Het bewustzijn van water

Het bewustzijn van water

Water is van essentieel belang voor alles wat op aarde leeft. Niet voor niets bestaat het aardoppervlak, net als ons lichaam, voor 70% uit water. In onze directe omgeving is volop water voorhanden. Het stroomt als vanzelf de kraan uit, en wasmachines en verwarmingsbuizen binnen. Weliswaar gaan er geluiden op dat het met de kwaliteit van dat water niet al te best gesteld is, maar door de vanzelfsprekendheid waarmee we er over kunnen beschikken, staan we hier maar zelden bij stil.

Wonderbaarlijk goedje Maar soms kom je opmerkelijke berichten over water tegen, waardoor je je afvraagt of dat ogenschijnlijk zo gewone goedje H2O misschien wonderbaarlijker is dan gewoonlijk wordt aangenomen. De Oostenrijker Victor Schrauberger stelde begin vorige eeuw aan de hand van onderzoek vast, dat water fungeert als ‘informatiedrager’ en mogelijk beschikt over een vorm van ‘geheugen’ (wellicht de eigenschap waaraan homeopathie en bloesemessences hun werking ontlenen). Hij constateerde ook dat de kwaliteit van water nauw samenhangt met de energetische waarde ervan, en dat die waarde hoog is bij water in een natuurlijke omgeving, en veel tot heel veel lager bij water dat onder hoge druk door een leiding wordt geperst.

De gemiddelde mens, die niet over hoogverfijnde zintuigen of dito apparatuur beschikt, moet zulke beweringen op gezag aannemen. In het beste geval belandt dit soort informatie op het stapeltje ‘interessant’. Anders wordt het, wanneer je het verschil proeft tussen leidingwater en water waarvan de energetische waarde is hersteld. Dan wil je misschien meer weten en begint er een voorzichtig gesprek op gang te komen. Dit gesprek komt in een stroomversnelling, zodra iemand de taal van het water diepgaand verstaat.

Zo iemand is de Japanner Masaru Emoto, die zich al enige decennia wijdt aan onderzoek naar water in relatie tot zijn omgeving en die voor leken zichtbaar weet te maken hoe invloeden van buitenaf veranderingen veroorzaken in de molecuulstructuur van water. Hiermee voert hij ons binnen in een wondere wereld, waarin alles met alles samenhangt.. Masaru Emoto (Yokohama, Japan, 1943) is hoofd van het I.H.M. General Research Institute. In de afgelopen jaren heeft hij uitvoerig onderzoek gedaan naar de eigenschappen van water.

De resultaten hiervan zijn op schrift gesteld in zijn tweede boek ‘The Message of Water’ (De Boodschap van Water). Bijzondere woorden vormen bijzondere kristallen Verschillende soorten muziek veroorzaken gevarieerde patronen van waterkristallen Je wordt wat je denkt (en mensen bestaan voor meer dan 66% uit water) De kracht van gedachten, taal en geluid kan zelfs water schoonmaken en desinfecteren.