Prikkelbare Darm Syndroom: Nieuwe studies suggereren Vitamine D tekort kan belangrijke factor zijn.

Prikkelbare Darm Syndroom: Nieuwe studies suggereren Vitamine D tekort kan belangrijke factor zijn.

 Gepubliceerd door:  Paul Anthony Taylor op 20 Mei, 2022

Het Prikkelbare Darm Syndroom (IBS), een veelvoorkomend probleem dat de dikke darm aantast, treft naar schatting ongeveer 11% van de wereldbevolking. De ziekte wordt door veel artsen gebagatelliseerd en afwijzend bestempeld als een psychosomatische aandoening, en patiënten lijden vaak jarenlang aan slopende symptomen zonder dat ooit een onderliggende oorzaak wordt gevonden. Nu suggereren twee nieuwe systematische reviews en meta-analyses echter dat een tekort aan vitamine D verband houdt met het probleem en dat het aanvullen van vitamine D de levenskwaliteit van patiënten kan verbeteren.

Met een scala aan symptomen, waaronder buikpijn, een opgeblazen gevoel, frequente stoelgang, diarree of constipatie, kan IBS een bijzonder pijnlijke aandoening zijn om aan te lijden. Hoewel sommige patiënten erin slagen hun symptomen onder controle te houden door te experimenteren met verschillende dieetbenaderingen, heeft de aandoening voor velen een aanzienlijke impact op hun levenskwaliteit en belemmert het hun vermogen om te werken en deel te nemen aan normale dagelijkse activiteiten. Aangezien de conventionele geneeskunde er nog steeds niet in slaagt de hoofdoorzaak van IBS vast te stellen, zou de publicatie van deze nieuwe systematische reviews en meta-analyses een belangrijke ontwikkeling kunnen betekenen in de preventie en behandeling ervan.

De nieuwe artikelen, gepubliceerd in het tijdschrift Nutrición Hospitalaria (NH) en het Nutrition Journal (NJ) door verschillende groepen onderzoekers uit China, onderzoeken de werkzaamheid van vitamine D-suppletie bij IBS en de invloed ervan op de symptomen. Belangrijk is dat zij aantonen dat een tekort aan vitamine D verband houdt met de pathogenese van de aandoening en dat patiënten die supplementen kregen een grotere verbetering vertoonden dan patiënten die placebo’s kregen.

Het NH tijdschriftartikel onderzoekt 12 gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken waarbij in totaal 1.331 studiedeelnemers minstens 3.000 IE vitamine D kregen gedurende een periode van 4 weken. Na evaluatie van de proeven stelden de onderzoekers vast dat vitamine D-tekort een risicofactor is voor IBS en dat de serumspiegels van vitamine D bij patiënten die aan de aandoening lijden, aanzienlijk lager zijn dan die van normale mensen. Het artikel concludeert dat suppletie de levenskwaliteit van IBS-patiënten kan verbeteren.

De NJ paper onderzoekt 4 gerandomiseerde placebo-gecontroleerde trials waarbij in totaal 335 deelnemers betrokken waren. In deze 4 onderzoeken werden verschillende doses en behandelingsduur gebruikt. In twee ervan werd tweewekelijks een dosis van 50.000 IE vitamine D toegediend; één proef gaf deze dosis gedurende 6 weken, de andere gedurende 6 maanden. De andere twee onderzochte proeven waren gebaseerd op een dosis vitamine D van 50.000 IE die wekelijks werd gegeven gedurende een periode van respectievelijk 9 weken en een dosis van 2000 IE die dagelijks werd gegeven gedurende een periode van 6 maanden. In geen van de onderzoeken werden nadelige effecten van de gebruikte doses gerapporteerd. Bovendien stelden de onderzoekers vast dat vitamine D-suppletie beschermende effecten had op zowel de symptomen als de levenskwaliteit van patiënten met IBS. Opmerkende dat vitamine D goedkoop en veilig is, concludeerden zij dat het een nuttige en praktische benadering kan zijn voor de behandeling van de aandoening.

Aangezien IBS-patiënten vaak ook worden getroffen door psychische stoornissen zoals angst en depressie, en een tekort aan vitamine D ook met deze problemen in verband wordt gebracht, zijn er nu duidelijk meerdere argumenten die pleiten voor suppletie. Gezien de bewezen effectiviteit van vitamine D-supplementen bij het verbeteren van de levenskwaliteit van patiënten, zoals aangetoond in de twee nieuwe systematische reviews en meta-analyses, groeit het bewijs dat IBS zowel kan worden voorkomen als op natuurlijke wijze kan worden behandeld.

 Paul Anthony Taylor

Je kunt Paul vinden op Twitter op @paulanthtaylor

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org