De WingMakers en het vijfde interview, deel 13 22 juli 2019 / Ella Ster

De WingMakers en het vijfde interview,
deel 13

22 juli 2019 / Ella Ster

 De Schepper is afgestemd op eenheid en gelijkheid, terwijl god is afgestemd op afscheiding en angst. Dit wordt door religies wordt gebruikt om ons te scheiden van verantwoordelijkheid. In de manipulatie van de mens is er echter een ‘achterdeurtje’, waardoor de WingMakers in het onderbewustzijn konden binnendringen. Daardoor kan ons bewustzijnskader veranderen en komen we in contact met ons soevereine zelf, als tegenwicht tot de programmering van de controlestructuur.

Het vijfde interview van Dr. Jamisson Neruda
Door Sarah
Vertaling: Koen van Klei

> Vervolg op deel 12 van het vijfde interview.

Sarah: “Ik ben me ervan bewust dat je mijn vraag over God nog niet echt hebt beantwoord, dus daar wil ik nog eens op terugkomen, maar met het internet van tegenwoordig, kun je dan niet gewoon deze complete informatie aan het publiek doorgeven? Het zou naar een paar duizend mensen uit kunnen gaan en die zouden het dan weer op andere sites kunnen plaatsen en zo zou het gewoon groeien in meetkundige toename. Hoe zouden ze het kunnen tegenhouden of censureren?”

Dr. Neruda: “Het zou worden aangepast. Het is een complete set informatie. Zodra het in dat formaat uit zou komen, zouden sommigen beweren dat hun versie het origineel was en anderen weer dat hun versie het origineel was, terwijl ze in sommige opzichten net zo verschillend zouden kunnen zijn als zwart en wit. Het creëert alleen maar verwarring, en als er eenmaal verwarring is, is het onmogelijk om duidelijkheid te brengen. In inlichtingenkringen wordt dit reputatie-vernietiging genoemd.

Je moet het zo bekijken: Je hebt een hoeveelheid informatie die is gericht op specifieke wezens die overal op de planeet wonen. Je wacht tot er een communicatiesysteem is dat bij elk van deze wezens kan komen. Je moet ervoor zorgen dat de informatie zo puur mogelijk is, maar wel voorbij de censuur komt, dus je codeert het en geeft het in delen vrij. Het eerste deel wordt vrijgegeven als een echte gebeurtenis, om de reacties te testen. Het tweede deel wordt vrijgegeven met nieuwe inhoud en wijzigingen, met de nadruk erop, dat het een mythe is. Dat is om de censoren gerust te stellen. Het derde deel is meer aangepast aan de praktijk en gedragingen, maar zonder de volledige context. Het vierde deel zal waarschijnlijk het menselijke portaal zijn. Het vijfde deel zal waarschijnlijk dit interview zijn. En het uitgeven van de volgende delen zal afhangen van hoe dit interview wordt ontvangen. Dus elke uitgave wordt bekeken door zowel de Hiërarchie als de WingMakers.”

Sarah: “Oké, laten we teruggaan naar de God-discussie.”

Dr. Neruda: “Ja … dus, om jouw vraag te beantwoorden, is er een god? Er zijn veel goden. Sommige wezens presenteren zichzelf als goden, en sommige wezens manipuleren anderen in zo’n mate, dat ze als goden worden beschouwd. En dan zijn er nog collectieve intelligenties die bewegen tussen de kwantum membranen die goddelijke eigenschappen van alwetendheid en almacht simuleren, maar ze zijn geen goden in de zin van De Schepper te zijn. Er zijn zelfs enkele wezens die zich via een menselijk kanaal als god presenteren.

De visie van de WingMakers is dat de oudste beschavingen in het universum geloven dat er een Schepper is, maar dat deze Schepper — bekend in de WingMakers filosofie als Eerste Bron — zo fundamenteel is, dat het de fractaal-essentie is van al het leven in alle variaties. Het is de Kwantum Oercel van het leven op het meest fundamentele niveau. Het is niet echt kenbaar als we denken aan kennis. Het is meer ervaringsgericht door de toonzetting van gelijkheid, die wordt opgeroepen en waarvan wordt gesproken in de WingMakers-filosofie. Het wordt niet door de geest waargenomen, waardoor het moeilijk te beschrijven of over te brengen is.

