De WingMakers en het vijfde interview, deel 10 /12 mei 2019 / Ella Ster

De WingMakers en het vijfde interview, deel 10
12 mei 2019 /  Ella Ster
Alle reeds bestaande religieuze en spirituele concepten zijn gebaseerd op een programmering. Dit programma voedt de scheiding en verdeeldheid. Het deprogrammeren biedt uitzicht op een nieuwe realiteit van eenheid en de mens als Soevereine Integraal. Dat breekt de weg open naar een nieuwe beleving van spiritualiteit. 

Het vijfde interview van Dr. Jamisson Neruda
Door Sarah
Vertaling: Koen van Klei
> Vervolg op deel 9 van het vijfde interview.
Er is hoop. Hoop blijft in het vacuüm van eenheid en één zijn, dat niet op één lijn staat met iets op deze planeet. Niemand bezit het, of controleert het, of beheert het. Er is geen bemiddeling of tussenpersoon. Het is volledig uniek. In alle opzichten is het nog nooit gezien of gehoord. Het is aan de andere kant van de muur.
Dit is onze hoop, zo buitenissig en vreemd als het lijkt. Wat in deze wereld is, werkt niet, en dat is vanwege de scheiding. Het maakt mij niet uit of je de meest esoterische, spirituele informatie op deze planeet leest, het komt door de scheiding. Ik heb de afgelopen twintig jaar esoterische spirituele documenten gelezen die de meeste mensen zouden laten zwijmelen en tegen zichzelf laten zeggen ‘dit is de hoogste informatie’ of ‘deze informatie is waar omdat het zo gedetailleerd is, niemand zou zoveel details kunnen kennen tenzij het waar is’.

De meest esoterische informatie op deze planeet is niet door mensen geschreven, maar door mensen door middel van channeling. De channeling spreekt van prachtige spirituele werkelijkheden, van hoe mensen en buitenaardsen één zijn, van hoe de diepe psychologie van menselijke wezens is geconstrueerd, van de complexe kosmologische omgeving waarin de mensheid is genesteld. Allemaal prachtige informatie, behalve dat niemand vermeldt hoe we tot slaaf werden gemaakt, of waarom, of door wie. Niet één.

