Vertegenwoordigers van het volk die niet willen dat de waarheid van het volk wordt verteld.

Vertegenwoordigers van het volk die niet willen dat de waarheid van het volk wordt verteld.

Door Veronica – Info-blog The Event-NL10 september 2021

Kijkend naar het politieke systeem in Nederland is het zo dat de leden van de regering en de tweede kamer zijn gekozen door het volk om voor hen op te treden als volksvertegenwoordigers. Het is al lange tijd duidelijk dat de meesten van deze mensen hun belofte aan het volk zijn vergeten zodra ze hun comfortabele zetels hebben ingenomen.

De reacties op het betoog van Gideon van Meijeren over ‘corruptie van journalisten’ brengen dit wel heel onbarmhartig aan het licht. We krijgen allemaal geschiedenislessen op school, ons wordt verteld dat wij leren van de geschiedenis. Maar wat zien we nu? Zodra Gideon van Meijeren de huidige ontwikkelingen vergelijkt met hetgeen onze voorouders hebben meegemaakt voor en tijdens de tweede wereldoorlog wordt hem de mond gesnoerd. Men wil dat niet horen en de kamervoorzitter gaat zelfs zo ver dat ze meerdere malen de vergadering schorst om Gideon van Meijeren de mond te snoeren.

Hallo??? Het volk van Nederland kijkt naar de huidige ontwikkelingen en ziet dat het heel erg de kant op gaat van de onderdrukking die ons al zo vaak is opgelegd. En nu wordt een vertegenwoordiger van het volk die onze gedachten verwoord de mond gesnoerd!

Bekijk de opname van dit debat waarbij ik je garandeer dat de haren je te berge rijzen! Wanneer de link niet werkt, zoek dan in yt naar Forum voor Democratie, de video “Hele Kamer woedend. Gideon van Meijeren legt genadeloos mediacorruptie bloot”.

Verspreid dit, spreek de zogenaamde ‘vertegenwoordigers van het volk’ aan op hun gedrag en het nalaten om op te komen voor het volk dat zij zouden moeten vertegenwoordigen.

Breng de “Verklaring van de Mensen van de Verenigde Staten voor Wereld Vrede en Welvaart” onder de aandacht, omdat dit een verklaring is die wereldwijd gebruikt kan gaan worden.

Deze verklaring gaat over het volgende: 

“Maar wanneer een lange reeks van misbruiken en toe-eigeningen, onveranderlijk hetzelfde doel nastrevend, een ontwerp laat zien om hen onder absoluut despotisme te brengen, is het hun recht, is het hun plicht, om zo’n regering af te werpen, en te zorgen voor nieuwe bewakers voor hun toekomstige veiligheid.”

Het is al eerder gebeurd in Nederland, in 1581, toen het Nederlandse volk zich met het Plakkaat van Verlating / Verlatinghe – 26 Juli 1581 In de Staten-Generaal” heeft losgemaakt van het heersende bestuur om weer het zelfbestuur van het land te krijgen.  Kijk deze video “True Freedom by Prof. Dr. Bob de Wit”, based on the ‘Act of Abandonment’, 440 years ago… 

In liefde, Veronica