MED-BED (medische bedden): de remedie voor ziekten, “nieuwe gezondheid” / Fulvio Oscar

Fulvio Oscar
Geopolitieke analyse

MEDBED (medische bedden): de remedie voor ziekten, “nieuwe gezondheid”

Geschreven op 23 NOVEMBER 2021

 

Fulvio Oscar heeft een spastische zoon, heeft daarover een boek geschreven en hij heeft een kanaal op telegram. (Contact @FulvioOscar – Telegram)

 

 

                        A. WAT IS EEN MED-BED

1. Medische bedden. Ze gebruiken technologie om je lichaam te transformeren naar een optimale gezondheid door gebruik te maken van de originele codes in je DNA. Deze technologie is getest. Met deze technologie zal onze samenleving zich op medisch gebied richten op welzijn in plaats van op ziekte. Er zal voor geen enkele industrie reden zijn om nog van ziekte te profiteren. Met Med-Bedden zal ieder mens in staat zijn om op latere leeftijd geheel vrij de gezondheid te herstellen en een gezond leven te leiden dan dat we in het verleden en helaas nog steeds in het heden hebben kunnen ervaren.

2. Technologie. Deze technologie bestaat al 50 jaar en is volkomen veilig. Het Secret Space Program heeft het de afgelopen 50 jaar met succes gebruikt.

B. BESCHIKBAARHEID

1.Beschikbaarheid. Med-Bedden worden opengesteld in gespecialiseerde behandelcentra. Ze zullen in eerste instantie beschikbaar zijn buiten het huidige gezondheidssysteem. Naarmate medische bedtechnologie populair wordt, zullen ziekenhuizen en grote farmaceutica geleidelijk worden verwijderd. Dit komt omdat ons gezondheidssysteem niet langer gebaseerd zal zijn op ziekte, maar op welzijn.

De technologie wordt volledig gefinancierd door de Witte hoeden (White Heads / Militairen.)

2. Kosten. Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van het Med Bed. Ze zullen gratis voor het publiek beschikbaar zijn. De kosten van de Med- Bedden worden betaald door de (White Heads / Militairen.)

C. TIJDVOLGORDE

1. Uitrol. Elk land krijgt een centraal centrum waar mensen een afspraak kunnen maken. De eerste afspraak is een consult met een medische geschiedenis en een volledig lichaamsonderzoek. Vervolgens wordt de informatie van de patiënt ingevoerd in een kwantumcomputer, waar de computer de urgentie van de medische behoeften van de patiënt bepaalt. Op basis van deze beoordeling wordt een afspraak in een nabijgelegen centrum gepland.

2. Start. We beginnen waarschijnlijk met een vroegere lancering. Momenteel starten de afspraken naar verwachting halverwege de geplande tijd.

Dat wordt naar verwachting misschien al januari 2022. Deze datum kan veranderen als gevolg van militaire activiteiten.

Aanvankelijk zullen de Med-Bedden gedurende een bepaalde periode zwaar worden gecontroleerd door het leger, zodat de technologie niet zal worden misbruikt. Er zal geen voorkeursbehandeling zijn vanwege status in de samenleving. Alle mensen zullen eerlijk worden behandeld en Med-bedden zullen als eerste beschikbaar zijn voor mensen in kritieke toestand.

3. Nationaal. Wanneer de Med-Bedden worden vrijgegeven, worden er landelijke telefoonlijnen opgezet voor het boeken van afspraken.

4. Productie. Med-bedden worden gerepliceerd met behulp van geavanceerde technologie. Geschat wordt dat er per dag 1.000 Med-Bedden kunnen worden geproduceerd voor distributie.