Het probleem met zoiets elementairs is, dat het bijna verdwijnt. Hoe breng je dat zo over dat het de aandacht van een mens kan houden?”

Sarah: “Dus er is een God, maar het is ongenaakbaar, is dat het eigenlijk?”

Dr. Neruda: “Ja, maar ik wil vermelden dat de relatie er één is met een Schepper, niet met een god. De Schepper is in alle leven. God is meer een ouder en in religieuze kringen een vaderfiguur die zo gehumaniseerd is dat we tot god kunnen bidden om ons dingen te geven, om ons te helpen obstakels te verwijderen, om onze vijanden te verpletteren, enzovoort. Schepper is afgestemd op eenheid en gelijkheid, terwijl god is afgestemd op afscheiding en angst.

De Eerste Bron is de Schepper van het leven, de gemanifesteerde realiteit van alle bestaan. De Schepper leeft in het leven als de oneindige vonk die al het leven verbindt als gelijken in het één zijn. Dat is niet hier om gehumaniseerd te worden. Het kan niet worden gehumaniseerd, of wat dat betreft, worden gereduceerd tot een andere levensvorm of ding. De Schepper is de verbinding van alle bestaan in de gelijkheid van één zijn, en wanneer dat gebeurt, dan bestaat er god. Wanneer dat niet het geval is, bestaat er geen god, alleen een Schepper. Het is echt zo simpel.

Zoals in verschillende religieuze teksten wordt gezegd, schiep God de mens naar zijn beeld of gelijkenis. En vooropgesteld dat je Anu als god begrijpt, dan is dit een redelijk juiste uitspraak. De Schepper creëerde echter de oneindige vonk die de menselijke vorm bezielt, en dus is de Soevereine Integraal de schepping en had Anu hier niets mee te maken. Hij ontdekte alleen maar een manier om het tot slaaf te maken. Het laatste dat ik over het concept van god zal zeggen, is dat het door religies wordt gebruikt om ons te scheiden van verantwoordelijkheid.

Het stelt ons in staat om te zeggen dat ik niet verantwoordelijk ben voor armoede of oorlog of misbruik van kinderen. Er is een god die veel hoger is dan wij. God heeft de wereld geschapen, hij heeft de leiding. Als hij oorlog en armoede toestaat, wie ben ik dan om verantwoordelijkheid te dragen? De boosdoeners zullen in de hel betalen, en de gekwelden zullen in de hemel regeren.

Dus god, of het concept van god, bevrijdt ons van verantwoordelijkheid. De Schepper, aan de andere kant, is niet zo, omdat we allemaal gebonden zijn in één zijn. En wat gebeurt met één gebeurt met allen, en daarom zijn we allemaal verantwoordelijk voor het toestaan van scheiding om ons gedrag te beheersen. Het is belangrijk om het verschil te herkennen tussen de constructies van Schepper en god, vooral binnen het Hologram van Misleiding.”

 Sarah: “Na deze uitleg te hebben gehoord — niet alleen over God … Schepper — maar het hele interview vanavond, waarom kan het niet net zo worden vrijgegeven zoals het in dit interview is gedefinieerd? Waarom zouden zelfs de eerste delen worden vrijgegeven als ze deze context niet hadden?”

Dr. Neruda: “Ik heb geprobeerd dit al te beantwoorden … laat ik het zo zeggen, maar begrijp dat dit speculatie is, dus vat het ook als zodanig op. Er is geen garantie dat dit wordt vrijgegeven of blijft vrijgegeven. Dat is één reden. Er kunnen andere personen zijn die de eerdere deel-informatie nodig hebben, omdat het hun huidige overtuigingen beter overbrugd dan de latere deel-informatie. Dat is nog een reden. Onthoud, dit gaat net zoveel over het herdefiniëren van de onbewuste geest als over iets anders. Het onderbewustzijn is de ‘achterdeur’ die de Anunnaki openlieten in hun ontwerpen. Dat is waar het hack-programma kan binnenkomen, en zo is de WingMakers-informatie ingevoerd.”

Sarah: “Wat bedoel je met het hack-programma?”