Als deze prachtige informatiebronnen wisten hoe de mensheid tot slaaf werd gemaakt, zouden ze dat dan niet delen? Is dit niet het meest elementaire stukje informatie? Wat de WingMakers het beginpunt noemen? Waarom heeft niets van deze esoterische literatuur dit getoond? Ik zal het je vertellen, omdat de wezens zich of in het hologram bevinden en dat zelf niet beseffen. Of deel uitmaken van de misleiding en de ontdekking ervan verbergen voor mensen. Ze verschillen niet van ons — ons, als oneindige wezens. Ze zijn net zo verdwaalt in dit Hologram van Misleiding als wij.
Voor degenen onder u die dit interview lezen en er ongerust van worden … ik kan alleen maar zeggen, goed, dat zou zo moeten zijn. Het is een realiteits-check op een kosmisch, universeel en individueel niveau. Je kunt baden in de pracht van spiritualiteit en je dorst lessen met de gepresenteerde meesters, of je kunt je begrip van de realiteit die ons confronteert verdiepen en opstaan om je zelfexpressie te gebruiken in dienst van de waarheid. Om je leven te leiden als uitdrukking van resistief en invoegbaar gedrag. Om soeverein en integraal te zijn.
Het gaat er niet om hoge spirituele concepten uit te dragen in gedachten en woorden. Dat is de reflex van het bewustzijnssysteem. Dat is papegaaien en robotachtig. Leef de IK BEN – WIJ ZIJN in je gedrag en laat de geest de geest. Sluit het. De geest is geprogrammeerd om te vergelijken en te analyseren, en dat voedt de scheiding tussen mij en jou …
Sorry hiervoor, ik ben een beetje doorgedraafd met mijn antwoord.”
Sarah: “Nee, het was goed om je passie hiervoor te horen. Ik denk dat het interessante voor mij is, dat de WingMakers-materialen esoterisch zijn, althans voor mij, en ze lijken kosmologische systemen en psychologische structuren uit te leggen, wat is er anders dan, wat je net zei over de gechannelde informatie?”
Dr. Neruda: “Ergens dit jaar zal de WingMakers-site op internet worden uitgebracht, althans een deel ervan. Zijn enige doel, volgens zijn auteurs, is om één concept te introduceren: de Soevereine Integraal. Dat is het fractaal-zaad voor het beginpunt.
De tweede fase zal praktisch gedrag introduceren om het soevereine wezen te ondersteunen bij het deprogrammeren van wat het betekent om een spiritueel persoon te zijn. De derde fase is om het beginpunt te verankeren en de scheur in de muur te creëren.”
Sarah: “Je hebt het over de scheur in de muur als het beginpunt. Kun je daar iets meer over vertellen?”
Dr. Neruda: “Dat zal ik doen, maar laat me eerst iets zeggen dat ik wil vermelden voordat ik het vergeet. De jeugd van deze wereld is beïnvloedbaar. Ze gaan over van de onderbewuste vorming door hun ouders en voorouders, naar de creatie van hun eigen persoonlijkheid. Ze willen anders zijn, ze willen zich uniek uitdrukken, en dit opent hen voor beïnvloeding. En waar komt deze invloed vandaan? Steeds vaker komt het door technologie en de cultuur makers van muziek, amusement, ‘games’ en boeken. Zij dragen het gereedschap aan voor de jeugd om hun unieke laag van persoonlijkheid te ontwikkelen, die met hun genetische laag van bewustzijn kan samensmelten — het onderbewustzijn.
De glamourmodellen, zoals de WingMakers ernaar verwijzen, brengen een krachtig elixer over, dat egoïstisch en door zichzelf geobsedeerd moet zijn. Narcisme is oké. Nihilisme is de filosofie. Dit is het meest voorkomend en het zal zich blijven verspreiden, omdat dit het programma van Anu is.
Wanneer technologie wordt losgelaten in de vorm van wereldwijde platforms, zal de ontvankelijke jeugd zijn bewustzijns- en persoonlijkheidslagen formeren door middel van dit onderliggende filosofische geloof in het nihilisme.
De manier waarop dit in de cultuur sijpelt, door middel van technologie die helpt bij het codificeren van de persoonlijkheid in onze jeugd, is een van de duidelijkste voorbeelden van hoe Marduk’s programmering zich verspreidt. Hoe geavanceerder de technologie wordt, des te meer wordt het een integraal element voor de persoon en des te meer zullen de cultuur makers dit filosofische systeem op de mensheid loslaten.”
Sarah: “Waarom?”
Dr. Neruda: “Omdat nihilisme het geloof in niets is en als kinderen hun persoonlijkheid en geloofssysteem uit deze ingrediënten creëren, zullen ze gehoorzamer zijn aan hun interne programma’s.”
Sarah: “Waarom?”
Dr. Neruda: “Als je niet echt in de hogere realiteit van onze wereld gelooft, ben je eerder geneigd je soevereiniteit of het IK-bewustzijn los te laten. De uitdrukking ‘mijn ziel verkopen aan de duivel’ is gewoon synoniem voor: Ik geef me over aan de wil van Anu en wens hem mijn leven voor zijn doel te laten nemen. Het onuitgesproken doel van ‘het afstand nemen van het IK BEN’ is, dat Anu me iets terug zal geven in ruil voor mijn offer. Maar het enige dat wordt teruggegeven is slavernij in het systeem. Je loopt je leven volgens je programma en het programma zorgt ervoor dat je een marionet bent. Of je nu rijk of arm bent.”
Sarah: “Ik ben blij dat je kinderen hebt genoemd, zie je dat ze dit krijgen? En zo ja, op welke leeftijd?”
Dr. Neruda: “Als je bedoelt, zullen kinderen de informatie die ik vanavond heb gedeeld begrijpen, ja, natuurlijk. In veel opzichten zullen ze het beter krijgen dan hun volwassen tegenhangers van wie de Mens 2.0-interface meer is gehecht of ingebracht in het menselijke lichaam. Maar de WingMakers hebben de informatie zo geschreven, dat het wordt begrepen door degenen die daarop voorbereid zijn. En leeftijd is niet de belangrijkste factor. Het is de voorbereiding.”
Sarah: “Zoals wat? Ik bedoel wat is de voorbereiding?”

Dr. Neruda: “De voorbereiding is de bereidheid om te veranderen. Het is het gebrek aan angst om een compleet nieuw paradigma te omhelzen en, net zo goed, om het oude los te laten.
Als een persoon slecht op deze informatie is voorbereid, verdedigen zij datgene wat deze informatie kapot maakt, en dat is bijna alles. Ze zijn niet bereid om in het vacuüm van verandering te stappen dat deze informatie in hun leven inbrengt.”
Sarah: “Maar waarom?”
Dr. Neruda: “Het vereist veel verantwoordelijkheid om deze informatie te accepteren. Deze informatie is verontrustend omdat je er alleen voor staat. We staan er alleen voor. Er is geen redder of leger van engelen of buitenaardsen die de goeden gaan verzamelen om hen naar hun hemelse thuis te brengen.

