Interview met Cobra door de Sisterhood of the Rose, over de ‘Portal of Light Activation’ op 1 mei om 19:06

 

Interview met Cobra door de Sisterhood of the Rose, over de ‘Portal of Light Activation’ op 1 mei om 19:06

Geleide Meditatie Voor 1 Mei

Als je hiervoor een geleide meditatie wilt beluisteren, bied ik je deze aan. Als je het liever zelf doet, staan de instructies aan het eind van deze e-mail.

Onthoud: 1 mei om 10:06 uur Pacific Time.

Nederlandse tijd: 19:06 uur

Muziek van David Gibson

Dit Is Spannend!

Nogmaals, als je de opbeurende promotievideo over de meditatie nog niet hebt bekeken, neem dan nu de tijd om hem te bekijken – hij zal je opwinden:

Deelnemen aan de 1 mei meditatie kan zeker geen kwaad – en het kan echt helpen om de mensheid op een veel vlottere en snellere tijdlijn naar de Vijfde Dimensie te brengen. Het is één manier waarop wij de leiding kunnen nemen over hoe de gebeurtenissen op Aarde zich de komende jaren zullen ontwikkelen. Dus laten we het doen! En stuur dit door naar je vrienden om het bekend te maken.

Je kunt updates bekijken over de Portaal van Licht meditatie een paar dagen daarna, evenals andere berichten over wat er gebeurt met de Lichtkrachten hier om ons bij te staan: http://2012portal.blogspot.com

Instructies voor de massameditatie

 1. Gebruik je eigen techniek om je in een ontspannen staat van bewustzijn te brengen.
 2. Verklaar uw intentie om deze meditatie te gebruiken als een instrument dat zal helpen het Portaal van Licht te openen.
 3. Roep de Violette Vlam van zijn primaire bron op om een cirkel van bescherming om je heen te plaatsen tijdens en na de meditatie. Vraag het om alles wat het Licht niet dient te transmuteren.
 4. Visualiseer een zuil van stralend wit Licht die van de Kosmische Centrale Zon uitgaat, en vervolgens wordt verspreid naar de Centrale Zonnen van alle sterrenstelsels in dit
  universum, en ook door de Centrale Zon van de M87 Melkweg stroomt. Visualiseer dan dat dit licht de Galactische Centrale Zon activeert, dan door onze Melkweg gaat, dan ons Zonnestelsel binnengaat en door alle wezens van Licht binnen ons Zonnestelsel gaat en dan door alle wezens op de planeet Aarde en ook door uw lichaam naar het centrum van de Aarde.
 5. Visualiseer dat dit Licht alle resterende duisternis op Aarde transmuteert, alle
  ongelijkheden geneest, alle oorlogen beëindigt, alle armoede uitwist en overvloed brengt aan de hele mensheid.
 6. Visualiseer een groot spiritueel ontwaken van de mensheid en
  contact met positieve buitenaardse rassen. Visualiseer dat een nieuwe grote kosmische cyclus van het Watermantijdperk begint, die puur Licht, Liefde en Geluk brengt aan alle wezens op Aarde.

Voorgestelde tijd voor de meditatie is 20 minuten.

Als u wilt reageren op deze blog, ga dan naar:

Vidya Frazier

Vertaling: wakkeremensen.org

Hieronder staat [de Nederlandse vertaling van] het transcript van het interview:

Debra: Hallo, mijn naam is Debra, en ik ben een leider bij het Sisterhood of the Rose Planetary Network. Vandaag heb ik weer het genoegen om met Cobra te spreken. Cobra is de hoofdinformant van de Resistance Movement, waar hij belangrijke planetaire en galactische informatie geeft op zijn blog, 2012portal.blogspot.com. Welkom, Cobra, en bedankt voor dit interview.

Cobra: Bedankt voor de uitnodiging.  Het is echt een geweldige kans om onze verbinding te verdiepen met een portaal dat zeer binnenkort komt.

Debra: Ja! Dit zeer belangrijke portaal – ik weet dat we veel te bespreken hebben – maar deze Portal of Light activatie is van primair belang, samen met de wereldwijde massameditatie die zal plaatsvinden tijdens deze uitlijning op 1 mei 2023 die eraan komt. Daarom hebben we besloten dit interview in twee delen te doen. Het eerste deel, dat we vandaag doen, zal zich voornamelijk richten op het bespreken van deze zeer belangrijke Portal of Light activering, en dan zullen we volgende maand in het tweede deel de resultaten van deze activering bespreken, evenals vele andere onderwerpen die van belang zijn voor mensen. Dus laten we beginnen.

Cobra, je hebt verklaard dat deze Lichtpoort activatie de energieën van het Watermantijdperk naar het volgende niveau zal brengen, en dat dit letterlijk de krachtigste activatie van ons leven is. Dus om te beginnen, zou je ons publiek willen uitleggen wat de Portal of Light activatie precies is?

Cobra: Oké. Dit is, zou ik zeggen, de eerste grote stap die we zetten naar onze uiteindelijke bevrijding. Alles tot nu toe was slechts voorbereiding.  Alles tot nu toe was slechts een repetitie, maar nu krijgen we serieuze activiteit van de Galactische Centrale Zon. We komen in een serieuze verschuiving van de kosmische cycli. En dit is de eerste echte stap die we nu zetten. Dus dit wordt energetisch gezien enorm. Het zal de koers bepalen van het bevrijdingsproces van deze planeet op een veel hoger niveau.

Debra: Wow. Je zei dat deze activering plaatsvindt op het moment van de voltooiing van een zeer krachtige cyclus. Is dit de huidige kosmische cyclus van 13 miljard jaar waarover je eerder hebt geschreven en die ten einde loopt? En zo ja, wat betekent dat dan?

Cobra: Nee, het is een andere cyclus waar ik niet… het is niet het doel om over te praten. Dus het is niet deze kosmische cyclus. Er is een andere cyclus die eindigt een paar dagen voor 1 mei.

Debra: Interessant, oké. Dus jullie hebben aangegeven dat deze activering een grenspunt is waarop de energie van het Galactisch Centrum eindelijk met grote kracht naar het oppervlak van de planeet zal beginnen te stromen, wat prachtig is om te horen. Nu begrijpen wij dat op het moment van de Event, het de Bron zal zijn die de zonneflits door ons Galactisch Centrum stuurt, maar is het voor deze eerste energiestroom vanuit het Galactisch Centrum op 1 mei ook de Bron die het initiatief neemt? Zal onze planeet voor de allereerste keer de Bronenergie kunnen ontvangen en ermee in contact staan?

