DE GEVAARLIJKSTE TECHNOLOGIE OOIT UITGEVONDEN – Deel drie

DE GEVAARLIJKSTE TECHNOLOGIE OOIT UITGEVONDEN

Deel drie

Arthur Firstenberg – 4 November 2021

Mobiele Telefoons Zijn Er Niet Om Te Blijven

Op de dag dat de digitale mobiele telefoondienst in New York begon, was ik weg van huis voor een driedaagse conferentie over rechten. De dag dat ik thuiskwam werd ik duizelig. Binnen een paar dagen was ik ook misselijk en had ik oncontroleerbare trillingen. Ik had de eerste astma-aanval van mijn leven. Mijn oogballen voelden alsof ze uitpuilden, mijn lippen voelden droog, dik en gezwollen aan, ik voelde druk in mijn borst, en de onderkant van mijn voeten deden pijn. Ik werd zo zwak dat ik geen boek meer kon optillen. Mijn huid werd zo gevoelig dat ik het niet verdroeg om aangeraakt te worden en ik kon mijn kleren bijna niet meer aanhouden. Mijn hoofd bulderde als een goederentrein. Na de vierde dag kon ik niet meer slapen of eten. Tijdens de zesde nacht verkrampte mijn strottenhoofd drie keer. Elke keer dat dat gebeurde kon ik niet in- of uitademen en ik dacht dat ik zou sterven. De volgende ochtend ging ik van huis weg, om nooit meer terug te keren.

Dit gebeurde niet alleen met mij, of slechts met een paar mensen. Vanaf 14 november 1996, de dag dat Omnipoint Communications al die zendmasten aanzette, werden honderdduizenden New Yorkers plotseling ziek. Velen dachten aan een hartaanval, een beroerte of een zenuwinzinking. Het ministerie van Volksgezondheid noemde het een griepepidemie, en het duurde tot de volgende maand mei. Men vroeg zich niet af waarom het alleen New York trof en geen andere steden in de buurt op dat moment. Uit de wekelijkse sterftestatistieken van de Centers for Disease Control bleek dat het sterftecijfer in de stad vanaf de week van 17 november met 17 procent was gestegen en 11 weken had geduurd, waardoor 2.300 mensen waren overleden.

De epidemie trof Boston pas het jaar daarop, toen de Sprint er op 12 november 1997 met zijn diensten begon. Het sterftecijfer steeg met 15,5% gedurende 16 weken. San Diego werd getroffen toen Pacific Bell daar op 1 november 1996 met de dienst begon, duurde 17 weken en deed het sterftecijfer met 14,5% stijgen. Het nabijgelegen Los Angeles werd pas de volgende zomer getroffen, toen Pacific Bell daar op 3 juli 1997 met de dienst begon, en het sterftecijfer gedurende de volgende 15 weken met 30% steeg. Philadelphia werd getroffen in het voorjaar, toen Sprint daar op 3 april 1997 met de dienst begon, en Detroit in het najaar, toen Sprint daar op 15 oktober 1997 met de dienst begon. Jacksonville, Florida werd getroffen in de herfst daarvoor, toen Powertel daar op 15 oktober 1996 met de dienstverlening begon. Chicago, Milwaukee, Austin, San Antonio, Fort Worth, Houston, Atlanta, Fresno, Spokane, Portland, Sacramento, Charlotte, en Tulsa werden getroffen, beginnend in elke stad op de dag dat digitale mobiele telefoondiensten in die stad beschikbaar werden.

In 1996 leerde ik dat vermogensniveaus er niet toe doen. Nadat microgolfstraling mij in Brooklyn na slechts zes dagen blootstelling bijna het leven had gekost, was ik er zeker van dat de stralingsniveaus torenhoog moesten zijn, en ik huurde een professionele ingenieur in, Stuart Maurer, om naar mijn huis te gaan met zijn spectrum analyzer om de straling te meten. Ik kwam voor een dag naar beneden vanuit mijn motelkamer in de staat New York om hem in de gaten te houden. Tot mijn verbazing was het hoogste niveau dat hij mat, waar dan ook in mijn huis, 0,0001 microwatt per vierkante centimeter. Het was duidelijk dat ik nog veel te leren had over microgolfstraling, en veel dingen die ik dacht te weten waren verkeerd.

Hetzelfde gebeurt nu met 5G, maar in plaats van een griepvirus de schuld te geven, geeft de samenleving nu een coronavirus de schuld. En deze keer gebeurt het overal tegelijk in plaats van één stad per keer. Op 13 oktober 2020 publiceerde Verizon een persbericht waarin de beschikbaarheid van zijn 5G-netwerk in de hele Verenigde Staten werd aangekondigd, en op dezelfde dag publiceerde Apple een persbericht waarin de lancering van zijn 5G-telefoon, de iPhone 12, werd aangekondigd. De iPhone 12 en 12 Pro lagen 23 oktober in de winkels, en de iPhone Mini en Max waren begin november verkrijgbaar. En in elke staat, op twee na, begon de mortaliteit plots te stijgen in de week van 24 oktober of kort daarna, en niet later dan de week van 21 november. De twee uitzonderingen waren Wisconsin, waar de sterftepiek begon in de week van 17 oktober, en Hawaï, waar het sterftecijfer afgelopen winter niet significant is gestegen. Op nationaal niveau steeg het sterftecijfer gedurende 20 weken met gemiddeld 25%, en stierven 300.000 mensen.

