Kom Op Tegen Kanker – deel 1

Kom Op Tegen Kanker – deel 1

OK, zal ik doen, en ik meen het echt,
niet door leugens te verkondigen, maar
door een oplossing aan te bieden
CANNABISOLIE CBD 20 %

Door Peter Verellen

Vooraleer ik aan mijn tekst begin zou ik jullie graag vertellen wat er zich kortelings heeft afgespeeld in mijn eigen leven. Het begon met een telefoon. Er stond Papa op mijn scherm, dus ik wist al dat mijn vader mij opbelde. Met een heel zwak krakend stemmetje hoorde ik hem in de verte praten, ik verstond hem nauwelijks, en hij had slecht nieuws. Omdat ik hem amper verstond, verschoot ik daar niet van. Hij liet me weten dat het einde nabij was. Hij zou binnen enkele weken 83 worden, maar nu geloofde hij er niet meer in, met zijn verslagen stemmetje. Hij was, nadat hij op straat flauw gevallen was, opgenomen in het ziekenhuis en daar hadden ze hem geen goed nieuws kunnen geven. Prostaatkanker, nierfalen, problemen met de blaas en zijn hart had er ook zwaar onder te lijden en zou ‘dringend moeten behandeld worden’. Het was meer een afscheidstelefoon.

Enkele dagen later zou hij terug moeten gaan naar het ziekenhuis en zouden ze aan de “ingrepen” beginnen. Ik zei hem toen dat hij twee mogelijkheden had en dat hij daar zelf uit moest kiezen. Of hij zou zich laten opnemen en dan zou dit waarschijnlijk ons laatste gesprek zijn geweest, of hij zou zich zo snel mogelijk voorzien van Cannabisolie CBD en wel de zwaarste dosis omdat het voor kanker was, of beter gezegd, “tegen” kanker. Gelukkig voor hem woont hij in Nederland en is het daar vrij te verkrijgen. Hij koos de tweede optie. Ik vroeg hem om me verder op de hoogte te houden, en zo geschiedde. Drie dagen later belde hij me op met een duidelijke en krachtige stem die me vroeg hoe dit in godsnaam mogelijk was. Dit is toch te gek voor woorden, dit kan toch niet? Hij voelde niets meer van welke ongemakken dan ook. Toen ik hem zei, dat hij aan mij niet moest vragen of dat het kon, omdat hij het zelf voelde, heb ik hem nog eens duidelijk uitgelegd wat er in zijn lichaam exact gebeurd was. Ik vroeg hem om de druppels te blijven nemen en goed aan te voelen wat er in zijn lichaam gebeurde en me verder op de hoogte te houden. Een week later vernam ik dat hij terug meer energie had dan jaren geleden. Hij geniet ondertussen van een verdiende rustperiode in het buitenland en heeft besloten om daar in alle rust te verblijven in een woning van een vriend. Wat doet hij daar? Zijn Cannabisolie innemen, wandelen, fietsen en vooral van het leven genieten. Elke dag die hij nu krijgt sinds zijn “druppels” is een geschenk voor hem.

Hij kende al lang mijn mening over kanker en ziekenhuizen, en toch was hij er ongewild, door flauw te vallen binnen geraakt. Ik heb iets overtuigender gesproken, dan dat ik het hier neerschrijf, maar goed, het gaat over het eindresultaat. Een positieve kankerervaring. Kent u persoonlijk ook iemand of zijn het er velen of allemaal of geen enkele? Ik leg u graag uit wat kanker wel is en vooral niet is.