Cobra: De Bron zal deze energie initiëren, maar daarna zal ze worden afgezwakt en teruggebracht tot het niveau dat deze planetaire omgeving kan accepteren en absorberen. We zijn dus nog niet op een punt om energie rechtstreeks van de Bron te ontvangen, maar dit is eigenlijk een goede stap in die richting.

Debra: Oké, dus het zal een soort gebufferde energie zijn.

Cobra: Ja. Ja.

Debra: Onze laatste grote massameditatie was de Goddelijke Interventie-activatie die plaatsvond op de zonnewende van december 2021, waarin wij mediteerden voor Goddelijke Interventie en Eerste Contact met welwillende galactische wezens.  Heeft het succes van die meditatie iets te maken met de opening van dit immense energetische portaal op 1 mei? Of hoe zit het met de maandelijkse volle maan meditaties die we blijven doen voor goddelijke interventie? Helpen die bij het creëren van deze krachtige energiestroom die we nu gaan ervaren? Want het voelt zeker alsof er een goddelijke interventie plaatsvindt!

Cobra: De Goddelijke Interventie-activatie in december 2021 was eigenlijk de derde in de rij van meditaties die de initialisatie van het Watermantijdperk voorbereidden. En de astrologische positionering voor de activatie in december 2021 is in zekere zin vergelijkbaar met wat we nu gaan ervaren, en we ervaren het al. Dus dit is nog een stap dieper in het activeren van het Watermantijdperk. Dus dat alles was slechts voorbereiding op wat we nu ervaren. Al die meditaties, alle drie de activeringen voor het Watermantijdperk en alle volle maan meditaties sindsdien, bereidden ons voor op deze stap. En de voorwaarden voor de directe goddelijke interventie moeten klaar zijn, de situatie moet veilig zijn, de situatie moet voldoende in evenwicht zijn, en dat is nog niet gebeurd, maar we komen er steeds dichterbij.

Debra: Oké, goed. Wel, we houden van het idee om dichter bij dat alles te komen. Aangezien de flits van kosmische liefdesenergieën voor deze Lichtpoortactivatie veel krachtiger zal zijn dan de flits die de Aarde bereikte vanuit de M87-melkweg tijdens de AION-portaalactivatie in 2013, en ook de flits die plaatsvond tijdens de laatste Watermantijdperkactivatie in 2020, wat kunnen mensen verwachten te voelen tijdens en na deze activatie, vooral voor degenen die mediteren? Is het mogelijk dat er tijdens deze meditatie krachtige emotionele en energetische heling zal plaatsvinden?

Cobra: Iedereen die mediteert zal zijn of haar eigen individuele ervaring hebben, die heel verschillend zal zijn op basis van hun ontwikkelingsniveau, op basis van hun persoonlijkheidsstructuur en hun niveau van gereedheid om dergelijke energieën te ontvangen. En sommige mensen kunnen vrij krachtige emotionele, spirituele en helende situaties en ervaringen ervaren. Sommige mensen hebben dat al ervaren in de vorige activaties. En deze keer zal het naar verwachting nog sterker zijn omdat de flits, die precies tijdens de activatie plaatsvindt, naar verwachting sterker zal zijn.

Debra: Nu, reeds een jaar geleden zinspeelde je in een van jouw berichten op de opening van een enorm energieportaal op het oppervlak van de planeet dat eind april/begin mei 2023 zou plaatsvinden, waarbij je toen aangaf dat het zeker de sterkste energetische gebeurtenis van de laatste decennia zal zijn. Is het mogelijk dat de kracht van deze gebeurtenis, deze flits, een Carrington-achtige gebeurtenis teweegbrengt, die volgens ons een enorme geomagnetische storm is? Kan dat optreden tijdens deze 1 mei activering, of kunnen er andere fysieke effecten worden waargenomen?

Cobra: Op dit moment wordt verwacht dat het slechts een energetische gebeurtenis zal zijn, er zijn geen verwachtingen voor een fysieke manifestatie zoals een Carrington- gebeurtenis. Eigenlijk zou een Carrington-achtige gebeurtenis op dit moment niet welkom zijn, het is niet de hoogste bedoeling dat dit gebeurt. De Lichtkrachten bufferen nog steeds tot op zekere hoogte de activiteit van de zon met de Dyson-sferen, omdat een Carrington-achtige gebeurtenis op dit moment het elektriciteitsnet en het internet zou platleggen, en dat is niet wat de Lichtkrachten op dit moment willen.

Debra: Zijn die Dyson Sferen al klaar? Ik weet dat ze geïnitieerd zijn.

Cobra: Ze zijn voltooid.

Debra: Ze zijn voltooid, oké, goed om te weten. Je hebt aangegeven dat deze puls een energetische upgrade voor de hele planeet zal betekenen. Zal deze energetische upgrade eindelijk de zwarte gat kwantumanomalie rond de Aarde oplossen en het Ascensieproces voor deze planeet reactiveren door de positieve spirituele energie van het Boeddhische vlak? Wat voor soort reiniging zal deze energie doen?

Cobra: Oké, ik mag niet spreken over de directe effecten van deze energie op verschillende exotische technologieën. Maar na de activering zal ik zeker een rapport uitbrengen over wat er is gebeurd en wat er is opgeruimd. Maar deze energie zal zeker veel anomalieën opruimen, veel negatieve technologieën, veel van wat hier al duizenden en duizenden jaren is. Veel quarantainestructuur, die al 26.000 jaar bestaat. Veel daarvan zal worden verwijderd.

Debra: Wow, fantastisch.  Oké, goed. Betekent dit dat de in grote aantallen aanwezige tachyonen en ruimte eindelijk in staat zullen zijn om massaal onze atmosfeer binnen te dringen totdat zij de oppervlaktebevolking bereiken waardoor het energetisch welzijn van de mens enigszins zal verbeteren? Is dit precies de energetische opwaardering van onze planeet waar je het over hebt, of is dat tenminste wat je ons op dit moment kunt vertellen?

