag om 7 pm GMT voor onze wekelijkse Event meditatie. Dit is iets dat iedereen kan doen om de Event zo snel als mogelijk is te laten plaatsvinden.
(red: in Nederland – zondagavond in de zomertijdperiode 21.00 uur)
Lynn – Cobra, er zijn geruchten dat Angela Merkel Hitlers dochter is…. kun je dit bevestigen?
COBRA – Ja, zij is gerelateerd aan deze specifieke entiteit.
Lynn – Is Angela Merkel een kloon of een reptillian of iets anders?
COBRA – Zij is geen kloon; zij is een reptillian draco menselijke hybride geïncarneerd in een menselijk lichaam.
Lynn – Waarom heeft zij de leiding van Duitsland en kun je iets anders over haar vertellen?
COBRA – Eenvoudigweg omdat de illuminatie haar in deze positie hebben gezet, en er is de laatste tijd in Duitsland een krachtige weerstand tegen haar acties en hopelijk zullen er veranderingen plaatsvinden in Duitsland, en er zullen hierover zeker veranderingen in Duitsland zijn na de Event.   (mooi)
Richard – Cobra, welke vooruitgang is gemaakt met de vluchtelingen in Europa?
COBRA – OK. De golf van vluchtelingen naar Europa is behoorlijk afgenomen en de Lichtkrachten zijn het probleem van infiltratie aan het oplossen want het zijn niet alleen vluchtelingen. Een klein percentage van deze mensen zijn feitelijk leden van de duistere krachten en de Lichtkrachten hebben deze geïdentificeerd en zij blokkeren 99,99% van hun acties.   (wow)
Richard – Cobra, kunnen de asiellanden ze terug naar huis sturen? De vluchtelingen terugsturen naar waar zij vandaan kwamen?
COBRA – Het hangt af van hun besluit en de mate van controle in deze landen die door de cabal worden gecontroleerd. Dit proces van balanceren van de situatie zal alleen na de Event volledig zijn opgelost.    (dank je)
Lynn – Cobra, ben je bekend met biokinese?
COBRA – Niet echt.
Lynn – Dit is de kracht van de geest om fysieke aspecten te veranderen, zoals de kleur van ogen, haar, of vorm. Mensen doen dit in een meditatieproces. De vraagsteller vroeg, zij zegt dat het eerst in Brazilië werd gedaan en zij vroeg zich af of dit enige vorm van problemen kan veroorzaken.
COBRA – Nee, want wanneer het wordt gedaan vanuit het juiste perspectief van de geest gaat over de materie, en de materie zal de commando’s van de geest gehoorzamen, of zal ik liever zeggen de commando’s van de ziel, en als het is gedaan vanuit de juiste motivatie kunnen er geen bijverschijnselen zijn.   (dank je)
Richard – In je laatste interview heb je gezegd dat Jezus dacht dat de verschuiving in bewustzijn zou plaatsvinden in zijn tijd 2000 jaar geleden. Wat voor soort kennis was hij gaan doorgeven om dit bewustzijn en besef aan de massa’s te brengen.
COBRA – Het gaat niet over kennis, het gaat over de aanwezigheid van Liefde. Dit is zijn boodschap en dit zal zijn boodschap zijn na de Event.   (daar hou ik van, dank je)
Lynn – Mediteerde Jezus?
COBRA – Ja.
Lynn – Gaf hij les over bepaalde meditatiepraktijken?
COBRA – Ja, aan een selectie groep van zijn discipelen.
Lynn – Ben jij bekend met enige van de meditaties of processen die hij praktiseerde en leerde?
COBRA – Persoonlijk niet, maar ik kan ze vinden als dat nodig is, maar ik zou zeggen dat zijn technieken gelijksoortig zijn aan de technieken van vele yogi’s van dat moment.   (dank je)
Richard – Cobra, welke kwaliteiten zou een wezen op een andere planeet zijn als met hetzelfde niveau van bewustzijn als de mensen? Zonder de primaire anomalie en zonder de negativiteit betrokken.
