SISTERHOOD OF THE ROSE INTERVIEW MET COBRA “ZONSVERDUISTERING IN DE VS” op 8 april 2024

SISTERHOOD OF THE ROSE INTERVIEW MET COBRA “ZONSVERDUISTERING IN DE VS” op 8 april 2024

1 april 2024 / Event.nl

Sisterhood of the Rose organiseerde een interview met intel provider “Cobra” om het belang te bespreken van de komende totale zonsverduistering die op maandag 8 april 2024 in de Verenigde Staten plaatsvindt. In dit interview bespreken Cobra en Debra, een leider van het Sisterhood of the Rose Planetary Network, hoe deze eclips een kans is voor de mensen van de Verenigde Staten om te beslissen over de optimale toekomst voor de VS; en hoe het een belangrijk moment is om te beslissen wat hun toekomst zal zijn.

Om te profiteren van dit krachtige moment zal er op 8 april om precies 18.18 uur UTC een wereldwijde massameditatie van 20 minuten plaatsvinden en Cobra en Debra vertellen hoe belangrijk het is dat zoveel mogelijk mensen deelnemen, zodat een nieuwe cyclus van manifestatie kan beginnen om de meest positieve tijdlijn te creëren. Ze bespreken ook

  • de kracht van eclipsen,
  • het herstellen van de grondwet van de Verenigde Staten,
  • de rol die Saint Germain speelde bij de creatie van de Verenigde Staten en de rol die hij vandaag speelt,
  • de USA 2024 verkiezingen,
  • de astrologie van Pluto in Waterman,
  • het “Grote Ontwaken”,
  • het Vrijheidsbeeld,
  • het Watermantijdperk,
  • inheemse Amerikanen,
  • de Godin Evenaar en Godinnenenergie,

en nog veel meer.

Je kunt het interview hier beluisteren op het Sisterhood of the Rose YouTube kanaal:

Hieronder staat het transcript van het interview:

Debra: Hallo, mijn naam is Debra en ik ben een leider bij het Sisterhood of the Rose Planetary Network. Vandaag heb ik weer het genoegen om te spreken met Cobra, die de hoofdinformant is voor de Resistance, waar hij belangrijke planetaire en galactische informatie geeft op zijn blog, 2012portal.blogspot.com. Welkom, Cobra, en bedankt voor dit interview.

Cobra: Bedankt voor de uitnodiging. En hallo iedereen.

Debra: Ja. Vandaag hebben we het vooral over een zeer populair onderwerp in de Verenigde Staten en de rest van de wereld… de komende totale zonsverduistering die op maandag 8 april in de Verenigde Staten plaatsvindt. En om te profiteren van dit krachtige moment, zal er een 20 minuten durende gesynchroniseerde meditatie plaatsvinden op het hoogtepunt van de eclips om 6:18 PM UTC, wat hier in de VS 2:18 PM Eastern Time is. Dus, Cobra, om te beginnen, kun je alsjeblieft uitleggen waarom een eclips een krachtig moment is om een grote, gesynchroniseerde meditatie te doen? Zoals wat de astrologische betekenis is van een eclips en de resulterende energie die het creëert?

Cobra: Oké. Alle eclipsen, vooral zonsverduisteringen, zijn heel krachtige momenten. En de kracht van dat moment is dat een eclips, een zonsverduistering in het bijzonder, een deuropening creëert waardoor je je vrije wil kunt versterken. Dus alle vrije wilsbeslissingen die gemaakt worden op het moment van een totale zonsverduistering zijn veel krachtiger, en gerichte intentie op dat moment is extreem krachtig. Dus het houden van een massameditatie op het moment van een zonsverduistering wordt vele, vele malen vergroot. En het pad van de totaliteit zal door de Verenigde Staten gaan, dus deze specifieke eclips zal vooral belangrijk zijn voor de Verenigde Staten.

Debra: Ja, ja. Je hebt gezegd dat er twee gebeurtenissen zijn in 2024 die de meeste impact zullen hebben op de toekomst van de VS. De ene is deze zonsverduistering op 8 april en de andere is de presidentsverkiezing op 5 november. Hoe komt het dan dat deze eclips de mogelijkheid biedt voor een beslissingsmoment voor Amerikaanse burgers om te beslissen wat onze toekomst zal zijn? Wat is het doel van deze massameditatie speciaal voor de Verenigde Staten tijdens deze eclips?