Dr. Neruda: “De WingMakers hacken het programma van ons bewustzijnskader zoals ontworpen door de Anunnaki; intern geprogrammeerd in het DNA en de functionele implantaten door Marduk; en extern geprogrammeerd door de Hiërarchie, oftewel, de Illuminati, Globalisten, New World Order elite, Bilderberg Group, et cetera.

De WingMakers moeten in deze programma’s komen van gedeelten die minder worden beschermd of verdedigd door censors, en het potentieel hebben voor snelle verspreiding. Houd in gedachten dat de functionele implantaten van de Mens 2.0-interface programmeerbaar zijn, maar als ze worden gehackt of gewijzigd, kunnen ze worden geüpgraded of aangepast, net als software. Dus de ideale methode om het menselijke domein binnen te gaan is om door een achterdeur binnen te komen, onschadelijk te lijken, zelfs een deel van de orde, en dan rustig een fractaal proces te zaaien dat zich door de onbewuste bewustzijnslaag kan verspreiden.

Die hack verandert het programma niet vanuit het oogpunt van hardware of software. Het gebruikt het bewustzijnskader in de Mens 2.0-interface zonder de programmering te veranderen. Het is net een app die bovenop het besturingssysteem rijdt. Het moet onzichtbaar zijn totdat aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Als aan die voorwaarden is voldaan, kan deze worden vrijgegeven en zodra deze is verspreid, kan deze niet meer worden gestopt.”

Sarah: “Ik ben niet bekend met de term ‘app’, wat betekent dit?”

Dr. Neruda: “Het is een softwaretoepassing die geen deel uitmaakt van het besturingssysteem, maar het besturingssysteem gebruikt.

Sarah: “Als dat het bewustzijnskader niet verandert, wat doet het dan?”

Dr. Neruda: “Het stelt individuen in staat hun eigen Soevereine Integraalproces te initiëren, wat hen in staat stelt de greep van deze systemen op hun levensessentie vrij te maken. Het gaat minder om het aanpassen of wijzigen van het programma dan om het loslaten van de houdbaarheid die deze programma’s hebben voor het bewustzijn van de levensessentie.”

Sarah: “Oké, ik denk dat ik het begrijp … dus ik wil teruggaan naar dit proces. Je zei dat het twee hoofdonderdelen heeft, invoeggedrag en weerstandsgedrag. Je hebt ook iets over adem genoemd, maar ik heb je niets specifieks horen zeggen.”

Dr. Neruda: “Ja, de ademhaling is een belangrijke manier om je in zelfbewustzijn te brengen. Het is alsof er een kwantumlichtje aan gaat dat je levensessentie verlicht, dat deel van jou dat niet van de Mens 2.0-interface is. Je bent in staat om dit oneindige wezen dat jij bent te voelen en opnieuw te ervaren.

De ademhaling is iets dat iedereen zonder al te veel complicaties kan gebruiken, en het is natuurlijk altijd bij jou. Het vereist geen technologie of expertise. Het is echt gewoon een manier om de aandacht naar de kern van jezelf te verleggen. De WingMakers schrijven over kwantum-ademhaling of kwantum-pauze. Het is een techniek van Filosofie Zeven.”

Kamer zeven: geheugenactivering

Je bewustzijn is gefacetteerd om licht uit te drukken in meerdere systemen van bestaan. Er zijn vele, vele uitdrukkingen die je totale zelfheid omvatten, en elke uitdrukking is verbonden met het centrum van bewustzijn dat je kernidentiteit is. Het is hier dat je oude stem en ogen multi-dimensionaal kunnen observeren, uiten en ervaren. Dit is je voedselbron voor uitbreiding en verfraaiing. Richt je aandacht op je kernidentiteit en laat deze nooit los. Zorg dat je, met elk stukje informatie dat voor je voeten komt, onderscheidt hoe je je kunt afstemmen op deze stem en waarneming. Dit is de enige discipline die je nodig hebt. Het is de remedie van beperking.

Kamer zeven: persoonlijk doel

Na het samenvoegen van je wil met die van de Eerste Bron, neem je onbewust deel aan duizenden persoonlijkheidsformaten die gewijd zijn aan de Grote Zaak. Het is de gezamenlijke inspanning van alles wat je bent, met de perfecte ontvouwing van alles wat is en zal zijn. Het is de suggestieve bewijsketen die naar je doel wijst, nog voordat je de woorden kunt spreken of de emotie van je geschenk kunt voelen. En het vereist alleen dat je verlangt naar de wil van de Eerste Bron om overwicht in je leven te nemen.