Het gebeurt overal tegelijk ook met vogels, insecten, wilde dieren, en plantenleven. Een correspondent in Knoxville, Tennessee schreef me vorige week:

“De afgelopen paar maanden heb ik nu 5 hommels op onze bloemen waargenomen die mij verlamd leken. We hebben helaas Verizon’s 5G Ultra Wideband heel dicht bij ons huis, dat alleen buiten beschikbaar is, en ik denk dat ze daar last van hebben. We hebben er 4 binnengebracht, elk op een ander tijdstip, en 3 van de 4 leefden binnen ongeveer 5 minuten weer op, dus heb ik ze toen weer naar buiten gebracht. De vierde had iets meer dan een uur nodig om bij te komen voordat hij kon wegvliegen.”

Een andere waarnemer, in East Dover, Vermont, schreef een paar dagen geleden:

“Wij telen 3 hectare zwarte bessen, 200 bosbessenstruiken (11 variëteiten) en een klein aantal andere nieuwe bessenplanten. Onze kleine boerderij is gecertificeerd biologisch met 8 open acres gecertificeerd (slechts 3 beplant) en de rest van de 31 hectare is bebost. De zwarte bessen zijn vroege bloeiers en onze 4 variëteiten bloeien allemaal binnen een paar dagen na elkaar. Er zijn zoveel verschillende bestuivende insecten die naar de velden komen, waaronder een bepaald soort hommel met een rood midden. Het is wonderlijk om al die verschillend gevormde insecten luidruchtig aan het werk te zien en te horen.

“Toen ik dit voorjaar langs de rijen liep en alle bloesems in het voorste veld bewonderde, stopte ik plotseling omdat het bijna helemaal stil was. Er zaten twee hommels tussen de 2.225 zwarte bessenstruiken en hun gezoem was zo goed te merken omdat alles zo stil was. Toen ik dit vertelde aan een appelboer van de vijfde generatie, zei hij dat er dit jaar niet alleen geen bestuivers waren, maar dat ook de timing van alles verkeerd was. Zijn asperges waren bijvoorbeeld twee weken te vroeg (die van ons ook). Vergeleken met 2020 waren onze zwarte bessen dit jaar twee weken te vroeg in bloei. Het was een koud voorjaar, maar ik zou denken dat dat de bloei zou vertragen. Dus dat is een andere reden waarom de insecten er nog niet waren. Twee weken is een enorme tijd! De blauwe bessen waren over het algemeen ook vroeg en de gebruikelijke opeenvolging van bloesems door de variëteiten was veranderd.

“De volgende dag ben ik naar Forever Wild, een honingbijenboer, geracet en heb ik een pallet met vier bijenkorven bemachtigd. Het was te koud voor ze om te vliegen, dus bleven ze in hun nestkast te midden van een prachtige bloei van zwarte bessen. Blijkbaar kunnen hommels vliegen bij een temperatuur van rond de 50 graden, maar moet het voor honingbijen minstens 59 graden zijn. De honingbijenboer zei dat ze een kwart van de hele staat (Vermont) bestuiven en dat alle jongens in het noorden (vooral appels) het over hetzelfde hadden — geen bestuivers en specifiek geen hommels.

“Een ander curiosum dit jaar was het feit dat we heel weinig Japanse kevers hadden. Dat kan komen doordat het een extreem nat jaar was, maar het is interessant om te weten dat de kevers en hommels allebei ondergronds overwinteren. Toen ik in september mijn ouders in Concord, MA, bezocht, wees mijn moeder erop dat alle eiken donkere vlekken hadden. Al onze boombladeren hebben dezelfde vlekken hier in het zuiden van Vermont en vooral op de beuk en de beverige Espen. Ik heb onze eerste bessenplanten in 2014 geplant, dus ik heb geen enorme schat aan persoonlijke ervaring met het bezitten en runnen van een boerderij, maar ik hoop mijn observaties voort te zetten en ben van plan om dat experiment met aluminiumschermen dat Katie Haggerty deed, opnieuw uit te voeren, behalve met zwarte bessen.”

Een naturaliste in Griekenland, Diana Kordas, schreef in oktober vanaf het eiland Samos in het oostelijk deel van de Middellandse Zee:

“Ik woon op het platteland op enkele kilometers van de hoofdstad van Samos, Vathi, die aan het einde van een grote baai ligt, en tegenover het toeristische dorp Kokkari. In juli van deze zomer, 2021, werd een proef 5G-celtoren aangezet boven Kokkari. Deze toren staat aan de overkant van de baai, een van de twee panelen wijst rechtstreeks naar ons, en staat op dezelfde hoogte boven de zeespiegel als ons eigendom. Het is ongeveer 6 kilometer ver.

“Waar wij wonen zijn we omringd door celtorens en boosters (14 in totaal) die werken op 2G-, 3G- en 4G-frequenties. Er is een geleidelijke afname van het insecten- en vogelleven in de afgelopen jaren, vooral sinds 2014, toen 4G hier kwam. Veel soorten zijn aangetast; we zijn twee zomers geleden de laatste vuurvliegjes kwijtgeraakt (we hadden er vroeger veel). Het is jaren geleden dat we een insect op de voorruit van de auto hadden gespat terwijl we langsreden. Maar sinds die 5G-mast aan de overkant van de baai in gebruik is genomen, zijn we bijna alle bestuivers kwijt en nog veel meer.

“In het begin van de zomer hadden we heel veel bestuivers: hommels, honingbijen, veel soorten wilde bijen, timmerman bijen, allerlei soorten wespen en zweefvliegen. We hebben de neiging ze op te merken omdat we al ons eigen fruit en groenten telen. Onze gewassen in de vroege zomer werden zonder problemen bestoven, maar de meloenen, tomaten en courgettes (courgette) die we begin juli hebben geplant, hebben heel weinig vruchten voortgebracht omdat ze niet veel bestuivers kregen, hoewel er veel bloesems waren. Geen enkele courgette is bestoven en de tomaten hebben slechts 3 vruchten voortgebracht; de meloenen (niet zoveel als we hadden verwacht) lijken te zijn bestoven door kleine nachtvlinders.

