De 9 factoren die bijdragen aan een wonderbaarlijke genezing / Door Ella Ster

Onze wereld is ziekmakend. Ondanks de ‘vooruitgang’ in de gezondheidszorg, is de bevolking allesbehalve gezond. We leiden massaal aan allerlei chronische ‘welvaartsziekten’ en één op de drie mensen krijgt kanker. Wat is de (werkelijke) oorzaak van veel ziektes? En belangrijker: wat kun jij doen om je zelfherstellend vermogen te activeren, zodat er een wonderbaarlijk genezing kan plaatsvinden?

We worden in ons dagelijks leven blootgesteld aan allerlei ziekmakende factoren. We krijgen gifstoffen binnen via onze voeding, toiletartikelen, vaccinaties, of door luchtvervuiling. De grootste ziekteveroorzaker is stress. 90% van alle ziektes zijn stress-gerelateerd. Dat kan fysieke, chemische en emotionele stress zijn. Zodra we de tv aanzetten, de nieuwste berichten op social media bekijken, worden we direct gebombardeerd met beelden en boodschappen van een onveilige en gewelddadige wereld. Zelfs mensen in welvarende landen leven in een allesbehalve veilige wereld. Dit veroorzaakt stress.

Dus worden we massaal ziek. Ondanks alle luxe, toegang tot gezonde voeding en hygiëne. Onze gezondheidszorg biedt vooral ‘oplossingen’ om de symptomen te bestrijden. Bij veel ziekten weet de moderne geneeskunde niet eens hoe de ziekte is ontstaan, laat staan hoe deze te genezen is. Vaak krijgen patiënten dan te horen dat men ongeneeslijk ziek is en levenslang aan de chronische ziekte zal lijden, die hooguit verlicht kan worden met chemische, gepatenteerde medicijnen, die vaak tal van ongewenste (bij)werkingen hebben.

Holistische geneeskunde

In de documentaire HEAL komen tal van holistische genezers en patiënten aan het woord die aantonen dat er ook andere mogelijkheden zijn. Deze aanpak is gebaseerd op het basisprincipe dat onze gedachten, geloofsovertuigingen, emoties en zintuigen portalen zijn naar ons innerlijk zelfgenezend vermogen. Er bestaat een intelligentie die niet alleen ons lichaam heeft gecreëerd, maar die ook weet hoe het lichaam weer kan herstellen naar de oorspronkelijke staat, mits dit gebeurt onder de juiste omstandigheden.

In de documentaire komen tal van voorbeelden aan bod waaruit blijkt dat dit ook mogelijk is bij ernstige en terminale ziekten. Bijvoorbeeld Dr. Joe Dispenza, die zijn rug had gebroken en de prognose had gekregen dat hij zonder een zware operatie nooit meer zou kunnen lopen. Hij koos een andere weg en wist de intelligentie die weet hoe zijn lichaam moet herstellen, aan te boren. Het vergde een enorme volharding en ijzeren concentratie, maar door het herstel met zijn voorstellingsvermogen tot stand te brengen heeft hij zijn rug zonder operatie, binnen een wonderbaarlijk korte periode kunnen herstellen.

9 factoren die helpen bij de genezing

Kelly Turner bestudeerde 10 jaar lang 1500 gevallen van radicale emissie en waarom mensen wel of niet genezen. Zij sprak ook met patiënten met de ergste, ‘ongeneeslijke’ gevallen van kanker en ontdekte dat er ook binnen die groep mensen zijn die van dit type kanker kunnen genezen. Middels 250 interviews kwam ze erachter dat mensen 75 dingen ondernemen om weer beter te worden. Niet iedereen past voortdurend alle 75 veranderingen toe, maar uit alle data die ze had verzameld pasten ze allemaal de volgende 9 factoren toe:

 1. Radicaal je dieet veranderen.
 2. Kruiden en supplementen gebruiken.
 3. De regie nemen over je gezondheid.
 4. Je intuïtie volgen.
 5. Onderdrukte emoties loslaten.
 6. Positieve emoties verhogen.
 7. Sociale steun omarmen.
 8. De spirituele connectie versterken.
 9. Een sterke motivatie hebben om te willen leven.

Is dat alles? Ja, dat zijn de belangrijkste factoren, die bij al die wonderbaarlijke genezingen een grote rol speelden in het genezingsproces. Slechts twee van de negen factoren zijn fysiek, de rest heeft betrekking op emoties, het mentale aspect en de sociale en spirituele verbinding. Kelly ontdekte dat je met mentaal en emotioneel werk letterlijk je immuunsysteem kunt versterken.

Waarom farmaceutische medicijnen wel of niet werken

In de documentaire HEAL komen ook mensen aan bod die een combinatie kiezen van moderne geneeskunde, zoals chemotherapie, en holistische geneeswijzen. Juist door medicijnen te combineren met een ijzersterke overtuiging om beter te worden en de bereidheid om emotionele ballast op te ruimen, zorgt dat je een dergelijke therapie ook beter doorkomt.

David R. Hamilton, een organische chemicus die jarenlang onderzoek deed voor de farmaceutische industrie legt uit waarom. Uit talloze dubbel-blind onderzoeken — waarbij één testgroep het échte medicijn kreeg en de andere testgroep een placebo, zonder te weten welke van de twee men kreeg — bleek dat de succesfactor vaak maar een paar procent afweek ten gunste van de groep die het medicijn had gekregen.