Sarah: “Kun je het uitleggen?”

Dr. Neruda: “Het is heel eenvoudig. Je ademt ongeveer 2-4 seconden door je neus of wat je maar prettig vindt. Zodra je je longen hebt gevuld, pauzeer je even of houd je adem in voor dezelfde hoeveelheid tijd die je hebt  ingeademd. Terwijl je in de pauze bent en je adem vasthoudt, voel je het als een tijdvertraging en vul je die ruimte met het gevoel van IK BEN.”

Sarah: “Oké, sorry om je te onderbreken, maar vertel me nog eens, wat is het IK BEN gevoel? Hoe definieer je het?”

Dr. Neruda: “Het is het soevereine aspect van bewustzijn. Het is niet de persoonlijkheid die jouw menselijke ervaring definieert, of waarmee je typisch associeert als jezelf. Het is jouw oneindige bewustzijn. Het is ook één. Ik ben één. Het is één ding: oneindig leven. Het is niet de geest, noch het hart, noch het lichaam, noch de gevoelens en emoties van de persoonlijkheid. Het is uniek in zijn diepte en stilte.”

Sarah: “Oké, ga door …”

Dr. Neruda: “Nadat je de adem in je longen hebt gehouden en deze hebt verankerd met het IK BEN-gevoel, adem je door je mond, opnieuw gedurende dezelfde periode, en dan pauzeer je opnieuw — je longen zijn leeg, en als je pauzeert, houdt je het gevoel van WIJ ZIJN. Vervolgens herhaal je deze cyclus totdat je voelt dat je klaar bent.”

Sarah: “Kun je het WIJ ZIJN-gevoel ook uitleggen?”

Dr. Neruda: “Dit is het gevoel van verbinding met iedereen. Het gevoel dat je verbonden bent en dat het IK BEN-gevoel dat je zojuist hebt vastgehouden, met iedereen gedeeld wordt. Ik gebruik de uitadempauze om een van de hartdeugden te plaatsen waar ik op dat moment aan werk. Ik zou bijvoorbeeld kunnen werken aan de deugd van mededogen in mijn persoonlijke leven, en ik kan dat gevoel in die uitadempauze vasthouden en me voorstellen dat het met iedereen wordt gedeeld.”

Sarah: “Ik denk dat ik begrijp wat je zegt, en ik wil niet dat je dit op de verkeerde manier opvat, maar hoe kan dit mogelijk concurreren met een globalistische agenda van wereldwijde overname?”

Dr. Neruda: “Dat is een eerlijke vraag. Maar kijk eens naar de realiteit. Er zijn er velen die tegen deze slavernij hebben geprotesteerd. Door de hele geschiedenis heen zijn er mensen geweest die op verschillende manieren tot dit besef zijn gekomen, en ze hebben mensen gewaarschuwd voor deze misleiding. Ze kunnen het een samenzwering noemen zonder echt de diepte van deze misleiding of het uiteindelijke plan te begrijpen. Maar op welke manier ze dit ook kennen en op welk niveau ook, ze ervaren allemaal angst. De angst is dat we machteloos zijn om ze te stoppen.

De top van de elite heeft dit al meer dan elfduizend jaar gepland, voordat Mens 2.0 zelfs bestond, werd de plot al bedacht. Ze hebben krachtige interdimensionale wezens die de mensheid kennen op een intiem niveau — omdat ze letterlijk de mens schiepen — en ze kunnen de mensheid zo fijnkorrelig programmeren dat ze onze levenspaden definiëren tot en met onze dagelijkse keuzes.

Hoe kan iemand zo’n tegenstander nou verslaan? Ze hebben het geld, ze hebben de politici op zak, ze hebben de verdediging en bescherming, ze hebben machtige relaties overal ter wereld en ze hebben de krachtigste technologie op het gebied van toezicht en wapens. Hun binnenste cirkel is ondoordringbaar.

