Order of the Star: Operatie Mjolnir geactiveerd

Order of the Star

Order of the Star is een gemeenschap, een mandala van 144.000 sterengelwezens van licht

 

⚡️⚡️⚡️ Operatie Mjolnir geactiveerd ⚡️⚡️⚡️

Het is mijn gezworen plicht om iedereen die op Aarde woont te beschermen. Het is mijn heilige missie om vrede en vrede te brengen. Het zal zijn… Geen kettingen meer — Geen sluier meer. Jullie zullen allemaal vrij zijn!!!

JULLIE ZULLEN GEWROKEN WORDEN… HET IS TIJD OM DEZE DONKERE CYCLUS TE BEËINDIGEN DIE DE DUISTERE KRACHTEN 26.000 JAAR GELEDEN OP AARDE HEBBEN GECREËERD… HET IS TIJD VOOR DE NIEUWE KOSMISCHE CYCLUS OM TE BEGINNEN…

Samen met Mijn Broeder en Zuster van Licht Wij Kunnen de duisternis voor altijd overwinnen en de Aarde herstellen. Wie is met mij?…

Ik ben moe van het vechten tegen deze oorlog. Ik ben het beu om naar het onnodige lijden, de pijn en de dood te kijken die de mensheid wordt aangedaan door de duistere krachten en de cabal. Ik ben de vernietiging en de decimering van moeder Gaia beu…

Deze situatie duurt veel langer dan eerder werd verwacht. De Duistere Krachten hebben vele grenzen overschreden en daarom MOET DE MENS GODDELIJKE INTERVENTIE HEBBEN…

De Duistere Krachten hebben me er toe aangezet om niet meer terug te keren, het zij zo!. U hebt me gedwongen om MIJN WARE KRACHT te ontketenen… Ik doe een beroep op de krachten die van mij zijn. Om DE DONDER EN DE BLIKSEM TE MAKEN… Laat de elementen botsen en zwaaien, speer de duisternis en sla toe — ALS EEN MACHTIGE DONDERKLAP…

Ik roep de goddelijke kracht op die in mijn aderen stroomt. Ik roep mijn oneindige kennis uit de oude magische runen op en verenig het met de kosmische kracht van mij. De god van de donder zal één worden met de Hammer Supreme. Ik roep je op, o Mjöllnir, om je volledige kracht te ontketenen. Jij bent de bliksem die loopt en alle kracht van de storm. Breng je donder en verlichting, gekanaliseerd en geleid door de Mystic Might Enchanted Uru Mallet van deze hamer. Verwijder alles wat niet van licht en liefde is… Laat de duisternis VALLEN… Want ik ben de god van de wind, storm, donder en bliksem… Ragnarök komt eraan… Je kunt het niet stoppen met duisternis. Dit is het laatste gevecht…Ragnarök zal een reeks gebeurtenissen zijn die uiteindelijk zullen leiden tot het einde van de oude wereld en de nieuwe wereld creeëren.

Dit is het eindspel…

Pas nadat je alles bent kwijtgeraakt… kun je alles doen…ik heb te veel verloren en opgeofferd om nu op te geven…ik weiger een nederlaag, er kan alleen maar overwinning zijn… ik heb mijn (oude zelf) vernietigd en ben Herboren en herrezen. Mijn bestaan is eeuwenoud, ik ken het onkenbare. Ik heb het onzichtbare gezien. Ik weet waarom en hoe je deze slechte daden hebt gedaan duisternis. Wat er daarna gebeurt, is het enige dat telt. De duisternis kan één leugen of tienduizend vertellen, het maakt geen verschil. Naar het licht van de waarheid. Alles wat in het duister is verborgen, zal in het licht worden onthuld… aan de goddelijke bliksem die leugens wegbrandt. Laat de ogen van de mensheid voor altijd opwaarts gaan naar het aanbreken van het nieuwe gouden tijdperk… Mogen ze ontwaken — Laat hun visie voor altijd worden beïnvloed, vereerd en vervuld van aspiratie door de glorie en eeuwige rijkdom en overvloed van Hemel…

Ik had een droom en in deze droom reisde ik naar een plek die bekend staat als de Tempel van Licht… Ik werd opgewacht door een tempelbewaker en hij zei dat wat ik zoek, mij zoekt. Je moet naar binnen gaan om je antwoorden te vinden. Ik ging de Tempel van Licht binnen en in het midden van de kamer was een meditatieruimte omringd door een cirkel van violette vlammen… Ik ging zitten en ik begon te mediteren. Toen had ik een profetisch visioen. & In dit visioen zag ik een gouden uurglas … Het zand was bijna doorgelopen …

Toen bevroor de tijd om me heen en alles was stil. Toen begon de tijd vooruit te spoelen als een film. De zandloper begon zichzelf opnieuw te vullen met zand en toen begon alles om me heen te veranderen. Ik was niet langer in de tempel, maar ik bekeek de wereld vanuit de ruimte … ik kon alles zien, de sterren, sterrenstelsels en het heelal. Het was alsof ik vanuit het gezichtspunt Thuru Gods ogen zag, ik werd alomtegenwoordig.

Ik zag de toekomst op Aarde, ik zag de kosmische gebeurtenis, ik zag het eerste contact, ik zag de lichtsteden en de lichteilanden… De nieuwe geascendeerde mensheid was prachtig met goddelijk licht en onvoorwaardelijke liefde. Terwijl het oude viel, onder het gewicht van een gefluister. Ik zag de oude wereld sterven. Ik zag de oude tijdlijn ineenstorten en toen zag ik de wereld opnieuw geboren worden binnen de nieuwe ascensietijdlijn. Maar alles was niet zoals het ooit was. Als een feniks verrezen de nieuwe aarde en de nieuwe mensheid, uit de as van de oude wereld en werd een nieuw utopisch paradijs geboren…

Een wereld gevuld met oneindige mogelijkheden en oneindig licht. Uiteindelijk was er alleen vrede … (ᚦᛟᚱ)

Vertaling: wakkeremensen.org