COBRA – Zonder de primaire anomalie zou de situatie heel anders zijn want de primaire anomalie is de belangrijkste reden waarom er enige blokkade is voor de evolutie. Zonder de primaire anomalie zijn er geen grenzen.   (ik begrijp het)
Richard – Dus zij op deze planeten ervaren feitelijk niet negativiteit op dezelfde wijze als wij dat doen.
COBRA – Nee, het is een behoorlijk ongebruikelijk voorval om iets te ervaren zoals wij dat hier ervaren.
Richard – Veel mensen zeggen dat het noodzakelijk is voor de evolutie om negativiteit te ervaren, ben je het daarmee eens?
COBRA – Ik ben het daar absoluut niet mee eens. Dat was een lering die was uitgedragen door de archons om de mensen in slavernij te houden. Het is absoluut niet noodzakelijk en het is schadelijk voor de ontwikkeling.   (prachtig, dank je zeer)
Lynn – Cobra, brengen andere species op andere planeten die genetica en het creëren van nieuw leven kunnen begrijpen nieuw leven naar de Aarde?
COBRA – Ja, hele geavanceerde species creëerden levensvormen en ook de planeet Aarde was een focus punt van hun experiment.   (dank je)
Richard – Cobra, kun je alsjeblieft uitleggen hoe dimensies werken? Hoeveel dimensies zijn er. Hoe is het bewustzijn gerelateerd aan dimensies?
COBRA – Dimensies zijn gewoon beschrijvingen van staat van vibratie of materie. Materie en geest zijn twee aspecten van hetzelfde ding, hetzelfde energieveld. En als dit energieveld steeds dichter wordt hebben wij fysieke materie, wat is wat sommige mensen de 3e dimensie noemen. En als het dunner wordt komen wij bij de 4e dimensie of de etherische en astrale laag. Als het nog dunner wordt hebben wij de 5e dimensie of de mentale laag, en dit gaat door tot wij een absoluut dunne materie hebben wat absoluut geest is, wat absoluut is verbonden met de Bron. En er zijn gewoon verschillende manifestaties van de Ene.   (dank je)
Richard – Hoe is de evolutie van de ziel gerelateerd aan dimensies en bewustzijn?
COBRA – Dimensies zijn gewoon speelveld voor … zij zijn gewoon ruimtes van expressie, mogelijke manieren hoe bewustzijn of Bron kan manifesteren. Zij zijn niet … de evolutie van de ziel is niet bepaald door dimensies. Het is bepaald door niveau van integratie met de Bron en dit niveau van integratie kan in elke dimensie manifesteren.   (dank je)
Richard – Een andere vraag. Kun je een algemeen idee geven over hoe de zielsevolutie werkt. Wat een wezen… hoe begint het en waar ben je toe in staat wanneer het overeenkomt met het niveau van de Bron ?
COBRA – Wanneer het het niveau van de Bron bereikt omvat het bewustzijn feitelijk het hele universum, al het verleden, al het heden, en al de toekomst.   (ok, dank je)
Lynn – Zijn er of zijn er ooit menselijke genezers op Aarde geweest die elke ziekte kunnen genezen, fysieke wanstaltigheid, of zelfs ledematen terug laten groeien?
COBRA – Er zijn veel claims geweest van zulke genezers, maar de enige genezers die dat echt kunnen zijn de opgestegen wezens en de opgestegen wezens manifesteren zeer zelden op de fysieke laag van de planeet Aarde.    (dank je)
Richard – Is het waar dat Jezus in staat was om te genezen?
COBRA – Ja, hij was in staat om behoorlijk wat te genezen. Hij had assistentie van hele geavanceerde buitenaardse technologie dus het was niet alleen hij, het was een gezamenlijk project met onze ruimtebroeders en -zusters.    (ik begrijp het)
Richard – Dus hij had feitelijk niet deze mogelijkheid toen hij hier kwam. Hij leerde het gedurende zijn levenstijd?
COBRA – Hij leerde het gedurende zijn levenstijd en hij had hulp.   (dank je)
Richard – Is het voor doorsnee mensen mogelijk om te genezen zoals hij het deed?
