Interview met Cobra over de Portaal van Licht Activatie,

Interview met Cobra over de Portaal van Licht Activatie,

14 april 2023

We Love Mass Meditation, International Golden Age Group en Prepare for Change Japan Official een nieuw interview met Cobra om te praten over de Portal of Light Activation.

Hier is de opname van het interview op ons YouTube kanaal.

Speciale dank aan de International Golden Age Group en PFC Japan Official voor hun grote steun bij dit interview.

Blijf alstublieft de woorden over de Portal of Light Activation zoveel mogelijk verspreiden. U kunt de hashtag #PortalofLightActivation gebruiken en onze stem laten horen op sociale media.

Hieronder staat het transcript van het interview.

Hoshino: Hallo iedereen. Vandaag is het 27 maart 2023. Mijn naam is Hoshino. Ik ben hier weer met mijn grote vriend Patrick, die de vertegenwoordiger is van de Internationale Gouden Eeuw Groep, evenals Terry van de Japanse PFC officieel. Dus welkom jongens.

Terry: Hallo.

Patrick: Hallo.

Hoshino: Dus we zijn hier voor een nieuw interview met Cobra en om te praten over de Portaal van het Licht Activatie, wat de meest krachtige planetaire activatie is van onze levens tot nu toe. Dus, welkom Cobra.

Cobra: Dank voor uw uitnodiging.

Dus, oké. Zonder verder oponthoud, laat ik Terry de vragen stellen.

Deel 1: Portaal van Licht Activering 

Terry: Oké. Je zei dat de Portaal van Licht Activering komt op het moment van de voltooiing van een zeer krachtige cyclus. Kunt u uitleggen wat deze cyclus is?

Cobra: Nee, dat kan ik niet. Dit is geheime informatie, maar ik zou zeggen dat het een enorme cyclus is met langdurige gevolgen voor deze planeet, voor de planetaire bevrijding, en voor het einde van de duisternis in dit universum, en dan natuurlijk ook op deze planeet.

Terry: Interessant. Dank je wel. Oké. Dan nu de volgende vraag. U zei dat dit de krachtigste planetaire activering van ons leven tot nu toe is. Kunt u nog eens uitleggen waarom dat zo is? Komt het door de speciale aspecten van de sleutelplaneten?

Cobra: Er zijn hier veel factoren in het spel. De eerste is dat de Lichtkrachten zo ver zijn gevorderd met het verwijderen van de duisternis, dat dergelijke krachtige energieën vanuit het Galactisch Centrum eindelijk in staat zijn de oppervlakte van de planeet te bereiken zonder massale vernietiging te veroorzaken, en in plaats daarvan zullen zij slechts een verheffing van de planetaire evolutie bewerkstelligen. Zij zullen onze spirituele groei versnellen, en zij zullen helpen bij het verwijderen van de resterende duisternis. En één aspect hiervan zijn de planetaire aspecten van de sleutelplaneten, vooral Pluto die Waterman binnengaat en sterke aspecten maakt met de Plejaden en met de Melkweg M87. Er zijn ook enkele andere, ik zou zeggen, trans-Neptuniaanse objecten bij deze configuratie betrokken. Maar de planetaire aspecten zijn niet de enige. Zoals ik al eerder zei, is er een enorme, zeer krachtige kosmische cyclus die vlak voor 1 mei eindigt, en dit zal een extra duwtje in de rug zijn om dit de krachtigste activatie tot nu toe te maken.

Terry: Geweldig. Oké. Dus waarom zouden de golven van het Portaal van Licht de piekintensiteit bereiken wanneer Pluto retrograde gaat?

Cobra: Oké. Vanuit het perspectief van de planeet Aarde is Pluto op het moment dat hij retrograde draait stationair. [Hij beweegt blijkbaar niet aan de hemel. Dus de aspecten met de Plejaden en M87 zullen de krachtigste zijn. Het zal zijn als een moment van geen adem, een moment van stilte, een moment waarop de krachtigste energieën kunnen binnenkomen.

Terry: Ik snap het. Dus soms hebben de mensen de indruk dat retrograde een beetje achteruitgang betekent. Dus dit is nog steeds zeer, zeer krachtig.

Cobra: Het moment van de activering is wanneer Pluto stilstaat, het is niet direct, het is niet retrograde. Het is het moment van stilte. Het is het krachtigste moment.

Terry: Geweldig. Begrepen. Hartelijk dank. Ten tijde van de Eindactivering van het Watermantijdperk in december 2020 werd een grote driehoek gevormd tussen Jupiter en Saturnus, Alcyone, en de M87 Melkweg. Voor deze keer wordt een grote driehoek gevormd met Pluto in plaats van Jupiter en Saturnus. Hoe zal dit verschil de Planetaire Bevrijding van de planeet Aarde beïnvloeden?

