Kom Op Tegen Kanker – deel 2

Kom Op Tegen Kanker – deel 2

OK, zal ik doen, en ik meen het echt,
niet door leugens te verkondigen, maar
door een oplossing aan te bieden
CANNABISOLIE CBD 20 %

Door Peter Verellen

Lees hier deel 1

Om te beginnen, mijn “geheim”, “mijn gruwelijke businessplan” met zo weinig mogelijk insiders, handlangers dus, delen. Enkel medeplichtigen, aan de top van de piramide laten weten wat er echt aan de hand is. Door diegenen die er “plichtsbewust” voor zorgen dat de bevolking gezond is en blijft, zijnde de dokters en apothekers, die er tenslotte hard voor gestudeerd hebben, een iets andere “facade” voor te houden dan wie of wat ik “werkelijk” ben en hen steeds te laten denken dat zij “goed doen”. Door specialisten ter zake “in de naam der wetenschap” te laten verklaren dat ik u allen wil “helpen” via mijn “genezende medicijnen”. Zorgen dat er af en toe echte “successen” behaald worden, die dan gigantisch in de media uitgesmeerd worden, welke ik uiteraard al lang in mijn zakken heb ondertussen, om deze reeds lang, tot in de puntjes uitgekiende komedie, goed draaiende te houden. Ik moet grote gebouwen creëren, waar mensen effectief geholpen worden, bij ongevallen of breuken, of alle mogelijke herstel aan hun lichaam, alles wat mijn bedrijf in een goed, helpend daglicht plaatst, dat laat ik hen tenminste denken. Indien ik vrouwen daar zou laten bevallen, dan heb ik van in het begin het “vertrouwen” van deze fiere mama, bij dit ‘nieuwe leven’ en kan ik werken en verkopen vanaf die plaats. Van tijd tot tijd moet ik over de brug komen met geweldige ‘uitvindingen’ die de mensen ook weer ‘gezonder’ zullen maken.  Reclame, reclame en nog eens reclame maken, over mijn geweldige producten, om elk ongemakje of pijntje te kunnen ‘behandelen’, alvorens mijn ‘klanten’, of ‘slachtoffers’, de gehele wereldbevolking dus, zouden beseffen, dat hun eigen lichaam dat zelf ook had kunnen doen. Ergens ver weg, zeg maar in de derde wereldlanden, vele ‘patiënten die me niets opbrengen’, proefkonijnen dus, eerst ziek maken en nadien “mysterieus redden” met mijn toch wel geweldige “serums”. Weeral, met dank aan de “Geneeskunde”. En tenslotte, last but not least, er zeker voor zorgen dat er geen enkele kritiek over mij, of mijn miljarden imperium, zou kunnen gegeven worden, laat staan, dat het geloofd zou kunnen worden. Anderen dan mijn ‘aanhangers’, mijn ‘patiënten’ dus, met een andere mening zijn de “negatieven”, het zijn slechte mensen, die anderen hun geluk of hun gezondheid niet gunnen en alles buiten mijn eigen bedrijf is “een risico” want het is niet bewezen. Doemdenkers en gevaarlijke fantasten zijn het en verder zijn het slechts mensen welke zich alleen maar interessant proberen te maken, omdat ze een gebrek aan aandacht hebben. Slechts enkelingen die zich bezig houden met allerhande ver gezochte complottheorieën. Zij zien dingen die er niet zijn. Ik laat alles “bewijzen”, met allerhande tests die gedaan worden door mensen met een hoog diploma en iedereen, die iets anders zou durven beweren, wordt belachelijk gemaakt.