“We bezitten drie en een halve hectare land, wat een groot landgoed is voor het eiland. Er staan veel grote bomen (dennen, cipressen, johannesbroodbomen, wilde pistachebomen, olijven, amandelen en een bosje uiterst zeldzame mastiekbomen) en enkele fruitbomen (abrikozen, pruimen en peren), alsmede velden met grassen en wilde planten. Ik moet hierbij opmerken dat wij geen enkel pesticide gebruiken en dat onze buren geen enkel pesticide gebruiken; bovendien is het grootste deel van het land rondom ons wild, zowel bergop als bergafwaarts naar de zee. Op ons eigen land zijn nooit pesticiden gebruikt en ik zou zeggen dat hetzelfde waarschijnlijk geldt voor het grootste deel van het land om ons heen. Dit is GEEN pesticidenprobleem.

“We houden ons land ook zo wild mogelijk, en behalve de percelen die we bebouwen mogen de wilde planten vrij groeien: grassen, bloemen (veel orchideeën), en veel wilde venkel. Er zijn veel struiken en heggen (ik ken de Engelse namen voor deze planten niet). Veel van de bomen zijn meer dan 100 jaar oud, en sommige cipressen zijn meer dan 300 jaar oud.

“Bij het planten hebben we de neiging om te intercultiveren en ook bloeiende basilicums en zinnia’s te planten, die bestuivers aantrekken, naast de andere planten. We zetten ook schoteltjes met water neer waar ze uit kunnen drinken — bijen krijgen dorst. We krijgen gewoonlijk veel bijen, vlinders, zweefvliegen, wespen, enz. van vele soorten, en tot voor kort hadden we veel bestuivers. De afname begon in juli toen de toren in gebruik werd genomen.

“De bijen en andere bestuivers, en eigenlijk de meeste insecten, zijn nu bijna allemaal verdwenen. We weten dit om verschillende redenen: één is wat we zien (of niet zien) op de groentebedden, één is wat we in het algemeen zien (of niet zien, wat bijna niets is) en het belangrijkste is wat we niet zien op de johannesbroodbomen. Elk jaar rond deze tijd bloeien de mannelijke johannesbroodbomen uitbundig en trekken honderden bestuivers aan: bijen van allerlei soorten, wespen, horzels en zweefvliegen. Je kunt niet in de buurt van deze bomen komen zonder een luid gezoem te horen, en de insecten zijn er de hele dag druk mee in de weer. Deze bomen bloeien ongeveer een maand, ze staan in volle bloei, en tot nu toe is er vrijwel niets op te zien geweest: één hommel, één honingbij, een paar horzels, een paar vliegen van verschillende soorten, een paar kleine wilde bijen. We controleren vele malen per dag, elke dag.

“Dit is ook NIET te wijten aan het weer. Sinds de johannesbroodbomen in bloei staan, hebben we verschillende weerspatronen gehad, van harde noordenwind tot vrij krachtige zuidenwind, afgewisseld met veel windstille dagen. Eén keer heeft het geregend. De temperaturen zijn ongeveer gemiddeld voor de tijd van het jaar. Wind of geen wind, warm of koel, er zijn vrijwel geen bestuivers op de johannesbroodbomen.

“Op een dag hebben we ook gecontroleerd op bijen op elke mannelijke johannesbroodboom die we tussen hier en Kokkari konden vinden, en we konden op geen enkele andere bloeiende johannesbroodboom insecten vinden – of überhaupt insecten, behalve een paar vliegen.

“De bloeiende johannesbroodbomen zijn een goede indicator van bestuivers omdat ze zo veel aantrekken. Bepaalde planten zijn daar goed voor, zoals traveller’s joy/cat’s claw, een doornige klimplant die zeer zoet ruikende bloemen heeft en in dit seizoen bloeit (ook daarop hebben we geen bestuivers gezien) en uienbloemen, die alle soorten wespen en horzels zullen aantrekken die er bestaan (maar geen bijen). Wij hebben op dit moment geen uienbloemen, maar bij eerdere gelegenheden kregen we grote aantallen wespen en horzels, waaronder veel soorten die we niet herkenden.

“Op ons land zijn we, terwijl ik dit schrijf, niet alleen bijen kwijt, maar ook allerlei andere insecten: allerlei kevers, waaronder meikevers en lieveheersbeestjes, webspinnende spinnen, bidsprinkhanen, motten en vlinders (we krijgen altijd grote wolken vlagzalmen op de dennen in juli-augustus, maar dit jaar bijna geen), allerlei soorten libellen, sprinkhanen en krekels. Oktober is het seizoen voor libellen, en we hebben momenteel het warme, windstille weer wanneer ze met duizenden tegelijk arriveren. Dit jaar hebben we misschien 1/100ste van het gebruikelijke aantal. We hebben een paar horzels (lang niet zo veel als gewoonlijk), paardenvliegen (minder dan gewoonlijk) en vliegen (die van alle insecten het minst lijken te worden getroffen).