We kunnen klaarwakker zijn en ons bewust zijn van wat er gebeurt, maar het bewustzijn op zich verandert het schaakbord niet. Ze dagen ons uit om te protesteren. Zwaai je borden, publiceer je websites, gooi je vuisten naar de hemel, onderzoek alles wat je wilt, maar het zal niets veranderen. Ze zullen ons vertellen dat hun kracht onuitputtelijk is. Dat is hoe ze denken.

Ze willen dat we onze futiliteit voelen en hebben het doorslaggevende gevoel dat het eindspel onvermijdelijk is. Ze willen dat we geloven dat we machteloos zijn. Vergeet niet dat ze de wereld en zijn bevolking in hun greep houden voor de terugkeer van Anu. Dat is hun programma — en hoewel alleen de top van de elite dit plan begrijpt — volstaat het, omdat de downstream-agenten loyale, geprogrammeerde entiteiten zijn. Het enige dat je hoeft te doen is Madeline Albright te bekijken in dat 60 minuten durende interview en je zult begrijpen hoe ze zijn geprogrammeerd om te denken.”

Sarah: “Ik denk niet dat ik dat heb gezien, wat deed ze?”

Dr. Neruda: “Ongeveer anderhalf jaar geleden vroeg Lesley Stahl van ‘60 Minutes’ de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Madeleine Albright, of de dood van een half miljoen kinderen de prijs waard was om Saddam Hussein in wezen te straffen. Albright antwoordde dat het zo was. Zie je, dit is de vijand die de macht heeft. Als ze het doden van kinderen kunnen rechtvaardigen, kunnen ze alles doen.

De WingMakers hebben geschreven dat het niet de protesten zijn die deze vijand zullen veranderen. Als we tegen hen schreeuwen en weerstand bieden met onze wapens op straat, zullen ze ons alleen maar pletten. Om hun doelstelling te stoppen, moeten we de muur slopen, en we kunnen dit doen door beoefenaars te worden van het Soevereine Integrale proces, of iets dergelijks.

Als mensen zelfbewuste, niet-geprogrammeerde entiteiten worden, die helemaal begrijpen hoe we tot slavernij zijn gebracht en waarom, kunnen we collectief de muur slopen die ons scheidt van ons ware zelf. Dit creëert een kettingreactie die iedereen raakt, inclusief de top van de Nelite. De muur valt ook voor hen.

Het gebruikt het bewustzijn van de levensessentie om het menselijke 2.0 bewustzijn te onthullen als een verzonnen realiteit. Het maakt los van het Hologram van Deceptie naar de realiteit dat al het leven oneindig bestaat als gelijken in het één zijn.”

Sarah: “Oké … maar hoe weten we dat dit tegen hen zal lukken?”

Dr. Neruda: “We weten het niet … behalve wat ik eerder zei, dat de WingMakers mensen zijn die in de tijd hebben gereisd om dit soevereine integraal raamwerk te delen. Ik realiseer me dat dit klinkt als science-fiction ontmoet David en Goliath. Ik kan dat begrijpen, maar ik leg uit wat ik weet zo rechtstreeks en eerlijk, als ik het kan beschrijven. Als iemand dit interview leest, ervan uitgaande dat het ergens in de toekomst is vrijgegeven, dan kun je zelf beslissen of wat ik zeg voor jou te accepteren is.

Ik zou sommigen willen waarschuwen om de mogelijkheid te overwegen dat als je het zou afwijzen, je reactie een geprogrammeerd antwoord kan zijn. Het is je bewustzijnskader dat aan het voelen en reageren is. Neem dit in overweging voordat u deze informatie als fictie verwerpt.”

> Binnenkort in deel 14 van het vijfde Neruda-interview: Over de genetische manipulatie van de moderne mens en hoe ook de Annunaki-bloedlijnen misbruikt zijn voor andermans agenda.

Ella Ster* | bron: wingmakers.com | vertaling: Koen van Klei

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Ella Ster is nu ook te volgen via Mastodon, een onafhankelijk nieuwsplatform, zonder censuur. Lees op Wanttoknow.nl waarom dit initiatief een goed alternatief is voor de gecontroleerde social media. Klik hier voor een overzicht van nieuwsbronnen. Om berichten van Ella Ster te volgen klik je hier en vervolgens op de blauwe Follow-knop.

https://www.ellaster.nl/