Cobra: De tachyonen zullen het oppervlak van de planeet nog niet kunnen bereiken, omdat de tachyonen het oppervlak van de planeet pas volledig kunnen bereiken op het moment van de Event, wanneer het laatste restje van de sluier wordt verwijderd.

Debra: Zal er door deze activering een upgrade zijn met tachyonenkamers of het gebruik van getachyoniseerde producten?

Cobra: Ja, tachyonkamers krijgen een upgrade, ze worden krachtiger, effectiever. Ook tachyonproducten die na dat moment getachyoniseerd worden zullen eigenlijk, het zal een upgrade zijn voor alle getachyoniseerde technologie.

Debra: Oh, goed. Oké, goed om te weten. Initieert de Portal of Light activatie het ware eindproces van zuivering van anomalieën die leiden tot apocatastasis, wat het moment is waarop alle kwantum en subkwantum anomalieën zullen worden gezuiverd en al het kwade bewustzijn ofwel in het licht zal worden getransformeerd ofwel zal worden vernietigd in de Centrale Zon…met andere woorden, de Event? Zou je zeggen dat dit een soort pre-Event is?

Cobra: Ik zou zeggen dat dit een trigger is, een demarcatiepunt. Dit is een trigger die een bepaalde fase, een bepaalde cyclus, beëindigt en eigenlijk de laatste fase voor de Event inluidt, zou ik zeggen.

Debra: Oké, goed. Nu, voor het eerst in de geschiedenis van wereldwijde meditaties, is de te bereiken kritieke massa niet het bepalende criterium voor de kosmische energiepuls om het oppervlak van de planeet te bereiken; want zoals je hebt gezegd, of de kritieke massa nu wel of niet wordt bereikt, deze ultrakrachtige energieën van het Galactisch Centrum zullen het oppervlak van de planeet hoe dan ook bereiken – wat eigenlijk de omvang van deze impuls laat zien. Maar niettemin is het essentieel dat we absoluut de noodzakelijke kritieke massa van 144.000 mediterende mensen op die dag bereiken, om deze binnenkomende energie op een evenwichtige manier te verankeren, om de snelste en meest harmonieuze overgang voor de planeet te verzekeren en de energetische upgrade tot stand te brengen. Zonder kritieke massa kan de kracht van deze energieën zich veel chaotischer en disharmonischer manifesteren. De kritieke massa bepaalt dus HOE deze energie zal worden verankerd op het oppervlak van de planeet, hetzij op een evenwichtige manier, hetzij op een disharmonische manier. En we willen natuurlijk dat het zo evenwichtig mogelijk wordt verankerd, zowel voor de operaties van de Lichtkrachten als voor de veiligheid en het welzijn van de oppervlaktebevolking. Dus, Cobra, zou je wat meer kunnen zeggen over de gevolgen van het bereiken van de kritieke massa of de gevolgen als we dat niet doen?

Cobra: Oké. Als we de kritieke massa bereiken, zoals ik al eerder zei, zal de overgang veel harmonieuzer verlopen, het zal ook de overgang zelf versnellen. Dus als we de kritieke massa bereiken, zitten we op de optimale tijdlijn. Als we de kritieke massa niet bereiken, zal er meer chaos ontstaan, wat zich zal weerspiegelen in geopolitieke situaties en op de financiële markten. Het zal tot uiting komen in individuele levenssituaties van mensen op het aardoppervlak.

Debra: Nou, dat is de motivatie om te mediteren op 1 mei! 20 minuten van je tijd is zeer de moeite waard, zou ik zeggen. En natuurlijk het woord verspreiden. Dus als we mediteren voor de activering van het Lichtportaal op 1 mei, zullen we dan dienen als doorbrekende energiezenders op het moment van activering, zodat deze ultrakrachtige energieën van het Galactisch Centrum de oppervlakte kunnen bereiken op een zeer evenwichtige en harmonieuze manier?

Cobra: Precies. Dit is een zeer goede beschrijving van wat er zal gebeuren.

Debra: Oké, goed. Wij zijn die energie zenders. Wat zijn jouw suggesties over hoe we ons hierop kunnen voorbereiden om zo effectief mogelijk te zijn?

Cobra: Ik zou zeggen dat het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat je niet gestoord wordt, dat je een veilige en heilige ruimte hebt gecreëerd voor deze meditatie. En natuurlijk het woord verspreiden om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Debra: Absoluut. Je had het ook, je deed een recent interview met We Love Mass Meditation en je noemde de voordelen van in water zijn of bij water, of mogelijk op een bergtop.  Kun je zeggen waarom die zo krachtig zijn?

Cobra: Oké. Als je in de buurt van water bent, bij de oceaan, een meer of een rivier, kun je de energie van het portaal direct over de hele planeet uitzenden, want water is een heel goede overbrenger van lichtenergie. Ook op de top van een berg staan creëert een goede verbinding met de hemel, en dan ben je ook een heel effectieve zender van die energieën.

Debra: Is het omdat je in de natuur bent? Of, met het concept van water, als iemand geen toegang heeft tot, laten we zeggen, een meer of een oceaan of een rivier, zou een bad dan hetzelfde effect hebben of op zijn minst helpen?

Cobra: Het zou enig effect hebben, maar niet hetzelfde. Maar ik zou zeggen dat de meeste mensen bij echt, natuurlijk water kunnen komen als ze een beetje moeite doen.

Debra: Oké, goed om in gedachten te houden. Zal het positieve effect van deze activering exponentieel toenemen, gebaseerd op het aantal mensen dat mediteert op het exacte moment op 1 mei? Dus hoe meer mensen deelnemen, hoe positiever en harmonieuzer de resultaten zullen zijn?

Cobra: Ik zou niet zeggen exponentieel, het is een zeer ingewikkelde vergelijking, maar ik zou zeggen hoe meer mensen we hebben, hoe effectiever het zal zijn.

Debra: Oké, goed om te weten. Dus laten we gaan voor een miljoen of meer mediteerders op die dag! Nu hebben we onlangs een boost meditatie gedaan om de kritieke massa op 1 mei te helpen manifesteren. Zou het nuttig zijn voor mensen om deze boostermeditatie dagelijks te blijven doen tot de activering op 1 mei?

Cobra: Dat is eigenlijk een goed idee, en degenen die zich zo geleid voelen kunnen die boostermeditatie ook gebruiken om de aantallen te verhogen.

