THE PYRAMID CODE / Hoofdstuk 4

THE PYRAMID CODE

Hoofdstuk 4

 

4. HET TIJDPERK VAN LIEFDE

Ik hoop dat deze documentatie je een algemeen begrip heeft gegeven van de fysieke en spirituele structuur van de piramide en zijn leringen. Ik ben mij ervan bewust dat het moeilijk is de ware essentie te begrijpen zonder de kennis en het begrip van de verschillende codes, maar ik hoop dat de dag spoedig zal komen dat aan de gehele wereld de geheimen van schepping, de codes en de verschillende formules zullen worden geopenbaard, zodat wij allen het Tijdperk van Liefde kunnen bereiken in krachtige spirit. Dit zal ons leiden naar pure Liefde, ware rust, en vrede, door de gehele mensheid.

 

Deze documentatie, niet als het boek “Rays of Light”, was geschreven zonder enige codes, behalve voor het deel waar ik probeer de essentie uit te leggen van de Pyramid Code (er zijn geen codes in de Engelse tekst).

 

[Aangezien deze Nederlandse tekst een vertaling is van de Engelse tekst, zitten hier dus ook geen codes in.]

 

De dag zal komen dat de verschillende codes aan iedereen zullen worden vrijgegeven en dan zal het gemakkelijker zijn om alles in dit materiaal te begrijpen. Iedereen zal in staat zijn om de kennis en wijsheid in dit document toe te passen, zowel fysiek als spiritueel.


Alles wat hier is geschreven is puur vanuit mijn geheugen van het verre verleden, en de leiding die ik heb ondergaan en ervaren over de afgelopen tien jaar. Zoals ik al heb aangegeven, hoe meer ik leer, zie en ervaar, hoe meer ik mij realiseer dat ik niet werkelijk iets begrijp, en dat ik nog steeds in de beginstadia van mijn reis ben. Op zijn minst ben ik gerustgesteld te weten dat wij op het juiste pad zitten naar het Tijdperk van Liefde waar wij allen niet wetend naar verlangen. Er zijn veel geheimen en mystiek binnen onze wereld, en het allemaal ontrafelen maakt deel uit van onze bijzondere reis. Wij moeten het proces omarmen met liefde en voortgaan naar onze bestemming. Op een dag zullen we het allemaal waard zijn en de Piramidester bereiken; de wereld van waarheid, rust en liefde.

 

Deze documentatie heeft mij nieuw begrip gebracht. Het heeft ervoor gezorgd dat ik nadenk over mijn huidige reïncarnatie en veel andere reïncarnaties, vooral mijn eerste incarnatie van het jaar 2448 volgens de Hebreeuwse kalender (1312 BC volgens de Gregoriaanse kalender). Het opende mij voor nieuwe kanalen van gedachten en ander begrip dat ik in de afgelopen tien jaar heb bereikt, gedurende mijn ongelooflijke reis die op 29 januari 2010 begon.

 

Nu begrijp ik waarom Rabbi AA het mij niet toestond om mijn eerste incarnatie te documenteren, samen met vele andere reïncarnaties. De wereld is nog steeds niet klaar om de ware natuur van de wereld waarin wij leven te verwerken. Ik zelf ben ook nog niet voorbereid voor het Tijdperk van waarheid en Liefde. Ik ben een klein deel van de TLS en met alles dat ik heb ervaren, gezien en opgenomen, zit ik nog steeds in de beginstadia. Wat ik niet weet is vele malen meer dan wat ik weet. Wat ik niet begrijp is vele malen meer dan wat ik begrijp. Mijn bewustzijn is nog steeds laag vergeleken met de grote spirits waarvan ik het privilege had ze te ontmoeten in mijn leven. Zoals je zou kunnen verwachten rees mijn bewustzijn na het schrijven van dit document. Ik zie dingen iets anders, echter, mijn weg is nog steeds lang.