Cobra: Deze eclips is een gelegenheid voor een kritieke massa van mensen binnen de Verenigde Staten om de optimale toekomst voor dat land te bepalen. Dus om de optimale toekomst voor de Verenigde Staten te visualiseren, aan te roepen en te manifesteren, is het feitelijk om een cyclus van manifestatie van die optimale toekomst te beginnen. Dit is dus de kans die deze eclips aan de burgers van de Verenigde Staten geeft.

Debra: En zoals je zei, de eclips is een gelegenheid om onze vrije wil te gebruiken, en dat is dus wat we op dit moment zouden doen, correct?

Cobra: Ja.

Debra: En we begrijpen dat de kritieke massa, het doel is om 30.000 Amerikaanse burgers de meditatie te laten doen. Waarom is het belangrijk dat deze mensen Amerikaanse burgers zijn?

Cobra: Omdat er over de toekomst van dit land moet worden beslist en alleen mensen die in de Verenigde Staten wonen, of ik zou eerder zeggen Amerikaanse burgers, zijn degenen die de meeste macht hebben en de juiste mensen zijn om die beslissing te nemen.

Debra: Oké. Zullen mensen uit andere landen die ook hun meditatie doen helpen om de impact hiervan te ondersteunen?

Cobra: Ja, natuurlijk. Mensen uit andere landen zullen deze meditatie ook doen en zij kunnen ondersteunen, maar de belangrijkste focus en de belangrijkste beslissing moet genomen worden door mensen uit de VS.

Debra: Oké, goed. Welk effect zal het bereiken van deze kritieke massa van 30.000 hebben op de VS en hoe zal het de algehele situatie beïnvloeden? Zal het ons op een positieve tijdslijn zetten?

Cobra: Als we een kritieke massa van 30.000 mediterende mensen bereiken, zal dit een nieuwe cyclus van manifestatie beginnen waardoor een positievere toekomst zich zal beginnen te manifesteren, en dit zal de tijdlijn voor de Verenigde Staten vanaf dat moment in een positievere richting beginnen te verschuiven.

Debra: We willen absoluut een kritieke massa bereiken, dus we moedigen iedereen aan om mee te doen en zoveel mogelijk te delen met andere mensen zodat we die kritieke massa van 30.000 mensen kunnen bereiken op 8 april.

Laten we het eens hebben over de geschiedenis van de Verenigde Staten. Een verhuld aspect is de rol die Saint Germain heeft gespeeld bij het ontstaan van de Verenigde Staten en bij de ontwikkeling van de grondwet. Tijdens deze meditatie zullen we hem aanroepen om ons te helpen bij deze overgang. Veel mensen zijn zich niet bewust van Saint Germain. Ze weten misschien van zijn incarnatie als Comte de Saint Germain in de jaren 1700, waar hij veel bekendheid kreeg in de Europese high society, maar ze zijn zich misschien niet bewust van hem als een Opgestegen Meester, noch van de belangrijke rol die hij speelde bij het creëren van de Verenigde Staten. Zou je informatie willen delen over de rol van Saint Germain hierin? En is het waar dat hij samen met Benjamin Franklin de grondwet heeft opgesteld?

Cobra: Oké. In de 18e eeuw was hij vrij actief in Frankrijk en er was een vrij sterke band tussen Frankrijk en de Verenigde Staten, en er was veel steun in de Franse high society voor de oprichting van onafhankelijke Verenigde Staten. En er was een aantal mensen die in die tijd deel uitmaakten van Franse vrijmetselaarsloges. Sommigen van hen hadden ook veel invloed op de oprichting van de Verenigde Staten en op de totstandkoming van de grondwet. Een van hen was Benjamin Franklin, die lid was van een belangrijke Franse vrijmetselaarsloge, en hij had contact met Saint Germain. Saint Germain verscheen één of twee keer in de vormingsperiode van de Verenigde Staten op het fysieke vlak, en hij gaf inspiratie voor de creatie van de Grondwet en voor de creatie van de Onafhankelijkheidsverklaring. Hij wist dat de Verenigde Staten als land een groot potentieel hadden. En daar zal ik het later tijdens dit interview over hebben.

Debra: Oké, goed. Ja, Saint Germain heeft verklaard dat “Amerika het juweel van mijn hart is” en dat hij een speciale voorliefde heeft voor Amerika. Waarom is dit, ik bedoel, wat is er zo belangrijk aan de Verenigde Staten?