Cobra: De energie van Pluto is veel meer laserachtig, veel gerichter en veel directer. En het brengt alles wat onderdrukt werd aan de oppervlakte. En het brengt ook, zou ik zeggen, een kans voor het ondergrondse koninkrijk van het Licht, het Agartha netwerk, en de Verzetsbeweging om meer invloed te hebben op wat er aan de oppervlakte van deze planeet gebeurt.

Terry: Ik snap het. Dus daarom is dat deze keer krachtiger.

Cobra: Ja.

Terry: Oké, geweldig. Ten tijde van de Portaal van Licht Activering zal de energie van het Galactisch centrum met volle kracht naar de oppervlakte van deze planeet beginnen te stromen. Waarom heeft deze energie tot nu toe niet met volle kracht gevloeid?

Cobra: Ik zou niet zeggen dat het met volle kracht zal stromen, want een galactische energiestroom met volle kracht zou een dreigende poolverschuiving veroorzaken. Maar ik zou zeggen dat de energie veel krachtiger zal zijn dan voorheen. De reden hiervoor is dat voordat er zoveel duisternis op deze planeet was, als die energie zou komen, het zo sterke reacties zou uitlokken, zo sterke vergelding van de duistere krachten dat het oppervlak van de planeet het niet zou overleven. Op dit moment is er zoveel duisternis verwijderd dat dit veilig kan gebeuren. Deze energie kan veilig de oppervlakte van de planeet bereiken en de reiniging doen die nodig is, doen wat het moet doen.

Terry: Ik snap het. Begrepen. Geweldig. Dus hoe zou deze volledige energie het Cintamani raster op het oppervlak van de planeet beïnvloeden?

Cobra: Het zal eigenlijk het Cintamani raster tot op zekere hoogte activeren.

Terry: Oké. De volgende vraag, u zei dat Pluto in Waterman een gerichte inspanning zal betekenen van positieve buitenaardse rassen richting het Eerste Contact, en de Pleiadiërs zullen hierin een zeer actieve rol hebben. In vergelijking met de Goddelijke Interventie Activatie in december 2021, hoe anders zal het succes van deze activatie het plan van het Eerste Contact beïnvloeden?

Cobra: Oké. De plannen van de Pleiadiërs met betrekking tot het Eerste Contact en de activiteiten aan de oppervlakte van de planeet in de periode van mei 2023 zijn nog geheim. Maar ik zou zeggen dat er een zekere hernieuwde inspanning is om de Eerste Contact ervaring te creëren. Meer details, hopelijk, weet ik niet zeker, maar hopelijk worden ze in mei vrijgegeven. We zullen zien.

Terry: Oké. Interessant. Heel erg bedankt. Oké, volgende vraag. Bij de Eindactivatie van het Watermantijdperk in december 2020 bereikte een energiepuls van de M87 Melkweg het oppervlak van de planeet gedurende ongeveer 10 tot 15 seconden, en elimineerde prompt ongeveer 10% van de resterende anomalie. Aangezien de energie deze keer nog sterker is dan toen, zal zij waarschijnlijk de implantaten, de anomalie en de zwarte gaten intensiever elimineren dan de vorige keer?

Cobra: Ja, dat wordt verwacht. Het is niet gegarandeerd, maar het wordt verwacht.

Terry: Geweldig. U zei dat de Portal of Light Activation een energetische upgrade voor de hele planeet zal creëren als we erin slagen de kritieke massa te bereiken. Kunt u specifiek beschrijven wat er mogelijk zal gebeuren wanneer de planetaire energie volledig is opgewaardeerd?

Cobra: Wat verwacht wordt is dat het Lichtwerkersraster op het oppervlak van de planeet weer geactiveerd wordt. Wat wordt verwacht is veel meer contact tussen de Lichtwerkers en Lichtwezens. Wat wordt verwacht is een nieuwe golf van inspiratie, die de afgelopen decennia sterk werd onderdrukt. Het is dus het eerste, wat wordt verwacht, maar natuurlijk niet gegarandeerd, is het eerste moment van de wedergeboorte van het nieuwe Watermantijdperk. Dus dit is wat er kan gebeuren.

Terry: Oké, geweldig. Oké. De tijd van de Portal of Light Activation is gebaseerd op CEDT in Parijs, Centraal Europese zomertijd. Welke speciale dingen zullen er in deze stad gebeuren tijdens deze activatie?

Cobra: Oké. De Parijse vortex is de belangrijkste Goddelijke vortex voor het oppervlak van de planeet, en daarom is het hoofdanker daar. Dus dit is de belangrijkste reden waarom de activaties op die specifieke locatie zijn verankerd.

Terry: Oké, geweldig. De vrouwelijke energie op het oppervlak van de planeet Aarde is momenteel erg laag. Zou er verandering in de situatie komen als de kritieke massa met succes wordt bereikt? Wat kunnen we specifiek op dit gebied verwachten?

Cobra: Nogmaals, als het lichtwerkersenergieraster wordt gereactiveerd, zal er een wedergeboorte van Godinnenenergie plaatsvinden en zal het vrouwelijke principe vrijer gaan stromen. En dat kan gebeuren als de kritieke massa is bereikt. En afhankelijk van hoe de dingen gaan, is dit iets dat we kunnen verwachten.

