Symbolen uit de oudheid en hun betekenis / Bron: Ancient-symbols

Symbolen uit de oudheid en hun betekenis

Bron: Ancient-symbols

Net als geschreven taal dragen symbolen een betekenis met zich mee die ons in staat stellen met elkaar te communiceren. Maar in tegenstelling tot taal, bevatten veel oude symbolen ook iets meer. Een diepe betekenis die in de basis van ons onderbewustzijn ligt.

Carl Jung noemde die symbolen Archetypen als archaïsche beelden of universele gedachte-vormen die de gevoelens en het handelen van een individu beïnvloeden. Hij stelde voor dat deze beelden, patronen of prototypen voor ideeën afkomstig zijn uit het universele of collectieve onbewuste. Volgens Jung is het collectief onbewuste een geërfde psyche of reservoir van ervaring en is gemeenschappelijk voor alle leden van een bepaalde soort.

Archetypen kunnen worden omschreven als blauwdrukken van onze ziel. Het zijn oerbeelden of gedragspatronen waarmee we geboren worden. Aan de grote Griekse filosoof Plato wordt de oorsprong van het concept van Archetypen toegeschreven.

Andere belangrijke opmerkingen over symbolen uit de oudheid zijn dat ze vaak meer dan 1 betekenis hebben. Bijvoorbeeld, een plusteken + kan een kruis betekenen zoals in religie of het kan de 4 windrichtingen betekenen, noord, zuid, oost en west.

Oog van Horus

De oude beschaving van Egypte heeft tal van krachtige symbolen voortgebracht die ook nu nog worden gebruikt, waaronder het prachtige Oog van Horus. Met gebogen lijnen rond een stevige iris, brengt dit mystieke symbool bescherming, koninklijke macht, en zelfs een goede gezondheid. Er wordt gezegd dat het oog een symbool was voor de godin Wadjet of de Alomvattende Ene. Volgens de overlevering zou Wadjet zijn voortgekomen uit het beeld van een omhoogstijgende cobra. Door de jaren heen werd deze godin geassocieerd met anderen zoals Bast, Mut, en Hathor. Archeologische vondsten onthullen zelfs dat het symbool werd gebruikt in mummies en funeraire amuletten, om het kwaad af te weren en koningen te beschermen, zelfs in de dood. Men gelooft ook dat het Rx-symbool, dat in de medische wereld wordt gebruikt, zijn wortels heeft in het Oog van Horus.

Bij nadere beschouwing van dit symbool blijkt dat het uit zes verschillende stukken bestaat, die zouden kunnen verwijzen naar de zes verschillende zintuigen van de mens: zicht, reuk, gehoor, smaak en tastzin. Op elk stuk kunnen complexe breuken worden toegepast. Het is interessant op te merken dat als alle stukjes bij elkaar zouden worden opgeteld, het geheel niet 64/64 of 1 zou bedragen, maar 63/64. Sommigen zeggen dat de resterende 1/64 de onmogelijkheid van volmaaktheid zou kunnen voorstellen.

Genesa Kristal

Het Genesa Kristal werd in 1940 gecreëerd door een landbouwgeneticus, Dr. Derald Langham. Het heeft de vorm van een cirkelvormig geometrisch beeld dat het volledige potentieel voor oneindige liefde, wijsheid, energie en geloof bevat voor een oneindige snelheid en voor eeuwige tijd. Hij ontdekte deze magische vorm door zijn studie van de celontwikkeling, waarin hij zag dat alle levende wezens een 8-cellig ontwikkelingsstadium deelden. Toen hij deze cirkelvorm gebruikte bij het tuinieren en planten in Zuid-Amerika, merkte Dr. Langham dat planten gezonder en beter groeiden.

Als je goed naar het Genesa Kristal kijkt, zie je vijf platonische vaste stoffen (de bouwstenen van organisch leven) in het ontwerp, waardoor de vorm veel mystieke kracht krijgt. Er wordt gezegd dat het Genesa Kristal gebruikt kan worden om harmonie te bevorderen, fysiek welzijn te vergroten, emotionele controle en mentale helderheid te verbeteren en vitale energie te verhogen. Veel mensen gebruiken enorme, levensgrote Genesa Kristallen als een bevorderlijke plaats voor meditatie en gebed, terwijl anderen Genesa Kristal hangers dragen om het spirituele lichaam op één lijn te brengen met het fysieke lichaam en om genezing te bevorderen. Anderen gebruiken de Genesa Kristal ook om liefde, vrede en een goede gezondheid in een omgeving aan te trekken. Sommigen plaatsen zelfs stenen in de vorm om de kracht ervan te versterken.

De Genesa Kristal kan worden gebruikt voor het reinigen van de omgeving, het bevorderen van genezing bij medische aandoeningen, voor het bereiken van balans in het leven of als hulpmiddel bij meditatie, yoga en spirituele ademhaling.

Auteur: Onbekend

vertaling: Martien / wakkeremensen.org