Cobra: De Verenigde Staten als onafhankelijk land is eigenlijk een project, een deel van het project van Saint Germain genaamd het Nieuwe Atlantis. Zijn doel was om de beschaving van Licht te herscheppen die tienduizenden jaren geleden op deze planeet bestond in de tijd van het oude Atlantis. En zijn missie was, en is nog steeds, om die beschaving van Licht te herscheppen. En toen de Verenigde Staten werden gevormd als een onafhankelijk land, was het een enorm potentieel om vrijheid te brengen aan haar bevolking, en op die manier een fundament te creëren waarop deze nieuwe samenleving geboren kan worden. Dit was en is nog steeds zijn project en daarom waren en zijn de Verenigde Staten zo belangrijk voor hem.

Debra: Is het doel van de komende eclipsmeditatie om de Verenigde Staten te her installeren als het Nieuwe Atlantis? En hoe zal dit de rest van de wereld ten goede komen?

Cobra: Eigenlijk is een van de doelen van deze meditatie om dit archetype te reactiveren en dan dat plan opnieuw te activeren, zodat ik zou zeggen dat de meest ontwaakte mensen in de Verenigde Staten kunnen beginnen met het verankeren van het Licht voor het Nieuw Atlantis en om opnieuw verbinding te maken met dat archetype en te beginnen met het bouwen van een beschaving van Licht die bedoeld was om in de Verenigde Staten te zijn. En het was bedoeld om het rolmodel te zijn voor de hele wereld. Dat was het oorspronkelijke doel.

Debra: Ah, het rolmodel. Dat is interessant. Dus wat is nu de rol van Saint Germain hierin, zowel voor de VS als voor de planeet?

Cobra: Oké. Wat hij doet is het Lichtnetwerk rond de planeet reactiveren. Ik zou zeggen dat er een netwerk van etherische stromen is dat de planeet omvat, en het handhaven van dat Lichtnetwerk en het stabiliseren van het Lichtnetwerk kan zorgen voor de meest mogelijke positieve tijdlijn voor de planeet. En ook inspireert hij degenen die klaar zijn voor zijn inspiratie om die beschaving van Licht te herscheppen, om die beschaving van Licht opnieuw op te bouwen op de planeet.

Debra: Hoe stelt u voor dat wij ons met Saint Germain verbinden om dit te doen?

Cobra: Het eerste wat iedereen moet doen is meer vertrouwd raken met wie hij was en wie hij is, en op zijn aanwezigheid mediteren, zijn aanwezigheid aanroepen, en hij zal reageren.

[N.B. vertaler: in dit in het Nederlands vertaalde artikel wordt de rol van Saint Germain beschreven in de geschiedenis van de planeet Aarde]

Debra: Interessant, dank je. Als we het goed begrijpen, was Saint Germain ook bezig met het creëren van het nieuwe financiële systeem, het financieren van geld op een speciale rekening genaamd de Saint Germain Trust, en dit geld heeft zich opgestapeld tot 40 tot 50 biljoen dollar en dat het zal worden vrijgegeven voor de hele mensheid na de Event die de cabal ten val brengt. Kunt u ons hier iets meer over vertellen? En is er ook een kans dat dit geld al eerder kan worden vrijgegeven?

Cobra: Oké. Saint Germain heeft dit fonds in de 18e eeuw in het leven geroepen, en dit geld heeft natuurlijk veel rente opgebouwd, en nu bedraagt het op dit moment meer dan 50 biljoen dollar. En dit geld zal worden vrijgegeven wanneer het nieuwe financiële systeem wordt geïntroduceerd, en dit zal aan de mensheid worden gegeven voor, zou ik zeggen, als het initiële startfonds voor Nieuw Atlantis.

Debra: Oké, goed. En dus vraag ik het je nog een keer: is er een kans dat iets hiervan kan worden vrijgegeven vóór de Event?

Cobra: Dat is hoogst onwaarschijnlijk.

Debra: Oké, dank je. Ik wilde daar duidelijkheid over. Laten we het hebben over het tweede beslissende moment voor de VS in 2024, namelijk de presidentsverkiezingen op 5 november. Waarom zijn deze komende verkiezingen ook zo belangrijk om de koers van de Verenigde Staten uit te zetten en wat is het belangrijkst voor mensen om hierover te begrijpen?

Cobra: Ik zou zeggen dat dit een moment is met een groot potentieel; een groot potentieel voor het goede en ook een groot potentieel voor duisternis, afhankelijk van de tijdlijn die zal worden bepaald en wat mensen met die situatie zullen doen. De duistere krachten hebben plannen om het land meer en meer te verdelen, en de Lichtkrachten hebben plannen om op dat moment meer eenheid en meer inspiratie te brengen. Het is dus nog niet besloten wat er zal gebeuren, maar het zal een van de sleutelmomenten zijn om over het lot van de Verenigde Staten te beslissen.