Om te beginnen is kanker geen ‘ziekte’ zoals ons allemaal graag wordt wijsgemaakt, maar een fout in de celdeling. In de komende uitleg ga ik mijn woorden zo eenvoudig mogelijk kiezen, het zal niet helemaal wetenschappelijk tot in detail verteld zijn, maar zodanig geschreven dat iedereen kan volgen en begrijpen wat er geschreven staat. Het zou de eerste keer kunnen zijn dat u echt begrijpt wat er verteld wordt over uw lijf en leden. Al uw lichaamscellen zijn als basis hetzelfde. Zij krijgen echter wel allemaal een welbepaalde plaats, een specifieke functie en een specifiek geheugen mee. Belangrijk om weten is, dat ze allemaal samen werken, terwijl ze toch hun eigen functie hebben. Er is geen onderlinge strijd met andere woorden. Ze werken uiteraard voor hetzelfde doel. Daar waar de voltallige cellen onderling in harmonie samen werken is er sprake van een gezond lichaam. Over de celdeling zelf nu. Een cel in werking wordt een moedercel genoemd. Deze moedercellen maken cellen bij en deze worden op hun beurt dochtercellen genoemd, tot wanneer ze volledig ontwikkeld zijn en voorzien van het juiste geheugen en de juiste functie of gekregen opdracht. Op deze manier krijgt men dus een “identieke kopie” van alle cellen, daar waar nodig en blijft het lichaam gezond en vitaal. Om een voorbeeld te geven. Huidcellen vermenigvuldigen zich massaal en zeer snel. Elke huidcel heeft hier dus een in te nemen plaats, een geheugen en een functie, identiek aan de moedercel. De dochtercel neemt dus na het akkoord van de moedercel haar ruimte in en deze moedercel maakt dus plaats voor een sterkere en een gezondere cel, een nieuwe identieke vernieuwde kopie. Het effect van deze wisselwerking tussen de oude en de nieuwe cellen kennen we als huidschilfers om maar één voorbeeld aan te halen. Hierboven sprak ik over het “akkoord” van de moedercel. Pas wanneer de moedercel zeker is van het “identiek dupliceren” wordt de dochtercel gelost, of toegelaten en vrijgelaten om haar functie te vervullen. Deze test gebeurt iedere keer opnieuw, bij het aanmaken van een nieuwe cel. Eerste controle.

Hier kan het fout gaan en heeft kanker de mogelijkheid om te ontstaan. Stel u even het volgende voor. Ik spreek ergens af met u om een of ander werkje op te knappen. Precies op tijd arriveert u op de afspraak. U bent echter nog alleen en besluit om even te wachten en u zet zich op een stoel. U weet niet welk werk er gedaan moet worden, want dat ging ik u nog vertellen. Hoe zou u kunnen beginnen aan uw taak als ik er niet toe kom om het je te vertellen? Voortdurend komen er meer en meer mensen toe, waar ik ook mee afgesproken heb, om een bepaalde taak uit te voeren. Allen zetten zich op een stoel en wachten op informatie over de uit te voeren taak. Spoedig zal de ruimte vol geraken met mensen die wel plaats innemen, maar er eigenlijk “niets” zitten te doen. Geen “functie” dus, maar wel een “plaats” ingenomen. Als u nu deze mensen in het bovenstaande voorbeeld vervangt door cellen, dan begrijpt u nu wat kanker werkelijk is. Cellen die een plaats innemen, zonder een juiste functie meegekregen te hebben. Een gezwel dat steeds groter wordt. Stel dat er een mogelijkheid zou zijn om deze “gemiste informatie” toch nog door te spelen, wat zou er dan gebeuren? Dan zou het gezwel in plaats van te blijven groeien, beginnen te verkleinen, omdat de cellen stuk voor stuk zich zouden verplaatsen naar daar waar ze nodig zijn en waarheen ze dan gestuurd worden. Vanaf dat ik de plaats van afspraak zou binnenkomen en jullie allen apart een functie geven, geraken de stoelen terug leeg in deze kamer.

Tot zover de vergelijking, want er is meer aan de hand. De eerste functie van menselijke cellen is hun vermogen tot vermenigvuldigen. Dit is een basiskwaliteit welke het belangrijkste is voor het voortbestaan van uw menselijk lichaam.

