WingMakers”Het Project Camelot-interview, deel 6 / 25 oktober 2019 / Door Ella Ster

Wanneer de mens zich gaat uitdrukken in de aard van de Soevereine Integraal zal de wereld veranderen en het tijdperk van transparantie en expansie inluiden. Dit tijdperk botst met de agenda van de Elite. Toch zullen zij niet kunnen ontsnappen aan de consequenties voor hun activiteiten, terwijl we collectief terugkeren naar de oorspronkelijke staat van onvoorwaardelijke eenheid, gelijkheid en waarachtigheid.

Het geschreven interview met James (2008)
Door: Project Camelot (Kerry Cassidy en Bill Ryan)
Vertaling: Peter Toonen

> vervolg op WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 5

Dit gevoel van verloren zijn is een gevolg van het loslaten van de zaken die je aan je Menselijk Verstand Systeem vastbinden en alles dat deze verbindingskabels verbreekt; alles dat je ervan verzekert dat je meervoudige geloofssystemen uit je meervoudige levenslopen gebaseerd zijn geweest op bedrieglijke programma’s.

Vraag 15 van Project Camelot:

In hoeverre bent u op de hoogte met de bases op de maan en Mars en de verschillende rassen (inclusief mensen) op die bases daar?

Antwoord 15 van James:

Het spijt me dat ik klink als een repeterende kras in een langspeelplaat, maar ik kan je vraag enerzijds bevestigend beantwoorden: ja, er zijn bases op de maan (en op andere planeten in ons zonnestelsel), maar veel van die bases zijn niet in onze menselijke dimensie gemanifesteerd. Met andere woorden: een mens kan voor zo’n bases staan en hem totaal niet waarnemen. Dit verschijnsel is hetzelfde als de verlichte bollen die mensen fotograferen, maar ze zelf met het blote oog niet zien. En dat geldt ook voor UFO’s die de camera wel vastlegt, maar die voor het menselijk oog onzichtbaar blijven. De grote meerderheid van buitenaardse voertuigen is alleen gedurende korte perioden zichtbaar (als ze al zichtbaar zijn), omdat het zwaartekrachtveld van de aarde hun voertuigen naar onze dimensie ‘aantrekt’ en ze even voor onze zintuigen zichtbaar maken. Op de maan daarentegen zijn deze zwaartekrachtvelden geen factor van belang. De bases werden aangelegd door andere rassen, voornamelijk Anunnaki’s, als observatieposten en opslagplaatsen.

Vraag 16 van Project Camelot:

In hoeverre denkt u dat de zittende machthebbers erin slagen een poolwisseling of een cataclysme te overleven in hun ondergrondse bases, die ze voor dit doel hebben gebouwd?

Antwoord 16 van James:

De ondergrondse bases zijn niet bestand tegen de veranderingen. Als Aarde/Natuur wil, dat de hele mensheid deze compressie van de kwantumwerelden in de gemanifesteerde werelden voelt, is er geen plek meer veilig. Aardbevingen en overstromingen, om twee voorbeelden te noemen, kunnen ondergrondse installaties op dezelfde manier beschadigen als bovengronds. Degenen die denken dat ze Aarde/Natuur straffeloos kunnen manipuleren, zullen ondervinden dat dit niet lukt.

Ter verduidelijking: ik zeg niet dat vreselijke veranderingen van Aarde/Natuur snel plaats vinden of onvermijdelijk zijn; ik zeg alleen dat niemand bestand is tegen de effecten ervan wanneer ze zich voordoen, want we zijn één en gelijk aan alles in het bestaan. Er zijn figuren in de Elite die geloven dat ze hiervoor immuun zijn, maar ze worden zo geabsorbeerd door hun MVS-programma’s (Menselijke Verstand Systeem) dat ze totaal worden misleid en gehersenspoeld en geloven dat hun activiteiten niet op hen zal terugslaan, hen in de volgende dimensie niet zal volgen, en hen niet in arrest zal houden tot het moment dat ze tot vergeving overgaan en vergeven worden.

Deze vergeving betreft geen Bijbelse uitdrukking en is geen religieuze platitude; het is de aard van de Soevereine Integraal om ontoegankelijk te blijven tot het moment dat het individu in zijn menselijke expressie (MVS) opstaat in zichzelf en in zijn lokale universum de aankondiging doet: ZO IS HET GENOEG! Ik zal nooit meer deel uitmaken van dit bedrog. Ik zal nooit meer mijn energie wijden aan leugenachtige bezigheden. Ik zal nooit meer wegkijken wanneer anderen lijden. Ik zal nooit meer aan mezelf twijfelen en degenen die aan de macht zijn mijn noodlot laten bepalen. Ik laat me nooit meer aanzuigen door de afleidingsmanoeuvres van de Elite. Ik zal mijn activisme nooit meer op de lange baan schuiven… de tijd is NU.