“We hebben nog steeds muggen, maar ik geloof dat de reden hiervoor is dat ze zich voortplanten in onze regenput, die stenen muren heeft van twee meter dik en een dak van cement – het is beschermd tegen elektromagnetische velden. De muggen komen binnen via de overloop en de kleine spleten in de stenen die de afvoergaten bedekken. Onze buurman, die een stortbak met open dak heeft, had eerder in de zomer duizenden muggenlarven in het water (en een groot muggenprobleem), maar nu heeft hij geen muggen meer. Ik heb het gecontroleerd en er zijn geen larven meer in het water van zijn regenput.

“Ik kan alleen maar denken dat de 5G-celtoren deze dingen heeft veroorzaakt, want niets anders verklaart de plotselinge, ernstige daling van het aantal insecten hier. De zendmast is in juli in gebruik genomen en de verliezen die we nu zien zijn sinds juli opgetreden. Ik denk ook dat we een daling zien in het aantal kleine knaagdieren: ratten, muizen en woelmuizen. We verliezen geen fruit en groenten aan muizen of ratten, wat we altijd doen. Op een wild stuk land als dit heb je de neiging sporen van ze te vinden, of ’s nachts staarten te zien wegschieten in de straal van een zaklantaarn, of ze te horen (boomratten kunnen nogal luidruchtig zijn), en het lijkt erop dat ook zij weg zijn of gaan. Mijn buurman blijft maar dode ratten vinden, maar hij vergiftigt ze nooit, dus daar zijn ze niet aan gestorven.

“We zien ook veranderingen in het gedrag van dieren. We voederen een aantal gouden jakhalzen die problemen hebben met jagen door een gebrek aan wild in het gebied. De baai van Samos is/we zijn al omringd door veel zendmasten en boosters naast de nieuwe 5G zendmast en het wildleven waaronder insecten en vogels is al jaren aan het afnemen. De laatste paar weken is het aantal jakhalzen dat naar ons toe komt echter verdrievoudigd en ze vertonen symptomen van extreme angst, volgen ons ’s avonds en beginnen nu ook overdag te verschijnen (het zijn voornamelijk nachtdieren). Dit zijn wilde dieren die we niet als huisdieren behandelen, maar sommige van hen worden erg aanhankelijk, benaderen ons tot op enkele meters afstand en blijven een tijdlang op enkele meters afstand zitten. Sommige jakhalzen, die vroeger niet agressief waren, beginnen nu zeer agressief te worden tegenover andere jakhalzen en er breken steeds gevechten uit.

“Het gebied heeft ook problemen met wilde zwijnen, die ook op zoek zijn naar voedsel. We zijn al verschillende keren te dicht in de buurt gekomen van deze grote en gevaarlijke dieren (die ook verschijnen op momenten dat ze dat niet zouden moeten doen, voor zonsondergang) en die ’s nachts grote delen van ons land hebben afgegraven. Ik werd er door een aangevallen en mijn man ook. Veel mensen zien ze overdag, en ze hebben tuinen, bosjes en de kant van de weg omgeploegd. Dit is nog nooit eerder gebeurd.

“Het aantal vogels neemt af. We hebben nog steeds vrij grote aantallen koolmezen en sardinische grasmussen, die zich meestal ophouden in de diepe dekking van dikke heggen en grote bomen, maar we zijn alle tjiftjafs en vinken kwijt. We hebben een paar merels, maar het is lang geleden dat we een zanglijster of een winterkoninkje hebben gezien. De roodborstjes zijn nog niet uit het noorden gekomen, hoewel ze dat nu wel hadden moeten doen. We hebben een paartje bosuilen, maar de steenuilen zijn verdwenen. We krijgen Vlaamse gaaien en kraaien, een paar ringstaartduiven (afnemend) en houtduiven, die de laatste tijd in aantal zijn afgenomen. Het aantal meeuwen (geelpootmeeuwen) neemt af en de kuifaalscholvers die altijd op het strand onder ons land waren, zijn geheel verdwenen. We krijgen minder roofvogels – gewoonlijk hebben we sperwers, Eleanora’s valken, haviken, buizerds en slangenarenden, maar die mijden nu dit gebied, hoewel we ze elders wel zien, evenals raven.

“We hebben deze herfst vrijwel geen trekvogels in dit gebied gezien: een paar vliegenvangers, een paar klapeksters en een zwerm dwergmeeuwen die de zee opvlogen, dat is alles. We hoorden maar zagen geen zwerm bijeneters, die hier niet stopten zoals ze gewoonlijk doen.

“Concluderend kan worden gesteld dat mobiele torens in het algemeen het aantal insecten en bestuivers in dit gebied hebben verminderd, samen met het aantal vogels en wilde dieren in het algemeen. De nieuwe 5G-mast heeft in zeer korte tijd een verwoestend effect gehad, maar het is onmogelijk om de volledige gevolgen te kennen tot op zijn vroegst volgend voorjaar.”

Degenen onder jullie die zich autoruiten herinneren die bespat zijn met insecten, tuinen vol vlinders en bijen, luide koren van krekels op het land en van kikkers in vijvers, en dichte zwermen zangvogels die hun levensvreugde bezingen, zullen begrijpen wat ik op het punt sta te zeggen. Mobiele telefoons zijn er niet om te blijven. Of de mensen ze vrijwillig zullen opgeven is een andere vraag.

Als mensen bereid zijn hun mobiele telefoons op te geven, zal de plotselinge en dramatische verbetering van ieders gezondheid en gevoel van welzijn, en de terugkeer van al onze verloren en verdwijnende nevensoorten die nog steeds proberen de Aarde met ons te delen, de hoop voor de menselijke soort herstellen en andere veranderingen katalyseren die plotseling mogelijk zullen worden, De belangrijkste daarvan is het beëindigen van de winning en het gebruik van fossiele brandstoffen, die de zuurstof in onze lucht omzetten in kooldioxide, onze oceanen verzuren, onze rivieren, meren, beken en grondwater vervuilen, en oceanen, land, atmosfeer en onszelf vullen met plastic deeltjes.