D. PROFESSIONELE MEDEWERKERS

1. Medisch personeel. Med-bedden zijn geavanceerde medische technologie. Med-Bedden zijn in eerste instantie alleen beschikbaar voor specifieke genezingscentra en kunnen niet worden gekocht voor uw eigen kliniek of thuis. Zoals alle geavanceerde medische technologieën, is enige training vereist om de technologie veilig te gebruiken. Het vereist ook een aanzienlijke hoeveelheid kennis op het gebied van biologie, geneeskunde en ziekte. Voor iemand zonder medische opleiding, zou het minstens 12-18 maanden van opleiding vergen. Bij de eerste lancering zullen deze medische bedden alleen worden gebruikt door professioneel medisch personeel dat is opgeleid door militair personeel.

De klinieken zullen worden gerund door de medische afdelingen van het leger, samen met welwillende wezens. Degenen die de bedden als beoefenaars gebruiken, worden alleen op uitnodiging gevraagd om te werken. Daarna zullen er cursussen en werkgelegenheid beschikbaar zijn voor medische professionisten.

Een persoon kan deze medische technologie niet gebruiken zonder medische opleiding. Als u bijvoorbeeld een patiënt heeft met hartfalen of ernstig letsel door een auto-ongeluk, moet je eerst weten hoe je de patiënt moet helpen voordat je hem/haar in het Med-Bed legt.

Een professionist zal moeten weten hoe sommige afwijkingen die door het Med-Bed worden gedetecteerd, moeten worden gelezen. Veel mensen zullen MEDISCHE technologie niet begrijpen. Dit is geen technologie waarbij iemand zomaar op een knop kan drukken om het te laten werken. Dit is helemaal niet het geval.

2. Centra. Ik heb begrepen dat ze zich in eerste instantie in grote centra zullen bevinden, verspreid over elke staat/land en niet beschikbaar voor aankoop. Voor zover ik weet, hangt je behandeling af van de noodzaak, en van de reeds beschikbare diensten.  Er zullen meer  mogelijkheden zijn voor andere technologieën indien nodig, terwijl je wacht.

3. Opleiding. Weet jij of er een trainingsprogramma voor Med-Bedden of minor technology beschikbaar zal zijn voor degenen die niet zijn geïndoctrineerd op een universiteit? Er kan een tekort aan artsen zijn, aangezien velen van hen zullen worden beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid.

In principe zal eerst contact worden opgenomen met zorgprofessionisten of mensen met medische kennis die echt van een hogere trilling zijn.  Medische professionisten worden in eerste instantie alleen op uitnodiging geselecteerd.

Mensen zullen worden getraind in alle soorten medische bedden, aangezien elk centrum meerdere soorten bedden zal hebben. Elk personeelslid moet worden opgeleid om de medische bedden te kunnen gebruiken.

4. Geen opleidingskosten. Militairen en welwillende wezens zullen de training verzorgen. Er zijn in eerste instantie geen opleidingskosten. Het type training is afhankelijk van uw individuele achtergrond. Zo zal een assistent-verpleegkundige meer opleiding nodig hebben dan een hersenchirurg.

5. Team. Als je een Med-Bed Centrum wilt hebben, heb je zes operatiekamers en zeven Med-Bedden nodig; twee Med-Bedden in een van de kamers die extra groot zouden moeten zijn. Er zal behoefte zijn aan een voor-behandelingsruimte en een verkoeverkamer. Beide met elk ongeveer 30 bedden. Daarnaast een slaapgedeelte met zo’n 27 kamers met elk vier of meer bedden. Er zouden ook ongeveer 15-20 consultanten moeten zijn plus enig ander holistisch personeel. Je hebt ook ondersteunend personeel nodig zoals receptionisten, cafetariapersoneel, schoonmakers, wasserijpersoneel, begeleiders, enz. Dan komen de artsen en technici die de bedden gaan beheren. Ook heb je veel verpleegkundigen nodig voor voor- en nazorg. Het is een enorme taak en daarom zullen de Med-Bedden enige tijd in handen blijven van het leger en de alliantie.