Een cel zal dus altijd delen, ongeacht de conditie waarin ze zich bevindt! Hier begint de ellende. Indien een gezonde cel verstoord geraakt en dus begint te delen zonder correcte functie, geheugen en plaatsing, krijgt men een opeenhoping van cellen, wat op den duur een ‘vleesbolletje’ wordt, dat zal blijven groeien, totdat de fout opgemerkt wordt of ingezien door een ‘nieuwe “originele” moedercel’. In ons lichaam zitten zoveel controlemechanismen dat het volgens onze ware natuur onmogelijk zou zijn om hier lang in te falen. Ik verklaar mij nader, weer met een voorbeeld uit het leven gegrepen. Stel u voor dat ik u een origineel van iets geef en ik vraag om daar tienduizend kopieën van te maken. Geen probleem. U gaat naar een machine dat daar speciaal voor gemaakt is en u geeft tienduizend stuks in. Dezen zullen weinig afwijken van het origineel. Stel nu dat u van elke kopie een volgende maakt, u drukt dus elke maal één exemplaar af welke u verder dubbelt tot u er tienduizend heeft. Hoe zou deze tienduizendste kopie er uit zien in verhouding met het origineel denkt u? Of weet u het uit ervaring? Identiek, of toch iets minder van kwaliteit? Vanwaar deze vergelijking? Omdat er net hetzelfde gebeurt in uw eigen lichaam. Bij een tijdelijke verwarring van één van de cellen, kan er een puistje of een zweertje verschijnen, tot wanneer die gezonde cellen de verstoorde cellen ’tot de orde roepen’ en corrigeren. Elk menselijk lichaam, ja, ook het uwe, heeft een eigen herstel en een eigen genezing waarvan u de kracht niet beseft. Ik herhaal, het lichaam herstelt zichzelf, u moet het gewoon laten gebeuren. Stel u voor dat, ik blijf hier even bij de huidcellen om zo min mogelijk verwarring te veroorzaken, u inderdaad ooit al eens een puistje of een zweertje gehad heeft, dan is dat ook terug vanzelf weggegaan. Vanaf dat er zich het volgende voordoet, treedt uw genezing in werking. Na een welbepaalde hoeveelheid delingen van de respectievelijke lichaamscellen vindt er een basiscontrole plaats en dat is deze van de oorspronkelijke authenticiteit. Is deze cel nog identiek aan de oorspronkelijk meegegeven functie, plaatsing en geheugen? Stel u voor dat u na de duizendste kopie, die u hebt genomen vaststelt dat de kwaliteit in vergelijking met het origineel niet meer deugt, dan is het logisch dat u terug het origineel neemt, om verder te gaan met je delingen, om een betere kwaliteit te bekomen, niet? Vanaf dat u dit ondervindt, gaat u ook sneller reageren bij twijfel of een eventueel probleem. U gaat met andere woorden iets bijgeleerd hebben en dit ook vanaf nu toepassen. U houdt in de toekomst uw kopieën goed in de gaten. Dit is dan ook meteen het tweede mechanisme van uw cellen. Zij leren constant bij en worden dus voortdurend getraind als het ware en zullen alles doen om het u naar uw zin te maken. Hoe worden zij dan aangestuurd? Rechtstreeks door uw denken. Al uw lichaamscellen zullen er voor zorgen dat uw lichaam zich gedraagt volgens uw eigen denken. Probeer hier te begrijpen dat u “vraagt” wat u “denkt”. Indien het bovenstaande, over de correctie der cellen correct is, dan zou kanker toch niet kunnen bestaan? Deze stelling klopt volledig. Er is dus iets anders aan de hand. Er moet dus ergens een “organisme” zijn dat dit vernuftige menselijke gecoördineerde systeem voortdurend in de war stuurt. Nu kom ik tot de kern van de zaak. Einstein zei ooit: “Alles is energie”. Dit is ondertussen algemeen aanvaard, maar spoedig gaan “we” tot de vaststelling komen, dat het niet compleet was of is. Met “we” bedoel ik de “mensheid” of het “mensdom”, naar keuze door jezelf in te vullen. Want zij, diegenen die ons constant onderdrukken en massaal controleren weten dit, ‘de kracht van de sturing en de energie van het juiste denken’, en maken daar dankbaar gebruik van. Ik weet dit ook en zou iedereen dus graag zo goed als mogelijk hier over willen inlichten en er voor waarschuwen. Later meer daarover. Wat is nu deze “nieuwe” stelling, welke spoedig algemeen goed zal worden. “Alles is energie en bewustzijn”.

