Fijnstof vergiftigt onze wereld, maar niet alleen door onze kolencentrales, industrie en verbrandings -motoren! / Peter Sattva

Fijnstof vergiftigt onze wereld, maar niet alleen door onze kolencentrales, industrie en verbrandings -motoren!

Peter Sattva – 8 Augustus 2020

Ik heb de laboratoriumtaal, in het tussenstuk,  gepoogd te vereenvoudigen tot simpel Nederlands. En ja, het is een paradigmaverschuiving, om van virus-denken over te gaan naar exosomen, maar alles lijkt die kant op te wijzen. Het is gewoon andersom denken en da’s niet iets dat we geleerd hebben! We hebben geleerd te geloven in bewijzen en feiten, nou die zijn er zat. Maar wedden dat er ergens iets van binnen protesteert tegen wat ik schrijf? Het is namelijk niet wat je geleerd hebt, maar wel een feit, dat steeds meer mensen op een andere manier naar ziekte laat kijken.

Elke keer dat we remmen, of optrekken met onze auto, of brommer, vormen we wereldwijd fijnstof en verslijten we gezamenlijk héél wat koppelingsplaten, remblokjes en niet te vergeten, banden! De foto’s van een bandenkerkhof en ‘autobanden-rif’ voor de kust van Fort Lauderdale, in Florida, Amerika, zijn schrikwekkende beelden van hoe we proberen om van versleten banden af te raken.

Elk jaar komen daar meer dan 1,5 miljard versleten banden bij. De meerderheid wordt gedumpt of verbrand, waardoor enorme hoeveelheden CO2 vrijkomen en waardevolle grondstoffen verloren gaan. Om dit wereldwijde banden probleem op te lossen heeft Black Bear een uniek carbonisatieproces ontwikkeld dat carbon black (rCB) herwint uit versleten banden. Het bedrijf heeft nu in een succesvolle groeifinancieringsronde 11 miljoen euro opgehaald om het milieuvriendelijke proces verder te verfijnen en de technologie wereldwijd uit te rollen.

Maar niet alleen die bewegende delen slijten, ook het wegdek zelf slijt af en moet worden onderhouden. Samen wordt dat héél veel fijnstof, dat niet allemaal wordt tegengehouden door onze trilhaartjes en andere bescherm-maatregelen in ons ademhalingssysteem. Dat komt in onze longblaasje terecht, waar het samen met sigarettenrook, dieselwalm en de uitstoot van allerlei energiecentrales en chemische industrie, een vette giftige drab wordt.

Je hoeft geen dokter te zijn om te begrijpen hoe ongezond dat voor ons lijf is. En vergeet elektrische auto’s maar, die zijn dus ook de oplossing niet, door hun hogere gewicht, genereren die nog meer fijnstof, door extra bandenslijtage en remmen, dan gewone brandstofauto’s. LINK

En hoe schoon stroom is, is afhankelijk van de centrale waar het opgewekt is.

Iedereen weet onderhand dat luchtvervuiling en corona hand in hand gaan. Het begon in Wuhan, een plek waar de luchtvervuiling al decennia lang een probleem was, maar sinds alles daar stil ligt, is dat aanzienlijk verbeterd, met als logisch gevolg, een significante daling van corona ‘besmettingen’.

Dat kan je zien op het plaatje hieronder. Als alles wordt stilgelegd, wordt er minder, of geen fijnstof meer geproduceerd.

