Uganda Project Update: Resultaten van onze Impact Beoordeling 2021-2022

Uganda Project Update: Resultaten van onze Impact Beoordeling 2021-2022

Gepubliceerd door  Paul Anthony Taylor op 22 april 2022

Het is nu meer dan 7 jaar geleden dat we ons eerste Movement of Life fruit- en groententuin-project in Oeganda lanceerden. Onlangs besloten we dat het tijd was om het lopende werk grondig te evalueren en de impact ervan te beoordelen. De resultaten wijzen er sterk op dat, door gezinnen de kans te geven meer zelfvoorzienend te worden, het mogelijk is om de ontwikkelingslanden te bevrijden van de door hulp gedreven economische afhankelijkheid en arme landen in staat te stellen zelfvoorzienend te groeien en bloeien.

De evaluatie werd uitgevoerd in december 2021. Er werden 77 kinderen geïnterviewd, samen met hun ouders en leerkrachten. De kinderen werden willekeurig geselecteerd uit 19 van de scholen die deelnemen aan onze tuinprojecten van Movement of Life Uganda. De interviews omvatten huisbezoeken aan de gezinnen en werden uitgevoerd door leraren die voorafgaand aan de beoordeling een eendaagse trainingssessie hadden bijgewoond.

Belangrijkste bevindingen

De gemiddelde leeftijd van de kinderen die voor de evaluatie werden geïnterviewd was 14 jaar. Gemiddeld waren zij één tot anderhalf jaar betrokken geweest bij een tuinproject. De meesten kwamen uit gezinnen met 5 of meer kinderen.

Iets meer dan de helft van de kinderen (58,4 procent) vertelde ons dat ze elke dag in hun tuin werken. De overgrote meerderheid van de tuinen (85,7 procent) bevindt zich bij de kinderen thuis, de rest bevindt zich in de lokale gemeenschap.

Een meerderheid van de kinderen (67,5 procent) was oorspronkelijk zelf met hun tuin begonnen, maar krijgt nu hulp van familie of vrienden om de tuin te onderhouden. Een kleiner aantal (18,2 procent) zegt dat ze hun tuin helemaal alleen onderhouden.

Toegang tot voldoende water is voor veel kinderen een voortdurende uitdaging. Hoewel meer dan 70 procent zegt voldoende toegang te hebben tot waterbronnen, zegt meer dan 27 procent moeite te hebben om genoeg water voor hun tuin te krijgen. Bijna de helft van de kinderen zegt wateropvang technieken toe te passen.

Veelbelovend is dat een indrukwekkende 96 procent van de kinderen meldt dat ze zich dankzij hun betrokkenheid bij de Movement of Life nu in staat voelen om hun eigen tuin op te zetten en te onderhouden.

Plezier hebben terwijl je je tuinvaardigheden verbetert

Intrigerend genoeg bleek er een significant verband te bestaan tussen de hoeveelheid plezier die kinderen beleefden aan het tuinieren en het niveau van hun tuinvaardigheden. Uit de evaluatie bleek ook dat betere tuiniersvaardigheden leidden tot meer voedselzekerheid en minder ondervoeding.

In sommige gezinnen blijft het echter een grote uitdaging om genoeg te eten te krijgen. Een kwart van de kinderen zegt soms honger te hebben maar niet te eten omdat er geen eten beschikbaar is. Bij een klein aantal (4 procent) gebeurt dit blijkbaar vaak. In de meeste gevallen melden de kinderen echter dat ze nu meer fruit en groenten eten en dat ze dankzij het tuinieren beter in staat zijn om voor zichzelf en hun gezin te zorgen. De meerderheid van de gezinnen eet nu ook minder fast food en verpakte levensmiddelen.

Verbetering van de gezondheid en verhoging van het inkomen

De meerderheid van de ouders en kinderen geeft aan dat hun gezondheid nu beter is dan voorheen. Slechts 5 procent van de kinderen en 13 procent van de ouders zegt dat hun gezondheid is verslechterd. De meest voorkomende gezondheidsklacht van zowel ouders als kinderen is allergie. Uit de evaluatie bleek dat 27 procent van de ouders en 26 procent van de kinderen hier last van heeft.

Veelzeggend was dat hoe langer een kind betrokken was bij een tuinproject van Beweging van het Leven, hoe beter zijn of haar fysieke en emotionele welzijn was. Evenzo was hun fysieke en emotionele gezondheid beter naarmate de voedselzekerheid door het tuinieren toenam.

De financiële voordelen van het project waren ook duidelijk zichtbaar. In meer dan driekwart van de gezinnen levert het tuinieren een overschot aan producten op die verkocht kunnen worden om een extra bron van inkomsten te genereren. In meer dan een derde van de gevallen is dit inkomen voldoende om in de basisbehoeften van de gezinnen te voorzien. Over het geheel genomen zegt meer dan 97 procent van de gezinnen dat hun betrokkenheid bij de Beweging van het Leven hun levensstandaard heeft verbeterd en hun maandelijkse uitgaven heeft verlaagd.

De zich ontwikkelende wereld bevrijden

Zoals in de meeste landen leidde CO-VID-19 ertoe dat 2021 een zeer moeilijk jaar was voor Oegandese gezinnen. Veel mensen verloren hun baan. Er zijn ook meldingen van een toename van geweld en misbruik. Ondanks deze uitdagingen hebben onze tuinprojecten van Movement of Life Uganda veel gezinnen duidelijk geholpen om het hoofd boven water te houden. Niet alleen konden de deelnemers hun gezondheid verbeteren, ze profiteerden ook van een groeiend gevoel van voedselzekerheid en een cruciale extra bron van inkomsten.

In tegenstelling tot de economische afhankelijkheid die gewoonlijk het gevolg is van de typische interventies van de grote internationale hulpinstellingen en liefdadigheidsorganisaties, blijkt uit de evaluatie van ons Oeganda-project duidelijk dat het mogelijk is om Afrika en de ontwikkelingswereld te bevrijden en arme landen in staat te stellen zelfstandig te groeien en te bloeien door gezinnen de kans te bieden meer zelfvoorzienend te worden. Het is nu zeker tijd om vraagtekens te zetten bij de motieven van elke politicus of bureaucraat die suggereert dat dit moeilijk of onhaalbaar is.

Paul Anthony Taylor

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org