Belangrijke Meditaties en Pleiadian protocol tegen chronische pijn – 17 november 2017 /18 november 2017

Belangrijke Meditaties en Pleiadian protocol tegen chronische pijn – 17 november 2017
18 november 2017
In Cobra’s berichten van de afgelopen tijd staan wat zaken die ik hieronder nog een keer onder de aandacht wil brengen. Als eerste is daar het door de Pleiadians vervaardigde Protocol tegen chronische pijn. In Cobra’s post van 6 november 2017 wordt dit protocol als volgt aangekondigd:

“De Pleiadians zouden nu mensen willen helpen met chronische pijn, en zij hebben een protocol ontwikkeld dat kan helpen om de pijn te verlichten. Als jij chronische fysieke pijn hebt, kun je drie maal in jouw hoofd herhalen:
 
“Command PB stardust”
 
De Pleiadians zullen dan hun geavanceerde technologieën gebruiken om jouw centrale zenuwstelsel binnen te gaan om jouw pijn te verlichten. Dit nieuwe protocol is nog in ontwikkeling en is in zijn effectiviteit gelimiteerd, en de Pleiadians vragen om feedback. Degenen die dit protocol zullen gebruiken wordt gevraagd om over zijn effecten te rapporteren in de ‘comment’ sectie op mijn blog waar dit artikel is geplaatst.
(Redactie eventnl: je kunt ook je ervaringen in het Nederlands beschrijven onder deze vertaling en dan zal ik het naar het Engels vertalen en met jouw naam op Cobra’s blog plaatsen).”

Op 17 november meldt Cobra: “Het “Command PB Stardust” protocol van de Pleiadians voor de verwijdering van chronische pijn heeft bewezen in zo’n 80% van de gevallen effectief te zijn. De belangrijkste factoren die de effectiviteit van het protocol verminderen zijn onderdrukte schuld, onderdrukte negatieve emoties, vroegere levenszielscontracten met de duistere krachten, en extreem complexe en/of sterke medische condities.

Je moet begrijpen dat dit protocol in de meeste gevallen niet de oorzaak van de pijn wegneemt, maar dat dit alleen het centraal zenuwstelsel bijstuurt zodat deze het pijnsignaal vermindert. Een middelmatig pijnsignaal is dan simpelweg een signaal dat er iets fout is met het fysieke lichaam en dat medische aandacht noodzakelijk is. Dit protocol is NIET een vervanging voor medische interventie door conventionele en/of alternatieve geneeskunst.
 
De Lichtkrachten hebben gevraagd om dit protocol rond te sturen omdat het de kracht heeft om de hoeveelheid niet noodzakelijk lijden op de oppervlakte van de planeet drastisch te verminderen. “

Vervolgens enkele belangrijke meditaties.

In Cobra’s post van 6 november 2017 suggereert hij ons om de volgende meditatie te doen: https://eventnl.wordpress.com/meditatie-gaia-yaldabaoth-plasma-parasieten-23-oktober-2017-untwine/

Kort samengevat: deze meditatie helpt om Gaia los te koppelen van Yaldabaoth en de plasma parasieten. Doe hem het liefst dagelijks bij het wakker worden en voor het slapen gaan; het vraagt maar een paar minuten per keer.

Breng jezelf in een ontspannen staat van bewustzijn. Verbind je met je IK BEN aanwezigheid.

Richt je intentie erop om deze meditatie te gebruiken als een middel om het proces van het loskoppelen van Gaia te versnellen van de Yaldabaoth en de twee wormvormige plasma parasieten op alle tijd/ruimte dimensies en lagen.

Visualiseer twee gouden cirkels in een 8 figuur op de grond voor je.

In het centrum van de gouden cirkel die het dichts bij jou is visualiseer je “Gaia” geschreven, in prachtige bloemen die groeien van de grond van de cirkel.

Visualiseer aan de andere kant van Gaia’s cirkel de andere gouden cirkel met Yaldabaoth en de twee wormvormige parasieten op de grond.