 

1.4. EEN NIEUW NIVEAU VAN BEWUSTZIJN

 

Middels mijn huidige baan en missie ben ik in een nieuw niveau van bewustzijn gekomen; iets wat ik nooit eerder heb ervaren. Op 6 februari 2020 was een deel van mijn zielsfamilie samen met ikzelf gevraagd om verschillende acties uit te voeren. Ongeacht mijn weerstand in het begin, ben ik persoonlijk gezonden op een van de meest geheime en gevaarlijke missies in mijn leven waarvan ik heel erg hoop dat het snel zijn vruchten zal opleveren. Het mag zelfs wereldwijd worden gepubliceerd met een intentie om het slechte te stoppen, de animositeit en de corruptie die de gehele wereld op dit moment ervaart terwijl de meeste mensen nog slapen.

 

Ik weet zeker dat het openbaren van de waarheid de mensen van Aarde in een nieuw en hoger bewustzijn zal doen bewegen, hetgeen veel sneller het gehele universum zal leiden in het Tijdperk van Liefde en de wereld van waarheid. In deze wereld zal ras, kleur, cultuur en religie irrelevant zijn. Het zal een wereld zijn zonder religie, behalve voor de religie van Liefde, in het Tijdperk van Liefde en de wereld van waarheid.

 

Ik realiseerde mij dat alle zielen die in mij belichaamd zijn in al mijn reïncarnaties in feite dezelfde ziel zijn die verbindt en splitst zoals noodzakelijk van Wezen naar Wezen, van bewustzijn naar bestemming en doel. Ik realiseerde me dat Rabbi AA in feite een buitenaardse was. Opeens verbond ik alle gebeurtenissen en ervaringen waar wij samen doorheen gingen en al zijn acties en talenten. Hij kon alles. Hij was omnipotent. Niets hiervan zou of kon hebben gebeuren tenzij hij een buitenaardse was of een bovennatuurlijk wezen. Opeens realiseerde ik mij dat hij mij feitelijk de gehele tijd sinds onze eerste ontmoeting heeft misleid (in een positieve betekenis natuurlijk). Hij wist altijd alles, en was altijd overal. Hij had een liefde die alleen een bovennatuurlijk wezen kon geven.

 

Ik voel op dezelfde manier over “Adam”.  Het is vreemd voor mij om deze dingen op te schrijven maar opeens zie en accepteer ik dingen anders. Eerst was mijn relatie met “Adam” veel closer en krachtiger, maar kort nadat hij mij in contact had gebracht met Rabbi AA verdween hij. Het meeste van de training en kennis die ik in de afgelopen tien jaar heb gekregen kwam rechtstreeks van Rabbi AA en de TLS organisatie.

 

Ik weet dat zowel Rabbi AA en “Adam” in de Piramidester zijn. Ik weet en begrijp ook  dat wij allen onwetend verlangen om daar op een dag naar toe te gaan. Ons bewustzijn zal veranderen in de nabije toekomst, hetgeen ons nieuwe inzichten zal brengen die ons op het juiste pad zullen leiden. Wie niet dit benodigde bewustzijn zal bereiken zal simpelweg ophouden te bestaan in het universum, met geen manier om terug te komen middels reïncarnatie.

 

Er zijn veel andere topics en geheimen waarover ik niet mag spreken of documenteren, om verscheidene redenen. Ik begrijp nog steeds niet waarom, maar tenminste ben ik mij ervan bewust dat er een reden is. Ik ben mij er ook van bewust dat ik niet alles hoef te weten. Er zijn verborgen zaken die wij niet zullen begrijpen en die wij niet altijd behoeven te vragen of te onderzoeken. De tijd zal zijn gang gaan en vooropgesteld dat wij het juiste pad hebben gekozen zullen wij een hoger bewustzijn bereiken van het zelf, hetgeen ons naar ons doel zal brengen in onze huidige reïncarnatie. Als we in het Tijdperk van Liefde zijn zullen wij ons ultieme doel bereiken en uiteindelijke bestemming van het realiseren van het Tijdperk van Liefde en de Wereld van Waarheid.