Debra: Oké. Was die booster succesvol?

Cobra: Ja, het was heel goed. Eigenlijk merkten we een piek in de activiteit ter voorbereiding van de meditatie, voor de hoofdmeditatie. Dus het was heel effectief.

Debra: Fantastisch. Je zei in je recente interview dat het gebruik van een cintamani steen tijdens de meditatie absoluut het krachtigste middel is dat je kunt gebruiken om deze energie te aarden en te kanaliseren. Vergroot het gebruik van meer dan één cintamani steen die energie nog meer? En zal de galactische impuls op 1 mei werkelijk door onze cintamani stenen stromen?

Cobra: Ja, natuurlijk. Het gebruik van meer dan één cintamani steen vergroot de energie, en ja, de energie van de galactische impuls zal direct door jullie cintamani stenen stromen.

Debra: Prachtig. En je zei ook in dat interview dat deze energetische upgrade zal beginnen met het opnieuw activeren van het Lichtwerkersraster op het oppervlak van de planeet. Dus als je zegt “opnieuw”, wanneer was dan de laatste keer dat het Lichtwerkersraster werd geactiveerd, en welk effect kunnen Lichtwerkers verwachten van deze reactivering van het raster?

Cobra: Het Lichtwerkersraster werd, zou ik zeggen, gedeeltelijk geactiveerd in het laatste decennium of zo, voordat het in de laatste paar jaar bijna volledig werd vernietigd of ingestort, omdat er gewoon te veel duisternis was, te veel aanvallen, en de Lichtwerkers niet bereid of in staat waren om het licht vast te houden.

Debra: En welk effect kunnen Lichtwerkers verwachten als dit raster weer geactiveerd wordt?

Cobra: Er zal meer licht zijn. Mensen zullen zich weer beginnen te verbinden. Zij zullen het licht weer gaan vasthouden. Zij zullen weer beginnen deel te nemen aan Lichtwerkersactiviteiten, er zal weer hoop en activiteit zijn.

Debra: Oké, goed. U zei ook dat er veel meer contact tussen Lichtwerkers en Lichtwezens wordt verwacht. Bedoelt u telepathisch contact, meer intuïtie, of bedoelt u echt fysiek contact? En u noemde ook de mogelijkheid voor het ondergrondse Koninkrijk van het Licht, het Agarthanetwerk en de Resistance Movement om meer invloed uit te oefenen op wat er aan de oppervlakte van de planeet gebeurt. Hoe ziet die invloed eruit?

Cobra: Ja. Ten eerste zal er meer, zou ik zeggen, energetisch en ook telepathisch contact zijn met Lichtwezens. Er zal meer intuïtie zijn, er zullen visioenen zijn, dromen, zelfs profetische dromen. Er zal veel inspiratie zijn, spirituele inspiratie. Ik verwacht nu nog niet veel fysiek contact, maar ik zou zeggen dat ondergrondse Lichtwezens actiever zullen worden. Ze zullen weer meer betrokken raken bij de operaties aan de oppervlakte. Op dit moment is het natuurlijk nog geheim wat zij zullen doen, maar zij bereiden zich ook voor op deze activering en zij nemen al deel aan de eerste activiteiten, zowel onder de oppervlakte als op enkele andere plaatsen.

Debra: Heel goed om te horen. Laten we het hebben over de astrologie van deze Lichtpoort activering. Van groot belang was de terugkeer van Pluto naar Waterman op 23 maart. Voor het eerst, na meer dan 200 jaar, opende dit portaal van licht. Nu zal Pluto zijn piekintensiteit bereiken op 1 mei wanneer hij retrograde draait, een moment van stilte en “geen adem”, dat is wanneer de meditatie is gepland en wanneer de krachtigste energieën kunnen binnenkomen. Dan zal Pluto langzaam uitfaseren tot 11 juni, wanneer hij Waterman verlaat en teruggaat naar Steenbok tot 2024, wanneer hij dan definitief terugkeert naar Waterman om er de komende 20 jaar te blijven. Dit portaal van licht staat nu dus open van 23 maart tot 11 juni. Dus hoe kunnen we het beste uit deze energieën halen? Wat kunnen we collectief en individueel doen gedurende deze tijd voordat het portaal op 11 juni sluit?

Cobra: Deze tijd is voor jullie een gelegenheid om je weer te verbinden met je hogere zelf, met je I AM-aanwezigheid, met je ziel. Dit is nummer één. En ten tweede, door de positionering van Pluto die een prachtige driehoek vormt met de Plejaden, is het tijd voor jullie, als jullie je daardoor geleid voelen, om je ook te verbinden met de Pleiadische energie.

Debra: Oké, goed. Zullen de tijdens deze activeringsperiode ontvangen energieën sterk genoeg zijn om bij ons te blijven, of zullen zij de rest van het jaar verdwijnen wanneer Pluto terugkeert naar het meer uitdagende teken Steenbok?

Cobra: Zoals het oude gezegde luidt: we doen twee stappen vooruit en één achteruit. Dus er zal, zou ik zeggen, een vertraging zijn, een achteruitgang. Er zal een bepaalde periode zijn waarin deze energieën moeten worden geïntegreerd. En dit zal naar verwachting gebeuren wanneer Pluto terugkeert naar Steenbok voor de rest van het jaar. Maar deze terugval zal niet zo drastisch zijn, omdat de activering zelf vrij sterk zal zijn en veel van deze energie zal worden geïntegreerd. Maar deze terugval zal eigenlijk voor iedereen een gelegenheid zijn om aan zijn schaduwkanten te werken en zich voor te bereiden op het laatste zetje tot de Event.

Debra: Hmm, interessant. Ja, er is veel schaduwwerk dat mensen op dit moment moeten doen om zichzelf te zuiveren. Als Pluto terugkomt in 2024, komt het dan echt in volle kracht? Je weet wel, na terug te zijn gegaan naar Steenbok?

Cobra: Er is een korte dip in Steenbok aan het eind van, ik zou zeggen tussen september en november 2024. Maar het zal een zeer korte episode zijn. Maar in principe, ja. Als Pluto in januari 2024 weer in Waterman komt, wordt het een grote stap voorwaarts naar het Eerste Contact en de Event.