Als je dit doet, niet alleen met de mond maar met daden, zal je zien dat er in je leven een ruimte opengaat; een soort leegheid en een stilte die is ontdaan van menselijk borduursel en definities. Dit is de ruimte waarin je kunt opstaan en de eenheid, gelijkheid en waarachtigheid van de Soevereine Integraal kunt uitstralen. Dit is het activisme dat de wereld zal veranderen. Niet de organisaties, de sekten en de milities kunnen verandering brengen. Zij kunnen niet tegen de Elite opstaan. Alleen het Zelf, de Soevereine Integraal die handelt in harmonie met Aarde/Natuur, kan tegen de Elite opstaan en het tijdperk van transparantie en expansie inluiden.

Als je gehoor geeft aan de ware en nuchtere zelfbeoordeling in al zijn structuren en subtiliteiten, nodig je de nieuwe gedragingen van de Soevereine Integraal uit. Dit zijn allemaal tekenen van authentieke vergeving; ze zijn geen geheiligde, overemotionele overgaven van een door schuld getergde volgeling die het ritueel van vergeving als een machine opdreunt. De apathie, de blindheid en de extreme toewijding aan het Geld Macht Netwerk zijn allemaal relatief aan de toenadering van de staat van Soevereine Integraal. Je wordt er op die manier van uitgesloten. Vergeving is de actieve formule van zelfbeoordeling met betrekking tot je huidige situatie en de toepassing van nieuw gedrag dat resoneert met de Soevereine Integraal.

Let ieder moment op je leven en kijk of je handelt vanuit het MVS (Menselijke Verstand Systeem) of rustig bezig bent de kabels die je binden door te hakken. Als je het gevoel hebt dat je gedragingen een staat van eenheid, gelijkheid en waarachtigheid vertegenwoordigen, ben je in overeenstemming met de Soevereine Integraal.

Vraag 17 van Project Camelot:

Beschouwt u zichzelf als een tijdreiziger die is teruggekomen in de tijd om de planeet door deze overgang heen te helpen? Beziet u ook andere grote leraren of historische figuren in dit perspectief?

Antwoord van 17 van James:

Zoals ieder ander die is belichaamd in een menselijk instrument en in deze tijd leeft, ben ik zowel mijn soevereine Zelf en ik ben de Eerste Bron. Ik ben me misschien beter gewaar van deze wezensstaat dan anderen, maar dit is dan ook het enige verschil. Ik ben een van degenen die is blootgesteld aan het leven buiten de gevangenis en ik ben teruggekeerd, niet met beschrijvingen van de ‘andere zijde’ maar met gecodeerde werken, technieken en gedragsystemen die mensen kunnen helpen in overeenstemming te komen met hun voornatuurlijke Zelf en met groter gemak het nieuwe tijdperk van transparantie en expansie binnen te gaan.

Vraag 18 van Project Camelot:

Onze filosofie is dat schuilhouden in het volle aanzicht het slimste is, of met andere woorden: de beste schuilplaats is in de openbaarheid. U hebt ervoor gekozen om verborgen en grotendeels anoniem te blijven. Zou u willen uitleggen welke filosofie daarachter ligt, welke uw ervaringen zijn met de machthebbers en hun toezicht op u en uw werk, en welke omstandigheden of condities u kunnen motiveren om in de toekomst naar voren te treden?

Antwoord 18 van James:

Mijn anonimiteit drukt geen verborgenheid uit voor de machthebbers. Ik ben een oneindig wezen zoals jullie en ieder ander. De reden voor mijn anonimiteit heeft te maken met mijn wens om het materiaal op zichzelf te laten staan zonder het handwerk van een persoonlijkheid of image, want ik ben geen imago of persoonlijkheid. Afgezien daarvan: de machthebbers weten wie ik ben en hoe ze me kunnen vinden, als ze ooit de neiging zouden krijgen om dat te doen.

Mijn rol, hoe eenduidig die ook mag lijken te zijn, is de Soevereine Integraal opnieuw aan de mensheid te introduceren. Dit is een versleuteld concept dat zeer veel lagen omvat. Sommige mensen resoneren onmiddellijk met het concept zonder helemaal te weten waarom of wat het woord betekent. Toen het tien jaar geleden door de WingMakers.com website werd gelanceerd, werd het alleen op een bepaald niveau onthuld. Nu, door deze communicatie en degenen die volgen, is een nieuwe laag van zijn betekenis geopenbaard.

De Soevereine Integraal is het transparante Wezen van expansie dat op unieke wijze geschikt is voor het tijdperk dat we nu zijn binnengegaan. Dit is het portaal waarmee het individu de Eerste Bron kan ervaren in onvoorwaardelijke eenheid, gelijkheid en waarachtigheid. Het betreft niet de ziel of de geest of de spirit. Het is niet God. Het heeft niets te maken met het God Geest Ziel Complex (GGZC). Het ligt buiten de constructie van het Menselijk Verstand Systeem (MVS). Daarom is dit nu precies de reden waarom het een uitdaging is om te leren begrijpen wat de Soevereine Integraal is en waarom het een aanzienlijke voorbereiding vergt om zijn ongeëvenaarde kwaliteiten en dimensionale uitingen te ervaren.

