Voor welke keuze ga jij?

Voor welke keuze ga jij?

24 oktober 2021 – Door eventnl

Hoe vaak horen we nu niet de opmerking: “Je hebt toch de keuze!”. Inderdaad: alles wat wij in ons leven doen is het gevolg van een keuze, hetzij bewust, hetzij onbewust. Maar de keuze waar het hier over gaat is: je kunt ervoor kiezen om je te laten prikken of testen, of om de toegang geweigerd te worden tot allerlei zaken, tot en met zelfs de meest recente discussie; medische zorg!

Laten we deze discussie nu eens uit het zo zwaarbeladen C-onderwerp trekken. Bijvoorbeeld: jij hebt een fiets en ik besluit deze fiets van jou af te pakken. Daarna zeg ik dat je de keuze hebt om: of de fiets bij mij te laten, of de fiets terug te kopen, of er iets voor te doen om de fiets terug te krijgen. Vind je dat redelijk?

En wat er nu gaande is, is dat de overheid ons een grondwettelijk recht heeft afgenomen, onze vrijheid om dat te doen of daar te gaan waar je op dat moment zin in hebt. En dan wordt gezegd dat je kunt kiezen om deze vrijheid terug te krijgen door het je laten toedienen van een gentherapie die zelfs nog niet eens is goedgekeurd, of door telkens weer een test te laten uitvoeren waarmee je moet aantonen dat je gezond bent, nou ja … niet zozeer gezond, maar dat je een bepaald ‘virus’ niet bij je draagt. Vind je dat redelijk?

En dan zo ver gaan om te praten over het de toegang tot de medische zorg weigeren aan de mensen die hebben besloten om niet mee te gaan in deze dwang en manipulatie. Vind je dat redelijk?

Want als je dat redelijk vindt zullen we ook moeten gaan praten over het de toegang tot de medische zorg weigeren aan de mensen die:

  • Lichamelijk letsel hebben opgelopen door het uitoefenen van een gevaarlijke hobby of sport, want … ze hebben toch de keuze om het gevaar uit de weg te gaan!
  • Lichamelijke klachten hebben (zoals diabetes 2, hart- en vaatziekten) door het hebben van een ongezonde lifestyle, want … ze hebben toch de keuze om goed voor hun eigen lichaam te zorgen!
  • Met longkanker worden geconfronteerd doordat ze hebben gerookt, want … ze hebben toch de keuze om de sigaretten weg te gooien!
  • Lichamelijk letsel hebben opgelopen door het hanteren van gevaarlijke gereedschappen zonder de benodigde beschermingsmaatregelen te nemen, want … ze hebben toch de keuze om zich goed te beschermen!
  • Een groot overgewicht hebben en vragen om een maagverkleining of een maagband, want … ze hebben toch de keuze om minder en gezonder te eten!
  • Slechte gebitten hebben door het eten van te veel suiker, want … ze hebben toch de keuze om de suiker te laten staan!

Nou ja, we kunnen deze lijst heel lang gaan maken, maar de boodschap is duidelijk. Feit is dat op dit moment een hele grote groep mensen in deze categorieën valt en dat we daarmee geen overbelaste ziekenhuizen meer hebben, dat de gezondheidszorg behoorlijk goedkoper zal worden en dat velen die in de gezondheidszorg werken een WW-uitkering kunnen gaan aanvragen.

Maar de hamvraag is: Wat vind jij redelijk? Inmiddels is wel duidelijk geworden dat er veel mensen zijn die maar doen wat de ‘overheid’ van hen verlangt, ook al zijn ze het er niet mee eens, om hun eigen leven en/of dat van hun naasten te vergemakkelijken.

Is het niet veel redelijker dat de mensheid zijn eigen verantwoordelijk gaat nemen: voor zijn zelfbestuur, voor zijn gezondheid, en de keuzes die men in zijn leven wil maken. In plaats van zich te richten naar een ‘overheid’ die door ons op zijn stoel is gezet en door ons wordt betaald, die dus moet doen wat wij van hen vragen, en die moet worden weggestuurd op het moment dat zij daar niet aan voldoen.

Wij zijn de werkgever en de overheid is de werknemer! En waar een werknemer de opdrachten van de werkgever niet uitvoert kan deze werknemer worden ontslagen. Dus, laten wij onze eigen verantwoordelijkheid nemen. DAT is de keuze die wij moeten maken!

In Licht en Liefde, Veronica