Nationaal Zorgfonds, zonder eigen risico

zonder eigen risico
In mei is een landelijke campagne van start gegaan om te komen tot een nationaal zorgfonds zonder eigen risico. De privatisering van de zorgverzekering heeft namelijk niet geleid tot goedkoper en beter, maar tot verspilling en een stijging van de kosten voor de mensen die zorg nodig hebben. Iedereen is verplicht verzekerd, maar ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland zijn niet in staat om de premie te voldoen. Ze zijn dan nog wel verzekerd, maar ze krijgen een boete en een incassobureau achter zich aan. Het eigen risico van 385 euro leidt er toe dat steeds meer mensen niet naar de dokter gaan, of geen medicijnen kopen, als ze ziek zijn. Naar verluidt is dat nu al een kwart van de patiënten. Tegelijkertijd verspillen de verzekeraars jaarlijks 500 miljoen euro aan reclame! Dat gaat ten koste van de zorg.

Hoewel het initiatief voor deze campagne bij de SP ligt, wordt hij reeds door talloze mensen, verenigingen en groeperingen gesteund. In het manifest staat duidelijk wat de bedoeling is: één verplichte zorgverzekering voor iedereen, zonder winstbejag of concurrentie, zonder eigen risico en zonder reclame. Goede en betaalbare zorg is mogelijk als het hele zorgstelsel dienstbaar wordt gemaakt aan de relatie tussen patiënt en zorgverlener. Omdat de hele premie dan kan worden besteed aan de zorg, en niet aan bureaucratie, management, marketing en overhead kosten, is een dergelijk stelsel zeker niet duurder, misschien zelfs goedkoper. Er hoeft dus geen geld bij, om dit plan te verwezenlijken!

Het mei-nummer van het tijdschrift Spanning (pdf) van het Wetenschappelijk Bureau van de SP, is volledig gewijd aan het plan voor een Nationaal Zorgfonds. Dit tijdschrift staat vol belangrijke informatie. Als de pdf niet leesbaar is, klik dan midden boven op vergroten! In de zorg- en welzijnssector werken 1,2 miljoen mensen, dat is 20% van de beroepsbevolking. Een goede zorgverzekering zonder winstoogmerk is dus niet alleen in het belang van de mensen die zorg nodig hebben, maar ook van deze grote beroepsgroep. Het gaat mede om hun arbeidsomstandigheden. Het huidige stelsel leidt voor hen tot extra administratie, dus een verlies aan tijd die anders zou worden besteed aan zorg. Die papierwinkel leidt ook tot stress, dus minder plezier in het werk.
Jaarlijks geven we nu bijna 100 miljard euro uit aan de zorg en het wordt nog steeds duurder. De zorgverzekeraars hebben de afgelopen jaren echter een leuke winst geboekt: in 2014 was dat zelfs 1,9 miljard euro! Dat geld komt uit onze premies en het gaat niet naar de zorg, maar naar de verzekeringsmaatschappijen. Zij hebben in 10 jaar tijd een reserve opgebouwd van meer dan 10 miljard. Uiteraard zullen ze dit malse mestvarken niet zomaar afstaan, er is dus politieke druk nodig om tot een nationale verzekering te komen. Het Nationaal Zorgfonds kan er alleen maar komen, als het plan wordt gesteund door brede lagen van de bevolking.
Een beetje lange termijn denken is dan ook geboden. Ten eerste moet iedereen op de hoogte worden gebracht van dit plan. Er zullen vanuit de bevolking weinig bezwaren komen, want vrijwel iedereen moppert op het reclamecircus van de geprivatiseerde verzekering en op het eigen risico. Daarna kunnen de politieke partijen het opnemen in hun verkiezingsprogramma, zodat we volgend jaar kunnen stemmen op een partij die achter dit plan staat. Vervolgens zullen er politieke besluiten moeten worden genomen. De eerste stap is echter, dat iedereen op de hoogte is. Daar kun je aan meewerken door een gratis actiepakket aan te vragen. Dat heb ik daarnet gedaan en ik ben heel benieuwd wat er in zit. Zodra het binnen is, zal ik het laten weten. Want zorg is belangrijk, en vooral: zorg is van en voor iedereen!