COBRA – Het is mogelijk voor iedereen die zijn leven eraan wijdt om dit te bereiken, maar dat heeft tijd nodig en ervaring.   (dank je wel)
Richard – Is er enige kans dat je de vaardigheid kent, of waar wij deze vaardigheid kunnen vinden, zodat wij kunnen leren genezen op de manier zoals hij dat deed?
COBRA – Het is geen techniek of specifieke spirituele discipline, het is een pad dat elke persoon moet op zichzelf moet bewandelen.   (dank je zeer Cobra, dank je)
Lynn – Wat is de betekenis en doel van yoga?
COBRA – De betekenis en doel van yoga is de vereniging met de Bron.
Lynn – Hoe lang is yoga op Aarde uitgeoefend?
COBRA – Yoga is uitgeoefend sinds, zodra bewuste wezens naar de Aarde kwamen. Yoga kwam met sterrenwezens die dit zonnestelsel binnenkwamen en deze planeet binnenkwamen.   (wonderbaarlijk, dank je)
Lynn – Kun je schatten hoeveel mogelijk verschillende vormen van yoga er zijn?
COBRA – Dit is weer een menselijke geest die yoga zou willen karakteriseren of analyseren. Er zijn net zoveel benaderingen als er wezens aanwezig zijn in het universum.    (goed antwoord, dank je)
Richard – Is het mogelijk voor mensen om leven terug te brengen in een gestorven dier?
COBRA – Het is mogelijk. Het is niet erg makkelijk, maar het is mogelijk.
Richard – Hoe is dit mogelijk?
COBRA – Het is mogelijk als er niet teveel tijd is verstreken vanaf dat moment van overlijden, en als de bron die het heeft veroorzaakt is verwijderd, dan kan de ziel van het dier onder bepaalde omstandigheden terugkeren in het lichaam.   (prachtig, dank je)
Lynn – Cobra, ben je bekend met Parama Shiva yoga?
COBRA – Niet echt.
Richard – Cobra, wanneer je werkt met een opgestegen wezen, hoe zouden ze met je communiceren?
COBRA – Zij zouden met je communiceren op een manier die je zou kunnen begrijpen. Dus in veel gevallen communiceren zij via innerlijke visie, door telepathische communicatie en soms materialiseren zij een lichaam dat lijkt op een fysiek lichaam en je kunt ze horen en zien en waarnemen met jouw fysieke zintuigen.
Lynn – Hoe waren de mensen en de planeet Aarde voordat de anomalie of duister naar de Aarde kwam?
COBRA – Het was een paradijsplaneet en alle legenden van ik zou zeggen vele, vele verschillende stammen en etnische groepen rondom de planeet herinneren deze tijd van paradijs. Dit bestaan was zonder lijden, zonder het conflict dat wij ervaren in onze huidige eeuw.   (prachtig, dank je)
Richard – Cobra, creëren hoog ontwikkelde wezens / super ontwikkelde wezens, universa
en de wetten van het universum?
COBRA – Hele, hele ontwikkelde wezens hebben universa gecreëerd, maar deze wezens die deze universa creëerden zijn nu aan het bewegen naar een ander stadium van hun evolutie.   (wow, dat is verbazingwekkend)
Lynn – Ben je bekend met Quantum tunneling?
Cobra – Niet echt.
Richard – Cobra wie is Shiva? En wat is de verbinding van dit wezen met dit universum?
COBRA – Shiva is een van de schepper, ik zou zeggen schepper entiteiten dat aanwezig was toen dit zonnestelsel was gecreëerd en bepaalde aspecten van deze galaxy waren gecreëerd. En het doel van deze entiteit was om bepaalde aspecten van creatie te creëren, leren door deze creatie en dan deze creatie terug naar de bron op te lossen.
Lynn – Cobra, dit is een brede vraag, maar de steller vraagt of je dit kunt uitleggen naar het beste van jouw kennis; wat is de ware natuur van Gods plan voor de mensheid?
COBRA – De ware natuur van het goddelijke plan is om de mensheid terug te brengen naar de Bron.   (het is heel simpel, dank je)
Richard – Cobra, kun je de oorsprong en doel en belang van de wetten van karma uitleggen?