 

Tijdens het schrijven van dit document zijn veel gedachten over mijn huidige reïncarnatie en mijn vorige reïncarnaties door mijn hoofd gegaan. Is het mogelijk dat ik ook enige vorm van buitenaards was in mijn eerste incarnatie. Is het mogelijk dat ik, Jason, en sommige van mijn vrienden binnen de organisatie zoals Tina of Orly, vormen zijn van buitenaardsen en dit zich niet bewust zijn? Is het mogelijk dat ik mij eenvoudigweg niet alles herinner omdat ik niet volledig bewust ben. Is het mogelijk dat zij, mijn vrienden, eenvoudigweg niet zullen herinneren totdat zij hun benodigde niveau van bewustzijn bereiken?

 

Duidelijk, ik herinner mij niet alles! Ik geloof dat iemand ervoor zorgt dat ik mij niet alles herinner om verschillende redenen. Hoe is het mogelijk dat ik zulke hoge vermogens bereikte in mijn vorige reïncarnaties en zo’n lang leven leefde zonder dat ik kwam van het nageslacht van Fatasol? Ik weet dat Amram een bovennatuurlijke entiteit was en daarom concludeer ik dat zijn zoon Menachem deel moet hebben uitgemaakt van hetzelfde systeem. Het doet me mij afvragen, en vragen, waarom? Wat anders herinner ik mij niet. Wanneer zal ik de informatie krijgen die nodig is om door te gaan met mijn uiteindelijke doel en bestemming?

 

2.4. INNERLIJKE DISSONANTIE

 

Ik ervaar constant een dissonantie tussen de informatie in mijn geheugen, en de opmerkingen van Rabbi AA over zijn aandrang op de Torah als de wereld van waarheid en het woord van God. Ik begrijp en ik ben mij bewust dat de Torah was geschreven en gestructureerd met het gebruik van een specifieke code die ik niet ken. Ik weet dat het niet simpelweg een historisch boek is. Mijn dissonantie bestaat omdat ik weet dat het fysieke verhaal niet zo accuraat is als de gehele wereld denkt. Er zijn veel contradicties tussen wat ik mij herinner, wat ik weet, wat is geschreven, en wat mij is geleerd op school. Ik heb een probleem met verschillende spirituele leiders zoals Mozes op de manier waarop hij is beschreven in de geschiedenis, in tegenstelling tot wat in de realiteit gebeurde. Ik begreep nooit de aandrang van Rabbi AA en verdediging van het geschrift, zelfs ook al wisten wij beiden de waarheid die het geschrift tegensprak.

 

In elk meningsverschil of vraag die ik had was zijn antwoord altijd hetzelfde: “Leer en je zult weten”. Ik was nooit blij met zijn respons maar nu begrijp ik het wat meer. Zonder leren en de code begrijpen kan ik niet de absolute waarheid bereiken.

 

Sinds ik kind was heb ik altijd oppositie uitgedrukt en soms afkeer van het geschrift, maar ik begreep nooit waarom. Veel dingen waren niet logisch voor mij. Het maakte mij zelfs van streek. Iedereen zag mij als een grote ketter. Het lijkt alsof mijn onderbewuste in botsing kwam met mijn bewustzijn en kennis als een kind. Ik heb altijd oppositie laten zien tegen bijbellessen op school. Als een kind stelde ik altijd moeilijke vragen aan mijn vader (die behoorlijk bekwaam was in de bijbel) en aan mijn leraren. Ik kreeg nooit een antwoord waarmee ik tevreden was. Er waren zelfs Rabbi’s die het lef hadden om mij te zeggen dat het niet de bedoeling is dat ik alles vraag. Er waren zulke dingen als besnijdenis die ik moest begrijpen als een basis wet, en als deel van het zijn van een Joodse ziel.