Debra: Zal de eclipsmeditatie, als we de kritieke massa bereiken, een invloed hebben op het helpen van de situatie tussen nu en de verkiezingen?

Cobra: Natuurlijk, als de kritieke massa is bereikt, dan zullen de Verenigde Staten naar de meest positieve tijdlijn beginnen te bewegen.

Debra: Oké. Kun je ons nog meer ideeën geven over wat we hier in de VS kunnen verwachten voor, tijdens of na de verkiezingen op 5 november?

Cobra: Het is een tijd van epische strijd tussen het licht en het duister. En deze strijd zal verhevigen. Er zal steeds meer polarisatie zijn, maar er zijn ook belangrijke doorbraken mogelijk. De astrologie voor de Verenigde Staten is eigenlijk veel beter dan verwacht, dus het is niet zo slecht als de meeste media hebben voorgesteld. Het is eigenlijk veel beter, dus er gebeuren veel goede dingen achter de schermen en die energie kan gebruikt worden om het licht vast te houden voor de meest positieve tijdlijn, om dat te visualiseren, om de visie vast te houden voor een positieve tijdlijn en voor de positieve uitkomst van deze ervaring.

Debra: Oké, heel goed. Dat is precies waar ik het nu over wil hebben: de astrologie van deze tijd. We hebben het eerder gehad over de betekenis van Pluto’s reis naar en uit Waterman in deze tijden. Pluto is nu teruggekeerd naar Waterman, iets wat hij ongeveer elke 250 jaar doet. En wanneer dit gebeurt, is het meestal een tijd van monumentale verandering en transformatie. Dus, wat is de betekenis van Pluto die nu Waterman binnenkomt, vooral omdat Pluto in dezelfde positie in Waterman stond als bij de geboorte van de Verenigde Staten bijna 250 jaar geleden?

Cobra: Oké. Eén aspect van het Pluto in Waterman archetype is het brengen van het nieuwe tijdperk, het brengen van het Watermantijdperk. Het is een moment van spirituele renaissance. En in deze specifieke cyclus waarin we ons nu bevinden, brengt de energie van Pluto in Waterman Eerste Contact. Het brengt contact tussen de oppervlakte mensheid en buitenaardse beschavingen, op de een of andere manier. En omdat Pluto dit jaar de Waterman binnenkomt, zal hij twee decennia in de Waterman blijven en die twee decennia zullen het tijdsbestek zijn waarin dat contact moet plaatsvinden.

Debra: Tijdens dit jaar, 2024, maakt Pluto een laatste korte terugkeer naar Steenbok van 1 september tot 19 november. En dan, zoals je zei, keert hij terug naar Waterman voor de komende 20 jaar. Dus, als Pluto in Steenbok is, betekent het ook verandering, maar vaak waar wat in de schaduw is aan het licht komt. Dus hoe ziet deze laatste periode eruit waarin Pluto dit jaar een paar maanden teruggaat naar Steenbok, en hoe kun je je erop voorbereiden? Het is trouwens interessant dat de Amerikaanse verkiezingen in deze periode vallen. Zal dit enige invloed hebben, en zo ja, hoe?

Cobra: Pluto in Steenbok brengt transformatie, of ik zou eerder zeggen vernietiging van de oude controlerende systemen. Pluto in Steenbok heeft in de afgelopen, ik zou zeggen, ongeveer twee decennia veel corruptie en veel onregelmatigheden aan het licht gebracht die bestaan in het besturingssysteem op de planeet. En de periode tussen 1 september en 19 november is een periode waarin de laatste impuls voor die vernietiging van het oude, dit ontwaken van wat er werkelijk bestaat in het besturingssysteem, naar de mensheid zal komen. En aangezien de verkiezingen in dat tijdsbestek vallen, zal veel van wat eerder verborgen was aan het licht komen. Veel negatieve aspecten van het heersende systeem zullen aan het licht komen en dat is ook een tijd van de grootste polarisatie. Dus die tijd is vol potentieel en ook een mogelijkheid tot vernietiging. We moeten dus het Licht hoog houden en de best mogelijke uitkomst voor dat tijdsbestek visualiseren.

Debra: Oké, bedankt voor deze informatie. Dus er zou op dat moment mogelijk veel meer onthulling naar buiten kunnen komen. Laten we het nog eens hebben over Pluto in Waterman. In de geschiedenis is het ook een tijd geweest van rebellie, revoluties en belangrijke maatschappelijke veranderingen. Ik bedoel, het was na 248 jaar geleden dat de Amerikaanse Revolutie plaatsvond. Zal er een soort revolutie nodig zijn om veranderingen in de Verenigde Staten teweeg te brengen en hoe waarschijnlijk is het dat dit ook maar enigszins zal gebeuren?