Terry: Oké, geweldig. Als Lichtwerkers een fysieke meditatiebijeenkomst in Parijs willen houden, kunt u hen dan enkele energetisch krachtige plekken aanbevelen?

Cobra: Ik heb hier uitgebreid over geschreven op mijn blog, en mensen kunnen gewoon de artikelen doornemen en dat als leidraad gebruiken.

Terry: Oké, geweldig. Als we deze enorm krachtige energieën willen gebruiken om oude Atlanteaanse Godinnenvortexen te reactiveren, waar zou je dan aanraden voor onze fysieke meditatiebijeenkomst?

Cobra: Oké. Eén ding, één aspect hiervan is langs de oude Atlantische evenaar, en het andere aspect is overal bij het water, of zelfs in het water, meer, rivier, zee, oceaan.

Terry: Ik snap het. Dat is interessant. Oké, geweldig. Zijn er nog andere specifieke locaties in de wereld die u zou aanbevelen voor een fysieke ontmoeting tijdens de Portaal van Licht Activering?

Cobra: Zoals ik al zei, bij het water, of in het water, of op de top van de bergen. Dat is ook een interessante locatie. Er zijn veel vrij krachtige energieplekken die vrij bekend zijn, Mount Shasta, Mount Fuji, en ook enkele andere locaties.

Terry: Ik snap het. Dat is interessant. Dat betekent ofwel op de oceaan, of de zee, of de top van de berg?

Cobra: Ja.

Terry: Oké. Geweldig.

Cobra: Dat is gewoon een aanbeveling. Het is niet absoluut noodzakelijk, maar als je in staat bent daarheen te gaan, zou dat heel gunstig zijn.

Terry: Oké, zeker. Dus als we een fysieke meditatiebijeenkomst willen houden in onze Godinnentempels en de algemene bevolking willen uitnodigen om deel te nemen aan de Portal of Light Activation, welke getachyoniseerde producten kunnen we dan gebruiken om de voordelen van onze bijeenkomsten te vergroten?

Cobra: Alle getachyoniseerde producten die Godinnen energie brengen, er is een hele sectie gewijd aan de Godinnen energie op de Tachyonis website.

Terry: Oké, geweldig.

Cobra: En natuurlijk, Cintamani steen.

Terry: Oké. Geweldig. De laatste keer dat Pluto in Waterman stond was tussen 1777 en 1798. Welke historisch belangrijke gebeurtenissen of acties vervulden de Lichtkrachten in deze 21 jaar?

Cobra: Oké. Mensen noemen meestal de Franse Revolutie in de context van Pluto in Waterman in de 18e eeuw, maar dat is niet het belangrijkste wat er gebeurde. Het belangrijkste was een verruiming van onze horizon wat betreft onze plaats in het universum. De planeet Uranus werd ontdekt. Er was de eerste ballonvaart. Er was… Het was eigenlijk het begin van iets dat zich later ontwikkelde in een ruimteprogramma. Dus die periode begon een cyclus die kan leiden tot het Eerste Contact.

Terry: Ik snap het. Okay. Geweldig. Dus zodra het Portaal van het Licht werd geactiveerd, blijft het open tot 2044?

Cobra: Het Portaal van het Licht is een bepaalde tijdsperiode tussen maart en juni van 2023. Dan zal Pluto weer even in Steenbok komen, en begin volgend jaar weer in Waterman komen, daar bijna een heel volgend jaar doorbrengen en heel even weer in Steenbok komen, en dan uiteindelijk eind 2024 weer voorgoed in Waterman komen. De energie van het Portaal van Licht zal net die eerste impuls geven aan de energie van Pluto in Waterman die uiteindelijk zal leiden tot het Eerste Contact.

Terry: Ik snap het. Oké. Begrepen. Dus als het gaat om Godin gerelateerd aan Pluto, zouden de meeste mensen denken aan Persephone, de Koningin van de Onderwereld. Kunt u alstublieft kort haar achtergrond en haar rol in deze activering uitleggen?

Cobra: Oké. In de mythologie, als ik dit naar onze taal vertaal, betekent het dat Persephone eigenlijk door Pluto werd gered van het oppervlak van de planeet en vervolgens met hem fuseerde in een Zielsverwantschap of zelfs Tweelingzielenvereniging. Dus dit aspect is de Verzetsbeweging die begint met bepaalde activiteiten die zullen leiden tot de ontmoeting van de zielsverwanten en tweelingzielen op het oppervlak van de planeet en onder het oppervlak van de planeet wanneer de tijd rijp is.

Terry: Oké, dat is heel interessant. Oké, volgende vraag. Hedes is de vertegenwoordiger [van de] God van Pluto, is hij lid van een positief sterrenras? Wat is zijn exacte relatie met Persephone?