En dit vereist ook werk. Het zijn gedragsaanpassingen. Het is onberispelijkheid. Het is authenticiteit. Het is attentheid. Het is zorgzaamheid. Het is geen feestje. Het is geen oppervlakkige cosmetica. Dit is de nuchtere reis naar zelfbesef, ongeacht hoe dat besef eruitziet. Het is een verbintenis met dat uitgangspunt. Je zegt niet tegen jezelf: ‘Ik zal dat pad bewandelen, maar alleen als ik naar de hemel mag gaan en in het paradijs mag rusten met prachtige zielen overal om me heen’.
Dat is niet dit pad.
Voor degenen die dat pad kiezen, die kunnen zich abonneren op de religie of cultus van hun keuze en vinden dat soort beloften in overvloed. Deze informatie is bedoeld voor diegenen die geïnteresseerd zijn om door te breken naar hun ware zelf, en daarmee niet te rusten en te ontspannen … of … of te feesten en te genieten, maar om de waarheid te dienen door hun gedrag. Totdat iedereen overgaat in die werkelijkheid van eenheid en gelijkheid waaruit we kwamen.”
Sarah: “Je had het iets eerder over het invoeggedrag. Ik schreef er een paar op, maar ik hoorde het woord ‘liefde’ niet. Heb ik het gemist, of ontbreekt het met een reden?”
Dr. Neruda: “Liefde wordt in het algemeen niet vaak gebruikt in de WingMakers-materialen. Ik denk gedeeltelijk dat het komt omdat het woord zoveel bagage heeft in deze wereld. Het heeft een soort van sentimentele, mede-afhankelijke energie in termen van relaties. Vervolgens wordt het in de cultuur zo nonchalant gebruikt, bijna als een verzamelzin die mensen gebruiken om elkaar te begroeten, zoals: ‘hoe gaat het met je?’
Liefde is de verenigende kracht. Het is alleen dat, en toch is dat, in veel opzichten, alles. Vanuit het oogpunt van de WingMakers is het een heel belangrijk woordconcept, ook al gebruiken ze het spaarzaam. De zes hartdeugden die ik noemde, worden beschouwd als de verschillende manieren waarop liefde zich manifesteert in ons gedrag.
In zoverre, liefde wordt uitgedrukt in deugdzame gedragingen zoals dankbaarheid, mededogen, vergeving en nederigheid. In die context zijn de zes hartdeugden, gezamenlijk, de uitdrukking van liefde in de menselijke dimensie.”
Sarah: “Hoe zit het met vreugde? Dat lijkt ook te ontbreken.”
Dr. Neruda: “Ik weet dat deze informatie erg ontnuchterend en verontrustend lijkt. Omdat ik van het ACIO ben gedeserteerd, heb ik twee krachten die willen dat ik faal. Dit heeft zwaar op mij gedrukt. Het heeft een soort van paranoia in me geactiveerd, waarvan ik niet wist dat het mogelijk was. Om deze reden is vreugde, althans wat mij betreft, nog geen deel geweest van mijn persoonlijke ervaring.
Ik weet zeker dat iedereen deze materialen anders zal ontvangen, vooral de informatie in dit, het vijfde, interview. Ik zou je eraan willen herinneren dat de emotionele en gevoelswereld een functioneel implantaat is en dat de emoties die we aan ons hart of onze ziel toeschrijven, niet echt uit die bronnen komen.”
Sarah: “Waar komen ze dan vandaan?”
Dr. Neruda: “De laag van de geest die bekend staat als het onderbewuste, wekt emoties op, maar deze worden door het hele lichaam gevoeld. De onderbewuste laag van de geest is interdimensionaal, dus het strekt zich uit van Bubble Een tot Bubble Twee, waardoor je ook in de astrale wereld of het latere leven kunt voelen.
Wanneer ik de deugden van het hart vertolk, plaats ik ze door de lens van eenheid en gelijkheid. Dat is waar ze hun kracht van uitdrukking bereiken. Dan neem ik die ervaring en die stuur ik letterlijk naar mijn hoofd, terwijl ik me voorstel dat die ervaring wordt opgeslagen in de pijnappelklier in het midden van de hersenen. Dat is mijn manier om het via het onderbewuste naar iedereen te sturen.”
Sarah: “Waarom noem je ze deugden van het hart als emoties worden opgewekt door het onderbewuste?”
Dr. Neruda: “Het hart is een metafoor voor het portaal binnen elk individu. Het staat relatief los van de Mens 2.0 interface en de geest-functionele implantaten, deels vanwege het elektromagnetische veld dat het produceert en deels vanwege zijn fysieke dynamiek. De WingMakers suggereren dat de deugden van het hart eerst moeten worden ervaren en uitgedrukt in dit deel van het lichaam, in plaats van in de geest- of hersengebied. Als een manier om de neiging van de geest om deze emoties van de onbewuste laag te simuleren, te isoleren — waar ze, per definitie, dezelfde kracht van expressie missen — omdat ze bestaan in afscheiding.”
Sarah: “Het klinkt nogal gecompliceerd.”
Dr. Neruda: “Ik kijk bij voorkeur naar de andere kant van de medaille. Als ik niks doe, als ik stilletjes in mij stoel zit en mediteer of religieuze geschriften bestudeer of bid, hoe ondersteun ik dan de vooruitgang van deze realiteit? Als deze wereld verstrikt blijft in misleiding, dát is gecompliceerd. Niet alleen voor mij, maar elk wezen in Bubbel Een en Twee.”
> Binnenkort deel 11 van het vijfde Neruda-interview: Hoe mensen kunnen loskomen van de programmering en het One World-concept van de Annunaki.
Ella Ster* | bron: wingmakers.com | vertaling: Koen van Klei
Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Meer lezen?
Lees in de inleiding over de achtergrond van het Ancient Arrow project, als ook over de Neruda-interviews. Onderaan dit artikel staan bovendien links naar de originele WingMakers website en schilderijen.