Als mensen niet bereid zijn hun mobiele telefoons op te geven, dan heeft onze planeet niet lang meer te leven, en zullen mobiele telefoons met de aarde sterven. Hoe dan ook, ze zijn er niet om te blijven. Doe alstublieft met mij mee om te werken aan het herstel van ons huis. Als u het nog niet hebt ondertekend, teken dan de International Appeal to Stop 5G on Earth and in Space. Als uw organisatie een consultatiestatus heeft bij de Verenigde Naties en de mogelijkheid heeft om deze oproep formeel in te dienen bij de V.N., neem dan contact met me op. Als uw organisatie tegen 5G is en u heeft dit nog niet gedaan, neem dan contact met mij op via info@cellphonetaskforce.org over het ondertekenen van de amicus brief ter ondersteuning van onze zaak in het Hooggerechtshof.

Download, bewaar en verspreid alstublieft Part I, Part II en Part III van deze serie. Als u nog een mobiele telefoon hebt of gebruikt, gooi hem dan nu weg, en als u geen vaste lijn hebt, koop er dan een.

Arthur Firstenberg

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org

REFERENSIES

Anderson, John. “‘Isle of Wight Disease’ in Bees. I.” Bee World 11(4): 37-42 (1930).

Balmori, Alfonso. “Mobile Phone Mast Effects on Common Frog (Rana temporaria) Tadpole: The City Turned into a Laboratory.” Electromagnetic Biology and Medicine 29: 31-35 (2010).

Bartoniček, Václav and Eliska Klimková-Deutschová. “Effect of Centimeter Waves on Human Biochemistry.” Casopis Lekařů Ceskych 103(1): 26-30 (in Czech). English Translation in G. L. Khazan, ed., Biological Effects of Microwaves, ATD Report P-65-68, September 17, 1965 (Washington, DC: Dept. of Commerce), pp. 13-14 (1964).

Bawin, S.M. and W. Ross Adey. “Sensitivity of Calcium Binding in Cerebral Tissue to Weak Environmental Electric Fields Oscillating at Low Frequency.” Proceedings of the National Academy of Sciences USA 73(6): 1999-2003 (1976).

Belokrinitskiy, Vasily S. “Hygienic Evaluation of Biological Effects of Nonionizing Microwaves.” Gigiyena i Sanitariya 1982(6): 32-34. JPRS 81865, pp. 1-5 (1982).

Bigu del Blanco, Jaime. Interaction of Electromagnetic Fields and Living Systems with Special Reference to Birds. Laboratory Technical Report LTR-CS-113, Control Systems Laboratory, Division of Mechanical Engineering, National Research Council Canada (1973).

Bigu del Blanco, Jaime and César Romero-Sierra. Bird Feathers as Dielectric Receptors of Microwave Radiation. Laboratory Technical Report LTR-CS-89, Control Systems Laboratory, Division of Mechanical Engineering, National Research Council Canada (1973).

Blackman, Carl F., S.G. Benane, J.A. Elder, D.E. House, J.A. Lampe, and J.M. Faulk. “Induction of calcium-ion efflux from brain tissue by radiofrequency radiation.” Bioelectromagnetics 1:35-43 (1980).

Blackman, Carl F. “Radiobiological approaches to electropollution.” In Biological Effects of Electropollution, S. Dutta and R. Millis, eds., Information Ventures, Phila., 1986, pp. 39-46.

Brodeur, Paul. The Zapping of America. New York: W.W. Norton (1977).

Clarke, Dominic, Heather Whitney, Gregory Sutton, and Daniel Robert. “Detection and Learning of Floral Electric Fields by Bumblebees.” Science 340: 66-69 (2013).

Clarke, Dominic, Erica Morley, and Daniel Robert. “The bee, the flower, and the electric field: electric ecology and aerial electroreception.” Journal of Comparative Physiology A 203: 737-748 (2017).

Dutta, S. et al. :Microwave radiation-induced calcium ion flux from human neuroblastoma cells: dependence on depth of amplitude modulation and exposure time.” In Biological Effects of Electropollution, S. Dutta and R. Millis, eds. Information Ventures, Phila., 1986, pp. 63-69.

Edwards, G. S., C. C. Davis, J. D. Saffer, and M. L. Swicord. “Microwave Field-Driven Acoustic Modes in DNA.” Biophysical Journal 47: 799-807 (1985).

Engels, Svenja, Nils-Lasse Schneider, Nele Lefeldt, Christine Maira Hein, Manuela Zapka, Andreas Michalik, Dana Elbers, Achim Kittel, P. J. Hore, and Henrik Mouritsen. “Anthropogenic Electromagnetic Noise Disrupts Magnetic Compass Orientation in a Migratory Bird.” Nature 509: 353-56 (2014).

Fink, Hans-Werner and Christian Schönenberger. “Electrical Conduction through DNA Molecules.” Nature 398: 407-410 (1999).

Frey, Allan H. “Auditory System Response to Radio Frequency Energy.” Aerospace Medicine 32: 1140-42 (1961).

Frey, Allan H. “Human Auditory System Response to Modulated Electromag­netic Energy.” Journal of Applied Physiology 17(4): 689-92 (1962).

Frey, Allan H. and Elwood Seifert. “Pulse Modulated UHF Energy Illumination of the Heart Associated with Change in Heart Rate.” Life Sciences 7 (part 2): 505-12 (1968).

