Je hart onthoudt en werkt als je hersenen

Je hart onthoudt en werkt als je hersenen

In de klassieke oudheid geloofden ze dat het hart het centrum was van de hogere wijsheid: het hart zou kunnen onthouden en werken zoals de hersenen.

De moderne wetenschap is tot de conclusie gekomen dat dit inderdaad klopt … net als het hart 😉

Wist je dat …

  • de structuur van je hart lijkt op die van je hersenen: het heeft een ingewikkeld netwerk van neuronen, neurotransmitters, proteïnen en ondersteunende cellen.
  • je hart ook een complex zenuwstelsel heeft met zowel korte als langetermijngeheugen. De term ‘hart-brein’ in 1991 is geïntroduceerd door dokter Armour. Hij noemt het hart ook ‘little brain’.
  • je hart boodschappen stuurt naar de hersenen die dan geïnterpreteerd worden als een emotie. Je kan het vergelijken met morsecode: je hartslag reflecteert jouw gemoedstoestand.
  • chemische ‘conversaties’ tussen je hart en je hersenen elkaar beïnvloeden: depressie, stress, eenzaamheid, er goed uitzien en andere psychosociale factoren beïnvloeden zowel je hart als je hersenen. Zo hebben onderzoekers van neuro-cardiologie (de studie van de verbinding tussen hart en brein) bijvoorbeeld gevonden dat negatieve emoties zowel het hartritme als de hersengolven verstoren. Omgekeerd zorgen positieve emoties ervoor dat hartritme en hersengolven harmonieus en coherent verlopen. In die zin kan je dus zelf je immuunsysteem een boost geven door ervoor te zorgen dat je je goed in je vel voelt.
  • je hart meer informatie verstuurt naar je hersenen dan omgekeerd.
  • het elektrisch veld van je hart 40 tot 60 keer sterker is dan dat van je hersenen. En het magnetisch veld van je hart 5000 keer sterker is dan dat van je hersenen.
  • het magnetische veld van je hart bijna van op een meter afstand kan gemeten wordenen verandert onder invloed van je gevoelens.
  • het foetale hart zich vormt en begint te kloppen voordat de hersenen zich ontwikkelen.
  • de hersengolven van de moeder gesynchroniseerd kunnen verlopen met het hartritme van haar baby.

Kortom, er is dus een hele sterke verbinding tussen je hart en je hersenen. Ze communiceren constant met elkaar.

In onze prestatiemaatschappij regeert het hoofd. Vooral de linkerhersenhelft: de helft van de logica, het analytische, de controle. Geleidelijk aan komt ook de rechterhersenhelft in beeld: gevoel, intuïtie, synthese. Uiteindelijk kan innovatie niet zonder creativiteit en analyse niet zonder synthese.

Vanuit die synthese wil ik nog een stapje verder gaan en pleiten voor een samenwerking tussen hoofd en hart. Positieve emoties helpen de hersenen namelijk bij creativiteit en probleemoplossend denken.

Oefening: hartcoherentie

Wil je leren hoe je je hartritme en hersenactiviteit op elkaar kan afstemmen zodat deze coherent verlopen? Dit kan met een simpele ademhalingsoefening: 10 minuten ‘s ochtends en 10 minuten ‘s avonds, 4 seconden inademen, 6 seconden uitademen. Met als doel te komen tot 6 ademhalingen per minuut.

Bronnen

Meer over het Hartbrein

https://www.wetvanhartcoherentie.nl/tweede-brein-hartneuronen/

https://www.wetvanhartcoherentie.nl/hartintelligentie-hersenen-hart/