KEELPIJN, EEN VERKOUDHEID, EEN GRIEPJE? / Door Hilde

KEELPIJN, EEN VERKOUDHEID, EEN GRIEPJE?

08/10/2022 / Door Hilde

Het is zo’n hardnekkige gewoonte geworden, dat als we een gezondheidsprobleempje ervaren, we dat aanpakken op een manier, om zo vlug mogelijk terug de oude te zijn, om onze dagelijkse activiteiten te kunnen hervatten. Of, de volgende veel gebruikte overtuiging: dat keelpijn, een verkoudheid of griep, enkel toe te wijzen zijn aan weersomstandigheden, een toevallige besmetting van een ander, of een plaagje.

Verschillende gewoontes en geloofsovertuigingen werden doorgegeven aan elke nieuwe generatie, en als waarheid aangenomen, waardoor we zonder ons ervan bewust te zijn, een weg in onwetendheid blijven vervolgen. Onze aandacht naar buiten richten, onbezonnen een conclusie trekken, en kiezen voor een snelle, oppervlakkige en onnatuurlijke oplossing, zijn alleen maar een bevestiging van hoe verstrikt we zijn geraakt in geloofsovertuigingen en gewoontes, en hoe ver we zijn afgedwaald van onze eigen essentie.

Velen onder ons leven op die manier, omdat de angst groter is, dan het geloof en vertrouwen in onze eigen kracht. Door de angst die we onbewust in ons dragen, denken we, dat kiezen voor hulp buiten ons, het beste is wat we kunnen doen. Wat ergens begrijpelijk is, want als het over onze gezondheid gaat, wordt onze doodsangst aangeraakt, en voelen we ons onzeker en onveilig, maar toch leggen we onze gezondheid in de handen van iemand anders, en ons geloof en vertrouwen, in de wetenschap en de kennis van anderen.

Iets in ons weet dat die beweging tegennatuurlijk is, dat dit niet onze waarheid is, omdat het connectie mist. Dat aangeboren weten is er bij iedereen, maar het is aan elk van ons om er gehoor aan te geven. Connectie maken met je lichaam, met je innerlijke wereld, en met de natuurkracht creëert een leven vanuit een andere dimensie, en vanuit dat perspectief maakt de benadering van zowel een klein gezondheidsprobleempje, als van een levensbedreigende ziekte geen verschil.

Het is voorbij onze conditioneringen, dat onze innerlijke kracht, en geloof en vertrouwen in onszelf te vinden is. Om onszelf te genezen hebben we zo weinig mogelijk ons hoofd nodig en zoveel mogelijk ons gevoel, intuïtie en hart. Het gaat over onszelf Liefde geven, waardoor onze innerlijke energiefrequentie zo hoog wordt, dat onze minder gezonde cellen worden opgewaardeerd, dus getransformeerd naar gezonde cellen.

Ons DNA bepaalt ons zijn en onze bestemming niet, dat doen wij. We creëren onze eigen werkelijkheid, wij hebben wel degelijk inspraak, ook op onze gezondheid. Wij mensen hebben de neiging om iets ingewikkeld of moeilijk te maken, maar dat is afleiding en een last die we onszelf opleggen, het kan veel eenvoudiger. Uiteindelijk is het, leren en groeien door te ervaren, het is hoe je je weg bewandelt, die je bestemming maakt.

Gezondheid ligt achter het opschonen en opwaarderen, van onze gedachten, gevoelens, gedrag, en (soms) ook in verandering van leefstijl en leefsituaties. Maar evenzeer in het herkennen van onszelf als een energetisch wezen in een lichaam. Niets is zo eenduidig als het lijkt en ook niets is toeval, dus ook die keelpijn, die verkoudheid of dat griepje niet.

Meer lezen >>>