Cobra: Oké. Pluto in Waterman zal deze keer de mensheid op Aarde als geheel transformeren. Het zal niet beperkt blijven tot de Verenigde Staten. Dus de maatschappelijke verandering zal overal plaatsvinden en ik zou zeggen dat het verder gaat dan een revolutie zoals mensen die begrijpen. Het zal een complete transformatie zijn die geen middel onbeproefd zal laten.

Debra: Oké, wow. Het is dus belangrijk dat mensen de massale infiltratie van duisternis begrijpen die op de planeet heeft plaatsgevonden. En een van de meest effectieve tactieken die de duisternis gebruikt is om de mensen te verdelen en te polariseren, zoals je al zei, door mogelijkheden te creëren voor hen om onderling te vechten, wat afleidt van wat er werkelijk aan de hand is, wat in het geval van de Verenigde Staten de ontmanteling van de Republiek zelf is. Wat kunnen burgers doen om dit aan te pakken?

Cobra: Oké, dit is in zekere zin een lastige vraag, omdat de meeste mensen vergeten wat hier echt belangrijk is. Iedereen is een mens. De duistere krachten hebben een kunstmatige scheidslijn gecreëerd tussen Democraten en Republikeinen op het mentale vlak en ze leggen de focus van de mensen op het mentale vlak. En mensen vergeten dat er in ieder mens een ziel schuilt. En je richten op die menselijke ziel is veel belangrijker dan welk politiek etiket dan ook dat iemand kan hebben. En als we ons daarop richten, zal de mensheid de noodzakelijke verandering op het oppervlak van de planeet brengen.

Debra: Oké, goed. Dus misschien gewoon meer in contact staan met je ziel en je hart en meer compassie voelen voor andere mensen?

Cobra: Ja, zo kun je het zeggen.

Debra: Oké. Veel mensen zijn ontwaakt voor de realiteit van snode wezens die alle aspecten van de overheid en andere gebieden van ons leven overnemen, niet alleen hier in de VS maar ook wereldwijd. En veel mensen noemen het de “Grote Ontwaking”, die plaatsvindt op emotioneel, spiritueel en intellectueel niveau. Onderdeel hiervan is het vrijgeven van informatie over de cabal, over buitenaards leven en het vrijgeven van sterk verbeterde technologie. Dus nu er meer informatie wordt vrijgegeven, er meer mensen ontwaken en er, zoals je al zei, mogelijk meer chaos ontstaat, waar moeten we ons na 8 april op richten tussen nu en de verkiezingen?

Cobra: De focus zou moeten zijn op wat voor soort samenleving je wilt creëren, wat voor soort samenleving we zouden willen hebben. Een positieve visie op de toekomst hebben.

Debra: Oké, dus in plaats van je te richten op angst en op wat er mis is of wat er mogelijk mis zou kunnen gaan, moet je je richten op de visie van de samenleving en het leven dat je wilt hebben.

Cobra: Precies, want veel mensen zijn zich al bewust van wat er mis is. Natuurlijk is het goed om dat bewustzijn te hebben, maar we moeten op dit moment verder gaan dan dat.

Debra: Oké. Met dit Grote Ontwaken doen mensen hun eigen onderzoek om beter geïnformeerd te raken over de waarheid van onze werkelijkheid, wat een goede zaak is, maar hopelijk gebruiken ze hun eigen onderscheidingsvermogen, want er is ook veel desinformatie. Kunt u ons vertellen welke rol spiritualiteit en zelfreflectie in dit proces spelen? En hoe raadt u mensen aan om beter te onderscheiden en om te gaan met een aantal harde waarheden die naar boven zullen komen?

Cobra: De sleutel is het gebruik van gezond verstand, gecombineerd met intuïtie en hogere leiding. Omdat er zoveel desinformatie is, is het heel belangrijk om je gezonde verstand te gebruiken en ook om je intuïtie te gebruiken en die elke dag te trainen.

Debra: Ondanks het Grote Ontwaken zijn er helaas nog steeds veel mensen die slapen, vooral in de Verenigde Staten. Hoe kunnen we deze mensen zover krijgen dat ze van Amerika gaan houden, in plaats van te werken aan de vernietiging ervan? En zijn er genoeg ontwaakte mensen in dit land om de energie van de negatieve effecten die de slapenden hebben, tegen te gaan?

Cobra: Je kunt iemand die niet wil ontwaken niet wakker maken. Dus als je een positief effect wilt hebben, verspreid dan het Licht naar degenen die bereid zijn het te ontvangen. En helaas zijn er nu niet genoeg ontwaakte mensen, maar dat kan in de toekomst veranderen.

