Gele akkers verleden tijd, waterschap verbiedt gebruik glyfosaat

Gele akkers verleden tijd, waterschap verbiedt gebruik glyfosaat

BREDA – Brabantse Delta gaat als laatste van de drie waterschappen in Noord-Brabant ook glyfosaathoudende middelen verbieden. Net als in steeds meer gemeenten wordt gebruik van de onkruidverdelger (Roundup is het bekendst) per direct verboden in éénjarige pachtcontracten die in het najaar aflopen.  

Dat heeft het bestuur besloten. Volgens algemeen bestuurslid Ellen Putman van Brabantse Delta voor Partij voor de Dieren gaat het om veertien contracten. ,,Het is weer een stapje om gebruik van het landbouwgif uit te bannen.”

De provincie en steeds meer gemeenten verbieden gebruik van het gif, herkenbaar aan gele akkers, sinds begin dit jaar in nieuwe contracten.  

Berry van der Heijden 02-10-20,

Maandenlang aandringen op verbod

De Rijsbergse vertelt dat haar fractie al sinds maart van dit jaar ijvert voor een verbod op glyfosaat. Dat werd mogelijk nadat de gemeente Gilze en Rijen in hoger beroep van de rechter (de Centrale Grondkamer) toestemming kreeg het gebruik van het gif op eigen pachtgronden te verbieden bij eenjarige pachtcontracten. Dat betekende landelijk een doorbraak in beperking van gebruik van het gif.

Putman is blij met de stap van het waterschap. ,,Glyfosaat is zeer schadelijk voor mens en dier, een ramp voor de biodiversiteit en ook zeer slecht voor de waterkwaliteit.”

Ze heeft hoge verwachtingen van een nieuw voorstel van het waterschap voor verdere verduurzaming van het pachtbeleid in de loop van 2021. ,,Te denken valt aan bloemrijke akkerranden en gronden alleen verhuren aan biologische akkerbouwers.”

Glyfosaat is zeer schadelijk voor mens en dier, een ramp voor de biodiversi­teit en ook zeer slecht voor de waterkwali­teit.

Ellen Putman, Brabantse Delta

In langdurige pachtcontracten wordt het middel nog niet verboden. ,,Dat zou ook niet reëel zijn”, vindt ook Putman. ,,Als je afspraken maakt voor zes jaar of langer moet je tussendoor de regels niet veranderen.”

België wil een geleidelijke totale stop op het middel voor eind 2022. Dat is ook het moment waarop Europees een nieuw besluit valt. In Nederland is het middel thuis, en in de landbouw toegestaan. Waterschappen en hoveniers mogen het niet gebruiken.

Kankerverwekkend

Glyfosaat is mogelijk kankerverwekkend. Diverse rapporten spreken elkaar tegen. In de landbouw wordt het gezien als een zeer effectief bestrijdingsmiddel tegen onkruid. Producent Bayer en landbouworganisaties stellen dat niet bewezen is dat het gif gevaarlijk is bij juist gebruik.

Feit is wel dat Bayer dit jaar met bijna tien miljard dollar bijna 100.000 schadeclaims in de VS heeft afgekocht. Er liggen nog enkele tienduizenden claims op de plank.