E. VOORBEREIDING VAN DE BEHANDELING EN VERWACHTINGEN

Eerste afspraak. De procedure kan van enkele minuten tot 15 uur duren, afhankelijk van wat er gedaan moet worden. Wanneer jij vervolgens jouw nationale centrum belt, regelen zij het eerste consult met het centrum dat het dichtst bij jouw in de buurt is. Bij aankomst op de consultatiesessie zal de medische  staf jouw medische geschiedenis bekijken. In die sessie krijg je een volledige lichaamsscan, meestal in een soort ziekenhuisjasje die slechts een paar minuten duurt. Daarna bespreken ze de scanresultaten met je en de details van de resultaten. Jij bespreekt wat je wilt gaan doen en jouw gegevens worden in de computer ingevoerd. Vervolgens bepaalt de computer waar je op de lijst komt te staan ​​en krijg  je bericht over de datum, tijd en plaats van de behandeling.

F. LEEFTIJD REGRESSIE

1. Leeftijdsregressie. Het Secret Space Program heeft de technologie niet geperfectioneerd om de herseneffecten van leeftijdsregressie aan te pakken. Leeftijdsregressie is een heel ander proces dan herstel. De technologie werkt anders bij leeftijdsregressie dan bij herstel.

Op het moment dat de leeftijd meer dan drie keer achteruit gezet wordt, worden dementie, littekenweefsel, neurologische problemen en motorische vaardigheden sterk verslechterd.

Op de dag van de behandeling wordt je bij aankomst gevraagd om een soort jasje aan te doen en krijgt je een licht kalmerend middel. Dus als je op het Med-Bed stapt, komt er een slaapgas vrij. Dit gas houd je tijdens de behandeling in slaap. Aan het einde van de behandeling word je naar de verkoeverkamer gebracht en bezocht door medische professionisten. Afhankelijk van het soort procedure dat je hebt ondergaan, kun je ook worden gezien alleen door een consultant.

2. Sessies. Met een bezoek zijn de meeste problemen verholpen. Meer complexe gevallen kunnen tot 3 sessies duren.

3. Voorbereiding op een behandeling. Iedereen krijgt een kalmerend middel voordat hij naar het Med-Bed gaat en slaapt vervolgens voor de duur van de behandeling, of het nu een paar minuten of 15 uur is. Claustrofobie is geen probleem.                                                             
(Claustrofobie is de angst om vast te zitten of opgesloten te raken. Iemand die claustrofobie heeft, is niet bang voor gesloten ruimtes op zich)

4. Prioriteiten. De niet-gevaccineerden hebben voorrang op de gevaccineerden. Mensen die bijwerkingen hebben ondervonden van het vrijwillig injecteren van gif in hun lichaam via vaccins, zullen worden behandeld  na degenen die niet zijn gevaccineerd. Er zijn al lang tonnen aan informatie over de mogelijke gevaren van vaccins beschikbaar. Iedereen kon zijn huiswerk maken om meer te weten te komen over de mogelijke schade.  Degenen die met ernstige ziekten zijn geboren en ziekten hebben met andere medische problemen, hebben voorrang op de Med-Bedden. Iedereen kon kiezen of hij zich wilde laten vaccineren of niet. De risico’s waren beschikbaar voor iedereen om vrij te kunnen kiezen.

Hoewel er prioriteiten zullen zijn voor niet-gevaccineerden, wordt verwacht dat alle personen, ook gevaccineerden, die directe behandeling nodig hebben, onmiddellijk zullen worden behandeld. U hoeft zich geen zorgen te maken over een behandeling in een Med-Bed.

5. Daklozen. Er zullen humanitaire teams zijn die daklozen zullen benaderen voor behandeling. Niemand blijft achter.

6. Verwachtingen. Je zult je ook moeten realiseren dat met Nesara / Gesara de wereld zal veranderen zoals we die nu zien. Er zal geen dakloosheid, bedelaars, armoede, lijden of honger zijn. ALLES zal veranderen.