Frey, Allan H. and Rodman Messenger, Jr. “Human Perception of Illumination with Pulsed Ultrahigh-Frequency Electromagnetic Energy.” Science 181: 356-58 (1973).

Frey, Allan H., Sondra Feld, and Barbara Frey. “Neural Function and Behavior: Defining the Relationship.” Annals of the New York Academy of Sciences 247: 433-39 (1975).

Frey, Allan H. “Is a Toxicology Model Appropriate as a Guide for Biological Research with Electromagnetic Fields?” Journal of Bioelectricity 9(2): 233-234 (1990).

Gel’fon, I.A. and Sadchikova, M.N. “Protein fractions and histamine of the blood under the influence of UHF and HF.” In The Biological Action of Ultrahigh Frequencies, A.A. Letavet and Z.V. Gordon, eds., Academy of Medical Sciences, Moscow. JPRS 12471, pp. 42-46 (1960).

Glaser, Zorach R. Bibliography of Reported Biological Phenomena (“Effects”) and Clinical Manifestations Attributed to Microwave and Radio-Frequency Radiation. Bethesda, MD: Naval Medical Research Institute. NTIS reports nos. AD 734391, AD 750271, AD 770621, AD 784007, AD A015622, AD A025354, and AD A029430 (1971-1976).

Glaser, Zorach R. Bibliography of Reported Biological Phenomena (“Effects”) and Clinical Manifestations Attributed to Microwave and Radio-Frequency Radiation: Ninth Supplement to Bibliography of Microwave and RF Biologic Effects. Cincinnati, OH: National Institute for Occupational Safety and Health. NTIS report no. PB83176537 (1977).

Greggers, Uwe, Gesche Koch, Viola Schmidt, et al. “Reception and Learning of Electric Fields in Bees.” Proceedings of the Royal Society B 280: 20130528 (2013).

Haggerty, Katie. “Adverse Influence of Radio Frequency Background on Trembling Aspen Seedlings: Preliminary Observations.” International Journal of Forestry Research, article ID 836278 (2010).

Hallowell, C. “Trouble in the Lily Pads.” Time, Oct. 28, 1996, p. 87.

Hawk, Kathy. Case Study in the Heartland. Butler, PA, 1996.

Holtze, Christian, R. Sivaramakrishnan, Markus Antonietti, J. Tsuwi, Friedrich Kremer, and Klaus D. Kramer. “The microwave absorption of emulsions containing aqueous micro- and nanodroplets: A means to optimize microwave heating.” Colloid and Interface Science 302: 651-657 (2006).

Imms, Augustus D. “Report on a Disease of Bees in the Isle of Wight.” Journal of the Board of Agriculture 14(3): 129-40 (1907).

Koh, K.H., C Montgomery, D Clarke, EL Morley and D Robert. “Bumble Bee Hair Motion in Electric Fields.” Journal of Physics: Conference Series 1322: 012001 (2019).

Kordas, Diana. Comment to US Fish and Wildlife Service Concerning the Effects of a 5G Cell Tower on the Island of Samos. October 13, 2021.


Kordas, Diana. “Birds and Trees of Northern Greece: Population Declines since the Advent of 4G Wireless An Observational Study.” Oct. 5, 2017, 26 pages.

Kunjilwar, K.K. and Jitendra Behari. “Effect of amplitude-modulated RF radiation on cholinergic system of developing rats.” Brain Research 601:321-324 (1993).

Margaritis, Lukas H., Areti K. Manta, Konstantinos D. Kokkaliaris, et al. “Drosophila Oogenesis as a Bio-marker Responding to EMF Sources.” Electromagnetic Biology and Medicine 33(3): 165-189 (2014).

Microwave News. “Industry Pressures FCC to Adopt ANSI RF/MW Exposure Standard.” March/April 1996, pp. 1, 11-12.

Microwave News. “Highlights.” May/June 1995, p. 12.

Moore, Julie L., indexer. Cumulated Index to the Bibliography of Reported Biological Phenomena (“Effects”) and Clinical Manifestations Attributed to Microwave and Radio-Frequency Radiation, compiled by Zorach R. Glaser. Riverside, CA: Julie Moore & Associates (1984).

Navakatikian, Mikhail A. and Lyudmila A. Tomashevskaya. “Phasic Behavioral and Endocrine Effects of Microwaves of Nonthermal Intensity.” In: David O. Carpenter and Sinerik Ayrapetyan, eds., Biological Effects of Electric and Magnetic Fields (New York: Academic), vol. 1, pp. 333-42 (1994).

Nieh, James C. “The Stop Signal of Honey Bees: Reconsidering Its Message.” Behavioral Ecology and Sociobiology 33(1): 51-56 (1993).

Nikitina, Valentina N. 2001. “Hygienic, Clinical and Epidemiological Analysis of Disturbances Induced by Radio Frequency EMF Exposure in Human Body.” In Kjell Hansson Mild, Monica Sandstrom, and Eugene Lyskov, eds., Clinical and Physiological Investigations of People Highly Exposed to Electromagnetic Fields (Umeå, Sweden: National Institute for Working life), Arbetslivsrapport 3, pp. 32-38 (2001).

Nittby, Henrietta, Gustav Grafström, Dong Ping Tian, Lars Malmgren, Arne Brun, Bertil R.R. Persson, Leif G. Salford, and Jacob Eberhardt. “Cognitive Impairment in Rats after Long-Term Exposure to GSM-900 Mobile Phone Radiation.” Bioelectromagnetics 29: 219-232 (2008).

Paffhausen, Benjamin H., Julian Petrasch, Uwe Greggers, et al. “The Electronic Bee Spy: Eavesdropping on Honeybee Communication via Electrostatic Field Recordings.” Frontiers in Behavioral Neuroscience 15: 647224 (2021).