Samen trekken we dus aan het zelfde zeel, straf toch? Indien ik de bovenstaande punten toepas heb ik niet snel mogelijkheid op tegenstand en mijn bedrijfje zal wel draaien, of wat denk je zelf?  Wat zou jij, als niet gestudeerde, of niet hoger gediplomeerde, anders durven beweren? Om ons niet belachelijk te maken zwijgen we allemaal in dezelfde taal. Deze specialisten hebben inderdaad heel veel en heel hard gestudeerd. Stel u nu voor dat ik met mijn steeds groter wordende bedrijf er in slaag om zelf deze boeken te leveren, dan kan ik ze laten studeren wat ik zelf wil, dat is weer een stap verder in het laten slagen van mijn gigantische firma! Elke dokter en specialist heeft geleerd wat er in zijn of haar boeken stond, en heeft ook deze aangeleerde antwoorden moeten geven om gediplomeerd te geraken. Gelukkig zijn er nog dezen die het goed met u menen en in de praktijk andere mogelijkheden aanbieden. “Laat u maar eens goed uitzieken.” Een wijze uitspraak van een goede dokter.

Terug naar de oorsprong van mijn bedrijf, weet u nog? Indien ik er in zou slagen om iedereen ziek te maken, dan kan ik ook terug “zogezegd” iedereen gezond maken en heb ik snel heel de wereld als klant. Hoe krijg ik zoiets voor mekaar? Heel simpel. Ik herhaal het nog eens.

Ik zorg er voor dat er vele mensen ernstig ziek worden. Dan maak ik een serum, welke deze terug geneest. Nadat er bewijzen zijn dat dit serum echt “werkt”, moet ik er alleen nog voor zorgen dat het “verplicht” wordt door “volksgezondheid”. Indien ik er in slaag om zo snel mogelijk dit serum toe te dienen aan al de pasgeborenen, dan kan ik al ingrijpen bij zeer jonge leeftijd en zijn ze klant voor het leven. Lijkt dit verhaal u ook een idee van een “doemdenker” dan kan ik u mee delen dat het alle dagen gebeurt, onder uw eigen ogen, met uw goeddunken en zelfs met uw felicitaties. Het enige verschil is dat zo een bedrijf mij echt niet interesseert, maar dat ik u wil verwittigen dat het reeds lang bestaat en alle macht in de wereld bezit. Dit is hun naam. De Farmaceutische Industrie.

Om deze georganiseerde gangsters extra in de verf te zetten schrijf ik ze één keer met hoofdletters.

Doe uzelf een plezier en zoek even op hoeveel mensen er al op mirakuleuze wijze volledig hersteld zijn door Cannabisolie van eender welke vorm van kanker. Het is geen mirakel, het is een logisch gevolg, meer niet. Celreset. Uw verstoorde cellen worden terug voorzien van hun basisinformatie.

Wat is nu het enige probleem in mijn ganse verhaal? Cannabisolie is verboden in België. Bij wet.

U mag dus wel sterven, maar U mag zich niet proberen te redden met deze “Wonderolie”. Neen, wet is wet. En de wet is gelijk voor iedereen. Hier zal ik maar niet verder op ingaan zeker?

Indien u nog steeds denkt dat de “volksgezondheid” en de “farmaceutische industrie” er zijn om u te helpen, dan bent u daar uiteraard vrij in, maar u kan tenminste niet meer zeggen dat u het niet wist of dat niemand u ooit verwittigd heeft. Ik ga nog even verder met deze verplichte inentingen.  Is het bij iemand wie dit leest, al opgevallen dat er steeds meer en meer jongeren zijn met ADHD, epileptie, astma en alle mogelijke allergieën, om maar enkele van deze moderne ziektes te noemen? Ja? En hebben die ook verplichte inentingen “genoten”? Stof om over na te denken?

Ooit was ik tegen enkele mensen aan het vertellen dat de grootste energie om kanker te krijgen, te ontwikkelen en te onderhouden, het veroorzaken van angsten is, op welke manier dan ook. Angst!

Och onnozelaar, kreeg ik snel te horen, van voorstanders van deze toch zo geweldige pillendraaiers. Er zijn kinderen met kanker, hoe kunnen die nu angsten hebben? Uw theorie is van de pot gerukt. Elk argument dat ik op een rustige manier wilde naar voor brengen werd op gelach en miskenning onthaald. Mag van mij. Ik ga me twee of drie keer trachten te verantwoorden voor al de uitspraken die ik doe, maar nadien stopt het. Het is niet de bedoeling om mijn “gelijk te halen”, ook dat boeit mij niet. Ik wil u alleen inlichten, informeren en zo u wil waarschuwen. Al wat ik hier vertel zal zeer binnenkort ook allemaal uitkomen, maar dat is nog iets voor later. Hoe werkt het dan bij kinderen?

