Het wonderlijke van sint-janskruid

Het wonderlijke van sint-janskruid

Door Marcelius

De Latijnse naam voor sint-janskruid is Hypericum perforatum. Het woord hypericum vindt zijn oorsprong in de Griekse woorden hyper en eikon en is een verwijzing naar een hogere geestverschijning die kwade geesten kan verdrijven. Perforatum betekent doorboord, in de blaadjes zitten kleine gaatjes.

De plant komt in maart uit grond. De blaadjes zijn klein en ovaalvormig. De bloemen zijn geel met opstaande meeldraden. Op elk meeldraadje zit een glanzend knopje. Vroeger werd de plant onder meer gebruikt voor wondgenezingen en verkoudheid. Zo zou de lijfarts van keizer Nero sint-janskruid bij zijn patiënt hebben gebruikt. De lucht die we inademen bestaat niet alleen uit zuurstof en enkele andere stoffen, maar ook uit levenslicht. Deze kosmische kracht wordt door sint-janskruid opgevangen. Daar waar licht is, verdwijnt de duisternis, lees: angst, apathie en moedeloosheid. In het emotionele gedeelte van het brein kan de plant orde op zaken stellen.

Gevoelige mensen die openstaan voor de wereld om zich heen kunnen soms te veel indrukken opnemen. Sint-janskruid kan helpen bij het verwerken van al die prikkels en rust brengen. Andere mensen worden er juist levenslustiger door. De plant vitaliseert de zenuwwerking en verspreidt levenslicht naar organen en weefsels. In iedere cel zit een receptor die dit licht ontvangt en communiceert met andere cellen. Het gebruik van dit kruid gaat echter niet samen met gewone medicatie. Sint-janskruid kan worden gebruikt bij hyperactiviteit, concentratieproblemen, traagheid, neerslachtigheid, somberheid, angst, slecht slapen, bezorgdheid, chaotisch gedrag, onevenwichtigheid, bedplassen en lusteloosheid.

Hoog gevoelige kinderen voelen zich vaak niet thuis in deze wereld. Bij deze kinderen is de rechterhersenhelft heel actief. Het rechterbrein is actief in waarneming in beeld en vorm, muziek en intuïtie. In de huidige maatschappij spelen juist ratio, wetenschap en intelligentie een belangrijke rol, dingen die worden vertegenwoordigd door de linkerhersenhelft. Voor drukke of hooggevoelige kinderen kan sint-janskruid erg nuttig zijn.

Marcelius

Vakliteratuur

http://marceliusmediumhealer.nl/