Cobra: Ja, natuurlijk. Hij is lid van een positief sterrenras en Persephone is ofwel zijn soulmate of zijn tweelingziel. Voor het exacte antwoord zou ik hier veel dieper op in moeten gaan, maar op dit moment zou ik zeggen dat ze een zeer sterke en liefdevolle band hebben.

Terry: Oké, geweldig. Pluto heeft verschillende positieve voorstellingen in de astrologie, zoals transformatie, opwekking, enorme rijkdom, diep verborgen rijkdom in onszelf, en ook wijsheid in leiderschap. Hoe kunnen we de meest buitengewone kans in ons leven benutten om fortuin te maken en onze positieve invloed in ons dagelijks leven uit te breiden?

Cobra: Oké. De belangrijkste energieblauwdruk van Pluto in Waterman is uitbreiding voorbij de grenzen van de quarantaine Aarde. En er is een enorme opslag van spirituele kennis en ook fysieke overvloed, die verbonden is met gebieden buiten het oppervlak van de planeet. En Pluto in Waterman zal het oppervlak van de planeet opnieuw verbinden met die reservoirs van wijsheid en overvloed en spirituele inspiratie.

Terry: Dus met het succes voor deze activatie kan dit gemakkelijker beschikbaar komen voor de oppervlaktebevolking?

Cobra: Ja, dat wordt verwacht.

Terry: Oké, geweldig. Je deelde een poster van “Doorbraak van het Licht” in de [Portaal van het Licht] activeringspost. En als we erin slagen de kritieke massa te bereiken in deze meditatie, welke belangrijke doorbraken zullen we dan meemaken op de oppervlakte van de planeten?

Cobra: Oké, één ding dat wordt verwacht is veel meer Licht dat naar het oppervlak van de planeet komt. Hoe dit precies zal verlopen is nog niet bekend. Een van de redenen is dat de Lichtkrachten nog geen informatie delen over de activiteiten aan de oppervlakte. Ze willen niets zeggen. Misschien hebben ze daar een reden voor, maar er is geen informatie over wat er na mei van dit jaar aan de oppervlakte zal gebeuren.

Terry: Ik snap het. Dus laat me zeggen dat ze misschien deze informatie kunnen delen, als we succesvol zijn met deze activatie

Cobra: Waarschijnlijk na, ik zou zeggen, midden mei, zal er een vrijgave zijn van nieuwe info aan de oppervlakte bevolking, maar ik ben niet helemaal zeker.

Terry: Oké. Geweldig. Heel erg bedankt. Dit is het einde van mijn vragen en de volgende vragen zullen door Hoshino-san worden gesteld.

Hoshino: Oké. Cobra, ik begin met mijn vragen. Dus tijdens de Portal of Light Activation, welk getachyoniseerd product kunnen we gebruiken om de intensiteit van deze energetische doorbraak te versterken?

Cobra: Natuurlijk zijn de eerste de Cintamani stenen. Dit is nummer één. Dit is absoluut het krachtigste instrument dat je kunt gebruiken om deze energie te aarden en te kanaliseren.

Hoshino: Oké. Volgende vraag. M87 galaxy zond twee golven van Kosmische Liefde energie afzonderlijk in 2013 en 2020. Als we de intensiteit van de golf van 2013 als 1 aannemen, kunt u dan het krachtniveau van de golf van 2020 en die van mei schatten?

Cobra: Oké. Ik zou zeggen dat die van 2020 5 was, maar deze kan 10 of 20 of zelfs meer zijn. Dus het wordt heel intens.

Hoshino: Wow, Ja, het kan zeker zeer intens zijn. Oké, volgende vraag. Heeft deze activering betrekking op de bevrijding van het causale vlak?

Cobra: Het heeft betrekking op de bevrijding van het causale vlak en ook op alle andere vlakken, zowel fysiek als niet-fysiek.

Hoshino: Oké. Geweldig. Dank u. En u zei ook in de situatie-update van februari 2023 dat de Lichtkrachten de schok aan het opruimen zijn waaraan de causale lichamen van de oppervlaktemensheid sinds 1996 zijn blootgesteld. Aangezien de energie van het Portaal van Licht vanaf 23 maart voelbaar is, hoe kunnen we de energie gebruiken om onze causale lichamen bewust te helen?

Cobra: De meest effectieve manier om dit te doen is meditatie waarbij je je verbindt met je causale lichaam en mediteert met je causale lichaam. U kunt dat doen door eenvoudigweg stralen van Licht te visualiseren, van gouden Licht bijvoorbeeld, een regenbooglicht dat vanuit uw hartchakra in alle richtingen rond uw energieveld straalt. En je kunt deze meditatie gebruiken, maar waarschijnlijk zal er een bepaald specifiek meditatieprotocol voor worden ontwikkeld. Als we hier tijd voor hebben, zal dit mooi zijn. Dus dit is één manier die je kunt doen [en] je kunt helpen bij de genezing van het causale lichaam en ook je zielevolutie versnellen.