COBRA – Ik heb deze vraag vele malen beantwoord. De wet van Karma is een kunstmatige constructie die door de archons is gecreëerd om te controleren en in slavernij te houden, spirituele controle, wezens in slavernij te houden, entiteiten in deze quarantaine status, en gewoonlijk is de uitleg van de wet van karma dat als je iets hebt gedaan dat je daar de consequenties van krijgt op een of andere manier. Het is een verstoorde interpretatie van de wet van manifestatie. Natuurlijk, jouw acties hebben consequenties, maar het is niet waar dat wij nu bepaalde slechte dingen ervaren omdat wij iets hebben gedaan in onze vorige levens. Wij ervaren slechte dingen omdat deze planeet is bezet en iemand doet slechte dingen en wij moeten ons verzetten. En wij moeten deze planeet bevrijden zodat deze dingen niet meer zullen gebeuren.    (heel goed gezegd, dank je wel hiervoor)
Lynn – Ik zou hier willen onderbreken. Wij zouden willen dat je je aansluit bij onze Prepare for Change family door te gaan naar http://prepareforchange.net/participate/create-join-a-group/.Ook, als je gaat naar Coeo.cc waar je een lokale groep kunt vinden of er een beginnen. Als je dit eenmaal doet zul je het fijn vinden om gelijkgestemde mensen in je eigen gebied te vinden.
Prepare for Change kijkt naar je uit; wil je graag schrijven, of zaken van gezamenlijk belang delen? Wij willen een onderwerp ontwikkelingsteam beginnen. Check alsjeblieft de website voor verdere details. Ga naar:
Lynn – Cobra, de tijd waar wij nu in leven, is het gewoon het einde van een cyclus of is het de tijd van een totale reset van het gehele universum?
COBRA – Het is het eind van een cyclus. Het is niet een totale reset van het universum, maar ik zou zeggen dat het een herstructurering is van een bepaald aspect van het universum. Het is de herstructurering van de primaire anomalie wat een belangrijk deel van de kosmische evolutie is, maar het is niet het enige deel.   (dank je)
Richard – Cobra, wat is magie?
COBRA – Magie is een wetenschap van manifestatie. Het is een occulte wetenschap die beschrijft hoe wij onze ideeën kunnen manifesteren naar de fysieke laag door het hanteren van energieën.   (dank je)
Lynn – Cobra, wat is hekserij?
COBRA – Hekserij is een oude praktijk van magie die kan worden gebruikt op een positieve of een negatieve manier. Jezuïeten en sommige andere archon krachten hebben geprobeerd om een slecht licht op hekserij te zetten en het te beschrijven als iets negatiefs, want er waren vele vrouwelijke genezers die deze praktijk gebruikten om te genezen en om de condities van hun mede levende wezens rondom de planeet te verbeteren. Dus hekserij is oorspronkelijk gewoon een praktijk van het gebruiken van deze energieën in een spirituele wetenschappelijke manier om de levensvoorwaarden voor wezens om ons heen te verbeteren.    (mooi, dank je)
Richard – Dus Cobra, wat is toverij? En wat zijn de verschillen tussen magie en toverij?
COBRA – Toverij is een heel, zou ik zeggen, gelimiteerd aspect van magie dat alleen bepaalde technieken gebruikt of bepaalde benaderingen. Ik zou meer zeggen, ik zou zeggen basis benaderingen zonder dieper begrip van de krachten die worden opgewekt.   (dank je)
Lynn – Cobra, kun je ons de verschillen vertellen tussen chemie en alchemie?
COBRA – Chemie is een moderne wetenschap die de reacties beschrijft tussen atomen en moleculen en het gedrag van fysieke materie probeert te definiëren en beschrijven. Alchemie is de spirituele wetenschap die innerlijke transmutatieprocessen beschrijft en tot een bepaalde hoogte ook een transmutatieproces van fysieke materie. Niet zozeer de chemische reacties maar meer spirituele reacties binnen onze energielichamen en op de fysieke laag. Bepaalde heel geavanceerde alchemisten in het verleden begrepen nucleaire reacties en gebeurtenissen binnen de atomische nucleus.   (dank je)
Richard – Cobra, wat is heldervoelendheid?
COBRA – Heldervoelendheid is het vermogen om geluid te voelen en informatie door te geven op de hogere laag dan de fysieke laag.
