De WingMakers en het vijfde intervieuw, deel 12 / 24 juni 2019 / Ella Ster

De WingMakers en het vijfde intervieuw,
deel 12

24 juni 2019 / Ella Ster

 Onze geloofsovertuigingen komen voort uit de illusie van de scheiding. Het houdt ons gevangen. Door ons te gedragen vanuit principes zoals eenheid en gelijkheid, kunnen we loskomen uit het Hologram van Misleiding. Wanneer je daarnaast vanuit je hart-deugden leeft, kun je zowel dingen voor jezelf als anderen veranderen.

Het vijfde interview van Dr. Jamisson Neruda

Door Sarah
Vertaling: Koen van Klei

> Vervolg op deel 11 van het vijfde interview.

Sarah: “Vertel dus eens over deze weerstand van de functionele implantaten. Hoe manifesteert dat zich?”

Dr. Neruda: “Ik weet zeker dat het een individuele zaak is. Ik pretendeer niet te weten hoe het voor iemand anders is. Ik kan je uit persoonlijke ervaring vertellen dat ik aanvankelijk onbezonnen in dit proces ben gedoken en mijn leven heb herschikt. Ik dacht dat ik goed werk leverde, en toen, een week of twee later, merkte ik dat ik weer terug bij af was, precies waar ik was begonnen. Het voelde als geheugenverlies. Het was alsof ik vergeten was dat ik zelfs een nieuwe oefening deed. Toegegeven, in mijn geval had ik veel afleiding in mijn leven, maar iedereen kan waarschijnlijk hetzelfde zeggen.

Dus ik denk dat deze neiging, om terug te keren naar de gewoonten van het bewustzijn systeem binnen onze 2.0 interface, de manier is waarop weerstand wordt uitgedrukt. Verandering, van deze omvang, is geen gemakkelijke taak. De menselijke 2.0 geest houdt niet van een tweede rang.”

Sarah: “Dus wat deed u om terug te keren naar het Soevereine Integrale proces?”

Dr. Neruda: “Nou, voor mijzelf moest ik de technieken naar binnen richten.”

Sarah: “Leg eens uit wat je bedoelt …”

Dr. Neruda: “Ik leidde de deugden van het hart naar anderen toe, maar ik richtte ze niet naar binnen voor mijzelf. Het drong tot me door dat het innerlijk waarschijnlijk de belangrijkste plaats was om te beginnen.”

Sarah: “En hoe heb je dat gedaan?”

Dr. Neruda: “Het vereist veel oplettendheid om in het nu te leven en je uit te drukken. Mensen hebben de neiging om te leven in herinneringen uit het verleden of in toekomstige zorgen. Dat was wat ik aan het doen was en het verwijderde me van het nu. En het nu is waar onze levensessentie tot uitdrukking komt. Het is niet in het verleden of in de toekomst, alleen het bewustzijnskader draait om het verleden en de toekomst, dus als je jezelf daar bevindt, weet je dat je niet in je essentie bent.

Toen ik me dit realiseerde, las ik uit de WingMakers filosofie dat adem de magneet van het nu zijn was. Het is het element dat de mens naar het nu brengt door zich bewust te zijn van hun ademhaling. Ik heb ook geleerd dat er verschillende soorten ademhaling zijn die dit gevoel van nu zijn in staat stellen om verder in het Hologram van Misleiding binnen te dringen.

Het punt is dat het simpelweg bewust zijn van mijn ademhaling, me hielp, zoals de WingMakers het uitdrukten, om me in stilte te concentreren. Dit betekent trouwens niet dat je in een stille kamer bent. Je kunt in een vergadering op je werk zijn en vanuit je ademhaling in stilte stil staan. Maar door innerlijk geconcentreerd te zijn, was ik in een betere positie om mijn eigen gevoel van expressie te voelen, en dat was wat er ontbrak in mijn eerste pogingen om dit proces te beheersen. Ik had geen goed startpunt voor mijn beoefening van de deugden van het hart, en ik leidde ze naar buiten; naar andere mensen of gebeurtenissen, en niet eerst naar mezelf.

