Wetenschappers omarmen nu de verklaring van de ontvolking door vaccins waarom de vaccins zo veel mensen doden

Wetenschappers omarmen nu de verklaring van de ontvolking door vaccins waarom de vaccins zo veel mensen doden

Natural News – door: JD Heyes – 12 Januari 2022

Een groeiend aantal “mainstream” wetenschappers komt tot de conclusie dat de COVID-19 vaccins, althans sommige ervan, eigenlijk ontworpen zijn om de planeet te ontvolken en de wereld te ontdoen van een groeiend aantal afhankelijken en van hen die niet sterk genoeg zijn om op eigen benen te staan en te “produceren” voor het globalistische regime.

“Na het horen van de getuigenverklaringen voor de Duitse Corona Onderzoekscommissie van de voormalige vicepresident van Pfizer Dr. Mike Yeadon, die al 36 jaar wetenschapper is, trekken de advocaten met Reiner Füllmich dezelfde conclusie: De injecties die gewoonlijk Corona vaccins genoemd worden, zijn bedoeld om te experimenteren op het menselijk ras en om uit te vinden welke dosis van een nog onbekend vergif nodig is om mensen te doden,” merkte Free West Media op in een recent verslag.

Verder citeerde Free West Media Yeadon, die opmerkte dat de stijgende sterftecijfers in verband met de vaccins rechtstreeks verband houden met bepaalde lotnummers op verschillende partijen, waarbij sommige dodelijker lijken te zijn dan andere. Wanneer men het geheel van bewijzen bekijkt, moet men tot de conclusie komen dat de vaccins, die over de hele wereld verscheept zijn, bedoeld zijn om de afhankelijke bevolking, die hoofdzakelijk uit zieken en bejaarden bestaat, grotendeels te verminderen, twee bevolkingsgroepen die als belastend voor de samenlevingen worden beschouwd, zo concluderen de juristen die bij de analyses betrokken waren.

Zo vertelde Dr. Füllmich aan Perspektiv dat de juristen internationale rechtszaken aan het voorbereiden zijn en er niet meer aan twijfelen wat het doel al die tijd geweest is, namelijk waarom de globalistische westerse “democratieën” zo hard op vaccins hebben aangedrongen, en ook op vaccinmandaten: “Vergiftiging en massamoord door zogenaamde Corona-vaccins wordt opzettelijk gepleegd tegen de volkeren van de wereld,” voegde Free West Media eraan toe.

In een interview zei journalist Ulf Bittner van EU/EES Healthcare blog en Sverige Granskas dat er verbanden zijn tussen de lotnummers van vaccins die te herleiden zijn naar verwondingen en sterfgevallen in regio’s in Zweden, aldus de outlet, die eraan toevoegde: “Bittner staat in contact met een vaccincoördinator die documenten heeft verstrekt om bij te houden hoeveel mensen gewond zijn geraakt en het leven hebben gelaten in verband met de verschillende loten van de zogenaamde vaccins.”

Enkele hoogtepunten uit het interview:

  • Verschillende barcodenummers van vaccindoses geven aan dat sommige gewoon placebo’s zijn en dat die aan politici zijn toegediend om hen niet te schaden, aldus een Sloveense verpleegster. “Is dat in andere landen ook zo?”

  • Lotnummers van topfabrikanten van vaccins Moderna, Johnson & Johnson en BioNTech-Pfizer hebben veel hogere sterftecijfers dan vaccins die door andere farmaceutische bedrijven gemaakt zijn.

  • Vaccinproducenten experimenteren momenteel nog met doses om uit te vinden welke het meest dodelijk zijn, verklaarde Dr. Füllmich, die de onderzoekscommissie Corona aanhaalde. Die bevindingen vormen het bewijs voor massale schadevergoedingen en aanklachten wegens moord en poging tot moord.

  • Indische advocaten hebben reeds een zaak aangespannen wegens moord met voorbedachten rade.

  • Er wordt een geconcentreerde lastercampagne gevoerd tegen iedereen met gezag of kennis die zich uitspreekt tegen de vaccins of tegen alle mandaten en verordeningen in verband met de pandemie. Zij worden bestempeld als “rechtse extremisten” en hun reputaties worden aangevallen in een poging om de oppositie het zwijgen op te leggen en/of in diskrediet te brengen. Dat geldt ook voor voormalig Pfizer VP Mike Yeadon.
  • Als de rechtszaken succes hebben, dan zal er minstens $1 miljoen per persoon geëist worden.

  • Eerder in de pandemie werd slechts 10 procent van de bijwerkingen gemeld, maar dat cijfer is nu gedaald tot ongeveer 1 procent, volgens de deskundigen.

  • “Over de spanwijdte van dit afgelopen jaar is er een oversterfte geweest van 40 procent,” heeft de CEO van een levensverzekeringsmaatschappij in Indiana getuigd, die vermoedelijk te wijten is aan de vaccins.

  • “Elk vaccin is een vergif, het is de dosering die het verschil maakt. Dit is geen vaccin, want een vaccin zorgt voor immuniteit, terwijl deze producten onophoudelijke injecties vereisen. Of een vaccin werkt of het werkt niet,” meldt de outlet, onder verwijzing naar het interview.

https://rumble.com/vsaft1-reiner-fllmich-and-50-lawyers-the-vaccines-are-designed-to-kill-and-depopul.html

Door: JD Heyes

Vertaling: Reinier