 

[In het volgende komen weer regelmatig vreemde tekens voor die ik weergeef als (…) – je kunt ze bekijken in de oorspronkelijke Hebreeuwse of Engelse pdf]

 

Zelfs de term “Joods” (Yehoodim) (…) veroorzaakt een intern conflict voor mij door de kennis en herinneringen van mijn verleden. In het Hebreeuws betekent de term “Yehoodim” (…) “de Joodse mensen”. Aan de andere kant betekent de term “Yehoodim” (…) “de mensen van bestemming”. De term “Yehoodim” (…) kwam in zijn bestaan direct nadat de Torah was gegeven op Mount Sinaï (een gebeurtenis die ook niet accuraat is weergegeven). “Yehoodim” (…) is een term die komt van het hoofdwoord “bestemming” (“Ya-ad”, (…) in het Hebreeuws). Tot de dag dat de Joodse natie de Torah kreeg werden zij Hebreeuwen genoemd, of Israëlieten. Het Hebreeuwse alfabet bestond al van voor de tijd van de farao’s. Het bewijs daarvan is dat zijn letters kunnen worden gevonden in de inscripties in de verschillende piramide stenen binnen de verborgen kamer van de piramides.

 

Wij, de Hebreeuwen, zijn in feite niet “Yehoodim” (…), maar “Ye-oodim” (…). Dit betekent dat wij altijd op ons pad zijn naar onze bestemming, het Tijdperk van Liefde. De woorden “bestemming”, “mijn bestemming”, en “onze bestemming” in het Hebreeuws komen alle van hetzelfde hoofdwoord (“Ya-ad”, (…), in Hebreeuws wat zich in Engels vertaald tot “bestemming”). Merk op dat de verandering van “Yehoodim” (…) naar “Ye-oodim” (…) een verandering is van een letter in het Hebreeuws hetgeen de gehele betekenis, essentie en energie van het woord verandert, echter, ze worden beide op dezelfde manier uitgesproken.

 

De term veranderde in de loop van de tijd van “Ye-oodim”(…) naar “Ye-hoodim” (…) om twee redenen. De eerste reden is omdat de term “Yehoodim” (…) komt van de hoofdwoorden “Yehuda”, “Hodaya” en “Jehova” (“Yehova”, (…) in Hebreeuws) hetgeen uitdrukking geeft aan ons Zijn en het Zijn van de Schepper. Dit zorgde ervoor dat de mensen zich psychologisch dichter bij de Schepper voelen. God ervaart zijn Zijn door ons Zijn, wat betekent dat hij bestaan ervaart in het universum en leven via ons.

 

In mijn opinie is de tweede reden voor de verandering van “Ye-oodim”(…) naar “Yehoodim” (…) om de code van de bijbel te veranderen (die ik nu niet bezit) in een andere manier die de regeerders en spirituele leiders voorzag, en doorgaat te voorzien van, het vermogen om continue de mensen te controleren, te onderrichten en te leiden. Dit was vitaal voor het succes van de Joodse natie voor het bereiken van hun bestemming, aangezien vóór de Torah de Hebreeuwen niet het leven leefden vol van moreel karakter.

 

Bijvoorbeeld: incest, moord, en diefstal waren gebruikelijke problemen in de Hebreeuw-slaven gemeenschap (die geen gerechtelijke consequenties hadden), hetgeen verder de scheiding verdiept tussen hen en het Goddelijke; een scheiding tussen het eindige en het oneindige, dat de spirituele leiders van de naties moesten verbinden om zo de collectieve bestemming van de natie te bereiken.

 

Om de Hebreeuwen uit deze corrupte manier van denken en handelen te halen, moesten de spirituele leiders een nieuw systeem van leiding adopteren, hetgeen hen ertoe leidde om “Ye-oodim” te veranderen naar “Ye-hoodim” om hun doel en missie te bereiken in het ervoor zorgen een nieuw niveau van bewustzijn te krijgen en te absorberen, door verschillende eeuwen waar zij doorheen moesten en ervaren, wat hen uiteindelijk naar het Tijdperk van Liefde zou brengen. Dit alles was gedaan met de hulp van het nieuwe boek van wetten, de Torah. De Torah van Mozes en de Israëlieten was gegeven door het Goddelijke en Mozes voor het voordeel van de Israëlieten en de Aarde, als een geheel.

