De weg van alle ziekten is direct gerelateerd aan een gebrek aan mineralen. / Mei 2019 / Geplaatst 8 oktober 2019

De weg van alle ziekten is direct gerelateerd aan een gebrek aan mineralen.
Mei 2019 / Geplaatst 8 oktober 2019
Waarom mineralen essentieel zijn voor je gezondheid?
Er zijn 18 mineralen die essentieel zijn voor het goed functioneren van ons lichaam, maar er zijn er 4die bepalend zijn voor de gehele balans in ons lichaam. De mineralen waar we het over hebben zijn Calcium, Magnesium, Ijzer en Koper.
Fabeltjes over mineralen:
Er zijn nogal wat fabeltjes de wereld in gestuurd over deze 4 mineralen. Weinig mensen, zelfs de medische wetenschap, weten precies wat er werkelijk in ons lichaam gebeurd, omdat bijna iedereen elkaar napraat. De meesten van ons zijn bedwelmd door het idee dat als iedereen iets zegt, dat het wel zo zal zijn. Maar stel dat de informatie gebaseerd is op veronderstellingen in plaats van gedegen onderzoek of misschien wel is verdraaid omdat dit voor bepaalde agenda’s beter uit zou komen? Uiteindelijk is er momenteel een enorme toename aan mensen die lijden aan geheugen verlies en concentratie problemen (Alzheimer staat inmiddels op nummer 3 van de top 10 volksziekten), stijfheid in spieren en gewrichten (Arteritis wordt nu al bij zeer jonge kinderen aangetroffen) en er is een enorme toename van vooral tumoren. Wat is hier gaande?
Waarom onafhankelijk onderzoek nodig is om tot werkelijke informatie te komen?

Dit is nu precies waar Rodina het Non-profit kenniscentrum ondermeer op focust. We komen er steeds meer achter, door eigen onafhankelijk onderzoek en aangevuld door eigen ervaringen van haar leden, hoe het feitelijk in elkaar zit.

Ons uiteindelijke doel: het welzijn en onze welvaart verbeteren, te optimaliseren en te verhogen.

De vrijwilligers van Rodina zijn een grootscheeps onderzoek gestart naar de werking van mineralen en het effect op ons welzijn, maar ook het effect op het  leven van flora en fauna. Er is veel te onderzoeken en veel te ontdekken, maar we staan er gelukkig niet alleen voor. Er is in de loop van de afgelopen honderd jaar al veel onderzocht door anderen. Enkelen hadden door hun professionele achtergrond en of baan toegang tot een laboratorium om zo proefondervindelijk hun bevindingen vast te stellen. Dankbaar maken wij gebruik van hun onderzoek om ons eigen speurtocht te vervolgen.

Van Rudolf Steiner* begin 20ste eeuw, hebben we geleerd dat ieder mineraal een spirit vertegenwoordigd. Zo komt de spirit van ijzer van Mars en de spirit van koper van Venus. Mars wordt gezien als een mannelijke energie en Venus als een vrouwelijke energie. Het gedrag van een man is anders dan het gedrag van een vrouw. Vader heeft een andere rol dan moeder. Zou het kunnen zijn dat door de sterke daling van vooral koper in ons voedsel het gedrag van mannen en vrouwen de afgelopen decennia zo is gewijzigd?

Wat zegt de statistiek over onze gezondheid?

Van Bruce Lipton* leren we dat 95% van de mensen goede genen hebben en 5% maar een mogelijke genetische afwijking heeft. Dit houdt in dat eigenlijk 95% van de mensheid gelukkig en gezond zou moeten zijn.

Vanuit deze aannames lezen we in een gepubliceerd artikel in Science Daily* op 08-06-2015 het volgende, dat in 2013 (dus meer dan 5 jaar geleden) is vast gesteld dat; ’ Meer dan 95% van de wereldbevolking heeft gezondheidsproblemen, waarvan meer dan een derde meer dan vijf aandoeningen heeft’.

Vat jij het nog? Nogmaals wat is hier aan de hand?

Zien we essentieel informatie over het hoofd?

Binnen Rodina kunnen wij niet anders concluderen dat op dit moment, wij als samenleving essentiële informatie over het hoofd zien. Het wordt tijd dat wij, de mensen van de aarde, zelf op onderzoek uit gaan en onze verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van onze eigen toekomst en dat van de komende generaties. Zijn er oplossingen die we tot nu toe over het hoofd hebben gezien? En waar moeten we ons onderzoek beginnen?