Panagopoulos, Dimitris J. “Effect of Microwave Exposure on the Ovarian Development of Drosophila melanogaster.” Cell Biochemistry and Biophysics 63: 121-132 (2012).

Panagopoulos, Dimitris J. “Analyzing the Health Impacts of Modern Telecommunications Microwaves.” In Advances in Medicine and Biology, Leon V. Berhardt, ed., Nova Science Publishers, NY, Vol. 17, pp. 1-55 (2011).

Panagopoulos, Dimitris J., Evangelia D. Chavdoula, and Lukas H. Margaritis. “Bioeffects of Mobile Telephony Radiation in Relation to Its Intensity or Distance from the Antenna.” International Journal of Radiation Biology 86(5): 345-357 (2010).

Panagopoulos, Dimitris J. and Lukas H. Margaritis. “Mobile Telephony Radiation Effects on Living Organisms.” In Mobile Telephones, Networks, Applications, and Performance, A.C. Harper and R.V. Buress, eds., Nova Science Publishers, NY, pp. 107-149 (2008).

Panagopoulos, Dimitris J., Andreas Karabarbounis, and Lukas H. Margaritis. “Effect of GSM 900-MHz Mobile Phone Radiation on the Reproductive Capacity of Drosophila melanogaster.” Electromagnetic Biology and Medicine 23(1): 29-43 (2004).

Persson, Bertil R. R., Leif G. Salford, and Arne Brun. “Blood-brain Barrier Permeability in Rats Exposed to Electromagnetic Fields Used in Wireless Communication.” Wireless Networks 3: 455-61 (1997).

Phillips, Ernest F. “The Status of Isle of Wight Disease in Various Countries.” Journal of Economic Entomology 18: 391-95 (1925).

Polk, Charles. “Implications of Measured Electric Conductivity of DNA for Bio-effects of E.M. Fields.” In Bioelectromagnetics Society Annual Meeting, June 9-16, 2000, München, Germany, Abstracts book, pp. 22-23.

Raumer, Max. “Heisse Gespräche.” ZEIT Wissen, May 2006, https://www.zeit.de/zeit-wissen/2006/05/Handy-Strahlung.xml/komplettansicht.

Romero-Sierra, César, Arthur O. Quanbury, and J. Alan Tanner. Feathers as Microwave and Infra-Red Filters and Detectors — Preliminary Experiments. Laboratory Technical Report LTR-CS-40, Control Systems Laboratory, Division of Mechanical Engineering, National Research Council Canada (1970).

Sadchikova, Maria N. “Clinical manifestations of reactions to microwave irradiation in various occupational groups.” In Biologic Effects and Health Hazards of Microwave Radiation: Proceedings of an International Symposium, Warsaw, 15-18 Oct., 1973, P. Czerski et al., eds., pp. 261-267 (1974).

Saglioglou, Niki E., Areti K. Manta, Ioannis K. Giannarakis, Aikaterini S. Skouroliakou, and Lukas H. Margaritis. “Apopoptic Cell Death during Drosophila Oogenesis Is Differentially Increased by Electromagnetic Radiation Depending on Modulation, Intensity and Duration of Exposure.” Electromagnetic Biology and Medicine 35(1): 40-53 (2014).

Sagripanti, Jose-Luis and Mays L. Swicord. “DNA Structural Changes Caused by Microwave Radiation.” International Journal of Radiation Biology and Related Studies in Physics, Chemistry and Medicine 50(1): 47-50 (1986).

Sagripanti, Jose-Luis, Mays L. Swicord, and C. C. Davis. “Microwave Effects on Plasmid DNA.” Radiation Research 110(2): 219-231 (1987).

Salford, Leif G., Arne E. Brun, Jacob L. Eberhardt, Lars Malmgren, and Bertil R.R. Persson. “Nerve Cell Damage in Mammalian Brain after Exposure to Microwaves from GSM Mobile Phones.” Environmental Health Perspectives 111(7): 881-83 (2003).

Salford, Leif G., Bertil Persson, Jacob Eberhardt, Gustav Grafström, and Lars Malmgren. “Non-thermal Effects of EMF upon the Mammalian Brain.” Abstract for a presentation made at an international conference titled The Precautionary EMF Approach: Rationale, Legislation and Implementation, Benevento, Italy, February 2006.

Schwartz, Jean-Louis, Dennis E. House, and Geoffrey A.R. Mealing. “Exposure of Frog Hearts to CW or Amplitude-Modulated VHF Fields: Selective Efflux of Calcium Ions at 16 Hz.” Bioelectromagnetics 11: 349-358 (1990).

Serant, Claire. “A Human Science Experiment.” New York Newsday, May 10, 2004.

Sikorski, M. and J. Bielski. “Disturbances of glucose tolerance in workers exposed to electromagnetic radiation.” Medycyna Pracy 47(3) 227-231 (1996) (in Polish).

Souder, William. “An Amphibian Horror Story.” New York Newsday, Oct. 15, 1996, pp. B19, B21.

Souder, William. “Deformed Frogs Show Rift Among Scientists.” Houston Chonicle, Nov. 5, 1997, p. 4A.

Stern, John. “Space Aliens Stealing Our Frogs.” Weekly World News, Apri 17, 1990, p. 21.

Sutton, Gregory P., Dominic Clarke, Erica L. Morley, and Daniel Robert. “Mechanosensory hairs in bumblebees (Bombus terrestris) detect weak electric fields.” Proceedings of the National Academy of Sciences 113(26): 7261–7265 (2016).