Laat het me even in volgorde uitleggen. Na het toedienen van de eerste serums zijn ze al klant, de eerste steen is gelegd. Bij het “behandelen” van hun vele ‘overgevoeligheden’ krijgen ze verder onderhoud. Lees hier dus duidelijk. Vergif om u steeds als klant te kunnen behouden, en het werkt.

Uw lichaamscellen zijn zo vernuftig gestuurd en uw DNA is zo uitgekiend dat het nodig is om deze verstoring voortdurend te laten plaatsvinden, anders zou u spoedig terug gezond kunnen worden. Als u dus genoeg ‘geneesmiddelen’ slikt is alles OK. Stel dat u uit de band zou springen als jongeling dan geef ik u graag nog een voorbeeld mee. Er wordt veel reclame gemaakt, of niet? Neem als voorbeeld gezonde tandjes. Met fluoride heeft u veel minder kans op gaatjes. Het is trouwens wetenschappelijk bewezen. Dus laat alle kindjes maar veel poetsen met fluoride, krijgen ze sterke tandjes van. Is er iemand die weet wat fluoride is? Wat het doet? Is er iemand die weet wat er in uw inentingen zit, in uw medicijnen? Verstaat u het latijn op de verpakkingen. Heeft u ooit de “mogelijke bijwerkingen” gelezen. U kunt nooit reclameren want het staat voor uw ogen geschreven, zwart op wit. U was er dus duidelijk van op de hoogte, van deze bijwerkingen, toch?

Fluoride is een scheikundige samenstelling, die er voor zorgt dat de uiteinden van de zenuwbanen van het kritische denken bij kindjes worden dicht gebrand. Geen twijfel of eigen meningen meer. We kopen wat de reclame ons aanbeveelt en we stellen ons verder geen vragen en lopen netjes in de rij. We werken ons te pletter en als we ziek zijn gaan we naar meneer doktoor, die ons naar de apotheker doorverwijst, om weer te genezen en iedereen is tevreden. De farmaceutische industrie vooral. U heeft alleen maar angsten en twijfels over uw verdere bestaan. Het zou kunnen dat ik soms wat “hard” uit de hoek kom, en dan heeft u dat goed opgemerkt, ik ben inderdaad boos. Niet op u of op de mensheid in het algemeen, maar wel al lang op onze onderdrukkers. Misschien is dat een vraag om aan een minister te stellen voor de volgende verkiezingen. Waarom is Cannabisolie verboden? Mogelijk antwoord: Cannabis en wiet zijn verboden, want het zijn drugs en deze zijn bij wet niet toegestaan. Dat zou kunnen, maar de olie die ik bedoel bevat geen oftewel maximum 0,04 THC, de stof die u bedoelt van verslavend te zijn. Het is dus duidelijk een olie waar geen drugs in zit. Er zijn helemaal geen nevenverschijnselen van bekend en in Amerika beginnen de professoren te praten en zij beweren dat ‘bij eender welke vorm van kanker’ deze Cannabisolie CBD steeds een positief effect heeft. Wat men echter niet mag zeggen uit angst voor represailles van deze gekende gangsters, is het feit dat deze olie bij elke vorm van kanker kan zorgen voor een totale genezing. De wereld uit met kanker. Niet alleen een positief effect, maar een totaal herstel. Dat zal er gebeuren.

Daarom ben ik dus boos, neen, ik ben woedend en ga er alles aan doen om deze onzin te stoppen. Ik heb een boek geschreven, “Jij in de Nieuwe Wereld”, te bestellen bij Amazon.de als geprinte versie, omdat er geen enkele uitgeverij wat ik geschreven heb voorlopig durft te drukken, vandaar.

