WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 7 / Door Ella Ster

Anu maakte misbruik van onze essentie en natuurlijke bezieling om de eenheid van alle wezens te dienen. Hij wilde wezens tot slaaf maken, in de wetenschap dat deze machtiger, intelligenter en bewuster waren dan hemzelf. Binnen het gekende multiversum is het menselijk instrument uniek en dit is de reden dat andere rassen een obsessie hebben voor zijn kwaliteiten en vermogens.
Het geschreven interview met James (2008)
Door: Project Camelot (Kerry Cassidy en Bill Ryan)
Vertaling: Peter Toonen

Toegevoegde vragen voor James van Kerry Cassidy
James,
Allereerst wil ik je bedanken voor de geweldige antwoorden die je hebt gegeven op de lange lijst vragen die we je toestuurden.
Ik hoop dat je het niet erg vindt als ik je een paar toelichtingen vraag, die direct te maken hebben met een kwestie die op dit moment bij Project Camelot speelt en die invloed zal hebben op de weg die we in de toekomst gaan inslaan.
Ik heb begrepen, dat we zonder het MVS (Menselijk Verstand Systeem) Soevereine Integralen zijn, god van ons lokale multiversum en Eerste Bron. En dat het GGZC (God Geest Ziel Complex) hetgeen is dat ons in het MVS verankert…
Terwijl het GGZC ons niet leidt naar de herkenning van deze waarheid, heb je ook in het materiaal van de WingMakers gezegd, dat de WingMakers vertegenwoordigers zijn van het Centrale Ras en het Centrale Ras waren/zijn ook de Elohim, of de scheppers van ons melkwegstelsel en van al het leven daarin (de genetische hoeders van het Universum), zoals je in een fragment van het WingMakers materiaal hebt gesteld.
Dit zou betekenen, dat Anu en de Anunnaki onderdeel uitmaken van de WingMakers. En toch, zoals je zegt, was Anu in staat de interdimensionele Atlantiërs te “verleiden” om een menselijk lichaam binnen te gaan en op die manier door het MVS gevangen genomen te worden en terecht te komen in een kringloop waaruit geen ontsnappen meer mogelijk is, behalve door de eigen natuur te herkennen, namelijk de Soevereine Integraal en daarmee de Eerste Bron. Met het oog op dit dilemma zou ik me het volgende kunnen afvragen.
Vraag 19 van Project Camelot:
 
Wie was Anu; wat was zijn bedoeling en waarom?
Antwoord 19 van James:
 
Anu klom op tot koning van de Anunnaki als gevolg van zijn superieure wraakzucht en zijn manipulatieve vaardigheden. Deze maakten hem tot “Redder” van zijn ras, hetgeen hijzelf ging zien als zijn geboorterecht in alle dimensies van zijn schepping. Volgens alle menselijke definities is Anu God. Anu’s bedoelingen hebben vele facetten en zijn moeilijk in één zin te vatten omdat het ervan afhangt over welke tijdruimte-coördinaten je een beoordeling maakt. In één coördinaat (tijdlijn) kun je zeggen dat zijn relatieve genialiteit hem een mate van goddelijkheid verleende, maar in een andere tijdlijn kun je hem als Satan beschouwen. En de waarheid is dat hij beiden is, althans volgens menselijke opvattingen.
In interdimensionale bestaansvormen, waar entiteiten of wezens leven als individuele expressies van de Eerste Bron, vinden rassen of wezens hun bestaan in verschillende frequenties, of dichtheden. Er zijn talloze verschillende rassen en evenals in de Natuur bestaat er een natuurlijke selectie die bepaalt welke soort een dominante positie over andere rassen verkrijgt. De Anunnaki zijn het ras dat binnen de interdimensionale gebieden prominent werd, en hun koning, Anu, was degene die zicht kreeg op het proces dat hem tot godheid zou verheffen. Dit verhaal wordt op honderd verschillende manieren in diverse mythologieën verteld, maar Anu wordt op deze planeet vereerd door degenen die oprecht zijn en zich tegelijkertijd niet bewust zijn van de oorsprong van het begrip God.
Voor zover het de mensheid betreft was het de bedoeling van Anu een fysiek gemanifesteerd ras te maken dat hij onder controle kon houden. Zijn impuls om te scheppen heeft hem ertoe geleid om een godheid te willen worden en door zijn schepping te worden geëerd, maar hij wist dat dit alleen mogelijk was als hij in staat zou zijn de ware natuur van de mensheid tot slaaf te maken in een menselijk instrument dat geschikt was voor het Menselijk Verstand Systeem en alle mogelijke subsystemen.