Richard – Is dat een vorm van telepathie?
COBRA – Het is in telepathie, maar telepathie is alleen mentale transmissie en heldervoelendheid is veel meer dan dat. Het is een vermogen om geluid en andere vormen van signalen door te geven die niet alleen mentale beelden zijn of mentale doorgave. Het is veel meer.
Richard – Ik begrijp het. Ik had eens een ervaring toen ik in een kamer was en het was gewoon een normale kamer en opeens rook ik de geur van rozen. Kan dat heldervoelendheid zijn?
COBRA – Het is er een aspect van, ja.   (dank je)
Lynn – Is er een verschil tussen heldervoelendheid en helderhorendheid Cobra?
COBRA – Helderhorendheid is alleen gefocussed op het geluidsaspect waar heldervoelendheid ook andere zintuigen omvat.   (dank je)
Richard – Wat is helderziendheid?
COBRA – Helderziendheid is het vermogen om op de niet fysieke lagen te kijken.
Lynn – Cobra, hun je hypnotisme definiëren?
COBRA – Hypnotisme is een praktijk van het gebruik maken van het menselijke onderbewustzijn wanneer het bewuste aspect van het zelf niet volledig aanwezig of wakker is.
Richard – Is dit positief of negatief.
COBRA – Weer, het kan voor zowel positief als negatief worden gebruikt.   (dank je)
Lynn – Kun je beschrijven wat de fysieke laag is?
COBRA – Het is nogal duidelijk, de fysieke laag is de fysieke laag.   (dank je wel)
Richard – Cobra, kun je beschrijven wat de astrale en etherische laag is en hoe zij worden gebruikt?
COBRA – De etherische laag is de energielaag. Het is waar gevoelige mensen al deze energieën voelen, zij voelen de etherische laag. Het is de laag van onze chakra’s, onze nadi’s, ons energieveld. De astrale laag is de laag van onze emoties, ons emotionele lichaam en dit is de laag die je gewoonlijk bezoekt wanneer je slaapt, in je dromen.
Lynn – Wat is de causale laag?
COBRA – De causale laag is feitelijk de hogere mentale laag. Het is de laag van de archetypes van waar onze fysieke wereld en alle andere werelden zijn gecreëerd.   (wow)
Richard – Cobra kun je nu voor ons de mentale laag beschrijven?
COBRA – De mentale laag is de laag van de geest, van de gedachtevorming, van de ideeën. Nadat wij overlijden en nadat wij door de etherische en astrale laag gaan, besteden wij ook enige tijd vóór de volgende incarnatie, wij brengen wat tijd door op de mentale laag. Dit is het zogenoemde paradijs tussen 2 incarnaties.   (dank je)
Richard – Ik weet ook dat er een sereniteit is waar jouw verbeelding is gevormd, of jouw gedachten, waar je jouw manifestatie doet.
COBRA – Dat is het precies, ja, ja.     (dat is het, dank je wel)
Lynn – Wat is de ‘Sat Nam’ laag en kun je het voor ons beschrijven?
COBRA – OK. Sommige mensen beschrijven dit als de laag van de waarheid. Sommige mensen noemen het de boeddhische laag of de spirituele laag of de 6e dimensie. Het is de laag van pure Liefde en Licht.   (dank je)
Richard – Cobra wat zijn de biochemische codes voor de eeuwen van tijd?
COBRA – Het is de beschrijving die iemand gebruikt maar ik weet niet precies in welke context dus ik kan deze vraag niet beantwoorden.   (geen probleem, dank je)
Lynn – IJzer is op dit moment een belangrijk element in ons bloed. Zal dit veranderen wanneer wij verder gaan in de gouden eeuw?
COBRA – Dit zal veranderen wanneer wij een bepaald niveau van trillingsfrequentie bereiken, maar daar zijn wij nog niet.
Lynn – Wat is de Inter Galactische Council, of IGC, en wat zijn hun specifieke plichten?
COBRA – Nogmaals, dit is een concept dat is genomen van iemands werk maar ik zou zeggen dat er councils zijn van elk niveau van creatie, en zij reguleren dat specifieke niveau van creatie in volledige harmonie met de rest van het universum.   (dank je)
Richard – Cobra kun je de betekenis en het doel van de ‘Prime Directive’ definiëren?