Toen mijn Mama dit boek liet lezen aan een dokter, kreeg ze te horen, dat haar zoon eigenlijk meer schreef uit frustratie. En dat klopt volledig. Wat is een verklaring van frustratie. Met een probleem zitten waar geen oplossing voor gevonden wordt. Heel mijn leven heb ik “gezien en geweten” dat de wereld vierkant draaide. Bij het spreken werd ik steeds onthaald op hoorngelach, niet erg, maar dan zweeg ik gewoon, de toekomst zou het verder wel uitwijzen, want dat doet hij steeds correct.

Waarom schrijf ik nu dan mijn boek en deze tekst wel? Omdat het snel zal uitkomen voor iedereen. Onweerlegbare bewijzen. De farmaceutische industrie gaat dus zwaar op zijn bek gaan om eens een andere uitdrukking te gebruiken en dat stemt mij uitermate gelukkig. Als het zover is en ik zou dit nadien neerschrijven is het niet moeilijk om iets te “herhalen” van wat reeds gebeurd is. De timing is bij deze zeer belangrijk en daarom ook is mijn boek nog niet bekend. Dit gaat spoedig veranderen. De reden van deze timing heeft te maken met “hoe de mensheid reageert”.

Indien ik iets zou schrijven, wat nog moet uitkomen en dat dan ook echt vrij snel gebeurt is er verwondering en een direct geloof. Nu moet er mij niemand geloven, maar eerder onderzoeken of wat ik hier vertel zou kunnen waar zijn. U heeft al genoeg geloofd in uw leven. Onderzoek wat ik hier neerschrijf en maak een eigen conclusie, dat zou ik veel meer appreciëren. Zoek en vind.

Nog belangrijker. Indien u iemand kent met kanker, laat deze tekst lezen en maak mee deze cannabisolie bekend. U mag het niet innemen, want het is verboden in België, maar u mag wel sterven in de meest erbarmelijke omstandigheden, dat had ik reeds verteld toch? Gelukkig woont mijn vader in Nederland en heeft hij het daar vrij kunnen kopen. Anders had hij moeten sterven. Wet is wet! Nochtans zullen sommige denken, hij had toch ook nog kans met chemotherapie.

Laat me om te eindigen voor diegenen die niet tussen de lijntjes hebben kunnen lezen nog eens klaar en duidelijk herhalen waar het nu allemaal om draait. Wat is de idee van deze moordenaars?

Kanker is ontwikkeld in hun eigen laboratoria en nergens anders. Van kinds af aan krijgt u de nodige stoffen toegediend die deze verkeerde celdeling activeren. En nu nog, alle dagen opnieuw krijgt u allemaal de nodige dosis binnen, om u net in leven te houden, maar liefst ongezond en in een sfeer van klagen en zagen. Men zorgt er alle dagen voor dat u nooit “tevreden” zult worden. Het is nooit de bedoeling geweest om een einde te maken aan deze verschrikkelijke ‘ziekte’, of beter gezegd om deze te genezen. Kanker is nooit een ziekte geweest en zal het ook nooit worden. Wat wel de bedoeling is, en daar doet u allemaal al lang aan mee. Via allerhande “goede doelen” de angst van de kanker groter maken. Geld inzamelen omdat ze zo hard zoeken naar een oplossing. Laat me niet lachen. Men wil geen gezonde wereld, men wil geen gezonde mensen op deze aarde.  Men wil u niet zelfstandig laten denken. Mensen moeten slechts leven in angst en onderdrukking.

Voor diegenen die tot het einde gelezen hebben, maar toch nog geloven in het geven of krijgen van chemotherapie als oplossing of genezingsproces nog even kort een verklaring van dit middel.

Chemotherapie is hetzelfde als mosterdgas. Dit werd gebruikt tijdens wereldoorlog 1, uiteraard ook om de vijand te “genezen”. Ik ga hier stoppen, want ik zou liever hebben dat u het zelf opzoekt.