 

Het vermogen om te leren en leiden is vaak door de jaren heen misbruikt, maar de initiële intentie was geen slechte. De initiële intentie was een van leiding in plaats van controle. Het gevoel van dichter bij de schepper te zijn gaf de regeerders en spirituele leiders een sterker niveau van leiding en controle over de natie in alle aspecten. Als een regeerder of spiritueel leider is het altijd makkelijker om de verantwoordelijkheid op God te leggen met excuses zoals “hij zei”, “hij verordonneerde”, “hij vroeg”, enzovoort.

 

In Gematria “Ye-oodi” (…) (geschreven in Hebreeuws) is gelijk aan de numerieke waarde van 100 (1+0+0=1), hetgeen de Ene en Enige Wezen symboliseert, het eeuwige Licht (of zoals wij het noemen, God of “Yehova”).

 

“Yehova” (…) geschreven in Hebreeuws heeft de equivalente numerieke waarde van 26, hetgeen gelijk is aan 8 (2+6=).

 

Het getal 8, zoals eerder getoond, symboliseert oneindigheid. In Gematrie is “Ye-oodi”(…) gespeld in het Hebreeuws ook gelijk aan de numerieke waarde van 19  (1+9=10; 1+0=1), hetgeen Eenheidrepresenteert, en ook de unie representeert tussen het Zijn van God en het Zijn van mens.

 

“Yehoodi”(…) gespeld in het Hebreeuws is gelijk aan de numerieke waarde(n) van 35 en/of 17 waarin beide de numerieke waarde representeren van 8 (3+5=8; 1+7=8), hetgeen oneindigheid symboliseert.

 

Met andere woorden, het Zijn van God is onbegrensd, hetgeen verbindt en verenigt het begrensde en het onbegrensde tussen mens en zijn gelijken, en tussen mensheid en God (Yehova; (…)).

 

Rabbi AA ontweek vaak het beantwoorden van mijn vragen en de verschillende debatten die ik begon tijdens onze meerdere conversaties met zijn fameuze zin “leer en je zult weten”, of door het altijd zeker stellen mij te herinneren dat ik gelimiteerd ben. Wel, we zijn allen gelimiteerd en onze paden zijn lang, maar onze gezamenlijke bestemming en doel als zielen is niet ver weg.

 

3.4. EEN BRILJANTE TOEKOMST

 

Ik heb het gevoel dat in de niet zo verre toekomst het boek “Rays of Light” zal worden gepubliceerd, en naar mijn opinie zal deze documentatie mogelijk een appendix erbij zijn. Ik weet niet zeker of dit zal gebeuren als ik leef of niet, en in het geval van niet vraag ik iedereen die deze documentatie heeft of het boek ”Rays of Light” niet iets door te geven of te publiceren zonder mijn eerdere toestemming toen ik nog leefde.

 

Om de een of andere reden ben ik geneigd te geloven dat de missie van het te publiceren zal worden gelegd op mijn dierbare vriend Jason. In het geval dat hij het niet doet is dat ook oké. Ik ben er zeker van dat het boek op een dag zal worden gepubliceerd ongeacht mijn persoonlijke bezwaren. Rabbi AA legde altijd aan mij uit dat niets in mijn controle is en het zal gebeuren wanneer het gebeurt.

 

Ik twijfel er niet aan dat het uiteindelijk zal gebeuren. Uiteindelijk heeft hij altijd gelijk. Het irriteert mij dat hij altijd gelijk heeft, maar de waarheid is de waarheid.

 

Samengevat, wil ik ons wensen en zegenen met geluk, voorspoed, en overvloed, naar het Tijdperk van Liefde door onze reis in het Tijdperk van Licht, de wereld van waarheid, ons doel en onze uiteindelijke bestemming met eindeloze overvloed, Licht, Vrede en Liefde! Uiteindelijk ervaren wij eindeloze levens in een universum dat geen begin of einde heeft!!!

 

In feite is het een Universum zonder tijd of ruimte dat altijd heeft bestaan, altijd bestaat, en altijd zal bestaan, als deel van onze lichamen, onze zielen, en ons bewustzijn, voor de eeuwigheid.

 

Vertaald door Veronica


https://eventnl.wordpress.com/