COBRA – Nogmaals, de Prime Directive zoals het was begrepen op deze planeet is niet iets dat feitelijk gebeurt. Het niet-ingrijpen concept was door de archons geïntroduceerd als een excuus voor het censorschap dat wij hebben over het eerste contact. Er zijn de rassen die contact met ons zouden willen. Vele positieve rassen zouden contact met ons willen opnemen en de reden waarom zij dat niet doen is niet omdat zij onze vrije wil niet zouden respecteren, maar omdat de archons en de chimera groep voorkomen dat zij contact met ons opnemen. Want onze vrije wil is voor eerste contact en niet ertegen.
Lynn – Deze vraag is min of meer gerelateerd; deze vraagt: wat is de IGC Enforcement en waarom komen zij niet in actie om de interferentie met de Aarde mensen evolutie te stoppen en al de vrije wil schendingen die op dit moment gaande zijn?
COBRA – Ja natuurlijk, ik heb deze vraag al vele malen beantwoord. De gijzelingssituatie is het echte antwoord. De chimera groep heeft de mensheid in gijzeling met hun toplet bommen op dit moment. Zij moeten worden verwijderd en dan zal het contact plaatsvinden.
Richard – Cobra, deze luisteraar zegt; waarom zijn er zo veel mensen de hele tijd ziek. Ik voel mij een paar dagen ziek, wordt beter, en een week later komt hetzelfde weer terug. Dit is al een paar jaar gaande. Ik ben bij doktoren geweest. Ik heb vele rondes van antibiotica gehad en ik word nooit beter. Ik beweeg en eet gezond. Het bizarre is dat veel mensen zeggen dat met hen hetzelfde gebeurt.
COBRA – De basis reden is de plasma anomalie die door een behoorlijk intense purificatie aan het gaan is in de laatste paar jaar, dus de plasma vergiftiging zou ik zeggen, de plasma vergiftiging is de belangrijkste reden voor de meeste ziektes op deze planeet op dit moment. Dit is nu veel erger dan het een paar jaar geleden was. En het moet volledig worden geschoond voordat sommige van de condities volledig kunnen worden teruggedraaid.   (dank je zeer)
Lynn – Deze vraagt: ik vraag mij af met Cobra’s enorme kennis, of hij zou kunnen weten of de cannabis (of marihuana)plant oorspronkelijk is op Aarde, of was het hier geïntroduceerd van een andere planeet.
COBRA – Het was hier lange tijd geleden geïntroduceerd van ergens anders vandaan.
Lynn – Als wellicht andere planten zijn geïntroduceerd, zoals misschien Aloe Vera die een grote medicinale waarde heeft. Was dit ook van ergens anders?
COBRA – Ja natuurlijk.   (dank je)
Richard – Cobra, is het waar wat de Zeta’s zeggen, dat planeet X zal komen en een poolverschuiving zal veroorzaken.
COBRA – Nee, dat is absoluut niet waar.   (dank je)
Lynn – Cobra, kun je wat zeggen over orgonite? Velen van ons creëren en geven orgonite in de vorm van tower busters om onze gemeenschappen te beschermen tegen EMF aanvallen. Naast mobiele telefoon masten, kun je adviseren waar onze orgonite het meest effectief zou zijn?
COBRA – De locatie van de zogenoemde Gwen torens die door de VS zijn gelokaliseerd.   (ja)
Lynn – Er zijn veel mensen die deze orgonite daar omheen plaatsen, dus dat is echt goed.
COBRA – Het andere dat goed zou zijn is om deze orgonite te plaatsen rondom elke vorm van radar faciliteiten door de VS.   (OK, goed)
Lynn – Is er iets anders wat je kunt bedenken waar orgonite goed zou zijn of hoe het zou kunnen worden gebruikt?
COBRA – Als deze twee dingen zijn gedekt zou het geweldig zijn. Deze twee aspecten, de Gwen torens en de radar stations. Natuurlijk kun je met de radar stations ook includeren HAARP en andere faciliteiten rondom de wereld.   (dank je)
Richard – Cobra, is er een intelligentie boven de Bron?