 

Vul elke cirkel met de essentie van elk wezen, voel ze gesetteld op de grond voor je. Laat de cirkels elkaar raken, maar niet overlappen.

Begin bij het punt waar de twee cirkels elkaar raken, visualiseer een briljant neonblauw licht dat in de richting van de klok rond de Yaldabaoth en de twee wormvormige plasma parasieten draait (van links omhoog rond naar rechts) op de grond, totdat de gehele cirkel is uitgelijnd in briljant neonblauw licht.

Van het punt waar de twee cirkels elkaar raken, laat dit neonblauwe licht doorgaan om te stromen rond de linkerkant van Gaia’s cirkel, tegen de klok in draaiend langs de grond rondom Gaia, en terug tot waar de twee cirkels elkaar raken, om een volledig figuur 8 te creëren. Houdt gedurende twee minuten dit briljante neon blauwe licht rondstromend rondom het figuur 8.

Terwijl het licht doorgaat te stromen, voel Gaia, Yaldabaoth, de twee plasma wormvormige parasieten en het briljante blauwe licht, verankerd aan de grond.
 
Zie nu de briljante blauwe straal van Licht van aartsengel Michael die de banden doorsnijdt en de twee cirkels van elkaar losmaakt, Gaia losmaakt van de Yaldabaoth en de plasma parasieten. Bedank voor alle geleerde lessen en alle wezens die hebben geholpen bij het bevrijden van Gaia.
———
 
In Cobra’s post van 17 november 2017 vraagt hij ons om t.b.v. het middenniveau management van de cabal met de volgende meditatie het proces te versnellen om zich los te koppelen van de cabal.

“Veel leden van het middenniveau management van de cabal zijn al aan het meewerken en zijn bereid om tegen de cabal te getuigen in ruil voor amnestie.

De volgende meditatie kan helpen om dit proces te versnellen:

1. Ontspan je lichaam, emoties en geest door op je ademhaling te focussen, of op elke andere manier die voor jou werkt.

2. Visualiseer een vortex van briljant wit Licht die neerdaalt van de zielsterchakra van alle cabal middenniveau mensen naar hun energieveld en hun persoonlijkheid, hen ontwakend voor de realiteit van Licht, hen gidsend om weg te stappen van de cabal, hen de kracht gevend om zichzelf vrij te maken van duister.

3. Visualiseer dat al deze cabal middenniveau mensen zich aansluiten bij het planetaire netwerk van Licht, hun wapens van vernietiging en bedrog neerleggen, leren om samen te werken en zich op een constructieve manier voegen bij de menselijke gemeenschap.”
———
 
En verder is er natuurlijk de wekelijkse Ascentie Meditatie op zondagmiddag, NL-tijd (wintertijd) om 17.00 uur: https://eventnl.wordpress.com/2016/08/29/bericht-van-cobra-28-augustus-2016-vertel-het-verder-wekelijkse-ascentie-meditatie/
———
 
Op de Index pagina op eventnl zijn nog meer meditaties en protocollen te vinden, bijvoorbeeld:

Zelfhulpmeditaties en protocollen:

·     Hemel en Aarde Techniek, dit is een krachtige techniek die kan helpen om de levenskracht te verbeteren, en hulp bij genezing.
·     Implantatenverwijdering: een meditatie en een protocol die je hierbij kunnen helpen.
·     Eindigen van het contractsysteem, dit artikel beschrijft de manier waarop wij mensen zijn gemanipuleerd om contracten te tekenen waarmee wij onszelf hebben klemgezet in dit slavernijsysteem. Aan het eind van het artikel is een methode beschreven om voor eens en voor altijd deze contracten te annuleren en je positie als vrij en soeverein wezen van Licht terug te nemen.
·     Deprogrammeren voor Overvloed, wat wij kunnen doen om te deprogrammeren en om overvloed te kunnen ontvangen.
·     Samensmelten met je IK BEN Aanwezigheid, het is van het grootste belang voor alle Lichtwerkers en Lichtstrijders om het Licht aan te roepen en te verankeren, zoveel als menselijkerwijs gesproken mogelijk is.
Veronica