Hoshino: Oké, geweldig. Bedankt voor de informatie. Oké, de volgende vraag. De Pluto in Waterman zal een gerichte inspanning betekenen van positieve buitenaardse rassen richting het Eerste Contact. Wat kan de oppervlaktebevolking doen om dit proces te versnellen?

Cobra: Zich verbinden met positieve rassen in hun meditaties, in hun eigen leven. Zij kunnen hen oproepen, zij kunnen met hen praten in hun geest, in hun hart. Ze kunnen hun ervaring telepathisch of emotioneel met hen delen. Er was zoveel desinformatie over de positieve rassen. Er was zoveel negatieve propaganda tegen de Pleiadiërs, tegen het Ashtar Commando. Dit moet weggegooid worden. Mensen moeten zich weer verbinden met die Wezens, en ze zullen hun eigen positieve ervaring hebben. En dit zal de band herstellen die de afgelopen twee decennia werd verbroken. En Pluto in Waterman zal die band herstellen.

Hoshino: Oké, geweldig. Bedankt daarvoor. En de volgende vraag, zou de energie van het Galactisch centrum in volle kracht naar het oppervlak van deze planeet beginnen te stromen, ongeacht of we de kritieke massa bereiken of niet?

Cobra: Oké. Nogmaals, ik zeg dat het nog niet de volledige capaciteit zal bereiken, maar het zal sterk worden versterkt. Dus het zal veel krachtiger zijn en het zal stromen ongeacht of we de kritieke massa bereiken of niet. Als we de kritieke massa bereiken, zal het hele proces veel harmonieuzer en effectiever zijn. Maar zelfs als we de kritieke massa niet bereiken, is er niet veel tijd meer over. Dus de energie moet versterkt worden. Ze moet versnellen. Het proces moet doorgaan, wat we ook doen.

Hoshino: Oké, begrepen. Oké. En als deze activering succesvol is, wat is dan de waarschijnlijke situatie of scenario voor de donkere krachten?

Cobra: Deze informatie is geheim.

Hoshino: Ja, absoluut. Begrepen. Oké. Wat kunnen we doen om ons fysiek en energetisch voor te bereiden op het grote succes van deze activering?

Cobra: Je kunt je al beginnen te verbinden met de energie van dit Portaal van Licht. Het is al begonnen op 23 maart toen Pluto Waterman binnenkwam. En door dat te doen zul je je eigen individuele ervaring ervan hebben, en je kunt dit delen met anderen, en natuurlijk deze informatie over deze meditatie die we houden delen en verspreiden onder zoveel mogelijk wezens. Natuurlijk, alleen diegenen die openstaan voor zoiets.

Hoshino: Ja, ik denk dat dit verband houdt met wat ik je ga vragen. [De volgende vraag is of je suggesties hebt over hoe we deze Portal of Light Activation kunnen promoten bij de algemene bevolking en hen kunnen aanmoedigen om mee te doen?

Cobra: De meest effectieve manier is het verspreiden van de promotievideo’s via sociale media, via onze netwerken. Als je misschien een van de meer zichtbare Lichtwerkers of Lichtstrijders op de scène kunt inspireren die hiervoor openstaan, kunnen zij misschien helpen in dit proces dat ook gunstig is. Dus we zullen zien. We zullen ons best doen.

Hoshino: Ja, we zullen zien. We doen ons best. Ik denk dat één ding dat we proberen te doen is om een hashtag te doen op sociale media, zoals #PortalofLightActivation zodat we onze stem kunnen verheffen in de sociale media, en Twitter en op de Instagram zodat meer mensen kunnen komen en meedoen met onze activaties. Dus we zullen proberen te zien hoe we het beste eruit kunnen halen.

En oké. De volgende vraag is dat je zei dat als de kritieke massa niet wordt bereikt, de bereikte energie zich op een veel chaotischer en disharmonischer manier zal manifesteren. Misschien valt het nu in herhaling, maar kunt u hier wat dieper op ingaan? En welke specifieke chaos of gebeurtenis kunnen we verwachten als de kritieke massa niet wordt bereikt?

Cobra: Meer van dezelfde chaos die we nu ervaren. We ervaren chaos in de geopolitieke situatie, op de financiële markten, in de samenleving als geheel, tussen mensen in het algemeen. Deze chaos zal doorgaan en kan zelfs toenemen omdat de initiële energieën sterker zullen zijn.

Hoshino: Juist. Zou het mogelijk zijn dat het conflict tussen Rusland en Oekraïne verder escaleert als we de kritieke massa niet kunnen bereiken?

Cobra: Nou, dat is gewoon speculatie. Dus ik zal niet in details treden. Ik zeg alleen dat als we de kritieke massa niet bereiken, er meer chaos kan ontstaan. Als we de kritieke massa bereiken, zal het veel harmonieuzer zijn en ook sneller en efficiënter.

Hoshino: Oké. Bedankt voor de uitleg. Begrepen. Oké. En dan willen we gewoon weten wat de meest geschikte datum is voor het houden van een inleidende of oppeppende meditatie, als die er zou zijn?