Debra: Oké, dank je. Dus, met betrekking tot de dag van de zonsverduistering is er zoveel gepraat. Het neemt elke dag toe in de reguliere media, maar ook in sommige alternatieve media, waar mensen het hebben over een mogelijke ramp die plaatsvindt en mensen aansporen om zich voor te bereiden op één tot twee weken voorraden en dat telefoons en internet kunnen uitvallen. Waarom is dit? Is er een snode agenda in het spel, zoals een biologische aanval om een nieuwe pandemie te creëren? Moeten mensen zich zorgen maken? Moeten we ons ergens op voorbereiden?

Cobra: Nee, nee, nee. Dit is volledig overdreven. Tijdens de verduistering zullen veel mensen naar de zone van totaliteit reizen en er zullen veel mensen naar andere locaties verhuizen. Er zullen dus extreme verkeersopstoppingen zijn, wat kan leiden tot kleine verstoringen van de toeleveringsketen. En sommige staten zijn afhankelijk van zonnestroom en dat kan op de dag van de eclips leiden tot een verstoring van het elektriciteitsnet. Niets ernstigs, maar er kunnen kleine verstoringen zijn omdat er simpelweg te veel mensen tegelijkertijd hetzelfde doen. Dus niets om je zorgen over te maken. Het is gewoon een praktische kwestie van te veel mensen die op die dag naar de zone van totaliteit trekken.

Debra: Oké, bedankt daarvoor. Ik denk dat veel mensen opgelucht zullen zijn om dat te horen, dus bedankt. We kunnen dus niet over Amerika praten zonder het over Indianen te hebben. Er zijn donkere en pijnlijke periodes in de Amerikaanse geschiedenis die aan het licht gebracht en geheeld moeten worden, vooral wat betreft de periodes die plaatsvonden met inheemse volken. En we erkennen dat dit ook wereldwijd is gebeurd. Dus wat is, vanuit jullie perspectief, het belangrijkste dat we nu kunnen doen om het huidige lijden en het lijden uit het verleden aan te pakken? Is er een boodschap die je hebt voor culturen zoals de inheemse Amerikanen die hebben geleden, die genocide hebben ondergaan en waarvan het land is gestolen?

Cobra: Op dit moment zou het belangrijkste zijn dat mensen leren over de rijke cultuur die deze Indianen hebben – legendes, mythes, die sterke en rijke cultuur – die bijna vergeten is, want dat is de kracht achter dit alles. Zoveel hiervan is vernietigd, maar het kan nieuw leven worden ingeblazen en dit zal de kracht zijn van de nieuwe regeneratie. En van hieruit kan echte vergeving en echte genezing plaatsvinden.

Debra: Oké, geweldig. Ik denk dat het ook goed zou zijn voor inheemse Amerikanen om echt terug te gaan naar hun wortels en hun diepe spiritualiteit. En ik heb het gevoel dat dat ook veel positieve energie in de Verenigde Staten zou kunnen verankeren. Bent u het daarmee eens?

Cobra: Ja, absoluut.

Debra: In de Eclipsmeditatie hebben we niet alleen de intentie om de grondwet van de Verenigde Staten te herstellen, maar ook om het nieuwe tijdperk van het Watermantijdperk in te luiden. Dus, je hebt dit eerder genoemd, maar voor degenen die niet veel weten over het Watermantijdperk, kun je iets meer uitleggen over wat het is? En we hadden het over het visualiseren van de toekomst en wat we willen, kun je meer uitleggen over hoe dat eruit ziet?

Cobra: Oké. Het Watermantijdperk is, zou ik zeggen, het nieuwe tijdperk dat zal komen na de voltooiing van het huidige tijdperk, en het betekent de wedergeboorte van een nieuwe samenleving die gebaseerd zal zijn op ware spiritualiteit, en ik zou zeggen een veel harmonieuzere menselijke samenleving. En dit is iets dat we kunnen visualiseren, en dit is waarvoor we geboren zijn in dit leven.

Debra: Oké, goed. Begrijpen we het goed dat we het Watermantijdperk al zijn binnengetreden?

Cobra: Ja, we zitten nu in de overgangsperiode.

Debra: Zal het pas echt tot bloei komen na de Event?

Cobra: Precies.

Debra: Oké. Zal het herstel van de Amerikaanse grondwet ons dichter bij dit doel brengen? Hoe ziet u andere naties reageren als de VS in staat is om onze eigen grondwet te herstellen, vooral als we in staat zijn om dit binnen een kort tijdsbestek te doen?

