PORTAL 2012: Planetaire Initiatie / Posted: 12 Aug 2020 04:05 PM PDT

PORTAL 2012
Posted: 12 Aug 2020 04:05 PM PDT

Het Universum buiten ons Zonnestelsel maakt al een enorme herstructurering door, omdat het al de nieuwe kosmische cyclus binnengaat, waarbij de hele schepping op één lijn komt te staan met de Ene.

Ondertussen ervaart ons Zonnestelsel en vooral de planeet Aarde nog steeds de laatste zuivering van de primaire anomalie. Nu is alle aandacht gericht op de planeet Aarde die een sterke planetaire initiatie ervaart in 2020:
Duistere krachten proberen de energie van deze planetaire initiatie te misbruiken door de mensheid te onderwerpen aan het occulte Corona-ritueel:

Jullie kunnen de effecten van dit Corona-ritueel tegengaan door het opnieuw in te kaderen. Jullie kunnen het isolement / de sociale distantie herframen tot een meditatieve retraite, jullie kunnen het wassen van de handen herframen tot een spirituele zuivering en jullie kunnen het dragen van een masker herframen tot een occulte stilte die altijd nodig is voor de initiatie.

Door dit te doen kunnen jullie de energieën van het negatieve Corona-ritueel in positieve energieën van spirituele inwijding / doorbraak verschuiven.

Binnen ons Zonnestelsel draaien planeten rond de Zon en creëren ze interferentie patronen in het plasmaveld die situaties op deze planeet significant beïnvloeden:

In de komende twee en een halve maand, tot begin november, zijn er drie belangrijke astrologische configuraties die de gang van zaken zullen bepalen.

De eerste is Mars stationair/retrograde, die voor Saturnus, Pluto, Eris en Black Moon (Lilith) uitdagende aspecten zal vormen:
Dit zal veel vertragingen, frustraties, geweld en onderdrukte woede tot uitbarsting brengen.

De eerste manifestatie van deze configuratie was de explosie in Beiroet. Het was een plasma nucleaire explosie die werd gedaan met als doel Libanon te destabiliseren:

De echte organisatoren van deze aanval zijn de families van de Zwarte Adel en de jezuïeten. Het is interessant om op te merken dat Peter Hans Kolvenbach, de voormalige generaalsoverste van de jezuïeten, die de leiding had over de operatie Fukushima 3-11, in Beiroet woonde en stierf:

Het is ook interessant om op te merken dat Beiroet de plaats is van de Godin Vortex van de Nimf Beroe, die een van de belangrijkste vortexen is die de jezuïeten willen vernietigen:

Ondergrondse tunnels die onder Beiroet zijn ontdekt, leiden naar “verre oorden”:

Ook de jezuïeten gebruiken deze uitdagende energie van Mars in hun poging om een oorlog tussen China en de VS te ontketenen:

Ze gebruiken deze energie van Mars om de VS verder te polariseren:

Deze jezuïetenstrategie kan eigenlijk een averechtse uitwerking hebben zodra de negatieve invloeden van Mars worden geneutraliseerd. Ik ben niet vrij om te zeggen wanneer dat zal zijn:

Hier moet ik aan toevoegen dat Trump steeds minder vatbaar is voor jezuïetenmanipulatie, omdat hij eigenlijk nooit deel heeft uitgemaakt van de Illuminati-doodscultus:

Het tweede belangrijke astrologische aspect in de komende maanden is Saturnus conjunct Chariklo. Deze configuratie onderdrukt actief de goddelijke energie, brengt soberheid en isolement.

De jezuïeten en de families van de Zwarte Adel gebruiken deze energie om lockdowns te bevorderen ter voorbereiding op hun plannen voor de Nieuwe Wereldorde:

Hun lockdown verhaal heeft maar één probleem: Zweden:

Het derde belangrijke astrologische aspect van de komende maanden is het heliocentrische Eris-Pluto vierkant. Deze energie brengt veel waardevolle lessen voor de Lichtkrachten die deze planeet willen bevrijden. Ze beginnen eindelijk de mate en het niveau van het lijden en de anomalie die hier aanwezig zijn te begrijpen.

Het proces van het opruimen van de Draco-vloot heeft het punt bereikt waarop de Lichtkrachten eindelijk in staat zijn om het oppervlak van de planeet te bereiken met hun positieve kwantum Mjolnir-technologieën en de Lichtwerkers en Lichtstrijders bij te staan. Er is een speciale Surface Task Force geformeerd voor de moederschepen van de Lichtkrachten, met wereldwijde teams die werken aan het planetaire energienetwerk, en persoonlijke teams die de individuele Lichtwerkers en Lichtstrijders assisteren, hun ontwikkeling volgen en evalueren en hen voorbereiden op Contact.
Als je wilt dat er een persoonlijk team voor je wordt gevormd en je helpt, moet je het volgende protocol drie keer hardop zeggen: “Commando 12 21“. De eerste keer dat je dit zegt, wordt er een persoonlijk team gevormd en elke keer dat je daarna het protocol inroept, zal je persoonlijk team je status controleren en je helpen waar en hoe ze maar kunnen.

Voor emotionele genezing kunt u het Commando 771 protocol blijven gebruiken:

Een belangrijk aspect van deze laatste oorlog tegen de Draco is dat de Lichtkrachten de geavanceerde Draco-technologie, die de Draco-schepen beschermt tegen topletbomexplosies, in beslag hebben kunnen nemen. De Lichtkrachten waren in staat om die technologie te dupliceren en zullen deze gebruiken om de resterende topletbommen te isoleren en in te sluiten totdat ze volledig zijn opgeruimd.

Dit geeft een enorm strategisch nadeel aan de Draco, en ze zullen niet in staat zijn om hun plannen uit te voeren. Ze waren van plan om de Cabal hun Nieuwe Wereldorde te laten installeren om de mensheid tot slaaf te maken, vervolgens de oppervlakte van de planeet binnen te vallen, de Cabal te doden en over hun menselijke slaven te heersen:

Er gebeuren veel dingen achter de schermen die ik niet kan melden, en sinds begin november komen er veel nieuwe elementen in het scenario. Naarmate we dichter bij die tijd komen, zal ik meer kunnen zeggen.

Overwinning van het licht!

Vertaling: Martien – wakkeremensen.blogspot.nl
   
Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.
Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.
In Liefde en Licht, Ine & Martien