Cobra: Ja. Er zal een inleidende boostermeditatie zijn. De meest effectieve tijd daarvoor zou het moment van de Eclips zijn die op 20 april plaatsvindt.

Hoshino: Oké. Ja, we kunnen het organiseren.

Cobra: Dit kan georganiseerd worden. Dit is het moment voor de boostermeditatie, ongeveer 10 dagen voor de hoofdactivering. Dat zal het perfecte moment zijn.

Hoshino: Zeker. Het is logisch. We gaan dat dan organiseren. Oké. Dat is de afronding van onze vragen over de Portaal van Licht Activeringen.

Deel 2: Situatie Update

Hoshino: En we gaan verder met wat meer over de Situatie Update. En de eerste vraag is dat u onlangs een artikel plaatste over de meditatie om het financiële systeem te stabiliseren. In dat artikel staat een foto van Meester St. German, maar die is anders dan zijn 18e eeuwse portret. Is er een betekenisvol doel om hem op deze manier voor te stellen In deze specifieke situatie?

Cobra: Dit was slechts een afbeelding van St. Germain voor deze specifieke meditatie. Natuurlijk is de originele poster van het 18e eeuwse portret krachtiger. Dit is alleen gemaakt voor die specifieke meditatie om mensen in die specifieke situatie te inspireren.

Hoshino: Oké. Begrepen. En de volgende vraag: Kunt u een update geven over de zuivering van het causale vlak en de verwijdering van de Heren van Karma?

Cobra: Ja. Alle Heren van Karma, of ik zou zeggen, Heren van Trauma zijn verwijderd van het causale vlak. Zij zijn ofwel naar de Centrale Zon gebracht, of sommigen van hen zijn ontsnapt naar het lagere mentale vlak, naar het astrale vlak, en de meesten van hen naar het etherische vlak waar zij nu hun voornaamste bolwerk hebben.

Hoshino: Juist. Oké. Vind je het erg als ik vraag, zijn ze nog steeds zo krachtig als voorheen, als ze naar een ander vlak verhuizen?

Cobra: Ze verliezen dagelijks kracht. De Lichtkracht ruimt ze vlak voor vlak op. Ze verwijderen de anomalie. Ze verwijderen al die negatieve technologieën, en de Heren van Karma verliezen dagelijks macht. Op het etherische vlak zijn ze nu nog vrij machtig, maar op de andere niet-fysieke vlakken hebben ze het grootste deel van hun macht al verloren.

Hoshino: Oké, goed. Dat is eigenlijk heel goed nieuws. En oké, als de Lords of Karma worden verwijderd, zoals u al zei, zal de oppervlaktebevolking dan in staat zijn hun zielsverwanten te ontmoeten?

Cobra: Wel, er is een fysiek aspect hiervan, dat we nog niet hebben aangeraakt. Dus het fysieke aspect moet eerst worden aangepakt.

Hoshino: Ik begrijp het. Oké. En de volgende vraag die u noemde in de vorige situatie update dat de Lichtkrachten negatieve zielscontracten uit de causale lichamen van de mensheid wissen. En als wij doelbewust benadrukken dat wij hierbij alle negatieve contracten met de Heren van Karma annuleren en tenietdoen wanneer wij het zielscontractverwijderingsprotocol gebruiken, zal deze intentie dit protocol dan gunstiger maken voor ons en ook voor het Planetaire Bevrijdingsproces?

Cobra: Ja, natuurlijk. En hier zou de suggestie zijn om dat protocol te doen in de massameditatie op het moment van de boostermeditatie op het moment van de zonsverduistering op 20 april. Dus die dag kunnen we een deel van de meditatie gebruiken om al die negatieve zielscontracten te annuleren en teniet te doen die het proces behoorlijk zullen ondersteunen.

Hoshino: Oké. Dus het is meer dat we eerst de boostermeditatie doen en daarna misschien samen de aanroeping.

Cobra: Dit zal deel uitmaken van de boostermeditatie, eerst om de zielscontracten te verwijderen, die eigenlijk in de weg staan en nadat die contracten zijn verwijderd, zal er meer energie stromen. Het zal gemakkelijker zijn om de meditatie te doen en het zal ook helpen om meer mensen te verzamelen voor de hoofdactivering op 1 mei.

Hoshino: Ik begrijp het. Oké. Begrepen. Bedankt. Oké. En voor mijn laatste vraag, nu Pluto voor het eerst na meer dan 200 jaar Waterman binnengaat, hoe zal dat het planetaire bevrijdingsproces beïnvloeden?

Cobra: De overgang van Pluto door Waterman, die meer dan 20 jaar zal duren, is de overgang die de quarantaine zal openbreken. Het zal dus het einde zijn van de quarantaine Aarde. De planeet zal zich weer verbinden met de Galactische familie. Dit is het aspect dat dit zal laten gebeuren.

Hoshino: Ja. Dat is heel goed nieuws. Oké. Bedankt, Cobra. Bedankt voor je antwoorden. Ik geef het nu door aan Patrick.