Om af te sluiten, nog enkele voorbeelden van ‘gezonde voeding’ welke u meer en meer begint te gebruiken. Deze producten zorgen voor een verwarring in het lichaam, en kunnen zorgen voor een verkeerde draaiing van de cellen of deze wanorde allerminst onderhouden. En nog iets anders …

Alle “Light” producten met aspartaam. Waarom? Uw hersenen proeven suiker en zullen deze willen oplossen. Insuline lost suiker op. Er is echter geen echte suiker om te verwijderen. Chaos.

Alle “Light” vetproducten. Waarom? Uw vetcellen die hun functie goed willen vervullen krijgen niet genoeg binnen en zullen besluiten om zich te splitsen. Geen 100% lading, dus twee keer 50%. Het is onmogelijk om te “vermageren” met “bedrieglijke light-producten”. Wat gebeurt er wel? Uw cellen zullen zich bij ‘normale voeding’ terug geleidelijk beginnen vullen naar deze 100% en uw vet zal daardoor terug toenemen. Identiek hetzelfde resultaat als bij een Crash-dieet. Bij een ‘normaal’ eetpatroon, wordt u terug dikker en dikker. Excuseer me deze uitspraak, maar zo verstaat u het tenminste. Het is dan ook niet echt een excuus maar een uitspraak die we met ons allen gebruiken. Uw gesplitste cellen zullen dus beiden terug gevuld worden en het resultaat kennen we allemaal.

Dit “iets” zal ik ook nog verklaren, misschien heeft u het ooit al zien gebeuren, of zelf gedaan …

Een menselijk lichaam wordt ‘energetisch aangestuurd’ door elekromagnetische golven. Hoezo? Golven of juister gezegd, “straling” van buiten ons, zouden ons dus kunnen beïnvloeden? Ja, dat klopt. Hoe korter er tegen, hoe straffer, hoe meer, hoe beter, hoe langer, hoe sterker. Mag ik zo vrij zijn om hier nog enkele voorbeelden van te geven. Radiografie, scanner, microgolfoven, wifi, bluetooth, en als laatste en allersterkste, uw mobieltje. Niet diegenen van in de jaren stillekes, die ik nog steeds gebruik, neen, ik bedoel wel degelijk uw “Smartphone” en de bijbehorende steeds sterker wordende masten. U vindt een goede ontvangst en een snel internet toch ook belangrijk of niet? Laat ons dan met zijn allen met vooral uw goedkeuren meer en meer en sterkere en sterkere masten installeren, het zal ons allen ten goede komen, toch? Wel, ik denk daar weer anders over…

Hoe meer u op uw smartphone “zit”, hoe meer het u af geleerd wordt om zelfstandig te denken of uw leefwereld “in vraag te stellen”. U wordt gemanipuleerd en gebrainwasht, zonder dat u er iets van merkt, de zonet geopperde gedachte, “jamaar, niet bij mij” is daar alweer een ‘klein teken’ van.

Zonder iemand op de tenen te trappen besef ik maar al te goed dat het merendeel van ons al heel ver is in de algemene brainwash. Daarom vind ik het ook niet erg dat het traag zou kunnen gaan. Daar waar ik er echter in zou slagen om sommigen te doen “ontwaken” gaat het exponentieel. Vanaf dan zal het snel gaan, heel snel …

Wanneer u het vroeg of laat eens zou worden met wat ik hier neergeschreven heb, dan vraag ik u vriendelijk om het te delen of kenbaar te maken via alle kanalen die te uwer beschikking staan.

Indien u meer wilt lezen van wat er “echt” in deze wereld, op onze planeet Moeder Aarde aan de gang is, en vooral te weten wil komen wat we er tegen kunnen doen, verwijs ik u graag nog eens naar de mogelijkheid om mijn boek te bestellen. Hier spreek ik niet alleen over de problemen die zich momenteel voordoen op Moeder Aarde, maar vooral over een “oplossing”. Veel leesplezier!

Met dank en ik wens jullie allemaal een Totale Tevredenheid toe !

Peter Verellen

Jij in de Nieuwe Wereld

Amazon.de ( Duitsland dus, met gratis verzending naar België )