De neiging om een scheppergod te zijn was een aspect van Anu’s uitermate begaafde geest die een uitwas was van zijn genetische codes omdat hij het vermogen had dit te beredeneren vanuit de noodzaak om zijn ras en zijn civilisatie te redden. Uit deze noodzaak kwam het idee voort om een arbeidersras op aarde te zetten. Pas na tientallen duizenden jaren na de eerste experimenten van de Anunnaki met menselijke genetica, toen het menselijk ras vorm begon te krijgen, werd de menselijke uitdrukkingsvorm een van de grootste obsessies van andere interdimensionale rassen.
Deze obsessie heeft aanleiding gegeven tot de meest uiteenlopende mythologieën van buitenaardsen die evenals mensen op andere planeten leefden en ruimteschepen gebruikten om de aarde te bezoeken; sommigen waren goedaardig en anderen waren niet zo vriendelijk. Zoals ik eerder heb gezegd is het menselijke ras in het hele universum de enige levensvorm in zijn soort wat betreft zijn dichtheid en gemanifesteerde fysiologie, en dit is te danken aan de experimenten van Anu die menselijke instrumenten wilde maken die met behulp van het Menselijk Verstand Systeem als slaven konden worden gehouden.
Anu was een meester in observeren. Hij begreep de essentie van wezens en met deze kennis in zijn achterhoofd heeft hij hiervan gebruik gemaakt om te manipuleren. Hij wist dat alle wezens in de kern van hun essentie waren gecodeerd om te dienen. Er bestaat een natuurlijke bezieling in de Soevereine Integraal om de eenheid van alle wezens te dienen, maar Anu kwam erachter dat deze aangeboren aspiratie om te dienen ook een zwakte was die kon worden geëxploiteerd; in die zin geëxploiteerd dat wezens in een onderdrukte staat kunnen worden gemanipuleerd zonder dat ze het weten.
De mythologie van het delven naar goud, hetgeen het doel vormde voor de manifestatie van Anu’s hele creatieve systeem, is slechts een oppervlakkig motief. Anu had aspiraties voor een veel bredere agenda: hij wilde God over alle wezens zijn, interdimensionaal en dimensionaal (mensen), en hij wilde de macht grijpen om het lot te bepalen van een planeet, ras, groep, of individu, hetgeen is toegestaan aan degene die het systeem heeft gecreëerd. Anu geloofde, of beredeneerde misschien wel, dat hij de mensen en de interdimensionale wezens voorzag van een levensvervulling om God te dienen.
In antwoord op je vraag, waarom deed Anu dit? Het ging eenvoudig om macht, maar niet om macht zoals we die kennen in relatie tot een directeur van een multinational of een president van een land, nee. Dit was macht van een grotere omvang, die hele rassen en planeten omvatte, maar zelfs dat was niet de reden. De motivatie lag nog subtieler: het was de bedoeling om de Soevereine Integraal tot slaaf te maken in de wetenschap dat deze machtiger, intelligenter en bewuster was dan zelfs Anu. Dit was het ware motief van Anu, om datgene onder controle te houden dat groter was dan hijzelf. Dit is een macht die in ons menselijke domein onbevattelijk is, maar zodra deze macht eenmaal was bereikt, gaf deze aanleiding tot meer macht en daardoor tot meer geraffineerde controlesystemen.
Deze controlesystemen, die bovenop elkaar lagen “opgestapeld”, waren de oorzaak dat de waarneming van tijd ging vertragen. Dit gaf Anu in zekere zin de mogelijkheid om zelf in een totaal andere tijd te opereren. Dit verschil in tijd stelde hem in staat om vooruit te lopen op andere rassen en de stroom van gebeurtenissen als een kosmische marionettenspeler onder controle te houden. Andere rassen werden daardoor in het nadeel gesteld, omdat zij de ontvangers van gebeurtenissen waren en niet de scheppers ervan. Zij bevonden zich achter de creatieve vloedgolf en moesten altijd zwoegen om alles bij te houden, om alles uit te zoeken, terwijl Anu in zekere zin duizend kilometers voorlag en rustig zijn stappen kon uitstippelen die andere rassen pas veel later en in een totaal andere tijd zouden tegenkomen.