COBRA – Bron is de intelligentie.
Richard – Cobra, hoe zijn de Bron en de schepper gerelateerd?
COBRA – Ik zou niet de term schepper gebruiken want het impliceert bepaald filosofisch begrip waar ik het niet mee eens zou zijn. Ik zou zeggen de Bron is het wezen dat altijd bestond en altijd zal bestaan. Dit universum was niet gecreëerd door een bepaalde bron, het was gecreëerd als een interactie tussen de Bron en de primaire anomalie.   (dank je)
Richard – Cobra, wat is de oneindige leegte?
COBRA – De oneindige leegte is de leegheid wat het medium is waarin de Bron bestaat.    (dank je)
Lynn – Cobra, wat is gewoonlijk de andere kant van een zwart gat?
COBRA – Aan de andere kant van een zwart, feitelijk een zwart gat is altijd een ingangspunt in een wormhole en aan de andere kant ga je eruit door een wit gat, het uitgangspunt van deze wormhole.   (ok, dank je)
Richard – Cobra, bij benadering welk percentage van de bevolking van de Aarde wordt verwacht te ascenderen?
COBRA – Ik zal om verschillende redenen deze vraag niet beantwoorden. Ten eerste is de vrije wil betrokken en ik zou niet de menselijke vrije wil willen beperken tot een bepaald percentage. Ten tweede, zelfs als ik dat zou weten zou dat informatie zijn die nu niet kan worden vrijgegeven.   (dank je)
Lynn – Na de Event, hoe lang zal het duren om ons huidige monetaire systeem te laten verdergaan in een eerlijk en gelijk financieel systeem
COBRA – De feitelijke transitie zal heel snel zijn. Na het moment van de Event hebben wij, zou ik zeggen, 1 tot 2 weken dat de banken gesloten zullen zijn en wanneer zij weer open gaan zullen wij een veel eerlijker en veel meer gebalanceerd financieel systeem hebben want het is al voorbereid. En dan zullen wij een bepaalde periode van transitie hebben waar wij de nood voor een financieel systeem zullen overstijgen, wanneer wij ons beginnen te realiseren dat wij technologie hebben om alles te maken en te materialiseren wat wij willen op de fysieke laag. Geld zal overbodig worden.   (ik kan niet wachten.)
Lynn – Wij blijven bij herhaling vragen krijgen over het financiële systeem en de reset en humanitaire fondsen. Alleen om deze vraagsteller tevreden te stellen. Zie jij er enige veranderingen in? Denk je dat er enige fondsen zullen worden vrijgegeven voor De Event?
COBRA – Het is, zal ik zeggen, op een planetaire globale schaal, ik zou zeggen, nee. Fondsen zullen worden vrijgegeven op het moment van de Event en daarna; ik zal zeggen 1 tot 2 weken na de Event zal begonnen worden met ze vrij te geven. Er zullen gelimiteerde gevallen zijn waar bepaalde kleine fondsen kunnen worden gegeven aan een bepaalde gelimiteerde gesloten groep voor de Event, maar dit is niet waar wij feitelijk voor aan het werk zijn. Wij werken voor een wereldwijde planetaire financiële reset.   (het kan niet snel genoeg gebeuren, dank je)
Richard – Wat gebeurt met roterend laserlicht dat door tachyoniseerd kristal gaat.
COBRA – In feite is laserlicht een zeer gerichte fotonstraal die op een kwantum niveau wordt verrijkt door deze tachyons. Ik zou zeggen de kwantum signatuur van deze kwanta verandert. Het wordt geharmoniseerd. De kwantum fluctuaties rondom deze fotons worden geharmoniseerd. Dus laserlicht zelf is al een coherente bron van fotons en wanneer het gaat door een tachyoniseerde kristal hebben wij een toegevoegde harmonisatie die daar plaatsvindt. Dus ik zou zeggen, het genezingseffect van zulk laserlicht, als je dat laserlicht bijvoorbeeld gebruikt voor genezing, kan sterk worden vergroot.    (dank je)
Lynn – De volgende vraag is van onze Prepare for Change group in Japan. Zij zouden verduidelijking willen hebben over het aantal 144.000. Is hierover gesproken in de Bijbel, het verhaal van Sanat Kumara, de kritieke massa en vele andere plaatsen. Waarom dit aantal Cobra?