G. BEHANDELINGSVAARDIGHEDEN

1. Gezondheidsvoordelen. Med-Bedden kunnen de medische problemen van een patiënt corrigeren om het lichaam van een persoon in zijn optimale staat te herstellen.

2. Teruggroeiende organen. Med-Bedden kunnen ledematen en organen vervangen of weer laten aangroeien.

3. Nieuwe botten en genezing. Voor degenen die een prothese hebben, wordt de prothese in het lichaam losgemaakt en vanuit het Med-bed opgelost, zodat er een heilzame genezing kan plaatsvinden.

4. Chirurgie. Operaties in Med-Bedden zullen onmiddellijk resultaat opleveren. Een honkbalwerper die geopereerd moet worden, kan bijvoorbeeld een medisch bed binnengaan en direct na de behandeling weer in staat zijn  om te werpen. In feite zullen ze in staat zijn om te gooien voordat ze wakker worden en het Med-Bed verlaten.

5. Beschadiging VACCINATIE. Med-Bedden kunnen de schade, veroorzaakt door de vaccinatie, ongedaan maken, maar degenen die niet zijn ingeënt en natuurlijke ernstige verwondingen hebben, zullen over het algemeen deze ernstige verwondingen prioriteit hebben. En natuurlijk zal er nauwkeurig geanaliseerd worden in alle situaties.

6. Hartpatiënten. Medische bedden behandelen allerlei soorten hartproblemen.

7. Verslavingen. Ja, verslavingen kunnen worden genezen. Maar mensen zullen nog steeds moeten werken aan waarom ze in de eerste plaats verslaafd zijn geraakt.

8. Oplossen van de door de operatie toegevoegde stukken. De bedden zullen alle chirurgisch toegevoegde stukjes oplossen en de schade herstellen, waardoor het lichaam in zijn gezonde staat wordt teruggebracht voordat de problemen begonnen.

9. Chemo. Het Med-Bed geneest niet alleen de schade veroorzaakt door chemo, maar geeft het lichaam ook weer volledige gezondheid door alle abnormale gezwellen te verwijderen.

10. Allergieën. Allergieën zullen worden geëlimineerd.

11. Tandheelkunde. Alle gebitsproblemen worden verholpen. En de tanden zullen regenereren. De tanden zullen, indien nodig, ook recht gaan staan.

12. Overgewicht. Ja, je kunt terugkeren naar jouw ideale gewicht.

13. Zicht en gehoor. Ja, zicht en gehoor kunnen terugkeren naar hun optimale staat. Staar kan ook worden gecorrigeerd.

14. Littekens. De littekens worden hersteld en zullen verdwijnen.

15. Schizofrenie. Psychische problemen kunnen worden verholpen.

16. Autisme. Autistische kinderen kunnen geholpen worden met genezing.

17. Orthografisch. Ook spellingsproblemen zoals botaanpassing en botcorrectie komen aan bod.

(Ortografie: de wijze van de schriftelijke weergave van een taal, de spelling)

———————————————–

18. Depressie. DEPRESSIE zal geleidelijk worden geholpen. Uiteindelijk zal een individu op een positieve manier met het trauma moeten omgaan. Er zullen veel spiritueel opgeleide consultanten zijn, zowel menselijke als niet-menselijke, om iedereen te helpen die aan een depressie lijdt.

19. Verbeteringen. Med-Bedden kunnen iemand empathischer, slimmer, enz. maken. Andere talen kunnen ook worden geleerd / gedownload. Het is echter belangrijk om een ​​reden te hebben om die verbeteringen te gebruiken die nodig zijn voor de download. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om alle talen op deze planeet te downloaden als je niet van plan bent ze te gebruiken. En veel van de ervaring op deze planeet is het proces van het leren van de kennis die je nodig hebt.