Vraag 20 van Project Camelot:
 
Als de WingMakers het Centrale Ras zijn en het Centrale Ras bestaat uit scheppergoden, of Elohim, is dan het RA Materiaal en andere channelings van bijvoorbeeld Wynn Free en anderen die zeggen dat ze de Elohim channelen, misleiding als onderdeel van het GGZC, of is het waar, dat ze de WingMakers of de Eerste Bron channelen?
Antwoord 20 van James:
 
Laat ik eerst je vraag beantwoorden met een analogie.
Stel je voor dat ik je in een kamer zet die helemaal donker is, geen enkel foton is in die kamer aanwezig, maar ik wist dat er een dimmer in die kamer aanwezig was en ik wist uit ervaring waar deze zich bevond. Als ik de dimmer aanzet, verspreidt hij fotonen vanuit een bron in de kamer die ik met grote precisie kan richten. Als ik de dimmer verder opendraai, neemt de fotonenbundel toe en wel in die mate dat jij voorwerpen in de kamer begint waar te nemen die eerst heel vaag zijn, maar je zou niettemin zien dat de kamer geen duistere leegte was, maar uit voorwerpen bestond die in de kamer aanwezig zijn, zelfs al wist je nog niet welke objecten het waren.
Als ik nu de fotonenbundel op een specifiek object richt en de dimmer voldoende open zet, zou je zien dat het de menselijke ziel was. Als ik de dimmer nog verder openzet en de fotonen in een breder patroon laat spreiden, zou je het God Geest Complex zien dat als een circulatiesysteem in de menselijke ziel ligt ingebed. Als ik de dimmer nog verder zou openzetten waardoor er nog meer lichtdeeltjes de kamer instromen, zou je zien dat er objecten waren die ver op de achtergrond stonden achter het God Geest Ziel Complex en dat deze objecten toch zelfs maar zwak waren verlicht en een mysterieuze uitstraling hadden.
De objecten die achterin de kamer staan en zo zwak zijn verlicht dat ze ongekend blijven, zijn de Soevereine Integraal en zijn gezamenlijke expressie: Eerste Bron. Het God Geest Ziel Complex (GGZC) staat in de kamer en is het eerst voorwerp dat door het licht zichtbaar kan worden gemaakt. In het zwakke licht van een paar duizend fotonen wordt het GGZC voor duizenden of miljoenen spirituele zoekers het onderwerp voor interpretatie. Niemand ziet het duidelijk genoeg om het afdoende te omschrijven en daarom blijven die interpretaties van het ene tijdperk naar het volgende bestaan.
Als ik de fotonenbron op de voorwerpen in de verte zou richten en de dimmer omhoog zou draaien, zou de toeschouwer zien dat de Soevereine Integraal niet is verbonden met het God Geest Ziel Complex en dat het GGZC iets is dat in feite het zicht op de Soevereine Integraal wegneemt. Het is onmogelijk de lichtbundel op de Soevereine Integraal te richten zonder ook het onderdrukkingsmechanisme van het GGZC te verlichten, maar dit betekent niet dat degenen die het GGZC overbrengen worden misleid of niet oprecht zouden zijn. Het betekent slechts dat in de diepere realiteit van de Soevereine Integraal het GGZC wordt onthuld als een vorm van onderdrukking en dat het op geen enkele substantiële manier verbinding heeft met zowel de Soevereine Integraal als de Eerste Bron.
Er worden bruggen gebouwd van het GGZC naar de Soevereine Integraal, omdat er individuen zijn die zich gewaar zijn van de Soeverein Integrale staat op onbewust niveau. Zij bouwen bruggen van het GGZC naar deze diepere realiteit zonder te weten wat de uiteindelijke bestemming is van hun brug. Om terug te komen op je specifieke vraag komt hier het volgende. Degenen die channelen zijn zich niet bewust van de specifieke bron waaruit hun informatie voortkomt. Het vermogen om te channelen is een plug in het Menselijk Verstand Systeem waarvan de oorspronkelijk bron onbekend of verhuld is of aan iemand anders wordt toegeschreven. Het channelen is niet afkomstig van de Soevereine Integraal of de Eerste Bron omdat die informatie niet in woorden of beelden zou worden overgebracht. Wanneer je woord en beeld ziet, moet je weten dat ze voortkomen uit het MVS. En ja, daartoe behoren ook deze woorden.