Debra: Oké, goed. Op het moment van de activering, zoals je zei, zal Pluto een zeldzame, exacte grote driehoek vormen met Alcyone, onze lokale centrale zon in de Pleiaden, en met het sterrenstelsel M87, een belangrijk sterrenstelsel in de Virgo-cluster. Je hebt gezegd dat deze grote driehoek extreem krachtig is. Het zal de trigger zijn waardoor de energieën van het Galactisch Centrum vrijelijk naar onze planeet kunnen gaan stromen. Is dit omdat het een exacte gelijkzijdige driehoek is, wat een heilige geometrische vorm is? Is het krachtig omdat deze energie door een reusachtige driehoek stroomt?

Cobra: Als je vanaf de Aarde kijkt kun je eigenlijk een grote driehoek op de ecliptica zien die de energieën van Pluto, Alcyone en het sterrenstelsel M87 projecteert. Dus eigenlijk is er een enorme driehoek die zich op de Aarde richt, en deze enorme driehoek heeft drie zeer krachtige kosmische bronnen. En die bronnen combineren hun energieën tot een enorme energieflits, die naar ons zal komen.  Eigenlijk zorgen die drie kosmische bronnen die een driehoek vormen ervoor dat het portaal zich opent en dat de Bron de flits door het universum stuurt die de Aarde bereikt op het optimale moment om de volgende fase in gang te zetten. Het is een demarcatiepunt.

Debra: Bedankt dat je dat hebt uitgelegd. Je hebt aangegeven dat het sterrenstelsel M87 een bron van galactische liefde is voor deze sector van het universum, en een belangrijke rol zal spelen ten tijde van de Event. Kun je ons meer vertellen over het sterrenstelsel M87? Zoals hoe het een bron van galactische liefde is? Is het bewoond? Zijn er hoogontwikkelde beschavingen en zo ja, in welke dimensie leven zij?

Cobra: Ik zou zeggen dat er een enorm galactisch netwerk van licht en liefde is in dat sterrenstelsel, dat veel meer geëvolueerd is dan het galactische netwerk in dit sterrenstelsel. En het ras dat die melkweg bewoont is veel meer geëvolueerd dan het galactische ras in deze melkweg; ik zou zeggen dat het supergeëvolueerde galactische kosmische wezens zijn. In Aardse terminologie zou ik zeggen 11e dimensie en verder. Het zijn supergeëvolueerde kosmische wezens van licht en liefde.

Debra: Wow. Wel, we zijn zeer gezegend, dankbaar en vereerd dat zij zich met ons verbinden. Je zei dus in jouw recente interview dat de voornaamste energieblauwdruk van Pluto en Waterman expansie is voorbij de grenzen van de quarantaine Aarde. Dat er een enorme opslag is van spirituele kennis en ook fysieke overvloed, die verbonden is met gebieden buiten het oppervlak van de planeet, en dat Pluto en Waterman het oppervlak van de planeet opnieuw zullen verbinden met reservoirs van wijsheid en overvloed en spirituele inspiratie. En dat hebben we in het verleden gezien toen Pluto in Waterman stond. Dus zal de herverbinding met wijsheid, overvloed en spirituele inspiratie beginnen met deze activering en daarna doorgaan? Of zullen we moeten wachten tot 2024 wanneer Pluto bijna volledig is overgegaan naar zijn 20-jarige positie in Waterman?

Cobra: Zoals ik al zei, dit is een demarcatiepunt. Dus de trekker zal worden overgehaald, het proces zal beginnen en doorgaan. Het zal later tegenslagen kennen, maar er zal ook een enorme vooruitgang zijn. En de periode van 20 jaar is de periode waarin alle veranderingen waarop we gewacht hebben zich moeten manifesteren. Ik zou zeggen dat we in het prille begin van de 20-jarige periode in Waterman die grote veranderingen verwachten.

Debra: Oké. Nu is de energie van Pluto meer gericht en veel directer dan die van andere planeten met kwaliteiten als “vernietiger” en “onthuller”, waardoor alles wat onderdrukt werd aan de oppervlakte komt. En zoals we weten duurt de onthulling en de planetaire bevrijding veel langer dan verwacht. Hebben we deze meer directe energie van Pluto nodig om de planetaire situatie uit het slop te halen? En hoe kan dat tot uiting komen?

Cobra: Dat is precies wat er gebeurt. De energie van Pluto is zeer laserachtig, zeer direct, compromisloos. En dit is precies wat deze patstelling op de planeet zal doorbreken. Het zal dit vasthoudende patroon doorbreken. En wanneer Pluto energie komt, is het zeer plotseling, zeer onverwacht en zeer direct.

Debra: Patstelling is het perfecte woord om de situatie te beschrijven waarin we ons nu bevinden. Dus we verwelkomen Pluto, de energie van Pluto, om de beweging te maken waarop we wachten. Nu lijkt het alsof elke planeet unieke kwaliteiten heeft, zelfs als een persoonlijkheid. Zijn planeten levende wezens omdat een lichtentiteit ze heeft belichaamd? Zijn deze wezens hoogontwikkeld sinds zij ervoor kozen om in het fysieke te incarneren als planeet?

Cobra: Eigenlijk is elke planeet, zou ik zeggen, de fysieke planeet is een fysiek lichaam van een zeer hoog geëvolueerde entiteit, die die specifieke planeet belichaamt, en dat zijn zeer geëvolueerde wezens.

Debra: Hoe zit het met onze geliefde Aarde, Godin Gaia Sophia?  Koos zij ervoor de planeet Aarde te belichamen, wetende dat het het laatste bolwerk voor het kwaad in het universum zou zijn? Hoe kan zij alle negatieve energie hier en het misbruik dat haar is aangedaan weerstaan en omzetten? Wat kun je ons over haar vertellen?

Cobra: Het was niet bekend dat zij het laatste bolwerk voor het kwaad in het universum zal zijn. En, het vergt enorm veel geduld van haar om de planeet zonder cataclysmen in stand te houden. Ze bewaart de cataclysmen voor het juiste moment, om alles volledig op te ruimen. Anders zouden we tientallen jaren geleden al drastische cataclysmen hebben gehad.