COBRA – 12 x 12 x 1000. Het is een symbolisch getal dat een hele krachtige betekenis heeft in de heilige geometrie van getallen en het is ook een feitelijk aantal mensen die zijn geselecteerd, van zielen die op een bepaald moment zijn geselecteerd om deze planetaire quarantaine binnen te gaan om het te transformeren. Een, ik zou zeggen, klein percentage van deze mensen is al wakker geworden voor hun missie en meer van hen zullen in de toekomst ontwaken.   (mooi, dank je)
Richard – Cobra, de vraag van deze luisteraar is: welke naam gebruiken andere rassen voor dit zonnestelsel en planeet.
COBRA – Elk ras en elke gemeenschap heeft zijn eigen namen voor dit zonnestelsel en deze planeet.
Richard – Hoe noemen de Pleiadiërs deze planeet en zonnestelsel?
COBRA – Zij noemen deze planeet de Blue Jewel (Blauwe Juweel).   (dank je zeer, ik vind dat een mooie naam)
Lynn – Wat is de beste manier om te verbinden met de ziel van de Aarde of het levende Aarde wezen (moeder natuur)?
COBRA – De beste manier om te verbinden is natuurlijk door de natuur. Natuur is een expressie van de adem van leven van de planetaire entiteit, en elke persoon heeft haar en zijn eigen manier van verbinding, dus ik ben hier niet om je te vertellen hoe dat te doen.
Lynn – Met welke naam resoneert dit wezen het meest?
COBRA – Weer, verschillende culturen, verschillende mensen hebben verschillende namen voor deze entiteit. Het is niet belangrijk, de naam. Wat belangrijk is, is de echte hartconnectie met dat wezen.   (dank je)
Richard – Cobra, hoe kunnen wij ons verbinden met de engelachtige entiteiten?
COBRA – Simpelweg door ze aan te roepen, met ze te verbinden, meditatie. Je kunt wat over ze lezen dus je hebt een idee over wie ze zijn en dan verbindt met hen op elke mogelijke manier.   (dank je zeer)
Lynn – OK. Op dit punt zou ik graag onze luisteraars willen herinneren om de ‘donate’ knop te gebruiken aan de rechterkant, om door je contributie te laten zien dat je blij bent met de inhoud. Cobra, heb je enige laatste woorden voor onze luisteraars. Wellicht over de komende ascentie conferentie op Kreta, op 4 en 5 juni, 2016.
COBRA – Ja, wij hebben binnenkort een ascentieconferentie op Kreta. Feitelijk starten wij het eind van de week en natuurlijk nodig ik iedereen uit om erbij te zijn. Het zal heel interessant zijn. Het zal de volgende stap zijn na de conferentie in Zwitserland. Zoals ik heb gezegd in het laatste interview, de dingen worden wat interessanter in mei en dit reflecteert natuurlijk ook met de nieuwe binnenkomende energieën, dus iedereen, welkom.
Lynn – Heel goed. Heeft u enige andere woorden te zeggen over onze maand mei dat wij wellicht niet hebben genoemd?
COBRA – Ik heb niets specifieks te zeggen behalve dat het heel belangrijk is voor iedereen om door te gaan met duwen, door te gaan met het Licht te gronden, en het werken voor de planetaire bevrijding zal succes hebben.
Lynn – Dank je wel. In deze afsluiting zou ik het hele team willen bedanken dat dit interview mogelijk heeft gemaakt:

Cobra als gewaardeerde gast. Zijn website is: http://2012portal.blogspot.com,
DOV voor de thema song: Voices of the World,
Danell voor haar transcriptie expertise,
Mijn co-interviewer—Richard,
Aaron voor geluid,
Untwine voor moduleren en editen,
al onze prachtige luisteraars!
Denk er altijd aan …. Wij zijn de Stemmen van de Wereld!
Vertaald door Veronica en Irma

https://eventnl.wordpress.com/