Degenen die bruggen proberen te bouwen van het MVS naar de Soeverein Integrale staat hebben geen andere keus dan woorden, geluiden, technieken, technologieën en beelden te gebruiken om mensen te inspireren dit nieuwe tijdperk van transparantie en expansie te omarmen. Omdat deze “bruggen” tot uitdrukking gebracht worden met de gereedschappen van het MVS, zijn ze alleen in staat om algemene gedaanten en contouren aan te geven, zelfs wanneer ze trachten de “diepere objecten in de kamer” te onthullen. Dit is allemaal een onderdeel van het overgangsproces, maar zoals ik altijd heb gezegd: wees bereid je geloofssystemen overboord te gooien, zie ze als misbaar, want ze zijn geen aanhangsels van de Soevereine Integraal omdat ieder geloof voortkomt uit het verstand en alleen maar uit het verstand.
Vraag 21 van Project Camelot:
 
Hoewel u zegt dat er geen ascentie bestaat in de traditionele zin van het woord, zegt u echter wel dat we ons bewegen naar een tijdperk van transparantie en expansie waar de krachten van het Collectieve Systeem uit elkaar vallen… en waar het bewustzijn van de Soevereine Integraal beter toegankelijk is.
Wat veroorzaakt deze verandering in het tijdperk… waarin we, zoals u zegt, de top van de piramide van het gemanifesteerde leven hebben bereikt? Als het MVS een labyrint of een matrix van misleiding is dat zich uitstrekt over het hele kenbare universum of multiversum… dat ook Spel genoemd kan worden, is zelfrealisatie van onze ware natuur als Soevereine Integraal of de Eerste Bron dan in wezen geen kwestie van buitenspel gaan staan, hetgeen leidt tot game over, of eenheid?
Antwoord 21 van James:
 
Ascentie is geen individueel proces, omdat het individu niet van zijn wezenlijke essentie is gescheiden; het individu heeft ook geen intermediair nodig om het opnieuw met zijn essentie in verbinding te brengen die ik in dit hele interview de Soevereine Integraal heb genoemd. Wat het individu wel nodig heeft is te worden losgemaakt van de kunstgreep van het Menselijk Verstand Systeem. En daarvoor is het evoluerende bewustzijn nodig dat wordt geboren en ondersteund tijdens de Kwantum Pauze of zijn equivalent.
De oorzaak achter het tijdperk van transparantie en expansie is veelvoudig, maar laat ik eerst over het doel spreken voordat ik iets zeg over de oorzaak omdat ze altijd met elkaar zijn verweven. Het doel van dit nieuwe tijdperk is de overdracht van kennis die zich verhoudt tot de Soevereine Integraal zodat de mensheid door authentieke zelfexpressie kan beginnen de gedragingen van de Soevereine Integraal op Aarde tot uitdrukking te brengen. Met andere woorden: de leugens die in deze wereld hebben voortbestaan, de doofpotten en de dekmantels, zullen geleidelijk worden opgeruimd, en als dit megaproces zich parallel aan de individuele kennisoverdracht gaat ontplooien kan de Eerste Bron voor de Eerste Keer de dimensionale werelden bewonen.
Hiernaar is in diverse spirituele teksten verwezen als de “Hemel op Aarde”. In Lyricus noemen we dat het Grote Portaal, maar hoewel de precieze betekenis verschillend is, komt de gebeurtenis over het algemeen op hetzelfde neer. Wat betreft de oorzaak is het tijdperk van transparantie en expansie een gevolg van de aanwezigheid van de Soevereine Integraal, van goedaardige interdimensionale Wezens, van de transformatie van Aarde/Natuur met betrekking tot tijdruimte, en van het portaal naar de interdimensionale gebieden dat tien jaar geleden is geopend. Ik zal ze stuk voor stuk bespreken.
De Soevereine Integraal bestaat hier en nu, een oneindig Wezen verborgen in wat je kunt noemen het eindige, menselijke lichaamverstandsysteem of het menselijk instrument. In deze aanwezigheid, de Kwantum Aanwezigheid, bestaat een verbinding op kwantum niveau tussen alle levensvormen, en door deze verbinding is transformatie van het geheel mogelijk. Naarmate meer individuele expressies op één lijn komen met Eerste Bron en hun zelfexpressie toewijden als een uitvloeisel van de Soevereine Integraal, springt deze nieuwe gewaarwording en dit vermogen over op al het leven. Met andere woorden: de Kwantum Aanwezigheid draagt over en als deze overdraagt, transformeert deze het geheel. Dit is zeker een proces en het duurt een eeuwigheid, maar op dit moment bereikt het een kritieke massa in de aarde, de Natuur en de mensheid.