Toen ik die aanpassing eenmaal maakte, hielp het me om mijn essentie te identificeren en te onderscheiden van mijn geest systeem. Levensessentie is authentiek in eenheid en gelijkheid en beweegt zich uitsluitend in het nu zijn. Het bewustzijnskader draait om het verleden, het heden en de toekomst en werkt in scheiding. Als je de hart-deugden uit het bewustzijnskader uitdrukt, vooral naar buiten toe, zullen ze niet dezelfde potentie of hetzelfde effect hebben.”

 Sarah: “Je hebt het idee van weerstands- en invoeggedrag genoemd, en ik denk dat ik het invoeggedrag begrijp in termen van het uitdrukken van de hart-deugden voor jezelf en anderen, maar praat eens een beetje over het weerstandsgedrag. Wat is het en hoe werkt dat?”

Dr. Neruda: “Nogmaals, je moet beginnen vanaf het punt van het onderscheiden van je levensessentie in het nu. Centreer jezelf in nu-zijn door stil- en adem bewust te zijn. In eerste instantie kan dat enige tijd duren, maar het gebeurt sneller met enige oefening. Gedachten patronen die je verbinden met scheiding moeten worden gestopt. Gedragingen ook.

Je kunt eenvoudig zeggen, ik heb een gedrag geïdentificeerd dat scheiding in deze wereld ondersteunt. Laten we zeggen, dat ik geloofde dat Moslims minder moreel zijn dan atheïsten, en daarom minder waarschijnlijk in de hemel komen dan iemand die niet eens in god gelooft. Dit is een geloofs- of gedachtenvorm die verband houdt met scheiding. Ik kan zeggen, stop daarmee, maar dat is niet echt effectief voor de meeste mensen. Ik kan dat geloof weerstaan elke keer dat het tot uitdrukking komt in mijn leven, maar veel van deze overtuigingen zijn zo subtiel en onbewust dat we ons niet eens realiseren hoe zij tot uiting komen in ons gedrag en onze keuzes.

Als je de hart-deugden op jezelf toepast, zoals jezelf vergeven voor het hebben van deze gevoelens, heb dan wat medelijden met jezelf want iedereen is besmet met deze scheidingsgeloven vanuit hun onderbewuste en onbewuste lagen van de geest. Toon besef dat het maken van deze verandering niet alleen jou betreft, maar op een bepaalde manier gaat het over iedereen, omdat we één zijn. Waardeer het feit dat je hieraan werkt voor het welzijn van iedereen. Heb de moed dat je kunt opstaan en weerstand kunt bieden aan deze scheidingscomplexen die op de loer liggen in je geprogrammeerde bewustzijnskader.

Je kunt zien hoe ik de hart-deugden gebruikte om effectief om te gaan met een geloof of overtuiging die me scheidde, niet alleen van Moslims, hoewel zij het doelwit waren in dit specifieke voorbeeld, maar als je scheidingslijnen om iemand heen trekt, opereer je vanuit het bewustzijnssysteem implantaat, en dat ondersteunt alleen het Hologram van Misleiding.”

Sarah: “Oké, maar je wilt toch niet suggereren dat ik naar verkrachters en moordenaars moet kijken als één met mij?”

Dr. Neruda: “Nou, dat is het eigenlijk. Dat zijn ze wel. Je kunt geen eenheid en gelijkheid hebben en dan zeggen, nou dat is waar, maar behalve deze bevolkingsgroep of deze misdadigers van het menselijk ras. Het is hier geen leprakolonie waar mensen van buiten de kring worden buitengesloten.

De kring is allesomvattend, of het is een illusie. Dit is een absolute waarheid. Weet je nog, mijn verklaring dat het Hologram van Misleiding een gevangenis is?”