Uit onderzoek bleek dat mensen geloofden dat ze het échte medicijn kregen en zich vervolgens voorstelden hoe de kankercellen langzaamaan kleiner werden en verdwenen. Het is juist dit voorstellingsvermogen dat van enorme invloed is op het genezingsproces, veel meer dan de chemische stof die mensen tot zich nemen. “Geloven is genezen.” Deze overtuiging is allesbepalend, bevestigt ook Kelly Turner. “Als er 1% kans is dat mensen herstellen van het type kanker dat jij hebt, waarom zou jij dan niet die 1% kunnen zijn?” De kracht van de overtuiging of je gaat herstellen is essentieel.

David Hamilton legt ook uit dat wanneer je naar het fysieke aspect van het kleinste deel in je lichaam kijkt, deze voor 99,9999% uit … niets … bestaat. Wij zijn grotendeels energie, een frequentie dat is verbonden met een kwantumveld. Met onze gedachten en emoties kunnen we deze frequentie beïnvloeden, dit kwantumveld aanboren en daarmee onze fysieke gesteldheid terugbrengen tot de oorspronkelijke aard.

Gezondheid beïnvloeden door kwantumveld aan te boren

Dat verklaart ook waarom de volgende vier aspecten ook een heilzame bijdrage kunnen leveren aan je genezing:

 1. meditatie
 2. gebed (ook als anderen voor jou bidden)
 3. vergeving en met name zelfvergeving
 4. dankbaarheid

Wanneer men dit kwantumveld van oneindige mogelijkheden weet aan te boren, krijgt men toegang tot de wereld van onbeperkte mogelijkheden. Dat is de natuurwet van synchroniciteit, waarbij je hetgeen je uitzendt weer terugkrijgt, of anders gezegd in je leven manifesteert. Dan wordt het onmogelijke mogelijk en kan het ongeneeslijke ‘gewoon’ genezen. Dat lijken dan ‘wonderbaarlijke’ genezingen, maar eigenlijk is het een logisch gevolg van de factoren die iemand in zijn leven heeft weten te veranderen.

HEAL, de meest krachtige genezer zit binnenin 

De documentaire HEAL is te bekijken op Netflix en is een echte aanrader voor iedereen die worstelt met ziekte, overspannenheid, een depressie of burn-out. Het is inspirerend, informerend en bemoedigend. Het proces wat de mensen doormaken die vaak jarenlang worstelen met ernstige gezondheidsklachten, is ontroerend. Het brengt talloze alternatieve therapieën aan bod zoals: frequentie-/geluidstherapie, emotioneel werk, de invloed van voeding, de Ayurvedische leer, spirituele genezers, paranormale genezers, Reiki, mind-body-healing, enzovoort.

Voor degene zonder Netflixabonnement is de documentaire en het bijbehorende boek te bekijken of te bestellen via de link op de website.

De Andere Krant over Gezondheid

In een periode van wetenschap en ongekende technologische ontwikkeling worden we collectief ongezonder. Op chronisch aandoeningen heeft de medische wetenschap geen tot weinig antwoord. “Waarom 25% van onze kinderen ziek is, weten we niet. Laat staan hoe we ze kunnen helpen.

Een krant over gezondheid is, in vergelijking met onze eerdere onderwerpen, persoonlijker en leidt snel tot emoties. Deze emotie is invoelbaar en vaak logisch, maar wordt ook gebruikt om debat in de kiem te smoren. Bij De Andere Krant kan emotie in de onderwerpkeuze geen rol spelen. Als een onderwerp relevant is en we de auteur en de inhoud vertrouwen, publiceren we het. Die onderwerpen waar het in de reguliere media niet over gaat, zouden wel eens die 25% ongezonde kinderen kunnen verklaren.

Om tot de beste zorg te komen moeten alle vragen gesteld kunnen worden. Vragen als, “Wat doet straling met een jong kind? Wat doet dat op lange termijn? Hoe noodzakelijk en hoe onschadelijk is het om een niet volgroeid immuunsysteem bloot te stellen aan niet natuurlijke stoffen middels (steeds meer) vaccinaties? Wat doet deze manier van immunisatie op langere termijn met onze gezondheid? Wat zijn de negatieve effecten van de medicalisering van de zorg? Heeft de mens nog het recht zijn of haar gezondheid op natuurlijke wijze te onderhouden? Of ligt de keuze al vast en dient hij zich te verlaten op wat de medische wetenschap voorstaat? Welke impact heeft onze geest op onze fysieke gezondheid? Wat kan ik zelf doen om gezond te blijven?

Waarom deze vragen niet gesteld mogen worden, wordt duidelijk in het artikel op pagina 14 en 15. In dit artikel wordt gedetailleerd uitgelegd wie zich de macht in de medische wereld heeft toegeëigend en hoe dit in zijn werk is gegaan. Het gaat over Béchamp en Pasteur, over vervalste wetenschap en over verdienmodellen. In deze krant vindt u op veel van bovenstaande vragen een antwoord of het begin van een antwoord.” Lees meer op de website van de Andere Krant.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

https://www.ellaster.nl/