Cobra: Ik denk dat als dat zou gebeuren, andere naties veel meer respect voor de Verenigde Staten zouden hebben.

Debra: Ja, we kunnen nu wel wat meer respect gebruiken. En daarom neem ik aan dat het herstel van onze Amerikaanse grondwet ons verder het Watermantijdperk in zal brengen.

Cobra: Ja, het maakt deel uit van hetzelfde proces.

Debra: Oké. En we hebben eerder gesproken over het belang dat Saint Germain hecht aan de Verenigde Staten, maar kunt u verder uitleggen wat de beoogde rol van de VS is in de aanloop naar en tijdens de Event, het daaropvolgende Gouden Tijdperk en in de algehele planetaire Ascentie? Het lijkt erop dat het belang van de Verenigde Staten een belangrijke reden is waarom er nu zoveel aandacht is voor de vernietiging van de Republiek. Is dit waar?

Cobra: Eigenlijk kwam het grote potentieel van de Verenigde Staten tot volle bloei in de jaren tachtig en tot op zekere hoogte in de jaren negentig, toen er een groot spiritueel ontwaken was in de Verenigde Staten. En toen werd dit ontwaken zwaar onderdrukt door de duistere krachten. En ik zou zeggen dat het potentieel er nog steeds is, maar dat het niet volledig benut is.

Debra: Oké, dank je. En nu we het einde van dit interview naderen, wil ik het graag hebben over Godinnenenergie, vooral in relatie tot de Verenigde Staten. Laten we het eerst over het Vrijheidsbeeld hebben. Het standbeeld is een figuur van Libertas, de Godin van de Vrijheid. In haar rechterhand houdt ze een fakkel. En in haar linkerhand een tablet met de inscriptie “4 juli 1776”, de datum van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring. En het standbeeld werd aan de VS geschonken door Frankrijk. Kun je iets zeggen over de connectie met Frankrijk? Daar heb je het al eerder over gehad. En de ware betekenis van dit iconische standbeeld in de haven van New York?

Cobra: Oké. Dit standbeeld was een geschenk van de Franse vrijmetselaarsloges aan de Verenigde Staten. Maar ik wil hier de positieve vrijmetselaarsloges benadrukken. Dit beeld is een zeer krachtig anker van de Godin Libertas. Libertas was een Romeinse Godin van Vrijheid, en die energie wordt verankerd in de haven van New York, en dit is, zou ik zeggen, het ingangspunt voor die energie. En het is een heel belangrijk positief anker, dat de duistere krachten probeerden te misbruiken, maar ze waren niet succesvol. Dus zolang dat standbeeld daar staat, zal het de energie van vrijheid daar blijven verankeren.

Debra: Oké, goed, dank je. Dat was mijn volgende vraag… heeft het standbeeld ooit de Godinnenenergie in de VS verankerd en wat is de huidige status daarvan?

Cobra: Ja, ja, het verankert die energie al meer dan 100 jaar en dat zal het blijven doen.

Debra: Prachtig, dank je. En om het even uit te leggen, Godinnenenergie is het Goddelijk Vrouwelijke dat kwaliteiten van liefde, mededogen, vrede en meer vertegenwoordigt. Maar we weten dat deze vrouwelijke energie al zo lang onderdrukt wordt in ons land en over de hele wereld. En we zijn op een punt waar die helende energie van het Goddelijk Vrouwelijke heel erg nodig is. Dus, wat is de rol en het belang van het verankeren van Godinnenenergie in de Verenigde Staten op dit moment?

Cobra: Oké, dit maakt deel uit van een wereldwijd proces omdat er wereldwijd veel, veel meer van die energie nodig is. En omdat de focus van de Planetaire Bevrijdingsprocessen voor dit jaar in de Verenigde Staten ligt, is dit het brandpunt voor die energie om gereactiveerd te worden, vooral in deze tijd.

Debra: Oké, dank je. En ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om te zeggen dat een heel krachtige manier om Godinnenenergie te helpen verankeren is om betrokken te raken bij de Sisterhood of the Rose. Iedereen kan een lijst vinden van groepen die over de hele wereld samenkomen op onze website: sisterhoodoftherose.network. Cobra, tijdens de recente Phoenix Conferentie zei je dat de zonsverduistering de Godinnen-Equator zal activeren, die in de Verenigde Staten bijna parallel loopt aan de lijn van de komende eclips. Kun je degenen die zich niet bewust zijn uitleggen wat de Godinnen-Equator is en wat het betekent dat deze twee paden zo dicht bij elkaar liggen en zo op elkaar lijken?