Debra: Wow. Nou, ik hoop dat we dagelijks de tijd nemen om haar te eren en te bedanken voor alles wat ze voor ons doet. Dus je gaf aan dat deze activering plaatsvindt omdat de tijd opraakt. Kun je uitleggen wat je bedoelt met tijd die opraakt? Heeft het te maken met de zeer versnelde snode plannen van de duisteren voor de mensheid? Heeft het te maken met het feit dat we dicht bij het kookpunt zitten in de kernfase van de Compressiedoorbraak? Of, met de polaire verschuiving die in onze toekomst ligt?

Cobra: Ik zou zeggen dat deze tijd opraakt omdat bepaalde kosmische cycli samenkomen en alles tot een bepaald tijdstip moet worden opgelost. Dat bepaalde tijdstip is natuurlijk geheim. Het is niet bekend bij de bevolking aan de oppervlakte, maar er is een bepaald punt tot waarop dit op de een of andere manier moet worden opgelost, en het zal op de een of andere manier worden opgelost. Dus de dingen gaan steeds sneller omdat ze naar dat specifieke tijdstip convergeren.

Debra: Kun je ons vertellen in welke positie we ons bevinden, hoe dicht zijn we bij dit kookpunt in de nucleatie fase?

 

Cobra: In dit diagram, dat op mijn website staat, zitten we in de laatste fase voor de grote thermische overgang. Dus dit, de thermische flux neemt meer en meer toe en op het moment van maximale thermische flux, zullen we de Event hebben.

Debra: Dus we komen steeds dichter bij dat punt?

Cobra: Ja.

Debra: Hopelijk! Hoewel het niet prettig is om de snode plannen van de duisteren te bespreken, wil ik er toch een paar minuten aan besteden omdat dit onderwerp iedereen bezighoudt, vooral met alles wat er de laatste jaren gebeurt en de situaties escaleren.

Dus de plannen die de duisteren voor ons hebben is helaas nogal een lange lijst, met dingen als wereldoorlog, nog gevaarlijker pandemieën, vergiftigd voedsel/water/lucht (inclusief het injecteren van mRNA in ons voedsel), voedseltekorten, een harde financiële crash, hyperinflatie, bewaking met digitale valuta die elke beweging van ons volgt, “15-minuten” steden, nep buitenaardse invasie, aanvallen met energiewapens, cyberaanvallen, en meer…om ontberingen, strijd en hopeloosheid te creëren. Het is een zeer lange lijst.

Dus om het belang te benadrukken van het bereiken van kritieke massa voor deze 1 mei-meditatie, zou ik willen vragen wat we kunnen verwachten met betrekking tot deze plannen en welke plannen zich zouden kunnen manifesteren als we geen kritieke massa bereiken? En ook hoe deze plannen kunnen verzwakken of afschrikken als we wel de kritieke massa bereiken. Dus, alsjeblieft, leg dat eens uit.

Cobra: De verwachting is dat veel van die plannen, de mogelijkheid van veel van die plannen, zullen afnemen tot nul als we het punt van dat portaal bereiken. Dus, sommige zijn al behoorlijk onwaarschijnlijk en hun waarschijnlijkheid zal dalen tot nul. Als we de kritieke massa bereiken, zullen we steeds meer van die plannen tot nul reduceren. Als we de kritieke massa niet bereiken, zullen sommige van die plannen nog steeds tot op zekere hoogte waarschijnlijk zijn, maar ik zou zeggen dat we goede vooruitgang boeken. Veel van die plannen zijn niet meer realistisch. Bijvoorbeeld, het plan van een nep buitenaardse invasie, dat gaat niet gebeuren. Het is onmogelijk, het is al onmogelijk.

Debra: Oké, goed. Nou, weer meer motivatie om deel te nemen aan de 1 mei meditatie! Dus, kritieke massa is essentieel, zo klinkt het. Ik begrijp dat je op jouw recente conferentie in Taiwan zei dat de duistere krachten al hun middelen hebben uitgeput om de pandemie en de covide quarantaine de afgelopen drie jaar in stand te houden, en daarom hebben ze niet veel middelen meer over. Je gaf aan dat, op dit moment, een van de weinige dingen die ze achter de hand hebben is om het financiële systeem te laten crashen, maar er is niet veel anders dat ze kunnen doen. Wil je hier meer over zeggen? Zou deze crash ook kunnen gebeuren als de kritieke massa is bereikt?

Cobra: Deze harde financiële crash is nog steeds mogelijk. Hun plan is om als gevolg van die crash de central banking digital currencies [CBDC’s] te introduceren, die zij zouden uitvoeren. Maar ik zou ook zeggen dat de Lichtkrachten hun eigen plannen hebben, en als ze zoiets doen, zouden de Lichtkrachten voor een verrassing kunnen zorgen. En als we de kritieke massa bereiken, is die verrassing veel waarschijnlijker. Dus, ik zou zeggen dat dit een van de meer waarschijnlijke plannen is van het duister, die nog niet volledig is opgeruimd. Maar de Lichtkrachten doen al het mogelijke om die mogelijkheid tot nul te reduceren.

Debra: Goed. Nou, we kijken uit naar wat die verrassing zou kunnen zijn! Lichtwerkers moeten dus zoveel mogelijk licht vasthouden in deze intense tijden, maar zorgen en angst voor het onbekende over onze toekomst kunnen die vibratie werkelijk verlagen. En deze zorg geldt vooral voor hun financiën, zich afvragend of zij in staat zullen zijn een dak boven hun hoofd of eten op tafel te houden. Als deze negatieve financiële crash plaatsvindt, kunnen mensen dan geld verliezen op hun bankrekeningen?  En wat zijn de aanbevelingen van de Lichtkrachten over waar we het geld dat we hebben moeten bewaren? Is het in alternatieve opties zoals edele metalen of cryptocurrency? En wat is jouw advies over Bitcoin en Ripple?

Cobra: Als de duistere krachten een harde financiële crash veroorzaken, worden de banken gesloten. En als dan de digitale valuta’s worden ingevoerd, zou je waarschijnlijk het meeste of zelfs al het geld dat je voorheen op je bankrekening had staan, kunnen houden, maar het zou digitaal zijn en het zou door de duisteren in de gaten worden gehouden. Het zou dus raadzaam zijn om tenminste een deel van dat geld om te zetten in zilver of goud, edele metalen. Cryptocurrency? Gebruik je eigen innerlijke leiding. Meer kan ik daar niet over zeggen.