De Soevereine Integraal bevindt zich buiten de gevangenis en desondanks omvat het de gevangenis vanwege zijn oneindige natuur. Als omvattend element van het menselijk lichaam is het zo nader als je adem en circuleert het in je menselijk instrument, en toch blijft het in zijn eigen kwantumbestaan in leegheid en in rust. Ik weet dat de omschrijving van leegheid onbevredigend klinkt en voor sommigen een beetje eng, maar de leegheid waarover ik spreek, betekent gewoon dat het ontdaan is van illusie; van de leugens en de afscheidingen van het Menselijk Verstand Systeem.

Om af te sluiten, want dit was jullie laatste vraag, wil ik eraan toevoegen dat ik me realiseer dat mijn antwoorden op deze vragen in sommige mensen een gevoel van verlorenheid teweeg kan brengen, misschien niet meteen, maar na een paar dagen en weken kun je je in dit proces verloren gaan voelen. Ik kan je verzekeren dat dit normaal is. Dit gevoel van verloren zijn is een gevolg van het loslaten van de zaken die je aan je Menselijk Verstand Systeem vastbinden en alles dat deze verbindingskabels verbreekt; alles dat je ervan verzekert dat je meervoudige geloofssystemen uit je meervoudige levenslopen gebaseerd zijn geweest op bedrieglijke programma’s, is een zware dobber om te aanvaarden zonder een gevoel te krijgen dat je totaal verloren bent.

Wat ik je kan zeggen is dat de enkelingen die voelen dat ze verdwaald zijn, die zich ongemakkelijk voelen bij iedere gedachte en ieder gevoel, het dichtste bij de vindplaats zijn. Deze herkenning kan je gerust stellen. Bij de meeste mensen komt de realisatie van de Soevereine Integraal in golven die lijken op lagen die worden afgepeld, stuk voor stuk, hetgeen je geleidelijke realisatie geeft. En de vraag wanneer deze realisatie zich bij ieder van jullie zal voordoen, kan het beste een mysterie blijven. Je kunt niet weten wanneer het komt, maar in het nieuwe tijdperk zijn de voorwaarden gunstig en het proces neemt in snelheid toe met voorbereidingen zoals de Kwantum Pauze.

Wees alsjeblieft geduldig met je proces. In Lyricus noemen we dit proces het Aanvangspunt, want wanneer het gebeurt ervaar je jezelf buiten het Menselijk Verstand Systeem en voel je dat je Zelf naar zijn oorsprong is teruggekeerd. Maar het is natuurlijk nooit weggeweest; het voelt aan als een terugkeer wanneer je overgaat van het Menselijk Verstand Systeem naar de Soevereine Integraal, en dit gevoel van terugkeer duurt een fractie van een seconde tot de waarheid volkomen is hersteld.

Degenen die het materiaal op WingMakers.com, Lyricus.org en EventTemples.org hebben gevolgd, kunnen zich afvragen waarom mijn antwoorden zo direct zijn en uit een andere geometrie afkomstig zijn dan mijn voorgaande werken. Daarvoor zijn verschillende redenen: de eerste is dat we ons in een nieuw tijdperk bevinden, het tijdperk van transparantie en expansie is onderweg en botst met de agenda van de Elite. Een andere reden is dat de vragen van Kerry en Bill me nooit eerder in een openbaar forum zijn gesteld, waardoor jullie voor het eerst nieuw materiaal te horen krijgen. En tenslotte, als onderdeel van mijn persoonlijke onderneming om het volgende niveau van de Soevereine Integraal te openbaren, is het noodzakelijk om iets van de glad geslepen leuningen van de overbrugging af te halen die ik in de oorspronkelijke versie van het concept had geplaatst.

Ieder van jullie moet zich de volgende vragen stellen: Wie zou ik zijn, als meesters, of God, of Licht, of een buitenaardse heiland niet zouden bestaan? Wat zou ik doen als ik dat allemaal zelf was? Het is tijd om voor jezelf verantwoording te nemen. Om op te staan en de eenheid, gelijkheid en waarachtigheid te belichamen van degene die je bent, want je kunt niet achter een Allerhoogste Wezen of Meester gaan staan en de bewustzijnsstaat van de Soevereine Integraal tot uitdrukking brengen.

Het komt erop neer dat dit hele imperium van bedrog, dat ik een gevangenis heb genoemd, geschapen moest worden om mensen tot slaaf te maken zonder dat ze wisten dat ze verslaafd waren. En dat daarnaast al het werk dat sinds Anu’s eerste slavernij van de mensheid is verzet, bedrog is geweest, want mensen zouden er anders nooit zijn ingetrapt, hetgeen Anu en de Elite ook wisten. De Eerste Bron is bezig zichzelf opnieuw in de mensenfamilie te activeren. Je kunt het wel hebben vergeten, maar je kunt het niet zijn vergeten. Je bent het niet vergeten.

Nunti-Sunya.Van mijn hart naar dat van jullie, James.

> Lees binnenkort verder in deel 7: Juist onze kwaliteiten en bijzondere vermogens waren de motivatie om ons te onderdrukken.

Ella Ster* | bron: Project Camelot | vertaling: Peter Toonen

https://www.ellaster.nl/