Hiermee vergelijkbaar is het gebruik van het Genetisch Manipulatie Systeem (GMS) door andere interdimensionale entiteiten die in tegenstelling tot Anu een goedaardig doel beogen. Ik heb eerder in het interview gezegd dat het GMS een open systeem is en dat dit de reden was waarom andere interdimensionale wezens zo geïnteresseerd waren in de mensheid. De wezens die Grijzen worden genoemd zijn één voorbeeld. Binnen het gekende multiversum is het menselijk instrument uniek en dit is de reden dat andere rassen een obsessie hebben voor zijn kwaliteiten en vermogens.
Deze interdimensionale rassen gebruiken ruimteschepen als middel om gebieden van verschillende frequenties over te steken. Met andere woorden: ze doorkruisen niet de ruimte zoals wij over de ruimte denken; ze passeren trillende dichtheden waarvoor ze hun ruimteschepen gebruiken. Als ze langere tijd in ons trillingsveld verblijven, beginnen ze zich te manifesteren en worden ze voor onze zintuigen zichtbaar. En als ze nog langer blijven, zijn ze niet meer in staat naar hun eigen dimensie terug te keren. Dit komt door onze zwaartekrachtvelden en de subtiele verschillen tussen de twee bestaansgebieden.
Een aantal van deze interdimensionale wezens die zijn gematerialiseerd, zijn naar ondergrondse bases vertrokken en in sommige gevallen hebben ze hun fysieke lichaam getransformeerd om redelijkerwijs te kunnen integreren in de menselijke samenleving.
Nieuwsgierigheid naar de toestand van de mens is de belangrijkste reden dat hier UFO’s en buitenaardse invloed en interactie bestaan. De mensheid is als geen ander ras beproefd en onderzocht, terwijl Anu er heel duidelijk over was dat andere rassen wel mochten onderzoeken maar geen invloed mochten uitoefenen. Er waren echter bepaalde wezens die zich van Anu niets aantrokken en onafhankelijk van de Anunnaki en hun bondgenoten te werk gingen, en hiermee verwijs ik rechtstreeks naar de WingMakers.
Het GMS (Genetisch Manipulatie Systeem) is verbonden met het onbewuste deel van het Menselijk Verstand Systeem. Als dus een rechtstreekse modificatie wordt aangebracht in een fractie van een percentage van de mensen, wordt dit naar de hele mensenfamilie getransporteerd via het onbewuste of het Genetische Verstand. Het verhaal over de manier waarop de WingMakers het GMS hebben gebruikt om portalen te openen tussen het menselijke domein en de interdimensionale domeinen zou in dit interview te veel tijd vergen, maar ik kan wel zeggen dat de WingMakers een paar implantaten in het GMS hebben bijgesteld om bepaalde individuen van de menselijke familie tot een nieuwe begripsvorming te laten komen, en in sommige gevallen heeft de menselijke ziel zich bevrijd van de blauwdrukken van het GGZC (God Geest Ziel Complex).
De Aarde/Natuur ondergaat haar eigen transformatie, gestimuleerd door haar resonantie met nieuwe ruimtelijke energieën en haar eigen ontwaken als gevolg van de menselijke conditie. De Aarde/Natuur is zich goed bewust van de menselijke invloed op haar domein en deze invloed heeft haar verdedigingsstrategieën voor een gecontinueerd bestaan gestimuleerd. Het is misschien moeilijk te begrijpen dat de Aarde/Natuur zich gewaar is van het Menselijk Verstand Systeem, terwijl wijzelf grotendeels in onwetendheid van onze conditie blijven, maar toch is het waar. De Aarde/Natuur realiseert zich dat de mensheid moet wakker worden voor haar ware essentie, anders zal de Aarde/Natuur bestemd zijn als slaaf te blijven existeren van degenen die zelf slaaf zijn.
Er zijn in de geschiedenis zoveel gegevens beschikbaar van individuen die naar de hemel zijn afgereisd om engelen en meesters te ontmoeten. Deze rapportages zijn zo talrijk dat het lijkt alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. Maar dat is niet het geval. Voordat de portalen in 1998 open gingen, hadden degenen die naar de hemel reisden contact gehad met gebieden van het verstand/geest en/of de astrale gebieden. Het tijdperk van transparantie en expansie begon in 1998 en zal zich oneindig lang voortzetten in de uitgestrekte toekomst die de mensheid en haar interdimensionale bondgenoten te wachten staat.
> Lees binnenkort verder in deel 8: wat is verlichting en hoe speelt religie in op het verlangen naar verlichting?
Ella Ster* | bron: Project Camelot | vertaling: Peter Toonen
Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: https://www.ellaster.nl/