Debra: Oké, bedankt om dat met ons te delen. Kun je ons vertellen hoe waarschijnlijk het is dat er een CBDC [Central Bank Digital Currency] systeem komt en hoe snel dat zou kunnen gebeuren? Dingen die we zouden willen weten, zoals hoe lang we te maken zouden hebben met de tirannie van het CBDC systeem voordat een positief financieel systeem in werking treedt? Kan het positieve kwantum financiële systeem al voor de Event in werking treden als de 1 mei meditatie succesvol is? En kan de meditatie voorkomen dat de CBDC wordt ingevoerd? Wij waarderen elk inzicht dat je over dit onderwerp kunt bieden.

Cobra: Er zullen zeker pogingen worden ondernomen om dit systeem in te voeren, maar deze meditatie zal die mogelijkheid verminderen, en het portaal zelf zal die mogelijkheid ook verminderen. En zoals ik al zei, zijn er veel positieve verrassingen mogelijk in elk stadium van het proces. Dus de situatie is niet zo eenzijdig als veel mensen graag willen afschilderen. En op de lange termijn zal dit CBDC systeem niet slagen. Het zal niet slagen.

Debra: Oké, goed om te horen. Je kunnen voorbereiden op wat komen gaat kan mensen helpen om zorgen, angst en bezorgdheid te verminderen. Dus, wat kun je ons adviseren over hoe we ons zowel fysiek als energetisch kunnen voorbereiden op wat voor snode plannen of chaos zich ook manifesteert?

Cobra: Heel eenvoudig, maak contact met je hogere zelf, met je I AM-aanwezigheid, met je ziel.

Debra: Dus blijf op die plaats van verbinding, dank je. Deze vraag gaat specifiek over de financiële problemen waar veel Lichtwerkers mee te maken hebben. Je hebt ons in het verleden de technieken van manifestatie geleerd: intentie, aanroeping en actie. Het lijkt er echter op dat veel Lichtwerkers, vooral degenen die in de frontlinie vechten, een onnatuurlijke hoeveelheid interferentie van de duisternis ervaren wanneer zij proberen een beter leven voor zichzelf te manifesteren. Veel van deze Lichtwerkers hebben jarenlang belangeloos gewerkt in dienst van het Licht zonder enige beloning of compensatie te ontvangen voor hun inspanningen, en in plaats van dat hun leven beter wordt, lijkt het erop dat hoe meer ze geven en hoe meer ze werken voor het Licht, hoe slechter hun leven wordt in alle aspecten zoals financiën en gezondheid, enz. Sommige Lichtwerkers bevinden zich momenteel in financieel zwaar weer en hebben zelfs moeite om een fatsoenlijke woning te vinden.  Onder dergelijke omstandigheden vinden veel Lichtwerkers het steeds moeilijker om gemotiveerd te blijven en door te gaan met hun werk. Zijn er naast de manifestatietechniek van intentie, aanroeping en actie nog andere concrete maatregelen die Lichtwerkers kunnen nemen om duistere inmenging in hun manifestatieproces te verminderen?

Cobra: De sleutel hier zou zijn om een evenwicht te hebben tussen het werk voor het licht en het werk voor je eigen welzijn. Dus als dit in evenwicht wordt gehouden, en als je het manifestatieproces blijft doen, zouden er resultaten moeten zijn. Ook zitten we, helaas, in de laatste fase van deze galactische oorlog, en die is echt heftig. Het is wreed. Het is vrij drastisch en veel mensen hebben de afgelopen jaren vrij drastische aanvallen en vrij ernstige tegenslagen in hun levenssituatie ervaren als gevolg van alle duistere aanvallen. De verwachting is dat die situaties langzaam kunnen beginnen op te lossen, nadat we het portaal hebben geopend.

Debra: Oké, goed. Welke concrete stappen zijn de Lichtkrachten van plan te nemen na de opening van het portaal op 1 mei om de levenskwaliteit van Lichtwerkers aanzienlijk te verbeteren? Wat zijn enkele specifieke verbeteringen die Lichtwerkers kunnen verwachten in hun dagelijks leven?

Cobra: Er is een bepaald specifiek protocol dat nu in beta wordt getest en waarvan verwacht wordt dat het na 1 mei heel effectief zal worden. En wanneer ik hierover concrete informatie heb die ik kan vrijgeven, zal ik die vrijgeven.

Debra: Daar kijken we erg naar uit! Wat zijn de gevolgen voor Lichtwerkers wanneer Dreamland 1.0 bereikt en hoe kunnen zij nu al deelnemen? Is het al in werking in welke hoedanigheid dan ook?

Cobra: Dat is allemaal geheime informatie op dit moment.

Debra: Oké, dank je. Nu, je hebt nog niets onthuld over Dreamspace. Kun je daar iets over vertellen? En is het gerelateerd aan Dreamland?

Cobra: Dit is ook geheime informatie.

Debra: Oké, bedankt. De aanvallen van de afgelopen jaren zijn drastisch toegenomen tegen Lichtwerkers, vooral gericht op hun fysieke gezondheid. Sommige Lichtwerkers die jouw informatie al jaren volgen en ijverig hun missies uitvoeren, zijn ernstig ziek geworden of hebben verwondingen opgelopen waardoor ze niet meer in staat zijn hun missies voort te zetten. Dit zijn Lichtwerkers die regelmatig schermen en beschermen, meerdere keren per dag Commando 1221 aanroepen en verder een gezond leven leiden. Dus naast het gebruik van de Violette Vlam en het aanroepen van de Pleidiaanse commandoprotocollen, welke andere concrete maatregelen kunnen Lichtwerkers nemen om hun gezondheid te beschermen? En voor degenen wier gezondheid ernstig is aangetast door duistere aanvallen, wat is de beste manier voor deze Lichtwerkers om te herstellen en er weer bovenop te komen?

Cobra: Nogmaals, zoals ik al eerder heb gezegd, de sleutel hier is balans tussen werk voor de missie en werk om jezelf te genezen en je leven beter te maken. En een van de andere situaties die moeten worden opgelost is dat die aanvallen steeds minder moeten worden. En wanneer de duisternis echt haar macht begint te verliezen aan de oppervlakte van de planeet, zullen die situaties beginnen op te lossen, ze zullen beginnen te genezen.

Debra: Oké. Dus er is een evenwicht tussen geven aan het licht en ook geven aan jezelf, zelfzorg.