20. Perfecte gezondheid. De Med-bedden brengen uw lichaam weer in optimale gezondheid.

21. Genees de geest. Als je de geest geneest, genees je het lichaam.

22. Vitaliteit. Med-Bedden herstellen individuen naar een optimale gezondheid.  Als je bijvoorbeeld 80 bent, zal je voor deze leeftijd, 80 jaar, de beste gezondheid hebben. Dit betekent niet dat je zo lenig en fit zult zijn alsof je 30 jaar oud bent. Leeftijdsregressie is mogelijk om uw leven te verlengen. Niet iedereen wordt goedgekeurd voor leeftijdsregressie. Dit is niet iets om lichtvaardig te nemen. Het zal worden goedgekeurd voor de juiste doeleinden.

23. Problemen vanaf de geboorte. Med-Bedden kunnen problemen corrigeren die zelfs bij de geboorte zijn opgetreden.

24. DNA. Med-Bedden zullen de genetische expressies terughalen, die niet meer functioneren, zoals MTHFR, oestrogeendominantie en methylatieproblemen, worden omgekeerd met DNA-ontgifting en -reiniging.

H. VERDERE FYSIEKE VERANDERINGEN

1. Haar. Je kunt je haarkleur en haargroei veranderen.

2. Oog. Je kunt de kleur van de ogen veranderen. Ook zicht- en oogproblemen kunnen verholpen worden.

3. Lichaamslengte. Je lengte kan echter alleen in extreme omstandigheden worden gewijzigd.

4. Geslacht. Als je wilt, kunnen Med-Bedden je seks terugbrengen naar je oorspronkelijke geslacht.

5. Herinneringen. Alle herinneringen zullen terugkeren als ze gedwongen  ondergestopt waren.

6. Tatoeages. Med-Bedden kunnen tatoeages verwijderen.

7. Tanden. Tanden kunnen worden rechtgezet en getrokken tanden kunnen opnieuw groeien.

8. Roken. Med-bedden kunnen schade herstellen die is veroorzaakt door jarenlang roken.

9. Kennis. U kunt de informatie downloaden. Alle informatie kan in je hersenen worden gedownload, ook in andere talen. Een deel van de menselijke ervaring in het leven is echter al het verwerven van kennis.

I. GEESTELIJKE TRAUMAS

1. Wat is uitgesloten? Het mentale en emotionele trauma zal niet worden opgelost. Technologie kan herinneringen onderdrukken, maar op een gegeven moment krijg je te maken met het trauma.

2. Ascensie. Het lijkt erop dat het Med-Bed alleen het fysieke lichaam repareert, maar emotionele en mentale problemen zijn iets waar iedereen aan moet werken bij zich zelf. Het is duidelijk dat het werken aan deze kwesties de trilling van een individu verhogen kan. Dus misschien zou het hebben van een machine om dit te doen het ascentieproces, het groeiproces voor die persoon belemmeren. Dit zou de reden kunnen zijn waarom het Med-Bed gefocust blijft op het helen van het fysieke lichaam.

J. HOEVEEL KEER BEHANDELING

1. MAX drie keer. Op dit moment is dat het enige dat de Med-Bedden niet kunnen doen, iemand meer dan drie keer fysiek achteruit in de tijd laten gaan, omdat de hersencellen niet groot genoeg zijn voor meer dan twee regressies.

2. Overtuigingen. Sommige mensen schijnen te geloven dat bij genezing onze wil betrokken moet zijn en alle moeilijkheden die dit met zich meebrengt. Ze denken misschien dat ze deze wonderbaarlijke genezingen moeten weerstaan.

Het is ieders keuze om in dit soort dingen te geloven en we moeten hun overtuigingen respecteren.

3. Vrije wil. Elke persoon heeft een vrije wil. Voor degenen die negatieve denkers zijn, kunnen ze een Med-Bed sessie verlaten en de volgende dag zijn zoals voor de -Bed sessie vanwege hun manier van denken. Sommige mensen houden van hun problemen en hun pijn.