Dat brengt ons op exosomen, dat zijn kleine pakketjes proteïnen, waarin onze cellen opgenomen (giftige) stoffen verpakken en afgeven in de vorm van extracellulaire blaasjes aan onze lichaamsvloeistoffen. Ze worden door een groot aantal cellen vrijgemaakt, met name endocytotisch gegenereerde exosomen (40-200 nm diameter) en microvectoren (100-1000 nm) die rechtstreeks afkomstig zijn van het plasmamembraan. Deze endocytische cyclus is van cruciaal belang voor het voortbestaan van individuele cellen en meercellige organismen en zijn de afgelopen jaren onderwerp van onderzoek geworden vanwege hun enorme potentieel op het gebied van diagnostiek (vloeibare biopsie) en therapeutische mogelijkheden. Exosomen en andere soorten extracellulaire ‘blaasjes’ tonen ons een nieuw soort van intercellulaire communicatie. Door middel van deze extracellulaire blaasjes kunnen verschillende biomoleculen zoals eiwitten en RNA’s (bijvoorbeeld micro-RNA’s) worden vrijgegeven in alle lichaamsvloeistoffen, wat resulteert in signaal overdracht en informatie, welke signalen genexpressie in doelcellen of -weefsels kunnen moduleren. Deze vorm van extracellulaire informatie-uitwisseling, via ‘blaasjes’, speelt een belangrijke rol in de cel – cel communicatie tussen parasieten en gastheercellen, wat significant bijdraagt aan de totstandkoming van infectie en de pathofysiologie. De onderzoeksgroep richt zich op de karakterisering van extra-cellulaire blaasjes van verschillende cellijnen, parasieten (bv. Trypanosoma brucei) en lichaamsvloeistoffen zoals bloed, serum en plasma.

De gebruikte methoden omvatten hoge zuivering en karakterisering van verschillende extracellulaire blaasjes uit de systemen (door middel van differentiële en densiteitsgradiënt ultracentrifugatie), transcriptoom- en genoomwijde analysemethoden, met inbegrip van bio-informatica-evaluatie en biochemische validatie. Bijvoorbeeld RNA-Sequentie of CLIP-Sequentie, om in vivo bindingsplaatsen van RNA-geassocieerde eiwitten in kaart te brengen. Algemene RNA-biochemische analysemethoden zoals RT-qPCR, Northern Blotting en verschillende benaderingen van RNA-eiwitcomplexen, evenals celcultuurtechnieken (transfectie) en immunolokalisatie. In de RNA-analyse richt men zich in het bijzonder op de karakterisering van circulaire RNA’s (circRNA’s), een nieuwe klasse van niet-coderende, stabiele RNA’s, en hun potentieel als nieuwe biomarkers.

In dit project wil men een methodeplatform opzetten voor de systematische zuivering en analyse van extracellulaire blaasjes, inclusief exosomen. De bovengenoemde expertise op het gebied van zuivering, analyse en bio-informatica, wil men combineren om deze toe te passen op de verschillende biologische systemen en vraagstukken binnen het LOEWE Center. Door het opzetten van een dergelijk platform hopen ze nieuwe inzichten te krijgen in de intercellulaire communicatie tussen parasieten en gastheercellen om zo de complexe netwerken die betrokken zijn bij infectieprocessen op te helderen. Dit zou nieuwe mogelijkheden moeten bieden voor de ontwikkeling van zeer specifieke diagnostische en therapeutische benaderingen. Extracellulaire ‘blaasjes’ werken als communicator tijdens ‘infectie’.

Kortgesloten en in gewoon Hollands wordt er verteld dat exosomen een soort overlevingssysteem in onze cellen is. Wanneer een cel zoveel giftige stoffen uit het milieu heeft opgenomen, dat overleven een issue wordt, dan gaat deze cel die gifstoffen, in de vorm van die ‘blaasjes’ afgeven in de lichaamsvloeistoffen in zijn omgeving. Deze ‘blaasjes’ functioneren echter tegelijkertijd als ‘signaal’ voor andere cellen, om zich ook van die gifstoffen te ontdoen. Daardoor ontstaat er een soort van kettingreactie van cellen die gif loslaten in onze lichaamsvloeistoffen, die afgevoerd moeten worden en dat kan op verschillende manieren: via etter, als er een open wond is, via ontlasting, urine, zweet, maar ook via het vocht in onze ademhaling.

Dan ontstaan er zogenaamde aerosolen, die ‘besmettelijk’ zijn, omdat ze informatie kunnen overdragen en andere mensen ook aan kunnen zetten om te gaan ontgiften.