Patrick: Oké. Dank je, Hoshino. En nu mijn deel. En mijn eerste vraag is dat de Taiwanese regering heeft verklaard dat mensen vanaf 22 februari kunnen stoppen met het dragen van maskers op de meeste plaatsen. De Japanse regering gaat COVID-19 verlagen naar hetzelfde niveau als de seizoensgriep vanaf 8 mei. Denken de Lichtkrachten dat deze 3 jaar durende pandemie dit jaar volledig zal eindigen?

Cobra: Men verwacht dat de Covid als ziekte nog steeds zal bestaan, maar het zal steeds minder ernstig zijn, en het zal steeds minder drama zijn dat door de duistere krachten wordt gebruikt om een valse pandemische situatie te creëren of om enige vorm van beperkingen op te leggen. Het zal gewoon een seizoensziekte zijn, vergelijkbaar met de gewone griep en niets meer en niets minder.

Patrick: Oh, heel goed. Oké. De volgende. In je blog update van februari 2022 presenteerde je twee scenario’s als onderbouwde gissingen en speculaties. Het eerste scenario is voor de gebeurtenis in 15 maanden, dat is mei 2023, 15 maanden tijdspanne vanaf februari 2022 en dan een snelle transformatie van de menselijke samenleving aan de oppervlakte tot de Galactische Impuls in 2025. Betekent dit dat als de gebeurtenis niet plaatsvindt in mei 2023, de volgende kans op de gebeurtenis pas na 2025 is?

Cobra: Nee, nee, nee. Mei 2023 is de demarcatielijn. De hoop was om het Evenement te laten plaatsvinden, om het Evenement door te drukken, vóór die demarcatielijn in mei. Dat zal niet gebeuren. Dus ik denk dat de Event plaatsvindt tussen mei 2023 en de opening van het grote portaal in augustus 2025. Dus dat is maar een gefundeerde gok. Het kan helemaal fout zijn. Het kan goed zijn. We zullen zien. Dit is slechts een schatting, maar het is uiterst onwaarschijnlijk dat zoiets kan gebeuren vóór de activering van het Portaal van Licht, die noodzakelijke stap naar de energievoorwaarden die nodig zijn voor de Event.

Patrick: Oké. Dus de volgende. Zou de Event kunnen plaatsvinden wanneer het causale vlak is gezuiverd en de fysieke ondergrondse putten zijn verwijderd, of is de activering van de Drakenvortexen vereist om de Gebeurtenis te laten plaatsvinden?

Cobra: Dit is geen vereiste.

Patrick: Oh, Oké. Dus de volgende vraag. Kunt u een boodschap geven van de Commandanten van de Plejaden zoals Semjase of Opgestegen Meesters zoals Astar Sheran voor de Lichtwerkers en Lichtstrijders bij het uitvoeren van hun missies op dit moment?

Cobra: Ik heb op dit moment geen speciale boodschap, maar ik weet dat ze de situatie in de gaten houden. Ze helpen zoveel ze kunnen, en ze verwijderen de duisternis. En na de Portal of Light komt er misschien ook nieuwe informatie van hen.

Patrick: Oh, heel goed. Oké. De volgende. In het vorige interview zei u dat de Light Force een nieuw protocol ontwikkelt voor individueel gebruik van de Mjolnir technologie. Is er een update over deze ontwikkeling?

Cobra: Nog niet, maar het komt misschien in de komende maanden.

Patrick: Oh, heel goed. Volgende vraag. Recentelijk zijn er veel AI-gestuurde chatbots en applicaties vrijgegeven voor het publiek. Maakt dit deel uit van het plan van de Cabal voor de Grote Reset?

Cobra: Ja. Eigenlijk zijn die AI-krachtige chatbots niet zo onschuldig. Ze oogsten gegevens van je, en ik raad het gebruik ervan ten zeerste af.

Deel 3: Verduidelijking 

Patrick: Oh, oké. Oké. Dus nu gaan we naar het volgende deel van ons interview. Het is ter verduidelijking. Dus de eerste vraag is dat we weten dat het universum door expansie en contractie kan gaan. Hoe kunt u hun betekenis en principes uitleggen volgens de spirituele wetenschap?

Cobra: Oké. Kun je deze vraag anders formuleren?

Patrick: Dus we weten dat het universum kan uitdijen en inkrimpen. Dus hoe kunnen we de betekenis van uitzetting en inkrimping uitleggen, en hoe het werkt volgens de spirituele wetenschap?

Cobra: Het is een ademhaling van het universum. Zoals ieder levend wezen is dit universum een levend wezen en het ademt in en uit. Dat is een eenvoudig antwoord hierop.

Patrick: Oké. Dus nu het universum steeds uitdijt en inkrimpt, moeten er geen vaste centrale punten zijn. Als het universum geen centraal punt heeft, hoe kunnen de Lichtkrachten dan de locatie van de Kosmische Centrale Zon bepalen?