Sarah: “Ja …”

Dr. Neruda: “Er is geen andere gevangenis binnen de gevangenis. We zijn allemaal in de gevangenis. We zijn allemaal gevangenen, zelfs degenen die in de Incunabula zitten. Er is niemand die binnen de gevangenismuren staat en werkelijk eenheid en gelijkheid kent.”

Sarah: “Maar hoe verandert dat dan, als niemand dit weet?”

Dr. Neruda: “Het is een proces. Zowel voor het individu als voor het menselijke ras. We werken er samen aan. We weerstaan gedragingen van afscheiding en voegen gedragingen van eenheid en gelijkheid toe. We laten de gedachten, ideeën, overtuigingen, principes, mensen, organisaties, valuta, voedsel, kleding, mode, speelgoed en al het andere binnen de Hiërarchie los, waarvan de wortels worden gevoed door scheiding.”

Sarah: “Als je het zo zegt, klinkt het angstaanjagend, zelfs onmogelijk.”

Dr. Neruda: “Het moet worden gedaan en het moet door ons worden gedaan. De vraag is, als het gedaan moet worden, wanneer wil de mensheid het dan doen? Nu? Over honderd jaar? Duizend jaar? Tienduizend jaar? De WingMakers zijn duidelijk in hun geschriften, als we wachten tot na Mens 3.0, wanneer mens en machine geïntegreerd worden, het alleen maar moeilijker zal worden. De slavernij van het leven moet eindigen, op alle niveaus.”

Sarah: “Ik wil even gaan naar iets dat me al in dit hele gesprek dwarszit, en dat is de kwestie van een God. Uit jouw beschrijving is God, als we aan hem of haar …of het, denken, een illusie. Het is eigenlijk een wezen dat zichzelf presenteert als God. Dus de vraag is, is er een echte God?”

Dr. Neruda: “Bedankt voor het stellen van die vraag. Ik wilde het zelf al naar voren brengen, maar ik denk dat ik zelf van het spoor ben geraakt.

Laten we teruggaan naar het gedachte-experiment over de bellen. Er wordt een God gepresenteerd, die zoals ik al zei, Anu is. Dit is de god waarin zowel Moslims, Joden en Christenen geloven en die aanbidden. Dit is de God die terug wil keren en een duidelijke macht over de mensheid wil hebben, om de mensheid naar een Mens 3.0 — één-wereld-transhumanistisch bestaan — te leiden dat voor eeuwig zou blijven bestaan.

Zoals ik al zei, er zit levenskracht in alle wezens, inclusief de Anunnaki, en deze levenskracht is oneindig. Als je de term oneindig begrijpt, dan begrijp je dat het zich buiten de ruimtetijd bevindt. Als een wezen zich buiten de ruimtetijd bevindt, wordt het niet gedefinieerd door polariteiten zoals geboorte en dood, schepping en vernietiging, goed en kwaad, enzovoort. Het is niet afhankelijk van onze vocabulaire en onze concepten.

Dus toen de WingMakers besloten dat het tijd was om deze informatie op aarde beschikbaar te stellen, werd het in termen van de tekst als een overbrugging aangeboden. Met andere woorden, het werd vertraagd in onze taalconstructies.”

Sarah: “En ook andere media, zoals muziek en kunst.”

Dr. Neruda: “Ja, maar op een andere manier. Al deze informatie moest gecodeerd worden op een manier die aanvaardbaar zou zijn voor twee controle bronnen. De ene was Anu en zijn Hiërarchie, de ander, het individu. Daarom zal het materiaal in dit interview alleen worden vrijgegeven als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, en de WingMakers redelijk tevreden zijn, zodat de informatie niet door de Hiërarchie zal worden weggehaald, of door de personen die ze proberen te bereiken, afgedaan wordt als een sprookje.