Deze exosomen zijn minuscuul kleine partikels, die de wetenschap virussen noemt, omdat er bij ‘ziekte’ grote hoeveelheden van dat ‘virus’ kunnen worden aangetoond.

We worden er ‘ziek’ van, omdat ons lichaam hard moet werken om al die stoffen af te voeren. ‘Virussen’ zijn het resultaat van een schoonmaakproces in onze cellen, maar de wetenschap vindt dat je die symptomen moet bestrijden, door nog meer gif, d.m.v. medicatie, of vaccinatie, om ons lichaam te stoppen met ontgiften. Ons lichaam heeft ondersteuning nodig bij die schoonmaak, geen tegenwerking.

Beiden zijn exosomen die ontstaan na vergiftiging en zijn een poging van ons lijf om die giftige stoffen kwijt te raken. De geschiedenis van polio is al héél oud en de eerste gedocumenteerde ‘uitbraak’ was in 1828. Er werden méér dan 40.000 gevallen geregistreerd, maar later werd ontdekt dat zowel brood als wijn, was vervuild met arsenicum. Toen die vervuiling verdween, verdween niet alleen de polio, maar ook gerapporteerde M.S. en nog een aantal gerelateerde auto-immuun ziekten.

In 1940 herhaalde zich dat nog een keer, met de invoer van DDT, zie hieronder.

Op dit moment is de enige bekende polio-oorzaak, het orale polio-vaccin, dat weer vol zit met allerlei chemie, wat ons lichaam weer belast en tot ontgiften aanzet. Covid19 is gewoon een ontgifting van een ander soort gif en uit zich ook zo. Via onze luchtwegen, want die zitten vol met allerlei fijn-stoffen uit ons milieu. En ja, je kan stikken en doodgaan aan die gifstoffen, dat ontken ik niet.

Wat ik wel ontken, is dat exosomen van buiten komen en ons besmetten! Exosomen zijn bedoeld om ons te beschermen en ook als een boodschapper om onze naasten te waarschuwen voor gevaren en aan te zetten om die gevaren te verwijderen.

Vandaar dat sommigen mensen ernstige en anderen minder ernstige symptomen hebben. Het is maar net hoeveel gif jij in je lijf hebt, hoe ziek je wordt, maar een menselijke neiging is, om alles wat oncomfortabel is te bestrijden, met een heel arsenaal aan vaccins en medicamenten. Deze uitvinding is van dezelfde chemische industrie, die ons via basale kanalen vergiftigd; Via ons eten en drinken, met allerlei residuen van pesticiden, in bier zit tegenwoordig zelfs glyfosaat, van de roggeteelt! Via de lucht, door allerlei schadelijke deeltjes en zelf werken we er dus ook aan mee.

Een vaccin zal ons niet redden, alleen het doorzien van de boodschap van de natuur. Ziek zijn is ons aangepraat als iets dat we, te vuur en te zwaard, moeten bestrijden. Ik denk daar anders over. Ik zie ziek zijn als een tijd van bezinning, van naar binnen gaan en dat lijkt voor mij te werken. Op school leren we al te luisteren naar wat anderen je vertellen, maar naar ons lijf luisteren wordt ons helemaal niet geleerd.

We hebben de verantwoordelijkheid voor onze gezondheid uit handen gegeven aan een maatschappij die alleen maar denkt in termen van economische groei, niet aan persoonlijke groei. En daar zou zelfs die anderhalve meter aan kunnen bijdragen.

Wie ben jij? Waarom ben jij? Waar ga je naartoe, of weet je dat niet?

Ziekte is geen straf, pijn is geen boetedoening en gezondheid is geen cadeau.

Dat is, over het algemeen, wel wat je verteld is, maar er is je ook verteld dat de dood het einde is van je leven. Ik heb wat geleerd van Eckhart Tolle en dat geef ik bij deze aan jou door: De dood is niet het tegenovergestelde van het leven.

De dood is het tegenovergestelde van geboorte, het leven is oneindig.

We hebben nooit geleerd wat leven betekent, laat staan dat we de dood begrijpen.

Namasté, Peter Sattva