Elke lichaamscel heeft dus een bewustzijn dat door de gastheer gestuurd wordt, dat bent u dus. Weliswaar “zonder dat u het weet” beveelt u voortdurend uw eigen lichaamscellen. Indien “U” het niet weet of toepast, zal het met grote dankbaarheid ‘door anderen’ wel gedaan worden en daar kampt nu bijna heel de menselijke bevolking mee. Stel dat u een persoon zou zijn die meer negatief dan positief denkt, dan nog is “de oorspronkelijke” energie in uw cellen als basis toch nog sterker en zou het ‘zelfbehoud’ overwinnen. Hoe is er dan toch van buitenaf, en vooral, zonder dat we het beseffen massaal en voortdurend invloed op ons uit te oefenen? Ik probeer het nogmaals eenvoudig te formuleren. “Alle energie heeft een bewustzijn en een draairichting.” Kijk hiervoor even naar ons heelal. Hier ga ik niet over uitweiden, slechts even aanhalen dat de draairichting niet verandert. Dit weet iedereen. Waar ik nu wel ga over uitweiden, dat weten er slechts weinigen.

Al uw lichaamscellen draaien rechts of zoals u wil met de richting van de wijzers van de klok mee. Vanaf nu zeg ik “rechts” omdat het gemakkelijker schrijft. Bij een rechtsdraaiende cel gebeurt alles automatisch in de correcte stappen naar een perfecte gezondheid en zelfbehoud toe, alles OK dus.

Door omstandigheden, welke ik later ga verduidelijken, zijn de “machthebbers” er in geslaagd om lichaamscellen links te doen draaien. Linksdraaiende cellen worden heel snel kankercellen, want zij kunnen hun functie en plaats niet meer “lezen”, en gaan als een gek delen, sneller dan voorheen. Kan daar dan niets tegen gedaan worden? Toch wel. Cannabisolie. Wat gebeurt er dan juist? Cannabisolie doet eigenlijk maar één zaak. Het resetten van uw cellen. Niet meer en niet minder. Daar waar er cellen links draaien, zullen zij dus de commando krijgen van terug rechts te draaien.

Bij het rechts draaien wordt alles terug correct “begrepen” en het herstel kan en zal beginnen.

Als dat waar zou zijn, waarom weten wij dat dan niet met ons allen? U mag dit niet weten, want dan zou er geen kanker meer bestaan. Er is ooit veel en veel te veel moeite voor gedaan om die alles ondermijnende kanker te ontwikkelen. De grootste misdaad ooit gepleegd op deze planeet is het kunstmatig ontwikkelen van middelen die het DNA compleet ontregelen en misleiden. Ik had nog niet over het DNA gesproken, maar alles hangt inderdaad aan mekaar. Vergelijk uw lichaam in gezonde conditie gerust met een geöliede machine. Bij een normale groei, zou het onmogelijk zijn, om uw cellen links te laten draaien. Uw DNA zou onmiddellijk ingrijpen alvorens dat zou kunnen gebeuren. Denk even na wie er beter wordt van uw kanker. Uw omgeving? Uw familie? Uzelf?

De gruwelijkste omstandigheden, de grootste pijnen en massaal verdriet zijn in het leven gekomen van iedereen die met kanker te maken krijgt. Als er iets zou bestaan tegen kanker, dan had men dat toch al lang uitgebracht hoor ik sommige mensen heel overtuigd beweren. Wel ik bezie dat anders. Probeer heel even mijn denkpatroon mee te volgen op een zo neutraal mogelijk ingestelde manier.

Indien ik een bedrijf zou starten en mezelf enkel en alleen zou interesseren in magistrale winsten om alle macht ter wereld te vergaren en me geen bal aantrekken van hoe mijn klanten er zich bij zouden voelen, dan zou ik moeten zorgen voor een zo groot mogelijk cliënteel, meer niet. Toch?

Stel nu dat ik er in zou slagen om u ziek te maken, en dan medicatie verkoop, om u terug “gezond” te krijgen, dan zou ik een lopende rekening kunnen creëren, met u als trouwe klant, of klopt mijn businessplan niet en zie ik het toch verkeerd? U blijft tevreden, want u bent genezen. Met dank aan deze geweldige medicijnen. U mag echter nooit te weten komen dat het lichaam zichzelf ook herstelt, want dan stopt deze vicieuze cirkel vroeg of laat. Hoe zou ik daar dan in kunnen slagen?


Wordt vervolgd