Swicord, Mays L. “Chain-Length-Dependent Microwave Absorption of DNA.” Biopolymers 22: 2513-2516 (1983).

Syngayevskaya, V. A. 1970. “Metabolic Changes.” In I. R. Petrov, ed., Influence of Microwave Radiation on the Organism of Man and Animals (Leningrad: “Meditsina”), in English translation, 1972 (Washington, DC: NASA), report no. TTF-708, pp. 48-60 (1970).

Tanner, J. Allan. “Effects of Microwave Radiation on Birds.” Nature 210: 636 (1966).

Tanner, J. Alan and César Romero-Sierra. “Bird Feathers as Sensory Detectors of Microwave Fields.” In: Stephen F. Cleary, ed., Biological Effects and Health Implications of Microwave Radiation. Symposium Proceedings (Rockville, MD: U.S. Department of Health, Education and Welfare), Publication BRH/DBE 70-2, pp. 185-87 (1970).

Tanner, J. Alan, Jamie Bigue del Blanco, and César Romero-Sierra. Bird Feathers as Dielectric Receptors of Microwave Radiation. Laboratory Technical Report LTR-CS-89, Control Systems Laboratory, Division of Mechanical Engineering, National Research Council Canada (1973).

Tanner, J. Alan and César Romero-Sierra. “The Effects of Chronic Exposure to Very Low Intensity Microwave Radiation on Domestic Fowl.” Journal of Bioelectricity 1(2): 195-205 (1982).

Trovato, E. Ramona, Director, Division of Radiation and Indoor Air, Environmental Protection Agency. Letter to Federal Communications Commission (June 19, 1995).

Underwood, Robyn M. and Dennis vanEngelsdorp. “Colony Collapse Disorder: Have We Seen This Before?” Bee Culture 35(7): 13-18 (2007).

United States General Accounting Office. Efforts By The Environmental Protection Agency To Protect The Public From Environmental Nonionizing Radiation Exposures. CED-78-79, B-166506 (March 29, 1978).

United States Senate, Committee on Appropriations, 104th Congress. Departments of Veterans Affairs and Housing and Urban Development, and Independent Agencies Appropriations Bill, Report No. 104-140 (September 5, 1995).

U.S. Environmental Protection Agency. “Federal Radiation Protection Guidance; Proposed Alternatives for Controlling Public Exposure to Radiofrequency Radiation.” Notice of Proposed Recommendations, Federal Register, Vol. 51, No. 146, pp. 27318-27339 (July 30, 1986).

U.S. Environmental Protection Agency. “Federal Radiation Protection Guidance for Public Exposure to Radiofrequency Radiation,” ARP-FRL-2245-6. Advanced Notice of Proposed Recommendation, Federal Register, Vol. 47, pp. 57338-57440 (Dec. 23, 1982).

vanEngelsdorp, Dennis, Jay D. Evans, Claude Saegerman, Chris Mullin, Eric Haubruge, Bach Kim Nguyen, Maryann Frazier, Jim Frazier, Diana Cox-Foster, Yanping Chen, Robyn Underwood, David R. Tarpy, and Jeffery S. Pettis. “Colony Collapse Disorder: A Descriptive Study.” PLoS ONE 4(8): e6481 (2009).

Vogt, Amanda. “Mutant Frogs Spark a Mega Mystery.” Chicago Tribune, August 4, 1998, sec. 7, p. 3.

Warnke, Ulrich. Bees, Birds and Mankind: Destroying Nature by “Elektrosmog” (Bienen, Vögel und Menschen: Die Zerstörung der Natur durch ‚Elektrosmog’). Kompetenzinitiative, Stuttgart, Germany (German edition 2007; English edition 2009).

Watson, Traci. “Frogs Falling Silent across USA.” USA Today, August 12, 1998, p. 3A.

Wilson, William T. and Diana M. Menapace. “Disappearing Disease of Honey Bees: A Survey of the United States.” American Bee Journal, February, pp. 118-19; March, pp. 184-86, 217 (1979).

Zaret, Milton M. Investigation of Personnel Hazard Associated with Radio-Frequency Fields Encountered in Naval Operations. Office of Naval Research, Contract No. N00014-69-C-0358, ONR Identification No. NR 101-765. Dept. of the Navy, Arlington, Virginia (1971).

Zaret, Milton M. Hearings before the Committee on Commerce, United States Senate, Ninety-Third Congress, First Session on Public Law 90-602, Radiation Control for Health and Safety Act of 1968, Serial No. 93-24, pp. 100-113. Washington: U.S. Government Printing Office (1973).

Zaret, Milton M. “Cataracts Following Use of Microwave Ovens.” New York State Journal of Medicine 74(11): 2032-2048 (1974).

Zaret, Milton M. “Selected cases of microwave cataract in man associated with concomitant annotated pathologies.” In Biologic Effects and Health Hazards of Microwave Radiation: Proceedings of an International Symposium, Warsaw, 15-18 Oct., 1973, P. Czerski et al., eds., pp. 294-301 (1974).

Zaret, Milton M. “Blindness, Deafness and Vestibular Dysfunction in a Microwave Worker.” The Eye, Ear, Nose and Throat Monthly 54: 291 (1975). 

Arthur Firstenberg

Author, The Invisible Rainbow: A History of Electricity and Life

Administrator, International Appeal to Stop 5G on Earth and in Space
Caretaker of ECHOEarth.org (End Cellphones Here on Earth)
P.O. Box 6216

Santa Fe, NM 87502
USA
phone: +1 505-471-0129

arthur@cellphonetaskforce.org
November 4, 2021