Laten we overgaan tot het instellen van 5G-vrije zones! / Door Fred Teunissen

Laten we overgaan tot het instellen van 5G-vrije zones!

DOOR FRED TEUNISSEN  /24 FEBRUARI 2018

In het maart-nummer van Spiegelbeeld is een bijdrage van mij opgenomen met als titel De grote 5G-uitdaging. Het stuk geeft uitdrukking aan mijn grote verontrusting over de voorgenomen uitrol van dit nieuwe mobiele netwerk. Allereerst vanwege de gezondheidseffecten:

“5G is radio in het frequentiegebied van de Gigahertzen. Je kunt ook zeggen: de ultrakorte golf. Het is een trilling die zich – onzichtbaar – door de lucht verplaatst en die invloed heeft op ons organisme. Deze straling wordt opgevangen door ons energieveld en door de cellen in ons lichaam. En daar oefent zij allerlei effecten uit. Veel wetenschappers zijn bezorgd over deze effecten.“

Maar er is meer. Er is ook een link met chemtrails:

“We ademen de deeltjes uit de chemtrails in. Omdat ze onvoorstelbaar klein zijn herkent ons afweersysteem ze niet en kunnen ze diep in ons organisme doordringen. Deze nanometalen en nanobots worden onder meer in onze hersenen opgenomen en vormen daar een connector die ons brein kan verbinden met een externe kunstmatige intelligenties. Daarvoor is wel een fijnmazig netwerk nodig met een gigantische bandbreedte. En dat is 5G.”

“Dit is zeer belangrijk om in te zien: 5G is de schakel die nog ontbreekt om het hele chemtrail-systeem dichter op onze huid te laten landen. Actie tegen 5G is daarmee impliciet ook actie tegen het mens- en natuurvijandige chemtrail-systeem.”

Aan het slot van het artikel pleit ik voor de instelling van 5G-vrije zones door actieve groeperingen van burgers. Iedere straat en buurt, elk dorp en elke stad kan zijn gebied 5G vrij verklaren en ervoor zorgen dat er geen antenne in komt.

Spiegelbeeld is onder meer verkrijgbaar bij Bruna, Ako, Boekelier en Primera en kost € 6,25

Zie ook: 180 wetenschappers dringen aan op een moratorium vor 5G