Cobra: Oké. Het universum heeft eigenlijk de vorm van een Torus. Een Torus heeft, zoals je weet, geen centraal punt, maar wel een centraal ingangspunt. Dit is het punt waar de Kosmische Centrale Zon zich bevindt, en dat is het krachtigste ingangspunt van de hogere niveaus naar het fysieke vlak in dit universum.

Patrick: Oh, oké. Dus de volgende vraag, in “Unveiled Mysteries volume 5”, noemde de auteur de Indiase zonnegod, Surya. Het boek beschreef hem als een Groot Kosmisch Wezen. Kunt u zijn relatie met de Kosmische Centrale Zon uitleggen?

Cobra: Surya is eigenlijk de naam van de entiteit die onze fysieke zon belichaamt. Dat is het kosmische wezen dat onze fysieke zon in het zonnestelsel als fysiek lichaam heeft. En natuurlijk zoals alle sterren is ook onze zon in dit zonnestelsel verbonden met de Galactische Centrale Zon, en alle Galactische Centrale Zonnen zijn verbonden met de Kosmische Centrale Zon.

Patrick: Oké. Dus volgende vraag, als we globale leylijnen beschouwen als het meridiaanstelsel van de Aarde, kan de geomagnetische pool van de Aarde dan beschouwd worden als haar kundalini?

Cobra: Niet precies. De as tussen de zuid- en de noordpool is de as van Kundalini.

Patrick: Oké. De volgende. Taiwan heeft een van de dichtste Cintamani lichtnetwerken ter wereld. We hebben gemerkt dat de luchtkwaliteit in Taiwan opmerkelijk verbeterd is. Bovendien is Taiwan in drie jaar niet getroffen door een tyfoon. We hebben echter ook vastgesteld dat Taiwan kwetsbaarder is geworden voor droogte omdat we niet genoeg regen hebben door tyfoons. Hoe kunnen we het lokale cintamani net van Licht gebruiken om het klimaat van Taiwan te reguleren en meer evenwichtige regenval te behouden?

Cobra: Ja, eigenlijk moeten de mensen in Taiwan beslissen wat ze willen. Als ze geen tyfoons willen, is het erg moeilijk om wat regen te krijgen omdat het een subtropisch klimaat is. Dus zou je waarschijnlijk meer tyfoonsituaties moeten toestaan om meer druppels te krijgen. Niet de meest verwoestende, maar je zou wat van die activiteit op het eiland moeten tolereren. Dus dit is eigenlijk een groepsbeslissing. Het is een beslissing van mensen die daar wonen.

Patrick: Oké. Volgende vraag. Je zei dat Villa dei Vescovi eigenlijk een hemelvaartskamer is. Bedoel je dat de hele architectuur een Hemelvaartskamer is?

Cobra: Ja. De hele villa is in de Renaissance met opzet gebouwd als een Hemelvaartskamer. De heilige geometrie, de afmetingen, de plaatsing van de individuele kamers, de plaatsing van de villa op de vortex. Het is met opzet gedaan als een Ascensiekamer.

Patrick: Oh, heel goed. Dus hoe kunnen de Lichtwerkers deze villa gebruiken om hun eigen Ascensieproces te versnellen?

Cobra: Ga er gewoon heen en mediteer en kijk wat er gebeurt.

Patrick: Oh, heel goed. Volgende vraag. Waarom moeten we ons regenboogsterren voorstellen in de Godin Vortex meditatie? Wat voor soort energie brengen ze met zich mee?

Cobra: Dit is geheime informatie op dit moment, maar ik kan alleen maar zeggen dat dit de krachtigste spirituele technologie is op het oppervlak van de planeet op dit moment.

Deel 4: Toekomstplan 

Patrick: Oh, oké. Dus het volgende deel. Het is slechts een enkele vraag over het toekomstplan. Zouden er meer activeringen zijn in de tweede helft van dit jaar?

Cobra: Misschien wel, misschien niet. En zo ja, dan wordt het op het juiste moment aangekondigd.

Afsluitend 

Patrick: Oké. Heel goed. Dus nu bereiken we het einde van ons interview. Dus kunt u alstublieft een boodschap doorgeven aan alle Lichtwerkers en Lichtstrijders die heel hard werken om het Portaal van Lichtactivering te bevorderen.

Cobra: Ja. De Lichtkrachten en alle Lichtwezens in het universum stellen dat zeer op prijs. Dit is een grote hulp in het planetaire proces en in het kosmische proces. En er zijn er die dit niet bevorderen. En voor hen zal het goed zijn, als zij zich zo geleid voelen, om misschien 20 minuten van hun tijd te nemen om gewoon te mediteren. En het kan geen kwaad. Het kan de dingen alleen maar beter maken.

Patrick: Oh, heel goed. Dus, oké. Nu, ik denk dat we een zeer goed interview hebben. Hartelijk dank.

Ja, dank je Cobra. Bedankt voor je tijd.

Terry: Dank je wel.

Cobra: Graag gedaan.

Vertaald door Veronica
https://eventnl.wordpress.com/