Cobra: Ja.

Debra: Hoe zit het met de vaker voorkomende depressies, angsten, slaapstoornissen, slapeloosheid en zelfs nachtmerries die mensen ervaren? Zijn deze energetische aanvallen een gevolg van de huidige zuivering door de Lichtkrachten van de zwarte gaten en anomalieën, of wat veroorzaakt dit? En is er nog iets dat je ons kunt vertellen om deze toestanden te verminderen?

Cobra: Dit is een direct gevolg van de zuivering van het duister, vooral op het etherische vlak nu. Al die entiteiten, duistere technologieën, dat alles wordt gezuiverd, en dit is vrij intens. En natuurlijk, doe je eigen beschermingstechnieken en focus op het licht. En de verwachting is dat die dingen op een gegeven moment beter zullen worden, zodat we onszelf meer kunnen beschermen en het licht volledig kan binnenkomen op het etherische vlak.

Debra: Juist. En ik weet dat het waarschijnlijk iets vanzelfsprekends is, maar ik wil alleen maar wijzen op het belang om DAGELIJKS beschermingsprotocollen te doen, vooral als je een actieve Lichtwerker bent. Dus Cobra, als de 1 mei-meditatie succesvol is, zal het voor de Lichtkrachten gemakkelijker zijn om onze implantaten te verwijderen en zal het voor ons gemakkelijker zijn om ze ook te helpen verwijderen? Weet je, we doen oefeningen die mensen helpen de implantaten op te lossen. Zal dit gemakkelijker zijn na de 1 mei meditatie?

Cobra: Ja, dat wordt verwacht.

Debra: Goed. En op de Conferentie van Parijs verklaarde je toen dat de Godinnenenergie op de planeet zeer, zeer laag was, wel nul. Is dit verbeterd sinds die conferentie, en vooral nu na de recente conferentie in Taiwan?

Cobra: Het is tot op zekere hoogte verbeterd sinds de laatste Taiwan-conferentie, maar er is nog veel, veel meer verbetering nodig.

Debra: Ja, mee eens. Is er een drempelwaarde van goddelijke vrouwelijke energie nodig die uiteindelijk het tij zal doen keren en mogelijk de Event in gang zal zetten?

Cobra: Er is geen specifieke hoeveelheid goddelijke vrouwelijke energie nodig voor de Event, het bepaalt alleen hoe harmonieus of hoe moeilijk de overgang zal zijn. Natuurlijk, als er meer goddelijke vrouwelijke energie aanwezig is, zal de overgang harmonieuzer zijn. Maar met de hoeveelheid die we nu hebben, zal de Event zelf een vrij schokkende en ingrijpende ervaring zijn voor de meeste mensen op het oppervlak van deze planeet.

Debra: Oké, meer motivatie om betrokken te raken bij Sisterhood of the Rose en ook je eigen innerlijke werk te doen om meer goddelijke vrouwelijke Godinnen energie op te roepen en te verankeren. Dus, absoluut. Je gaf aan dat als het lichtwerkersenergieraster opnieuw geactiveerd wordt, er een wedergeboorte van Godinnenenergie zal plaatsvinden en het vrouwelijke principe vrijer zal gaan stromen, en dat kan allemaal gebeuren als de kritieke massa wordt bereikt. Hoe zal dit zichtbaar worden op de planeet en bij de mensheid?

Cobra: Dit kan zich manifesteren als meer hoop, meer inspiratie, meer vrede, meer evenwicht, minder waanzin en minder geweld op de planeet.

Debra: Heel goed. Met andere woorden, het maakt de overgang veel gemakkelijker. Dus wat kunnen in de tussentijd het Zusterschap van de Roos en anderen die toegewijd zijn aan het verankeren van meer energie doen om dit te ondersteunen?

Cobra: Oké, op dit moment is het belangrijkste om te helpen bij het verspreiden van het woord over het Portaal van Licht [activering] en volledig deel te nemen. Dit is slechts een meditatie van 20 minuten, en ik geloof dat dit niet iets heel moeilijks is om te doen, om 20 minuten van je tijd te nemen en die hieraan te wijden. En dit kan in potentie veel veranderen op deze planeet. Dus ik zou iedereen willen aanmoedigen om het woord te verspreiden en op die dag wat tijd te besteden aan meditatie.

Debra: Absoluut. En nogmaals, deze Portaal van Licht activatie meditatie vindt plaats op 1 mei om 5:06 PM UTC. En je kunt meer informatie over deze meditatie vinden op Cobra’s blog op 2012portal.blogspot.com, alsook op de website WeLoveMassMeditation.com.

Geweldig, Cobra, bedankt voor het delen. In ons deel twee van het interview volgende maand, gaan we het hebben over de resultaten van deze activering. Hopelijk is er heel goed nieuws hierover. We zullen ook veel meer spreken over Godinnenenergie, tweelingzielen, Ascentie, de Event, en nog veel meer. Dus we kijken er naar uit om ons daarvoor weer met jullie te verbinden.

Dus Cobra, nu we deel één van dit interview afsluiten, zou je alsjeblieft wat woorden van inspiratie en aanmoediging willen delen, en of er nog iets anders is dat je zou willen zeggen over de komende activering?

Cobra: Oké. Ik zou zeggen dat de laatste jaren nogal saai waren. Er gebeurde niet veel. Het was gewoon veel van hetzelfde oude, hetzelfde oude. Maar nu komen we eindelijk bij een interessanter deel van ons evolutieproces. Dus ik zou zeggen: houd het licht vast, besteed wat tijd aan het verspreiden van informatie over deze activering – en de overwinning van het licht.

Debra: Ja, overwinning van het licht! Cobra, heel erg bedankt voor dit interview, voor het begeleiden van ons en het blijven vasthouden van het licht voor de mensheid. We waarderen je zeer en kijken ernaar uit om weer met je te praten in deel twee. Dus heel erg bedankt. Ik wil ook de teams van Sisterhood of the Rose en Victory of Light bedanken die vragen hebben gesteld en hebben geholpen bij de ondersteuning van dit interview. Ik dank jullie allemaal hartelijk. Nogmaals bedankt, Cobra, Victory of the Light.

Cobra: Dank je, Overwinning van het Licht.

Vertaald door Veronica –  https://eventnl.wordpress.com/