Cobra: Oké. De Godinnen Evenaar is de oude evenaar die de Aarde had in de tijd van het oude Atlantis voor de Poolverschuiving. En langs die evenaar waren er zeer krachtige Godinnentempels, die de Godinnenenergie in die tijd verankerden. En een deel van die Godinnen-Evenaar loopt door de Verenigde Staten bijna parallel aan de lijn van de komende eclips. Dus die twee lijnen zullen met elkaar communiceren en op elkaar inwerken op het moment van de eclips, en het zal een zeer krachtige energiedynamiek zijn die superkrachtige energieën door de Verenigde Staten zal brengen.

Debra: Dat is heel goed om te weten dat ze elkaar als het ware zullen voeden. Is het toeval dat deze twee paden zo op elkaar lijken?

Cobra: Natuurlijk niet. Dit is onderdeel van het, zou ik zeggen, grote ontwerp van het Goddelijke plan, onderdeel van het Nieuw Atlantis plan.

Debra: Dat vind ik mooi, dank je. En voordat we afsluiten, wil ik mijn erkentelijkheid betuigen aan de patriotten die gepassioneerd zijn over het herstel van de grondwet en die hard werken om de massa’s wakker te schudden. We hopen van harte dat ze allemaal zullen deelnemen aan de eclipsmeditatie, want het herstellen van de Grondwet is een van de hoofddoelen van de meditatie, en we hopen echt dat ze dit zullen delen met hun publiek. Zoals we weten, hoe meer mensen meedoen, hoe krachtiger de resultaten zullen zijn. Cobra, hoe kunnen we hen het beste bereiken en hen inspireren om deel te nemen aan de meditatie? Als ze niet geneigd zijn om de gesynchroniseerde meditatie te doen, zou het dan nog steeds nuttig voor ze zijn om de vrijheid die ze voor de VS willen te visualiseren tijdens de meditatie?

Cobra: Ik denk dat het voor veel mensen gemakkelijker zal zijn om mee te doen aan de meditatie als ze zich ervan bewust worden dat veel wetenschappelijke studies hebben bewezen dat massameditaties wel degelijk effect hebben op de samenleving, en dit zou een goede motivatie kunnen zijn voor degenen die anders niet mee zouden doen…om deze keer mee te doen en 20 minuten van hun tijd hiervoor op te offeren. Als ze de officiële meditatierichtlijn niet willen volgen, kunnen ze natuurlijk hun eigen visualisatie of hun eigen manier van doen gebruiken, hoewel dat niet zo effectief zal zijn omdat we ons moeten concentreren op onze intentie. Elke deelname is welkom en wordt zeer gewaardeerd.

Debra: Prachtig, dank je. Heb je nog andere aanbevelingen en laatste woorden van inspiratie voor ons?

Cobra: Oké, op het moment van dit interview hebben we nog iets meer dan twee weken te gaan voor de eclips. Ik zou iedereen willen uitnodigen om dit te delen met diegenen die ervoor openstaan, die geïnteresseerd zijn, en om het Licht te delen en het Licht te verankeren in die twee weken, omdat we een van de sleutelmomenten naderen die ons kunnen helpen beslissen en een betere toekomst creëren. Dus iedereen bedankt en Overwinning van het Licht.

Debra: Ja, Overwinning van het Licht. Heel erg bedankt voor deze inspiratie. We moedigen mensen aan om je blog te bekijken op 2012portal.blogspot.com, evenals de We Love Mass Meditation website op welovemassmeditation.com voor verdere informatie en updates. Ik wil graag het USA Eclipse Meditation team en het We Love Mass Meditation team bedanken voor hun steun bij dit interview, en in het bijzonder jou, Cobra, voor je deelname aan dit interview. We waarderen de informatie die je deelt en hoe je het Licht voor de mensheid blijft vasthouden. Nogmaals hartelijk dank.

Cobra: Dank je, en tot ziens.

Debra: Tot ziens. Overwinning van het Licht!

Cobra: Overwinning van het Licht!

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen op 8 april, dus vertel het door!

Ga voor meer informatie over deze belangrijke meditatie naar

https://www.welovemassmeditation.com/2024/02/meditation-for-united-states-total-solar-eclipse-on-monday-april-8th-2024-at-6-18-pm-utc.html

Klik hier voor geleide audio voor de meditatie van 8 april:

https://bit.ly/4aBMbjb

https://www.sisterhoodoftherose.network/post/sisterhood-of-the-rose-interview-with-cobra-usa-solar-eclipse

Vertaald door Veronica
https://eventnl.wordpress.com/