Welnu, toen deze vertraging plaatsvond, kozen ze ervoor om de informatie gefaseerd vrij te geven. Fase één zou zo gecodeerd zijn dat mensen de wereld buiten het Hologram van Misleiding zouden kunnen begrijpen, maar in een enigszins vertrouwd kader dat overeenkomt met de evoluerende overtuigingen op de planeet.

Vandaar het idee van de Eerste Bron, de Bron Intelligentie*, de Soevereine Integraal, het menselijk instrument … al deze concepten worden naar voren gebracht zonder details in context, want als ze zouden worden vermeld, zou de informatie die ik je vanavond geef worden verwijderd door de Hiërarchie. De complete reeks van gebeurtenissen zou worden verwijderd. Het beginpunt van het portaal en het grote portaal zou in twijfels zijn verdwenen.”

*) Bron Intelligentie is de energie-intelligentie van de Eerste Bron, die dient om de uitbreiding van het bewustzijn te versnellen en het ondersteunt diegenen die zichzelf niet willen beperken.

“Dus, het zal worden uitgegeven op de manier zoals het moet. Dit heb ik niet in de hand.”

Sarah: “Wat heeft dit te maken met het al dan niet bestaan van een God?”

Dr. Neruda: “Ik wilde alleen maar verduidelijken dat het woord ‘god’ meerdere dingen betekent. En het moet duidelijk zijn welke betekenis wordt gebruikt. Dat is waarom de WingMakers (gedeeltelijk) niet het woord ‘god’, maar in plaats daarvan het woord Eerste Bron gebruiken. Echter, in hun latere filosofische geschriften, na kamer zes gebruiken ze dit woord niet, om de redenen die ik noemde. Maar dit zijn zeer subtiele intonaties in hun geschriften, terwijl ze proberen hun boodschappen in onze moderne cultuur te weven zonder het doelwit te zijn van hiërarchische censuur.”

Sarah: “Zijn er werkelijk mensen die deze informatie censureren?”

Dr. Neruda: “Er zijn overal mensen die informatie censureren en controleren: in de media, de overheid, het leger, de wetenschappen, onderwijs, religie … overal.

De Hiërarchie heeft een compleet leger van censoren. De overgrote meerderheid weet niet voor wie ze echt werken, ze doen gewoon datgene waarvoor ze zijn ingehuurd. Het is gewoon een baan. Maar technologieplatforms bestaan voornamelijk voor censuur. Het verzamelen van inlichtingen maakt NSA-censuur en informatie-controle mogelijk. Het is hun taak om informatie te filteren, te controleren en te manipuleren. Het systeem van massa-surveillance wordt niet ingezet om de massa te beschermen; het is om ze te beheersen. Vanuit het perspectief van Anu om ze binnen de gevangenis te houden en controleerbaar te houden, vanuit het perspectief van de elite.”

Sarah: “Je beweert toch niet dat de NSA zich om zoiets druk maakt, of wel?”

Dr. Neruda: “Niet in de betekenis van hoe god wordt gedefinieerd, maar via hun surveillance methoden worden degenen in de Hiërarchie gewaarschuwd voor informatie die kritieke aspecten van hun Hologram van Misleiding beschrijft. Dat soort informatie wordt doorgegeven aan diegenen die het wel belangrijk vinden.”

Sarah: “Als dat het geval is, wordt dit gecensureerd zodra dit wordt vrijgegeven, dus waarom doen we het dan?”

Dr. Neruda: “Het draait allemaal om timing. Als dit wordt vrijgegeven, is dat zo omdat de WingMakers het vertrouwen hebben dat het de censuur zal passeren. Er is dus iets gebeurd waardoor dat mogelijk is geworden.”

> Binnenkort in deel 13 van het vijfde Neruda-interview: Is er een Schepper? En wat is het verschil tussen de Schepper en een God?

Ella Ster* | bron: wingmakers.com | vertaling: Koen van Klei

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Meer lezen?

Lees in de inleiding over de achtergrond van het Ancient Arrow project, als ook over de Neruda-interviews.

https://www.ellaster.nl/