Med-Bedden en de Nieuwe Aarde zijn er niet om mensen te veranderen zoals jij wilt dat ze zijn. Deze technologie is er om de gezondheid en vitaliteit fysiek te ondersteunen. Het is de keuze van elke ziel om op een bepaalde manier te denken, voelen en zich te gedragen, zodat die ziel dat specifieke leven kan ervaren en het is tegen de universele wet om zich met die keuze van ervaring te bemoeien.

K. LEEFTIJD REGRESSIE

1. Leeftijdsregressie. Het Secret Space Program heeft de technologie niet geperfectioneerd om de herseneffecten van leeftijdsregressie aan te pakken. Leeftijdsregressie is een heel ander proces dan herstel. De technologie werkt anders bij leeftijdsregressie dan bij herstel.

2. Leeftijdsregressiegrenzen. U kunt veilig twee keer fysiek jonger worden. De derde keer beginnen de hersencellen af ​​te sterven.

L. DIEREN

1. Huisdieren. De Med-Bedden werken ook op huisdieren. Dit omvat alle dieren. Honden, katten, paarden en elk levend wezen wat deze materie betreft. Alle dieren kunnen profiteren van de Med-Bed technologie.

M. LEVENSSTIJL

1. Levensstijl. Mensen hebben misschien training nodig over hoe ze een gezonde levensstijl kunnen behouden, zodat ze niet afhankelijk zijn van technologie. Het is dan dat je een behandeling ondergaat en dan weer teruggaat naar het gewone alledagleven en alle dingen weer doen die je altijd hebt gedaan, en dat de Med-Bed resultaten beginnen af ​​​​te nemen. En ja, in veel gevallen zullen er betere levenskeuzes moeten zijn.

Op het moment, dat de leeftijd meer dan drie keer achteruit gaat, kunnen dementie, littekenweefsel, neurologische problemen en motorische vaardigheden achteruit gaan.

2. Levensduur. Je kunt er niet voor kiezen om eeuwig te leven. Je kunt niet meer dan drie keer achteruitgaan nadat hersencellen beginnen af ​​te sterven. Je zou een zielsoverdracht nodig hebben om door te gaan.

3. 100 jaar +. Ja, je kunt meer dan 100 jaar leven en gezond zijn. Het zal inderdaad mogelijk zijn dat mensen meer dan 200 jaar kunnen leven.

4. Frequentie. Frequentie- en energiepatronen hebben toegang tot DNA en hoe het zichzelf geometrisch organiseert. DNA zelf is een antenne, die de frequenties/energieën uit de oerbron (veld) haalt. Daarom is elke persoon specifiek in zijn persoonlijke uitdrukking van de bron en ook het fysieke aspect is een uitdrukking van zijn individuele aspect.

Openstaan ​​voor het ontvangen van zegeningen is van vitaal belang.

N. TOEKOMST VAN DE GEZONDHEID

1. FDA (Italiaanse gezondheidszorg). De FDA (en de gezondheidszorg in alle landen) hoeft deze technologie niet goed te keuren. De FDA en alle gezondheidszorg instellingen van over de hele wereld zullen worden gesloten. Ze zijn NIET voor de mensheid.

2. Thuisgebruik. Med-bedden zullen enige tijd na de eerste lancering niet beschikbaar zijn voor aankoop. Wat betreft de kosten, er zijn geen woorden over deze kwestie.

3. Welvaart en overvloed voor iedereen. Verwacht dat de mensheid in de nabije toekomst gezondheid, welvaart en overvloed zal hebben. Med-Bedden maken deel uit van die welvaart.

Informatie verstrekt door Skye Prince van het Telegram-kanaal “Skye’s Med Bed Room” 2021, documenten “Q & A-MedBeds”

Geconsolideerd schrijven door Vicki Lea

MedBeds

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PROFILE.PHP?ID=100072884747783

TELEGRAM  HTTPS://T.ME/FULVIOOSCAR

Nederlandse vertaling: Marianne