Van Linus Pauling 2x nobel prijswinnaar (1958) leren we dat iedere ziekte, pijnklacht of aandoening voort komt uit een gebrek aan mineralen, maar ook recentelijk Morley Robbins en Dr. Carolyn Dean zeggen feitelijk iets soortgelijks. Genoeg redenen om dit nader te onderzoeken.

Waarom is er een gebrek aan mineralen?

Kunnen we onze nodige mineralen niet gewoon binnen krijgen middels ons voedsel?

Het antwoord daarop is nee, omdat onze grond is sinds 1900 steeds minder mineralen gaan bevatten.

Rudolf Steiner waarschuwde de mensheid  reeds daarvoor in 1920 en het is immers niet beter geworden door de voortschrijdende industrialisatie van de landbouw. Ook Victor Schauberger heeft lang geleden al aangegeven dat de mensheid zo goed als bijna alles ‘fout’ doet, inzake de landbouw en we zijn helaas gewoon door gegaan met het gebruiken van pesticiden, kunstmest en het diep omploegen van de aarde, waardoor we alle microben in de aarde vernielen en blootstellen aan de vernietigende zonnestralen. Hierdoor is de bovenlaag van de aarde vernield  en uitgedroogd en blijft er onvoldoende bacterie cultuur aanwezig en komen de mineralen niet langer beschikbaar en kunnen de planten deze mineralen niet meer opnemen. In het kort er kan geen uitwisseling meer plaats vinden tussen planten en moeder aarde.

Vandaag de dag komen veel groenten en fruit uit kassen en deze groente en fruit heeft slechts een beperkt spectrum van ons dagelijks zonlicht gezien. Bijvoorbeeld: Een tomaat uit een kas bevat nog maar 40% van de mineralen t.o.v. een zongerijpte tomaat. Als we dan even stil staan bij de functie van een zongerijpte tomaat, beschermt deze ons op natuurlijke wijze tegen verbranding in de zon, dan begrijp je direct waarom veel mensen tegenwoordig sneller verbranden tijdens het zonnebaden. Door het eten van dergelijke groenten hebben we bij wijze van spreken nauwelijks meer een natuurlijke bescherming. Hippocrates schreef in 460 BC: “Laat voedsel uw medicijn zijn en medicijnen uw voedsel”.

Een andere reden waarom bepaalde mineralen niet of nauwelijks meer in onze grond aanwezig zijn, komt door de ontbossing op grote schaal, wereldwijd. Door ontbossing is de natuurlijke water cycle verstoord en inplaats van dat water door de grond kan worden opgenomen, spoelt het weg, waardoor ons grondwater spiegel wordt aangetast, bij een dergelijke “halve cycle” komen de mineralen niet beschikbaar. Hierdoor verarmd en verdroogd onze grond steeds meer. (Dit is uitvoerige uitgelegd en besproken in het werk van Victor Schauberger).

Al met al, de grond is sterk verarmd en daarmee ons voedsel en daardoor is onze inname van mineralen onvoldoende geworden. De gevolgen ondervinden we allemaal en de meesten van ons zullen niet direct aan mineralen gebrek denken wanneer we ziek zijn.

In een eventueel volgend blog zullen we hier verder op ingaan. Heb je zelf informatie wat hier aan bijdraagt, deel dat dan met ons. We hebben een speciaal vragen formulier hiervoor https://forms.aweber.com/form/69/368687669.htm

Uiteraard gebruiken we slechts alleen je gegevens om contact te onderhouden.

Wordt vervolgd . . . . .

Rose,

Member My Happy Femily

https://www.myhappyfemily.com/may-blognl

Sources:

https://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150608081753.htm

Over 95% of the world’s population has health problems, with over a third having more than five ailments

Rudolf Steiner: Rudolf Joseph Lorenz Steiner (Austria 1861) was an Austrian philosopher, writer, architect and pedagogue. He has become known as the founder of anthroposophy and its practical applications.

Bruce Harold Lipton (born October 21, 1944 at Mount Kisco, New York), is an American developmental biologist best known for promoting the idea that gene expression can be influenced (via epigenetics) by environmental factors i.e. people have a greater impact on their health than genetic research has previously determined. He is the author of the book, The Biology of Belief, and is a former researcher at Stanford University’s School of Medicine